وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور رده

بهائیت

آیا بهائیت فرقه اسلامی است

آیا بهائیت فرقه اسلامی است  آيا بهائيت فرقه بوده و از فرقه هاى اسلامى محسوب مى شود؟ تعريف فرقه : فرقه  (heresy /sect)در لغت به معناى دسته، طايفه، مسلك، حزب، دسته، بخش، بريدن،…

آیا بهائیت دین است

آیا بهائیت دین است  چرا بهائيت را دين نمى  دانيد با اينكه آنها نيز داراى كتاب، خدا و پيامبر هستند؟ موضوع فوق بسته به تعريف ما از «دين»، پاسخ هاى متعددى مى تواند داشته باشد؛ بنابراين شايسته است ابتدا…

خطر نفوذ مجدد بهائيان

خطر نفوذ مجدد بهائيان در مورد فعاليت هاى كنونى بهائيان و شيوه هايى كه اين فرقه در جهت تحقق اهداف بيگانگان در ايران و ساير كشورهاى اسلامى در پيش گرفته توضيح دهيد؟ خوشبختانه با شكل گيرى موج…

مقابله با بهائیت

مقابله با بهائیت چرا با وجود حمايت شديد استكبار از فرقه بهائيت و خيانت آن به ملت ايران و تلاش براى فريب قشر جوانان، به صورت قاطع با اين فرقه برخورد نمى شود؟ على رغم اين كه در برخى جاها به نظرمى رسد…

انقلاب اسلامى و مقابله با بهائيت

انقلاب اسلامى و مقابله با بهائيت  انقلاب اسلامى چه تحوّلى در وضعيت بهائيان داخل ايران به وجود آورد؟ پيروزى شكوهمند انقلاب اسلامى ايران و شكل گيرى نظامى مردمى بر اساس آموزه  هاى اصيل اسلامى، بزرگترين…

کدامیک از کشورهای خارجی در تاسیس بهائیت نقش داشتند

کدامیک از کشورهای خارجی در تاسیس بهائیت نقش داشتند  كداميك از كشورهاى استعمارى به صورت عمده در جريان سازى بهائيت نقش داشتند؟ 1. روسيه امپراتورى روس تزارى اولين دولت استعمارى است، كه سران بابيت و…

نقش استعمار خارجى در شکل گیری بهائیت

نقش استعمار خارجى در شکل گیری بهائیت   پيرامون دلايل و اهداف استعمارگران از تشكيل و تقويت فرقه بهائيت توضيح دهيد؟ پيدايش فرقه ها در هر دوره تاريخى، معلول شرايط و عوامل ويژه اى است؛ اما با حضور پديده…