جستجو در سايت هدانا:

Google      Yahoo      MSN
کد متن افکت دار
آخرين نوشته ها

حکم بوسیدن محارم

حکم انجام غسل شهادت

حکم دست دادن با نامحرم با دستکش

حکم انجام غسل صبر

غسل برای رفتن به سفر

حکم غسل توبه

حکم همجنس بازی زنان در اسلام

احکام نگاه زن به زن

حکم مس عضو جدا شده از بدن

ويژه روز:

ویژه نامه ماه ربیع الاول و ربیع الثانی:

قرآن پژوهی

جن و شیطان در قرآن

حورالعین چیست

امامت پژوهي

حديث پژوهي

حدیث در مورد بدگمانی

حدیث خیرخواهی

دف در عروسی حضرت زهرا

مقالات

حکم بوسیدن محارم

حکم بوسیدن محارم مطابق نظر آيت الله سيستاني  مسئله 463ـ یک مرد جوان می تواند خواهر جوان و یا خاله، عمه و یا دختران کوچک را از روی مهر و محبّت و بدون شهوت ببوسد امّا توأم با شهوت، جایز نمی باشد. منبع: سایت هدانا برگرفته از کتاب [...]

حکم انجام غسل شهادت

حکم انجام غسل شهادت حضرت آیت الله مکارم شیرازی حکم انجام غسل شهادت [غسل های مستحب ] پرسش : انجام غسل شهادت چه حکمی دارد؟ پاسخ : در میان غسل های واجب و مستحب در منابع معروف غسلی به نام غسل شهادت وارد نشده است. منبع: سایت هدانا [...]

حکم غسل برای کشتن مارمولک

حکم غسل برای کشتن مارمولک حضرت آیت الله مکارم شیرازی حکم غسل برای کشتن مارمولک [غسل های مستحب ] پرسش : آیاکشتن مارمولک غسل دارد؟ پاسخ : می توانند به قصد ثواب برای چنین کاری غسل کنند. منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی مکارم شیرازی [...]

حکم دست دادن با نامحرم با دستکش

حکم دست دادن با نامحرم با دستکش مطابق نظر آيت الله سيستاني  مسئله 462ـ هیچ مرد مسلمانی نمی تواند با یک زن نامحرم دست بدهد مگر با مانعی مثل دستکش و غیره، و اگر دست ندادن، وی را به ضرر و زحمت غیر قابل تحمّل بیندازد در این [...]

حکم انجام غسل صبر

حکم انجام غسل صبر حضرت آیت الله مکارم شیرازی حکم انجام غسل صبر [غسل های مستحب ] پرسش : انجام غسل صبر چه حکمی دارد ؟ پاسخ : برخی اشاره به چنین غسلی کرده اند و تنها به قصد رجا (یعنی به امید رسیدن به ثواب) می توان [...]

حکم غسل برای نشاط و شادابی

حکم غسل برای نشاط و شادابی حضرت آیت الله مکارم شیرازی حکم غسل برای نشاط و شادابی [غسل های مستحب ] پرسش : آیا غسل شادی در منابع اسلامی وارد شده است؟ پاسخ : غسل نشاط عبادت داریم و می توان به قصد ثواب و رجاء انجام داد. [...]

غسل برای رفتن به سفر

غسل برای رفتن به سفر حضرت آیت الله مکارم شیرازی حکم غسل برای شخصی که قصد رفتن به سفر دارد [غسل های مستحب ] پرسش : انجام غسل برای رفتن به سفر چه حکمی دارد؟ پاسخ : در فرض سوال می تواند به قصد ثواب غسل انجام بدهد [...]

غسل زیارت پیامبر و امامان علیهم السلام

غسل زیارت پیامبر و امامان علیهم السلام حضرت آیت الله مکارم شیرازی حکم غسل برای زیارت پیامبر و ائمه ی معصومین صلوات الله علیهم اجمعین [غسل های مستحب ] پرسش : انجام غسل برای زیارت پیامبر و ائمه ی معصومین علیهم اسلام (از راه دور یا نزدیک ) [...]

