وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

یک غسل با چند نیت

آيا كسى كه چند غسل بر ذمه او هست، مى تواند به نيت همه يك غسل انجام دهد؟/ آیا غسل جنابت در حال حیض صحیح است، به‌طوری که مسقط تکلیف زن جنب باشد؟

33

یک غسل با چند نیت

فهرست این نوشتار:

*- شخص اگر چندين غسل بر ذمه داشته باشد، مي تواند با يك غسل و نيت ساير غسل ها وظيفه اش را انجام دهد اما توجه به اين نكته ضروري است كه برخي از مراجع عظام تقليد مانند حضرت آيت الله خامنه اي، انجام غسل جنابت در حال حيض را صحيح نمي دانند . 

رساله توضیح المسائل طهارت

[ کسی که چند غسل بر او واجب است]

مسأله 389 کسی که چند غسل بر او واجب است می‌تواند به نیّت همه آنها یک غسل به جا آورد (1)، یا آنها را جدا جدا انجام دهد (2).

(1) (خوئی، سیستانی:) و ظاهر ((تبریزی:) و أظهر) این است که اگر یکی معیّن از آنها را قصد کند، از بقیه کفایت می‌کند.

(زنجانی:) بلکه اگر یکی معین را نیت کند ظاهراً از دیگر غسلها کفایت می‌کند پس اگر بخواهد غسلها را جدا جدا انجام دهد، غیر از غسل ِ اول، بقیه غسلها را به نیت رجاء انجام دهد.

(2) (گلپایگانی، صافی، نوری:) ولی اگر در بین آنها، غسل جنابت باشد و به قصد آن غسل کند غسلهای دیگر ساقط می‌شود.

(مکارم:) مسأله چند غسل واجب، یا واجب و مستحب ّ را می‌توان با یک نیّت انجام داد، یعنی یک غسل کند به نیّت جنابت و حیض و مس ّ میّت و غسل جمعه و مانند آن و از همه کفایت می‌کند.

 • توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،فاضل،  اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

غسل چند منظوره

پرسش 112 . آيا كسى كه چند غسل بر ذمه او هست، مى تواند به نيت همه يك غسل انجام دهد؟

همه مراجع: آرى، مى تواند[1].

پرسش 113 . اگر كسى براى انجام غسل خاصى (مانند غسل جنابت) نيت كند و آن را به جا آورد، آيا از ساير غسل ها كفايت مى كند؟

آيات عظام امام، خامنه اى، صافى: اگر غسل جنابت باشد و به قصد آن غسل كند، از ساير غسل ها كفايت مى كند؛ ولى اگر غير غسل جنابت باشد بنا بر احتياط واجب از ساير غسل ها كفايت نمى كند.[2]

[مکارم شیرازی: كفايت يك غسل از تمام غسل‌هايى كه بر ذمّه داشته : اگر بر كسى چند غسل واجب باشد هر گاه يك غسل واجب يا غسل مستحبّى كه با دليل معتبر ثابت شده انجام دهد كفايت مى‌كند،هرچند بقيّه را نيّت نكند.]

آية اللّه  بهجت: اگر غسل واجب باشد و به قصد آن غسل كند، از ساير غسل ها كفايت مى كند؛ ولى اگر غسل مستحبى را قصد كند، تنها از غسل هاى مستحبى كفايت مى كند.[3]

آيات عظام تبريزى، سيستانى، فاضل و وحيد: به قصد هر كدام انجام دهد از ساير غسل ها كفايت مى كند.

 • [1]. امام، تحريرالوسيلة، ج 1، واجبات الغسل، م 22 ؛ خامنه اى، اجوبة، س 187 ؛ مكارم، تعليقات على العروة، ج1، مستحبات غسل الجنابة، م 15 ؛ صافى، توضيح المسائل مراجع، م 389؛ نورى، توضيح المسائل، م 390.
 • [2]. توضيح المسائل مراجع، م 389؛ وحيد، توضيح المسائل، م 395 ؛ فاضل، تعليقات على العروة، ج 1، مستحبات غسل الجنابة، م 15.
 • [3]. بهجت، وسيلة النجاة، ج 1، م 221..(احكام وضو، غسل و تيمم-پرسمان).

مطابق نظر آيت الله خامنه اي
مطابق نظر آيت الله خامنه اي

س 187: کسی که غسلهای متعددی اعم از واجب یا مستحب بر ذمّه او باشد، آیا یک غسل، کفایت از غسل‏های دیگر می‏کند؟

ج: اگر به نيت همه آنها يک غسل بجا آورد، کفايت مى‏کند و اگر در بين آنها غسل جنابت باشد و به نيت آن غسل کند، از بقيه غسلها هم کفايت مى‏کند. اگر چه احتياط اين است که همه آنها را نيّت نمايد.

