وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور رده

بهائیت

خطر نفوذ مجدد بهائيان

خطر نفوذ مجدد بهائيان در مورد فعاليت هاى كنونى بهائيان و شيوه هايى كه اين فرقه در جهت تحقق اهداف…

مقابله با بهائیت

مقابله با بهائیت چرا با وجود حمايت شديد استكبار از فرقه بهائيت و خيانت آن به ملت ايران و تلاش براى فريب قشر…