مرور برچسب

میهمان

مهمان نوازی در اسلام

مهمان نوازی در اسلام ميهماندارى و فضيلت آن 1. در احاديث معتبر و بسيار آمده است كه: هر كس به خدا و روز قيامت ايمان دارد، بايد ميهمان خود را گرامى بدارد.  2. از امام صادق عليه السلام روايت شده است كه فرمود: «اگر كسى هزار درهم براى تهيّه غذايى…

گفتن نجس بودن فرش یا محل به مهمان

گفتن نجس بودن فرش یا محل به مهماندر نوشتار قبل «اعلان نجاست غذا به ميهمان» مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید.  مسأله 144 اگر جایی از خانه یا فرش کسی نجس باشد و ببیند بدن یا لباس یا چیز دیگر کسانی که وارد…