حکم ازدواج زن و مرد کافر پس از اسلام آوردن

حکم ازدواج زن و مرد کافر پس از اسلام آوردن

مطابق نظر آيت الله سيستانيمطابق نظر آيت الله سيستاني

 مسئله402ـ ازدواج غیر مسلمان که مطابق قوانین دین و آیین خود آنان صورت گرفته است، ازدواجی صحیح می باشد اعم از آنکه زن و شوهر هر دو کتابی باشند مثل یهودی ومسیحی و یا غیر کتابی باشند مانند گروه های کفار و یا یکی کتابی ودیگری غیر کتابی باشد حتی اگر آنان در یک زمان هر دو مسلمان گشتند، نیازی به عقد مجدد نیست و ازدواج سابقشان به قوت خود باقی می ماند .

منبع: سایت هدانا برگرفته از کتاب فقه برای غرب نشینان، آیت الله العظمی سیستانی.

حتما بخوانيد

نظر شما درباره این مطلب:

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.