وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور رده

تفسیر قرآن

اولین مفسر قرآن کیست؟

زمان شروع تفسیر قرآن پرسش : تفسیر قرآن از چه زمانى شروع شد؟ پاسخ اجمالی تفسیر قرآن به معنى واقعى، از زمان خود پیامبر(ص) و به هنگام نزول نخستین آیات بر قلب پاکش آغاز گشت؛ ولى به صورت یک «علم مدون»، از زمان على(ع) شروع شد و بزرگان این علم،…

معنای تفسیر در لغت و اصطلاح

منظور از تفسیر قرآن پرسش : منظور از تفسیرقرآن چیست؟ پاسخ اجمالی «تفسیر» در لغت یعنى برگرفتن نقاب از چهره. قرآن، یک چهره عمومى و همه فهم دارد، اما چهره هاى دیگری هم دارد که«بطون» قرآن است و همه چشم ها قدرت دید آن را ندارند. تفسیر، به چشم ها…

آیا قرآن که برای فهم عموم و هدایت آن ها نازل شده است نیازی به تفسیرو تبیین دارد

قرآن و نیاز به مفسّر پرسش : آیا قرآن که برای فهم عموم و هدایت آن ها نازل شده است نیازی به تفسیرو تبیین دارد؟ پاسخ اجمالی قرآن به عنوان منبع اصلی قوانین اسلامی، تمام جزئیات را در ظاهر تعبیراتش بیان نکرده و فقط اصول مسائل را بیان کرده و شرح…

نظر شیعه و اهل سنّت در مورد مفسّران و تأویل کنندگان قرآن

نظر شیعه و اهل سنّت در مورد مفسّران و تأویل کنندگان قرآن پرسش : شیعیان و اهل تسنّن، چه کسانى را شایسته تفسیرو تاویل قرآنمى دانند؟ پاسخ اجمالی شیعیان معتقدند که ائمه اهل بیت(ع) شایستگى تفسیر و تأویل قرآن را دارند؛ زیرا اهل بیت(ع) راسخون در…

تفسیر موضوعی

منظور از تفسیر موضوعی پرسش : منظور از تفسیر موضوعی چیست؟پاسخ اجمالی تفسیر موضوعی یعنی آیات مختلفی که در جای جای قرآن درباره موضوعی واحد وجود دارد، یکجا جمع آوری شود تا از مجموع آن، نظر قرآن درباره آن موضوع و ابعاد آن روشن شود. این درک…

آیا پیامبر اکرم(ص) و ائمه(ع) قرآن را به گونه موضوعی تفسیرمی کردند؟

تأیید تفسیر موضوعی توسط پیامبر(ص) و اهل بیت(ع) پرسش : آیا پیامبر اکرم(ص) و ائمه(ع) قرآن را به گونه موضوعی تفسیرمی کردند؟پاسخ اجمالی در كلمات معصومین نمونه هاى فراوانى آمده كه روش گردآورى آيات مربوط به يك موضوع و جمع بندى و سپس استفاده…

انواع تفسیر قرآن

انواع تفسیر قرآن پرسش : انواع مختلف تفسیرقرآن کدام اند؟ پاسخ اجمالی: پنج گونه تفسير براى قرآن تصوّر مى شود: 1- تفسير مفردات قرآن؛ يعنى واژه هاى قرآنى را جداگانه مورد بحث قرار مى دهد. 2- تفسير ترتيبى؛ كه آيات قرآن را به ترتيب مورد بررسى قرار…

ویژگی ها و امتیازات «تفسیر موضوعی»

ویژگی ها و امتیازات «تفسیر موضوعی» پرسش : «تفسیر موضوعی» چه ویژگی ها و امتیازاتی دارد؟ پاسخ اجمالی: امتیازات «تفسیر موضوعی» عبارت اند از: 1- رفع ابهام هايى كه در بدو نظر در بعضى از آيات به چشم مى خورد. 2- به دست آوردن يك تفسير جامع درباره…

آیا علما و بزرگان پیشین، قرآن را به شیوه موضوعی تفسیر کرده اند؟

تفسیر موضوعی نزد علما و بزرگانپرسش : آیا علما و بزرگان پیشین، قرآن را به شیوه موضوعی تفسیرکرده اند؟پاسخ اجمالی: تفسير موضوعى به صورت مقطعى و درباره برخی موضوعات در كلمات علماى گذشته دیده می شود اما هيچ كدام تفسیر موضوعی را در تمام…

معرفی شواهد التنزیل

شواهد التنزیل پرسش : معرفی کتاب «شواهد التنزیل» پاسخ اجمالی کتاب «شواهد التنزیل القواعد التفضیل»، یکى از معتبرترین منابع تفسیر روایی اهل سنت به شمار مى رود که توسط ابوالقاسم عبیدالله بن عبدالله حاکم حسکانى (450ـ524ق) تالیف و تدوین شده است.…

تفسیر ابن ابى حاتم رازى

تفسیر ابن ابى حاتم رازى پرسش : معرفی کتاب «تفسیر ابن ابی حاتم رازی» پاسخ اجمالی این تفسیر که نام اصلى آن «تفسیرالقرآن العظیم مسنداً عن الرسول» است توسط ابومحمد عبدالرحمن بن محمد بن ادریس بن منذربن داودبن مهران حنظلى ابن ابى حاتم رازى…

معرفی تفسیر بیضاوى «انوار التنزیل و اسرار التاویل»

تفسیر بیضاوى پرسش : معرفی کتاب «تفسیر بیضاوی» پاسخ اجمالی تفسیر بیضاوى - که نام اصلى آن «انوار التنزیل و اسرار التاویل» است - یکى از مهم ترین منابع اهل سنت در زمینه تفسیرقرآن مى باشد و توسط ناصر الدین ابو سعید عبد الله بن عمر بن محمد بن على…

معرفی تفسیر نیشابورى «غرائب القرآن و رغائب الفرقان»

تفسیر نیشابورى پرسش : معرفی کتاب «تفسیر نیشابوری» پاسخ اجمالی تفسیر نیشابورى که نام اصلى آن «غرائب القرآن و رغائب الفرقان» است، توسط نظام الدین حسن بن محمد قمى نیشابورى (م850ق) نوشته شده است. این تفسیرکه تفسیرى ادبى و عرفانى است به عنوان…

معرفی البحر المحیط (تفسیر ابوحیان)

البحر المحیط (تفسیر ابوحیان) پرسش : معرفی کتاب «البحر المحیط (تفسیر ابوحیان)» پاسخ اجمالی این کتاب توسط ابوحیان اثیر الدین محمد بن یوسف بن على بن یوسف بن حیان غرناطى اندلسى (654ـ745ق) نوشته شده است. ابوحیان اندلسى که از جمله برجسته ترین…

سوگند به قلم

سوگند به قلم پرسش : سوگند به قلم به چه معنى است؟ پاسخ اجمالی قلم فقط تکه چوبی کوچک و جوهری بی ارزش نیست. قلم سرچشمه پیدایش تمام تمدن هاى انسانى، و پیشرفت و تکامل علوم، و بیدارى اندیشه ها و افکار، و شکل گرفتن مذهب ها، و سرچشمه هدایت و آگاهى…