وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

شک در لباس

نجس بودن لباس نمازگزار

نجس بودن لباس نمازگزارمسأله 800 کسی که نمی داند (1) با بدن و لباس نجس نماز باطل است (و مقصّر در ندانستن حکم مسأله باشد (2)) اگر با بدن یا لباس نجس نماز بخواند، نمازش باطل می باشد (3) . (1) (خوئی، بهجت:) کسی که از روی تقصیر نمی داند.. (2)…