وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور رده

حدود و قصاص و ديات

قسامه چیست

در قسمهاى قسامه، علم لازم است و قسم خوردن مدّعى یا مدّعیان موضوعیّت ندارد چون دلیلى بر اثبات جرم نیست، متّهم تبرئه مى شود/ در…