س 175: آیا غسل جنابت در حال حیض صحیح است، به‌طوری که مسقط تکلیف زن جنب باشد؟

ج: صحّت‏ غسل در فرض مذکور محل اشکال است.

س 188: غیر از غسل جنابت، آیا بقیه غسلها هم کفایت از وضو می‏کنند؟

ج: کفايت نمى‏ کنند. اجوبه الاستفتائات .

انجام يک غسل به چند نيت

س. آيا مى‌‌توان يك غسل را به چند نيّت انجام داد؟ مثلاً غسل روز جمعه، غسل جمعه و جنابت را با هم انجام داد و يك غسل كنيم؟

ج. اشكال ندارد.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی خامنه ای


طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي
طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي

مسأله 130ـ تمام شرطهایى که براى صحیح بودن وضو گفته شد،(1) در صحیح بودن غسل هم شرط است، بجز موالات. و همچنین لازم نیست بدن را از بالا به پایین بشوید.

مسأله 131ـ اگر در بین غسل، کارى که وضو را باطل مى کند انجام دهد مثلا ادرار کند غسل او باطل نمى شود، ولى براى نماز و مانند آن باید وضو بگیرد.

مسأله 132ـ تمام غسلهاى واجب و همچنین غسلهاى مستحبّى که با دلیل معتبر ثابت شده (مثل غسل جمعه، غسل احرام، غسل شبهاى قدر و مانند آن) کفایت از وضو مى کند.

مسأله 133ـ کسى که چند غسل بر او واجب است، مى تواند به نیّت همه آنها یک غسل بجا آورد. و اگر تنها یکى از آنها بخاطرش باشد و براى آن غسل کند بقیّه از او ساقط مى شود هرچند نیّت نکرده باشد.

مسأله 134ـ در غسل ارتماسى باید تمام بدن پاک باشد، ولى در غسل ترتیبى پاک بودن تمام بدن لازم نیست، بنابراین اگر هر قسمتى را پیش از غسل دادنِ همان قسمت، آب بکشد کافى است. رساله احكام (پسران)، آيت الله مكارم شيرازي .

. كفايت يك غسل از تمام غسل‌هايى كه بر ذمّه داشته : اگر بر كسى چند غسل واجب باشد هر گاه يك غسل واجب يا غسل مستحبّى كه با دليل معتبر ثابت شده انجام دهد كفايت مى‌كند،هرچند بقيّه را نيّت نكند. 

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی مکارم شیرازی.


مطابق نظر آيت الله سيستاني
مطابق نظر آيت الله سيستاني

مسأله ۳۸۷ ـ کسی که چند غسل بر او واجب است می‌تواند به نیت همه آنها یک غسل بجا آورد، و ظاهر این است که اگر یکی معین از آنها را قصد کند، از بقیه کفایت می‏کند. رساله توضيح المسائل حضرت آيت الله سيستاني.

مسأله ۴۶۵. انسان می‌تواند با غسل هایی كه مستحب بودن آنها شرعاً ثابت شده مانند موارد مسأله (463)، بدون این که وضو بگیرد، كاری مانند نماز، که وضو لازم دارد را انجام دهد و امّا غسل‌هایی كه رجاءً به جا آورده می‌شود مانند موارد مسأله (464)، چنین نیست؛ بنابراین برای انجام کاری که وضو لازم دارد، نمی‌توان به این غسل اکتفاء کرد؛ بلکه باید وضو گرفته شود.

مسأله ۴۶۶. اگر چند غسل بر كسی مستحب باشد و به نیّت همه یک غسل به جا آورد كافی است مگر در غسل‌هایی كه به سبب كاری كه مكلّف انجام داده بر او مستحب شده، مثل غسل كسی كه جایی از بدنش را به بدن میّتی كه غسل داده شده رسانده باشد که در این گونه غسل‌ها احتیاط واجب آن است که برای چند سبب مختلف به یک غسل اکتفا نکند. توضيح المسائل جامع حضرت آيت الله سيستاني .

پرسش: همانطور که می دانید می توان چند نیت غسل را با یک بار غسل کردن انجام داد آیا ترتیب در نیتها مهم است یا خیر چگونه ؟

پاسخ: ترتیب در نیت لازم نیست .
 
