جستجو در سايت هدانا:

Google      Yahoo      MSN
کد متن افکت دار

احکام وصیت

صیغه نذر چگونه است

احکام ارث

احکام نذر و عهد

حکم حیوان وطی شده

حکم خوردن ملخ

احکام شرعی صید ماهی

احکام نحر کردن شتر

احکام شیر دادن

درمان گیاهی وسواس

احکام عاریه

احکام غصب

احکام ودیعه و امانت

ويژه روز:

گوناگون 

حديث پژوهي

صیغه نذر چگونه است

صیغه نذر چگونه است صیغه نذر چگونه است در نوشتار قبل «احکام نذر و عهد مطابق نظر 10 مرجع» مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید. متن صیغه نذر به [...]

آیا می توان نذر را تغییر داد

آیا می توان نذر را تغییر داد آیا می توان نذر را تغییر داد در نوشتار قبل «احکام نذر و عهد مطابق نظر 10 مرجع» مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر [...]

نذر فرزند بدون اجازه پدر

نذر فرزند بدون اجازه پدر نذر فرزند بدون اجازه پدر [نذر فرزند بدون اجازه پدر] مسأله 2646 هرگاه فرزند نذری کند اگر چه بدون اجازه پدر هم باشد باید به آن نذر عمل نماید (1). [...]

 • احکام ارث

احکام ارث

احکام ارث احکام ارث احکام ارث مسأله اختصاصی (زنجانی): پیش از شرح تفصیلی احکام و مسائل ارث ذکر برخی از اصطلاحات و قواعد آن مفید به نظر می‌آید. الف: وارثان خویشاوند نسبی در سه طبقه [...]

 • احکام نذر و عهد

احکام نذر و عهد

احکام نذر و عهد احکام نذر و عهد احکام نَذر و عَهد مسأله 2640 نذر آن است که انسان ملتزم شود (1) که کار خیری را برای خدا بجا آورد، یا کاری را که نکردن [...]

کفش را ببرند و کفش دیگری جای آن بگذارند

کفش را ببرند و کفش دیگری جای آن بگذارند کفش را ببرند و کفش دیگری جای آن بگذارند در نوشتار قبل «احکام مالی که انسان آن را پیدا می‌کند» مطرح شد از اینجا کلیک کنید و [...]

اخبار غیبی حضرت علی ع درباره نحوه شهادت میثم تمار

اخبار غیبی حضرت علی ع درباره نحوه شهادت میثم تمار اخبار غیبی حضرت علی ع درباره نحوه شهادت میثم تمار مي گويند، روزي ميثم تمار که به لطف همنشيني با اميرالمؤمنين علي(ع)، از اسرار خلقت [...]

 • مستحبات و مکروهات آشامیدن آب

مستحبات و مکروهات آشامیدن آب

مستحبات و مکروهات آشامیدن آب مستحبات و مکروهات آشامیدن آب مستحبات آب آشامیدن مسأله 2638 در آشامیدن آب چند چیز مستحب ّ است (1): اوّل آب را به طور مکیدن بیاشامد. دوم در روز ایستاده [...]

 • مستحب و مکروه خوردن و آشامیدن و آداب آن

مستحب و مکروه خوردن و آشامیدن و آداب آن

مستحب و مکروه خوردن و آشامیدن و آداب آن مستحب و مکروه خوردن و آشامیدن و آداب آن چیزهایی که موقع غذا خوردن مستحب ّ است مسأله 2636 چند چیز در غذا خوردن مستحب ّ [...]

وجوب حفظ جان مسلمان تشنه و گرسنه

وجوب حفظ جان مسلمان تشنه و گرسنه وجوب حفظ جان مسلمان تشنه و گرسنه مسأله 2635 بر هر مسلمان واجب است مسلمان دیگری را که نزدیک است از گرسنگی یا تشنگی بمیرد، نان و آب داده [...]

 • حکم نشستن و خوردن غذا بر سفره شراب

حکم نشستن و خوردن غذا بر سفره شراب

حکم نشستن و خوردن غذا بر سفره شراب حکم نشستن و خوردن غذا بر سفره شراب منظور از شراب، هر مایع مست کننده‌ای است ، حتّی نوشیدن یک قطره شراب و کمتر از آن نیز [...]

حکم حیوان وطی شده

حکم حیوان وطی شده حکم حیوان وطی شده [وطی حیوانی که غالبا برای سواری و باربری است] مسأله 2631 خوردن گوشت اسب و قاطر و الاغ مکروه است و اگر کسی با آنها وطی کند، [...]