حکم غسل برای ورود به شهر مکه و مدینه

حکم غسل برای ورود به شهر مکه و مدینه حضرت آیت الله مکارم شیرازی حکم غسل برای ورود به شهر مکه و مدینه [غسل های مستحب ] پرسش : انجام غسل برای شخصی که وارد مکه یا مدینه می شود، چه حکمی دارد؟ پاسخ : انجام غسل براى [...]

حکم دیدن عکس و فیلم بدون لذت و تحریک

حکم دیدن عکس و فیلم بدون لذت و تحریک مطابق نظر آيت الله سيستاني  مسئله 458ـ بنابر احتیاط واجب، نگاه به عکس های قبیح و فیلم های باز اگر چه با لذّت جنسی و یا ریبه هم نباشد، حرام است. منبع: سایت هدانا برگرفته از کتاب فقه برای [...]

حکم غسل توبه

حکم غسل توبه حضرت آیت الله مکارم شیرازی حکم غسل توبه [غسل های مستحب ] پرسش : انجام غسل برای شخصی که توبه کرده چه حکمی دارد؟ پاسخ : در فرض سوال می تواند به قصد ثواب و رجاء غسل انجام بدهد. منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات [...]

غسل شخصی که در حالت مستی خوابیده

غسل شخصی که در حالت مستی خوابیده حضرت آیت الله مکارم شیرازی حکم غسل شخصی که در حالت مستی خوابیده [غسل های مستحب ] پرسش : انجام غسل برای شخصی که در حال مستی خوابیده است چه حکمی دارد؟ پاسخ : در فرض سوال می تواند به قصد [...]

 • حکم همجنس بازی زنان در اسلام

حکم همجنس بازی زنان در اسلام

حکم همجنس بازی زنان در اسلام مطابق نظر آيت الله سيستاني  مسئله 456ـ لواط و هم جنس بازی حرام است چنانکه مساحقه که هم جنس بازی زنان است، حرام می باشد. منبع: سایت هدانا برگرفته از کتاب فقه برای غرب نشینان، آیت الله العظمی سیستانی. مساحقه بین دو [...]

احکام نگاه زن به زن

احکام نگاه زن به زن مطابق نظر آيت الله سيستاني  مسئله 455ـ مرد به مرد و زن به زن نمی توانند از روی شهوت جنسی بنگرند. منبع: سایت هدانا برگرفته از کتاب فقه برای غرب نشینان، آیت الله العظمی سیستانی. ویژه نامه کفار و بلاد کفر و احکام [...]

غسل جمعه در شب جمعه یا بعد از اذان ظهر روز جمعه تا روز شنبه

غسل جمعه در شب جمعه یا بعد از اذان ظهر روز جمعه تا روز شنبه حضرت آیت الله مکارم شیرازی زمان انجام غسل جمعه [غسل های مستحب ] پرسش : غسل روز جمعه را در چه ساعاتی می توان انجام داد؟ پاسخ : وقت غسل جمعه از اذان [...]

اول بهتر است حمام کنیم یا غسل

اول بهتر است حمام کنیم یا غسل حضرت آیت الله مکارم شیرازی اولویّت غسل جمعه بر استحمام [غسل های مستحب ] پرسش : آیا استحمام در مقابل غسل جمعه کراهت دارد؟ پاسخ : اقوی تقدم غسل جمعه می باشد منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی [...]

مقصود از ریبه و مفسده در نگاه به نامحرم چیست

مقصود از ریبه و مفسده در نگاه به نامحرم چیست مطابق نظر آيت الله سيستاني  مسئله 453ـ فقها به صراحت فرموده اند: به زنان نامحرم نمی توان به قصد ریبه و لذّت نگریست، و منظورشان از لذّت، نگاه شهوت آلود و مرادشان از ریبه، بیم وقوع در حرام [...]

حکم مس استخوان یا دندان میت

حکم مس استخوان یا دندان میت حضرت آیت الله مکارم شیرازی حکم مسّ استخوان تنها یا دندان [مسّ عضو جدا شده از بدن ] پرسش : اگر کسی استخوان تنها یا دندان جدا شده از شخص زنده یا مرده را مسّ کند باید غسل نماید؟ پاسخ : براى [...]

