وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور رده

ی- سایر موضوعات

جابر انصاری کیست

در میان یاران و اصحاب امیرالمؤمنین(ع) نیروهایی وجود داشتند که از آنان به عنوان «شرطة‌الخمیس» ـ‌فداییان و نیروهای ویژه امام‌علی(ع)…