خوردن چیزی که برای انسان ضرر دارد

خوردن چیزی که برای انسان ضرر دارد خوردن چیزی که برای انسان ضرر دارد 2626 مسأله 2630 خوردن چیزی که برای انسان ضرر دارد حرام است (1). این مسأله، در رساله آیت اللّه (بهجت) نیست [...]

فرو بردن آب بینی و خلط سینه

فرو بردن آب بینی و خلط سینه فرو بردن آب بینی و خلط سینه در نوشتار قبل «حکم فرو بردن خلط و آب بینی در روزه» مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار [...]

 • کجای حیوان قابل خوردن است

کجای حیوان قابل خوردن است

کجای حیوان قابل خوردن است کجای حیوان قابل خوردن است در نوشتار قبل « شیوه ذبح شرعی حیوانات» مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید.  [اعضای حرام حیوانات حلال گوشت] [...]

بریدن قسمتی از بدن حیوان زنده مثل دنبه

بریدن قسمتی از بدن حیوان زنده مثل دنبه بریدن قسمتی از بدن حیوان زنده مثل دنبه [جدا شدن قسمتی از بدن حیوان زنده] مسأله 2625 اگر چیزی را که روح دارد از حیوان زنده جدا [...]

 • پرندگان حلال و حرام گوشت

پرندگان حلال و حرام گوشت

پرندگان حلال و حرام گوشت پرندگان حلال و حرام گوشت 1-در نوشتار قبل « شیوه ذبح شرعی حیوانات» مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید. 2-هر پرنده‌ای که مثل شاهین [...]

حکم خوردن ملخ

حکم خوردن ملخ حکم خوردن ملخ در نوشتار قبل « شیوه ذبح شرعی حیوانات» مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید. صید ملخ مسأله 2622 اگر ملخ را با دست [...]

 • احکام شرعی صید ماهی

احکام شرعی صید ماهی

احکام شرعی صید ماهی احکام شرعی صید ماهی در نوشتار قبل « شیوه ذبح شرعی حیوانات» مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید. نکته: منظور از فَلس، همان پولک است که [...]

احکام شکار کردن با سگ شکاری

احکام شکار کردن با سگ شکاری احکام شکار کردن با سگ شکاری در نوشتار قبل « شیوه ذبح شرعی حیوانات» مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید. [شرایط شکار با [...]

 • احکام شکار کردن با اسلحه

احکام شکار کردن با اسلحه

احکام شکار کردن با اسلحه احکام شکار کردن با اسلحه در نوشتار قبل « شیوه ذبح شرعی حیوانات» مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید. [شکار حیوان اهلی] مسأله 2584 [...]

مستحبات و مکروهات ذبح حیوانات

مستحبات و مکروهات ذبح حیوانات مستحبات و مکروهات ذبح حیوانات در نوشتار قبل «ذبح شرعی حیوانات» مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید. چیزهایی که موقع سر بریدن حیوانات مستحب [...]

احکام نحر کردن شتر

احکام نحر کردن شتر احکام نحر کردن شتر در نوشتار قبل شیوه ذبح شرعی همراه با احکام آن مطرح شد از اینجا کلیک کنید ومطالعه نمایید. دستور کشتن شتر مسأله 2595 اگر بخواهند شتر را [...]

 • ذبح شرعی حیوانات چگونه است

ذبح شرعی حیوانات چگونه است

ذبح شرعی حیوانات چگونه است ذبح شرعی حیوانات چگونه است 1-در نوشتار قبل «احکام نحر شتر» مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید. 2- در نوشتار قبل «مستحبات و مکروهات ذبح [...]

سر بریدن و تذکیه حیوان حرام گوشت

سر بریدن و تذکیه حیوان حرام گوشت سر بریدن و تذکیه حیوان حرام گوشت [حیوان حرام گوشتی که خون جهنده ندارد] مسأله 2587 حیوان حرام گوشتی که خون جهنده ندارد مانند مار (1)، با سر [...]

حکم ماهی و حیوان حلال گوشت مرده در آب

حکم ماهی و حیوان حلال گوشت مرده در آب حکم ماهی و حیوان حلال گوشت مرده در آب [خوردن ماهی که در آب مرده] مسأله 2586 حیوان حلال گوشتی که مانند ماهی خون جهنده ندارد، [...]

