وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور رده

احکام آبها

نجس شدن آب کر و قلیل

نجس شدن آب کر و قلیل در نوشتار قبل طهارت و نجاست آب مضاف و مطلق مطرح شد از اینجا کلیک کنید و مطالعه نمایید.  2- آب قلیل اگر…

احکام آب چاه چیست

احکام آب چاه چیست 5 آب چاه مسأله 44 آب چاهی که از زمین می‌جوشد، اگر چه کمتر از کر باشد چنانچه نجاست به آن برسد، تا وقتی بو…

احکام آب باران چیست

احکام آب باران چیست 4 آب باران مسأله 37 اگر به چیز نجسی که عین نجاست در آن نیست یک مرتبه باران به بارد جائی که باران به آن…

آب جاری چیست

آب جاری چیست 3 آب جاری مسأله 28 آب جاری، آبی است که از زمین بجوشد و جریان داشته باشد، مانند آب چشمه و قنات (1). (1)…

آب مطلق و مضاف چیست

آب مطلق و مضاف چیست مسأله 15 آب یا مطلق است یا مضاف: آب مضاف آبی است که آن را از چیزی بگیرند، مثل آب هندوانه و گلاب؛ یا با…