وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور رده

حج

حكم گمان در طواف‏

حكم گمان در طواف‏شك در طواف مستحب‏707- اگر در طواف مستحب، در عدد دورها شك كند، بنابر اقل بگذارد و طوافش صحيح است. حكم گمان در طواف‏708- گمان در عدد دورها اعتبار ندارد و در حكم شك است.( 1)- آية اللَّه…

وسوسه در طواف‏

وسوسه در طواف‏706- در انجام اعمال نبايد به وسوسه اعتنا كرد؛ و اگر قسمتى از طواف اشكال پيدا كند، همان قسمت بايد تصحيح شود و ادامه بعد از آن به قصد طواف، بدون تصحيحِ آن قسمت، موجب اشكال در طواف مى‏شود و با آوردن يك شوط بعد از طواف…

كثيرالشك در طواف

كثيرالشك در طواف‏702- كسى كه در عدد اشواط، كثير الشك است، به شكش اعتنا نكند و احتياط آن است كه كسى را وادار كند كه عدد را حفظ كند.( 1)- آية اللَّه بهجت: كثير الشكّ در طواف مثل كثير الشك در نماز است و همان وظيفه را…

اعتماد به ديگرى در اشواط طواف و سعى‏

اعتماد به ديگرى در اشواط طواف و سعى‏701- اعتماد به ديگرى در عدد اشواط طواف و سعى، و عدد سنگ‏هاى رمى، با حصول اطمينان به عدد، مانع ندارد.( 4)- آية اللَّه تبريزى، آية اللَّه خويى: يا آن شخص ثقه باشد.آية اللَّه…

علم به عدد طواف مشكوك در اثناى طواف اعاده ‏اى‏

علم به عدد طواف مشكوك در اثناى طواف اعاده ‏اى‏700- اگر بعد از شك در اشواط طواف و بناى بر بطلان، طواف اعاده شود و در اثناى آن معلوم شود كه طواف اول مثلًا شش شوط داشته، اكتفاى به اين طواف مشكل است و احتياط لازم است.(…

شك در شروع طواف از محل قطع شده‏

شك در شروع طواف از محل قطع شده‏شك در شروع طواف از محل قطع شده‏699- اگر طواف كننده- به خاطر بوسيدن و لمس بيت‏ اللَّه الحرام و مانند آن- از مسير خود منحرف شده و نمى‏داند در بازگشت، آيا طواف را از همان نقطه كه رها كرده،…

شك در 7 و 8 قبل از حجَر

شك در 7 و 8 قبل از حجَر696- اگر قبل از رسيدن به حجرالاسود، شك كند كه اين دور، هفتم است يا هشتم، طوافش باطل است.( 2)- آية اللَّه بهجت: احوط بطلان طواف است.آيات عظام تبريزى، خويى، سيستانى: ظاهر اين است كه طوافش…

شك در صحت بعد از طواف‏

شك در صحت بعد از طواف‏694- اگر بعد از طواف، در صحت آن شك كند، مثلًا احتمال بدهد محدث بوده، يا از داخل حجر اسماعيل عليه السلام طواف كرده، يا شانه او منحرف شده، اعتنا نكند، و طوافش صحيح است اگرچه در محلِ طواف باشد و از آنجا منصرف…

شك در عدد و صحت طواف

شك در عدد و صحت طوافد- احكام شك در عدد و صحت طواف‏ شك در عدد اشواط بعد از طواف‏693- اگر بعد از تمام شدن طواف و انصراف از آن، در كم و زيادى اشواط طواف شك كند، اعتنا نكند و طوافش صحيح است؛ ولى صورت دوم (شك در نقيصه)، خالى از…

رعايت موالات در طواف

رعايت موالات در طوافموالات در طواف و ميزان ازاله آن‏691- رعايت موالات عرفيه در طواف، بنابراحتياط واجب، لازم است؛ يعنى اگر به جهتى در بين طواف متوقّف شد، آن قدر طول ندهد كه از صورت يك طواف، خارج شود.( 4)- آية…

طوافش ناقص بوده ولى تا بعد از مراجعت به وطن متوجه نشود

طوافش ناقص بوده ولى تا بعد از مراجعت به وطن متوجه نشودنقصان طواف و مراجعت به وطن‏690- اگر حج‏ گزار طوافش ناقص بوده ولى تا بعد از مراجعت به وطن متذكر نشود، احتياط آن است كه بازگردد؛ واگر نتوانست يا مشكل بود، نايب بگيرد.…

در حال سعى يادش آمد كه طواف را ناقص به‏ جا آورده

در حال سعى يادش آمد كه طواف را ناقص به‏ جا آوردهتذكر نقصان طواف در سعى‏689- اگر در حال سعى يادش آمد كه طواف را ناقص به‏ جا آورده، سعى را رها نمايد و طواف را از محل نقصان، تكميل كند و بعد از آن باقيمانده سعى را به‏جا آورد و طواف…

كم كردن سهوى طواف‏

كم كردن سهوى طواف‏كم كردن سهوى طواف‏688- اگر سهواً از طواف كم كند:اگر از نصف گذشته‏ و فعل كثير انجام نداده، بنابر اقوى از همان‏جا طواف را تمام كند؛ و در صورت فعل كثير، احتياط واجب، اتمام و اعاده است؛ و اگر از نصف نگذشته،…

انجام برخی از کارها در بین طواف و از بین رفتن موالات

انجام برخی از کارها در بین طواف و از بین رفتن موالاتكم كردن از طواف و فوت موالات‏687- اگر طواف كننده بعد از كم كردن از طواف، كارهاى بسيارى انجام دهد كه موالات فوت شود، حكمش حكم قطع طواف است كه مى‏آيد.( 8)- آية…