حکم مس عضو جدا شده از بدن

حکم مس عضو جدا شده از بدن حضرت آیت الله مکارم شیرازی حکم مس عضو جدا شده از بدن [مسّ عضو جدا شده از بدن ] پرسش : هرگاه انسان عضو جدا شده از بدن شخص زنده یا مرده را مسّ کند باید غسل نماید؟ پاسخ : هرگاه [...]

بدون غسل مس میت چه کارهایی را نمی تواند انجام دهد

بدون غسل مس میت چه کارهایی را نمی تواند انجام دهد حضرت آیت الله مکارم شیرازی آثار مسّ ميّت در احکام شرع [احکام مسّ میّت ] پرسش : آثاری که با مسّ میّت بر انسان مترتب می گردد را بیان فرمایید؟ پاسخ : کسى که غسل مسّ میّت [...]

حکم غسل در صورت تماس با لباس میت

حکم غسل در صورت تماس با لباس میت حضرت آیت الله مکارم شیرازی حکم غسل در صورت تماس با لباس میت [احکام مسّ میّت ] پرسش : چنانچه لباس شخصی به بدن میت اصابت نماید یا بدن میت از روی لباس لمس شود، غسل واجب می شود؟ پاسخ [...]

حکم دادن صدقه مستحبی به پدر و مادر

حکم دادن صدقه مستحبی به پدر و مادر پدر و مادر واجب النفقه انسان هستند یعنی بر فرزندان واجب هست هزینه های ضروری پدر و مادر را تامین کنند. مطابق نظر آيت الله خامنه اي [حکم دادن صدقه مستحبی به پدر و مادر] سوال: حکم دادن صدقه مستحبی [...]

هدانا | پاسخگویی به سوالات دینی و احکام شرعی

محاسبه سن تكليف
پر بازدید ها

 • age محاسبه سن به صورت آنلاین و حرفه ای
 • نظر آيت الله خامنه اي در باره بازاريابي
 • غسل چله بعد از زایمان
 • احكام تشخيص مني در مردان و زنان
 • ارضا شدن زن با دست مرد
 • احکام و آداب بچه دار شدن از منظر اسلام
 • پژوهشي پيرامون قمر در عقرب
 • قمر در عقرب سال 96
 • نزدیکی از پشت با همسر در ایام عادت ماهانه
 • متن و ترجمه سوره واقعه
 • زندگي ديني/مشاوره

  حديث

  ۱۶۱۰, ۱۳۹۵

  حدیث در مورد بدگمانی

  اجتماع و سياست

  احكام نگاه و پوشش

  حکم بوسیدن محارم

  احکام نگاه زن به زن

  احكام ازدواج و طلاق

  احكام بانوان

  حکم عده زنان بدون رحم

  احتلام زنان

  شک بین خون استحاضه و زخم

  احكام خمس

  خرج کردن خمس در راه ازدواج فقیر

  خمس طلب

  خمس طلا

  خمس شهريه و مرجوعى

  احكام نماز

  احكام زن و شوهر

  حکم طلاق زن در زمان نفاس

  چرا ازدواج موقت

  ارضا شدن زن با دست مرد

  ويژه ها
  احکام تقلید و انتخاب مرجع
  احکام نجاست و طهارت
  احکام مسجد و نماز
  احکام روزه
  احکام زنان
  احکام ازدواج و طلاق
  احکام زن و شوهر
  احکام بارداری و نفاس
  احکام حجاب و پوشش زن و مرد
  احکام هنر و موسیقی
  احکام نگاه و محرم و نامحرم
  احکام خمس
  احکام خرید و فروش
  احکام رسانه و شبکه اجتماعی
  احکام استخاره
  احکام و آداب بچه دار شدن از منظر اسلام