 • age محاسبه سن به صورت آنلاین و حرفه ای
 • نظر آيت الله خامنه اي در باره بازاريابي
 • غسل چله بعد از زایمان
 • احكام تشخيص مني در مردان و زنان
 • احکام و آداب بچه دار شدن از منظر اسلام
 • احكام ورود حائض به حرم امام و امامزاده
 • پژوهشي پيرامون قمر در عقرب
 • حكم استفاده از لاك ناخن در وضو و غسل
 • متن و ترجمه سوره واقعه
 • ختم ومن يتق الله براي روزي مادي و معنوي
 • آيت الله جوادي آملي

  حديث

  ۱۶/شهریور۹۵

  اجتماع و سياست

  احكام طهارت

  احكام نگاه و پوشش

  مقالات

  آیا عقل زنان ناقص است

  دعا و راه دفع چشم زخم

  کتک زدن زن در قرآن

  احكام ازدواج و طلاق

  احكام بانوان

  احكام خمس

  احكام نماز

  احكام زن و شوهر

  ويژه ها
  احکام و آداب بچه دار شدن از منظر اسلام

  احکام و آداب بچه دار شدن از منظر اسلام

  قرآن و عترت

  امامت پژوهي

  عرفان

  زندگي ديني

  هدانا | وبگاه مهدي يوسف وند هدانا | وبگاه مهدي يوسف وند هدانا | وبگاه مهدي يوسف وند هدانا | وبگاه مهدي يوسفوند هدانا | وبگاه حجت الاسلام مهدي يوسف وند hadana.ir  هدانا | وبگاه مهدي يوسف وند هدانا | وبگاه مهدي يوسف وند هدانا | وبگاه مهدي يوسف وند سايت هدانا | وبگاه مهدي يوسفوند هدانا | وبگاه حجت الاسلام مهدي يوسف وند hadana.ir

  پاي درس عالمان رباني:

  • ذکر برای درمان وسواس از آیت الله بهجت

  ذکر برای درمان وسواس از آیت الله بهجت

  ذکر برای درمان وسواس از آیت الله بهجت ذکر برای درمان وسواس از آیت الله بهجت دفع وسواس سؤال: این [...]

  • دستور آیت الله‌ قاضی به‌ صبر و تحمل‌ آزار و اذیت

  دستور آیت الله‌ قاضی به‌ صبر و تحمل‌ آزار و اذیت

  دستور آیت الله‌ قاضی به‌ صبر و تحمل‌ آزار و اذیت دستور آیت الله‌ قاضی به‌ صبر و تحمل‌ آزار [...]

  • نجات جامعه با حضور ولی و یارانی همچو امام خمینی

  نجات جامعه با حضور ولی و یارانی همچو امام خمینی

  نجات جامعه با حضور ولی و یارانی همچو امام خمینی پیام آیت الله العظمی جوادی آملی به کنفرانس کنگره مسلمانان [...]

  • شرح روایت امام صادق علیه السلام

  شرح روایت امام صادق علیه السلام

  شرح روایت امام صادق علیه السلام شرح دو روایت از امام جعفر صادق(ع) از زبان آیت الله جوادی آملی به [...]

  • توبه و استغفار

  توبه و استغفار

  توبه و استغفار خداوند متعال زندگی انسان را با بایدها و نبایدهایی آمیخته و بدین‌وسیله او را برای رسیدن به [...]

  امام رضا عليه السّلام:

  خداوند رحمت كند كسى را كه امر ما را زنده بدارد،… علوم ما را فرا گيرد و به مردم بياموزد، زيرا اگر مردم بر آن گفتار نيك اطّلاع مى‏ يافتند، از ما پيروى مي كردند.

  الامامُ الرِّضا علیه السلام : «رَحِمَ اللّهُ عَبْدا اَحْیا أمْرَنا،»[قال الرّاوی:] فَقُلْتُ لَهُ: «فَکَیْفَ یُحْیِی أمْرَکُمْ؟» قالَ: «یَتَعَلَّمُ عُلُومَنا و یُعَلِّمُها النّاسَ، فَإِنَّ النّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحاسِنَ کَلامِنا لاَتَّبَعُونا.»

  عيون أخبار الرضا عليه السلام، ج‏۱، ص: ۳۰۷

  همراه شويد …

  ایمیل خود را بنویسید:

  حال به صندوق ايميل خود مراجعه نماييد  و لينك تاييد اشتراك را كليك كنيد.به همين سادگي… .راهنما؟!

  خبرنامه هدانا با سایر خبرنامه ها تفاوتی دارد و آن هم این است که ما مطالب خوب و ویژه برای شما ارسال میکنیم !

  جديد ترين مطالب سايت در ايميل شما ...

   « به جمع دوستان ما بپيونديد »