مرور برچسب

خیانت

راههای عملی از بین بردن شک به شوهر

زوج درمانگران مي‌گويند كه هيچگاه زوجين نبايد اجازه دهند كه شك و ترديد در زندگي آنها ريشه دوانده و آن را فاسد نمايد؛ بنابراين در صورت بوجود آمدن شك در قلب يكي از زوجين نسبت به ديگري، زوج شك كننده بايد ببيند كه اين شك وي از روي احساس است يا از…

عذاب وجدان بخاطر رابطه جنسی

عذاب وجدان بخاطر رابطه جنسی عذاب وجدان پرسش 27. آدم مذهبی‌ بودم تا حدود یک‌ سال پیش بنا به دلایلی معنویاتم را از دست دادم...  از طریق چت، با آدم‌های منحرفی آشنا و دوست شدم و متأسفانه صحبت‌های جنسی از طریق چت و تلفن داشتم. تا این‌که یک روز با…