وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

اصول دین چند است

اصول دین چند است آيا اين درست است؟اصول دين 3 تا است: توحيد معاد نبوت‏اما اصول مذهب شيعه 5 تا است: توحيد معاد نبوت امامت عدل‏اصول دين اسلام، كه همه مسلمين آنها را به عنوان اصول اصلى اسلام مى پذيرند سه اصل توحيد، نبوت و معاد است لكن خود اين اصول نيز فروع و ابعادى دارند و يكى از ابعاد بحث توحيد،…
ادامه مطلب ...