وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور رده

حدود و قصاص و ديات

حکم شرعی مطالبه هزینه های دادرسی

حکم شرعی مطالبه هزینه های دادرسی گرفتن هزینه های دادرسی از محکومٌ علیه 840 - هنگامی که در دادگاه به نفع كسي حکم صادر مي شود…

قسامه چیست

در قسمهاى قسامه، علم لازم است و قسم خوردن مدّعى یا مدّعیان موضوعیّت ندارد چون دلیلى بر اثبات جرم نیست، متّهم تبرئه مى شود/ در…

اجرای حد در ملاعام

اجرای حد در ملاعام حضرت آیت الله مکارم شیرازی اجرای حد یا تعزیر در ملأ عام برای جلوگیری از گناه پرسش :آيا شلّاق حدّى و…

آیا در لواط احصان شرط است

آیا در لواط احصان شرط است حضرت آیت الله مکارم شیرازی حکم احصان در لواط پرسش :آیا در لاطى احصان را شرط مى دانید؟ پاسخ…

حکم لواط بدون دخول

حکم لواط بدون دخول حضرت آیت الله مکارم شیرازی حکم لواطی که در آن دخول صورت نگرفته پرسش :حکم عمل لواط که در آن دخولی صورت…

حکم انجام گناه در صورت تهدید

حکم انجام گناه در صورت تهدید حضرت آیت الله مکارم شیرازی حکم انجام گناه در صورت تهدید دیگران پرسش :اگر شخصی به وسیله اسلحه،…

ارش البکاره در زنا

ارش البکاره در زنا حضرت آیت الله مکارم شیرازی حکم مشروعیت ارش البکارة یا مهرالمثل در زنا پرسش :لطفاً در خصوص ارش البکارة،…

مهریه زنای به عنف

مهریه زنای به عنف حضرت آیت الله مکارم شیرازی حکم مهریه در زنای به عنف با غیر باکره پرسش :آیا زناى به عنف نسبت به غیر…