مردد ماندن مسافر سی روز در یک محلReviewed by مهدي يوسف وند on Jul 8Rating: 3.5

مردد ماندن مسافر سی روز در یک محل

رساله توضيح المسائل نماز

[ماندن سی روز مردد در یک محل]

مسأله 1353 اگر مسافر بعد از رسیدن به هشت فرسخ سی روز در محلی بماند و در تمام سی روز در رفتن و ماندن مردد باشد (1)، بعد از گذشتن سی روز اگر چه مقدار کمی در آنجا بماند، باید نماز را تمام بخواند (2) ولی اگر پیش از رسیدن به هشت فرسخ (3) در رفتن بقیه راه مردد شود، از وقتی که مردد می شود (4)، باید نماز را تمام بخواند.

(1) (فاضل:) در طول این مدت نمازش شکسته است ولی..

(2) (بهجت:) بقیه مسأله ذکر نشده.

(گلپایگانی، صافی:) و هم چنین اگر پیش از رسیدن به هشت فرسخ مردّد شود بین ماندن در آنجا و رفتن بقیه راه، از وقتی که مردّد می شود باید نماز را تمام بخواند. ولی اگر مردّد شود بین رفتن بقیه راه و برگشتن به محل ّ خود در صورتی که به مقدار چهار فرسخ آمده باشد باید نماز را شکسته بخواند و اگر به قدر چهار فرسخ نباشد، نماز را تمام بخواند.

(3) (اراکی:) چهار فرسخ..

(4) (نوری:) اگر به مقدار چهار فرسخ آمده باشد، باید شکسته بخواند و اگر به قدر چهار فرسخ نباشد تمام بخواند.

(خوئی، سیستانی، تبریزی:) مسأله اگر مسافر اتفاقاً سی روز در محلّی بماند مثلًا در تمام سی روز در رفتن و ماندن مردّد باشد، بعد از گذشتن سی روز اگر چه مقدار کمی در آنجا بماند، باید نماز را تمام بخواند.

(زنجانی:) مسأله اگر مسافر بعد از رسیدن به هشت فرسخ، بدون قصد اقامه ده روز، سی شبانه روز در محلی بماند، بعد از گذشتن سی شبانه روز، اگر چه مقدار کمی هم در آنجا بماند باید نماز را تمام بخواند و اگر فقط سی روز مانده باشد بنا بر احتیاط نماز را هم شکسته و هم تمام بخواند.

(مکارم:) مسأله سوّم توقّف یک ماه بدون قصد. هر گاه مسافر در محلّی توقّف کند ولی نمی داند مدّت توقّف او چند روز است باید نماز را شکسته بخواند، امّا بعد از گذشتن سی روز باید نماز را تمام بخواند، اگر چه مقدار کمی بعد از آن در آنجا بماند (اگر یک ماه از ماههای قمری بماند که کمتر از سی روز باشد نیز کافی است مثلًا از دهم این ماه تا دهم ماه دیگر).

[مسافری که می خواهد نه روز یا کمتر در محلی بماند]

مسأله 1354 مسافری که می خواهد نه روز یا کمتر در محلی بماند، اگر بعد از آن که نه روز یا کمتر در آنجا ماند، بخواهد دوباره نه روز دیگر یا کمتر بماند (1) همین طور تا سی روز (2)، روز سی و یکم باید نماز را تمام بخواند.

(1) (فاضل:) در تمام این مدت تا سی روز نمازش شکسته است ولی از روز سی و یکم باید نماز را تمام بخواند اگر چه به مقدار یک نماز بماند.

(2) (زنجانی:) سی شبانه روز..

[ سی روز مردّد بودن در چند محل]

مسأله 1355 مسافری که سی روز (1) مردّد بوده (2)، در صورتی باید نماز را تمام بخواند که سی روز (3) را در یک جا بماند، پس اگر مقداری از آن را در جایی و مقداری را در جای دیگر بماند، بعد از سی روز (4) هم باید نماز را شکسته بخواند (5).

(1) (زنجانی:) سی شبانه روز..

(2) (خوئی، تبریزی، سیستانی:) مسافر بعد از سی روز..

(3) (4) (زنجانی:) سی شبانه روز..

(5) (بهجت:) مگر این که قسمت عمده روز را در جایی بماند و بقیه روز را در جای دیگری که کمتر از چهار فرسخ شرعی است به طوری که عرفاً صدق کند سی روز یک جا مانده است که در این صورت بعد از سی روز مثل محل ّ اقامت نماز را در آن جا تمام می خواند.

(مکارم:) مسأله هر گاه توقّف سی روز در یک محل ّ نباشد کافی نیست، بنا بر این اگر در جایی مثلًا بیست روز بدون قصد بماند سپس از آنجا چند فرسخ دورتر رود و بیست روز دیگر بماند نماز او شکسته است.

  • توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،فاضل،  اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

لینک کوتاه مطلب:

*- ضمنا شما می توانید از اینجا مشترک  خبرنامه سایت شوید و جدید ترین مطالب را دریافت کنید.

حتما بخوانيدکلید: مردد ماندن مسافر سی روز در یک محل مردد ماندن مسافر سی روز در یک محل مردد ماندن مسافر سی روز در یک محل مردد ماندن مسافر سی روز در یک محل مردد ماندن مسافر سی روز در یک محل مردد ماندن مسافر سی روز در یک محل مردد ماندن مسافر سی روز در یک محل مردد ماندن مسافر سی روز در یک محل مردد ماندن مسافر سی روز در یک محل مردد ماندن مسافر سی روز در یک محل مردد ماندن مسافر سی روز در یک محل مردد ماندن مسافر سی روز در یک محل مردد ماندن مسافر سی روز در یک محل مردد ماندن مسافر سی روز در یک محل مردد ماندن مسافر سی روز در یک محل مردد ماندن مسافر سی روز در یک محل