۲پرسش: الف ـ آیا می توان چند غسل مستحب را با هم نیت کرده و یک غسل انجام داد؟
ب ـ چند غسل واجب با هم چه طور؟
ج ـ چند غسل واجب و مستحب با هم چه طور؟
د ـ یا اینکه برای هر نیت، یک غسل جداگانه باید انجام داد؟
پاسخ: الف و ب و ج – جایز است.
د ـ لازم نیست.

پرسش: اگر بر من دو غسل واجب باشد (غسل حیض و جنابت) آیا می توانم در یک غسل بگویم نیت می کنم غسل حیض و جنابت انجام دهم و با دو نیت یک غسل انجام دهم؟

پاسخ: اشکال ندارد بلکه اگر یکی از آنها را هم انجام دهید و دیگری را اصلاً نیت نکنید هم کافی است.

پرسش: آیا می توان یک غسل با چند نیت انجام داد ؟

پاسخ: بله می تواند .
منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی سيستاني .

حتما بخوانيد

 1. غسل‌ های واجب
 2. غسل جنابت
 3. چیزهایی که بر جنب حرام است
 4. کارهایی که بر جنب مکروه است
 5. جایی از بدن را نشسته
 6. آموزش غسل (ترتیبی+ارتماسی)
 7. غسل ارتماسی
 8. قسمتی از بدن در غسل شسته نشده باشد
 9. شرایط غسل

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

با توجه به حجم سوالات، به سوالات تکراری پاسخ داده نمی شود لطفا در سایت «سرچ» کنید.

33 نظرات
 1. توبه حقیقی می گوید

  سلام حاج آقا کسی که نعوذ بالله چند باری عمل شنیع ***انجام دهد و توبه حقیقی کند نداند که چند بار این عمل زشت را انجام داده 1غسل برایش کافی است؟
  با تشکر از سایت هدانا

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   بله یک بار کافی است.
   وفقکم الله لکل الخیر

 2. Abdollahi می گوید

  سلام وقتتون بخیر باشه با آرزوی قبولی طاعات و عبادات
  یک سوال داشتم بنده چند باری در گذشته خود ارضایی کردم و توبه حقیقی کردم و حساب کافی هم از این کار ندارم میخواستم بدونم با یک نیست می توانیم تمامی غسل واجب (یعنی غسل جنابت) را نیت کنیم

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   بله با یک نیت و یک غسل تمام غسل های قبل رو انجام بدهید.
   وفقکم الله لکل الخیر

 3. M می گوید

  سلام حجاقا من یه سوال داشتم که من یک غسل جنابت بر گردنم بود و خواستم غسل های روز جمعه که مستحبی است را هم انجام دهم وبه نیت انها یه غسل مافی الذمه کردم میخواستم بدونم الان کارم ایرادی نداره پس یعنی الان هیچ غسل جنابت و هیچ غسل جمعه ای برگردنم نیست ؟

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   اشکالی ندارد، با یک غسل می توان بجای چند غسل را داشت.
   وفقکم الله لکل الخیر

 4. میثم می گوید

  سلام و عرض ادب خدمت شما مجاهدان راه حق امیدوارم که حالتون خوب باشه. یه سوالی درمورد غسل جنابت داشتم اگر کسی بدون آمیزش جنب شود یک غسل جنابت برایش واجب میشود و اگر بعد از آن هم کاری( البته حرام)انجام دهد که منی از او بیرون بیاید در این صورت آیا دو غسل جنابت برایش واجب میشود؟ این شخص در این خصوص شک میکند که یک غسل جنابت برایش واجب میشود یا دو غسل جنابت و بعد از آن به این نتیجه میرسد که یک غسل به نیت آن دو غسل به جا آورد در این صورت حکم نماز او چیست . سوال دیگر هم این است که اگر شخصی یک غسل ما فی الذمه بدهد و بعد از آن هم غسل ما فی الذمه را با نیت غسل جنابت فرض کند و برای نمازش وضو نگیرد آیا نمازش باطل است ؟منتظر فتوای شما هستم خیلی ممنون.

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   اگر چند کار که غسل نیاز دارد بر او واجب شود، فقط با انجام یک غسل از همه آنها کفایت می کند و نیاز نیست برای تک تک آنها غسل جداگانه انجام بدهد.
   وفقکم الله لکل الخیر

 5. 007 می گوید

  ببخشید یه سوال دیگه ای هم داشتم آیا برای غسل های جنابت گذشته که تعداد را به یاد نداریم می‌ توان غسل ما فی الذمه انجام داد(نه یک غسل جنابت به نیت تمام آنها)؟

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   اشکالی ندارد.
   وفقکم الله لکل الخیر

