وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

آیا نماز خواندن روی سجاده مستحب است

آیا نماز خواندن روی سجاده مستحب است

مطابق نظر آيت الله خامنه ايمطابق نظر آيت الله خامنه اي

«استفتاء اختصاصی سایت هدانا از دفتر مقام معظم رهبری»

پرسش:  آیا نماز خواندن روی سجاده مستحب است ؟

پاسخ: 

استحباب آن ثابت نیست.

منبع: استفتاء سایت هدانا از دفتر مقام معظم رهبری.

حتما بخوانيد

ویژه نامه احکام متفرقه

نظر شما درباره این مطلب:

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.