وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور رده

 اعجاز علمى قرآن كريم

جهات اعجاز قرآن را بیان کنید

جهات اعجاز قرآن را بیان کنید جهات اعجاز قرآن پرسش : جهات اعجاز قرآن را بیان کنید؟ پاسخ اجمالی: حقیقت این…

وجوه مختلف اعجاز قرآن

وجوه مختلف اعجاز قرآن پرسش : وجود چه جهاتى در قرآن سبب اعجاز آن شده است؟ پاسخ اجمالی: جهاتی را در زمینه اعجاز قرآن می توان…

پيش گوئى قرآن در سوره كوثر

پيش گوئى قرآن در سوره كوثر پرسش : قرآن در سوره کوثر چه پیش گوئى هائى کرده است؟ پاسخ اجمالی:  در سوره كوثر دو پيش گويى مهم…

قانون جاذبه در قران

قانون جاذبه در قران قانون جاذبه عمومى از منظر قرآن پرسش : قرآن قانون جاذبه عمومى را چگونه بیان مى کند؟…

عسل در قرآن

عسل در قرآن عسل واژه عسل یکبار در قرآن کریم به کار رفته و آن هم در توصیف نعمتهای بهشتی است: «مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتي  وُعِدَ…