  احکام و آداب بچه دار شدن از منظر اسلام

  آيت الله جوادي آملي

  عرفان

  چشم زخم

  ذکر برای حل مشکل مالی

  ذکر برای رفع افکار بد

  اسم اعظم خداوند چیست

  گوناگون 

  سايت هاي مفيد
  لگو تبلیغ سایت هدانا

  اسلام, پرسش و پاسخ, سوال و جواب, پاسخگویی, پاسخگویی به سوالات دینی, پرسش و پاسخ اسلامی, پاسخ به سوالات شرعی, پرسش و پاسخ مسائل شرعی, پرسیدن سوال شرعی, سوالات شرعی, سوالات دینی, شبهات, پاسخ گویی به شبهات, احکام, احکام نماز,صیغه,ازدواج موقت, احکام ازدواج, احکام بانوان, احکام زنان, روابط زن و مرد, احکام سقط جنین,مهریه, احکام زنا شویی, احکام وضو,احکام تیمم, احکام نماز, احکام حجاب, احکام مرتبط با مردگان, احکام مالی, احکام قضایی, احکام پزشکی درمانی, احکام اخلاقی, سوالات قرآنی, قرآن, تفسیر قرآن, اجتهاد و تقلید,مرجعیت, تقلیدچیست,اعلم, تغییر مرجع,اعمال بدون تقلید,تکلیف, مطهرات, نجاسات, وضو, غسل , تیمم, نماز, روزه, خمس,احکام خمس , زکات و صدقات,حج, روابط مردو زن و خانواده, جهاد, , عهد نذر و سوگند, قسم, موسیقی,موسیقی در اسلام, خوردنی

  پاي درس عالمان رباني:

  • پیام داستان حضرت موسی تنها نگذاشتن رهبر جامعه

  پیام داستان حضرت موسی تنها نگذاشتن رهبر جامعه

  پیام داستان حضرت موسی تنها نگذاشتن رهبر جامعه آیت الله جوادی ‌آملی: ملتی می تواند حافظ مرز و بوم باشد که رهبر [...]

  ارزش انفاق و صدقه در راه خدا

  ارزش انفاق و صدقه در راه خدا مطابق نظر آيت الله سيستاني  مسئله319ـ خدا سبحانه و تعالی در کتاب کریم خود [...]

  خبرچینی در اسلام

  خبرچینی در اسلام مطابق نظر آيت الله سيستاني  مسئله 316ـ تا سخن از غیبت به میان می آید عادتاً یک عمل [...]

  تجسس و پرده دری از اسرار و زندگی مردم

  تجسس و پرده دری از اسرار و زندگی مردم مطابق نظر آيت الله سيستاني  مسئله 314ـ جستجو گری و دنبال کردن [...]

  چشم زخم

  چشم زخم حضرت آیت الله مکارم شیرازی . چشم زخم : چشم زخم در حقيقت نوعى انرژى موجود در چشم است [...]

  امام رضا عليه السّلام:
  خداوند رحمت كند كسى را كه امر ما را زنده بدارد،… علوم ما را فرا گيرد و به مردم بياموزد، زيرا اگر مردم بر آن گفتار نيك اطّلاع مى‏ يافتند، از ما پيروى مي كردند.

  الامامُ الرِّضا علیه السلام : «رَحِمَ اللّهُ عَبْدا اَحْیا أمْرَنا،»[قال الرّاوی:] فَقُلْتُ لَهُ: «فَکَیْفَ یُحْیِی أمْرَکُمْ؟» قالَ: «یَتَعَلَّمُ عُلُومَنا و یُعَلِّمُها النّاسَ، فَإِنَّ النّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحاسِنَ کَلامِنا لاَتَّبَعُونا.»

  عيون أخبار الرضا عليه السلام، ج‏۱، ص: ۳۰۷

  همراه شويد …

  ایمیل خود را بنویسید:

  حال به صندوق ايميل خود مراجعه نماييد  و لينك تاييد اشتراك را كليك كنيد.به همين سادگي… .راهنما؟!

  خبرنامه هدانا

  خبرنامه هدانا با سایر خبرنامه ها تفاوتی دارد و آن هم این است که ما مطالب خوب و ویژه برای شما ارسال میکنیم !

  جديد ترين مطالب سايت در ايميل شما ...

   « به جمع دوستان ما بپيونديد »

  سامانه پيامك