 6. 007 می گوید

  سلام علیکم بنده سوال داشتم که در گذشته نمی‌دانستم می‌توانیم غسل های جنابت گذشته را به نیت یک غسل انجام دهیم (فکر میکردم که فقط با نیت غسل آخر میتوان نماز خواند و روزه گرفت و بعدا قبلی ها را به جا آورد) و _فقط یک نیت آخر را میکردم_ آیا نماز و روزه های گذشته من صحیح است؟ مرجع تقلید:آیت الله خامنه ای با تشکر

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   سوال شما واضح نیست. اگر غسل جنابت کرده اید، نماز و روزه صحیح است.
   وفقکم الله لکل الخیر

  2. میم ر می گوید

   سلام وقت بخیر
   اگر به شخصی هم غسل حیض و هم غسل جنابت واجب بشه
   و نیت کنه غسل حیض و جنابت بجا می اورم و یک بار غسل کنه درسته؟
   و اینکه ایا از اونجایی که غسل جنابت هم در نیتش بوده،میتونه بدون وضو نمازش رو هم بخونه؟

   1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

    سلام علیکم
    بله می تواند یک غسل انجام بدهد.
    اگر غسل به نیت جنابت بوده است می تواند بدون وضو نماز را بخواند.
    وفقکم الله لکل الخیر

 7. یه صلوات بفرستید می گوید

  با سلام. دو سوال داشتم، 1) نیت غسل جنابتی که بر اساس خود ارضایی واجب شده تفاوتی دارد؟ نیت غسل جنابت جنب از حرام بکنیم یا نیت غسل جنابت میشه دقیق نیت رو بفرمایید.
  و سوال دیگه اینکه با غسل جنابت هایی که از زمان قدیم بر گردنمان بوده وانجام نمی دادیم چیکار کنیم آیا آخرین غسل جنابتی که انجام میدیم اونها رو هم شامل میشه یا نه نیاز به غسل ما فی ذمه هست؟ من اکثرا غسل جنابت ما فی ذمه میکنم و احساس میکنم دچار وسواس شدم

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   همین که نیت غسل جنابت می کنید کافی است. و همین غسل از تمام غسل های گذشته کفایت می کند و نیازی به قضا کردن ندارند.
   مراقب باشید دچار وسواس نشوید.
   وفقکم الله لکل الخیر

 8. یا زهرا می گوید

  سلام وقتتون به خیر، اگر در غسل نیت کنیم که غسل حیض، جنابت و مافی ذمه انجام میدهیم
  ۱_غسل صحیح است؟
  ۲-اگر خیر مجددا باید هر کدام جدا انجام گیرد؟
  مرجع تقلید حضرت آقا خامنه ای

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   بله غسل صحیح است.
   خیر نیازی به انجام مجدد غسل ها نیست.
   وفقکم الله لکل الخیر

 9. Uuu می گوید

  سلام… میشود یک غسل جنابت به نیابت چندین غسل انجام داد، مثلا دو بار در خواب جنب شده و یک بار با عمل اسمتناء آیا میشود یک نیت برای سه غسل انجام داد

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   بله به نیت چند غسل واجب می توان یک غسل انجام داد.
   استمناء حرام است.
   وفقکم الله لکل خیر

  2. یاسمن می گوید

   سلام .وقت بخیر . من هفته قبل یه غسل واجبی انجام دادم و این دفعه چون پاک بودم فقط حموم کردم و غسل انجام ندادم . نیازی به انجام غسل بوده یانه ؟مرجع تقلیدم شافعی . ممنون از شما .

   1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

    سلام علیکم
    اگر اسباب وجوب غسل پیش نیامده، نیازی به غسل نیست.
    وفقکم الله لکل الخیر

 10. احسان می گوید

  اگر چندین غسل جنابت داشته باشم با یک نیت همه انها پاک میشود؟

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   اگر جنب باشید و به دفعات مکرر هم جنب شده باشید، یک غسل جنابت انجام بدهید کافی است.
   وفقکم الله لکل الخیر

 11. unknown می گوید

  سلام خسته نباشید
  سوال مهمی دارم.اگه ممکنه جواب بدید.اجرتون با خدا
  دختر مجرد ۲۰ ساله ای هستم و در دوران حیض هستم من شک دارم که آیا در خواب جنب شدم یا نه.با توجه به این که در خواب لذتی احساس کردم و چند ساعت بعد از بیداری مایعی از من خارج شد.
  سوال من اینه که
  ۱٫ میشه بعد پاکی از حیض غسل جنابت به نیت ما فی ذمه و غسل حیض رو با هم نیت کرد و یک غسل انجام داد یا خیر؟
  ۲٫و اگر جدا باید غسل کنم کدوم ارجحیت داره؟
  ۳٫آیا غسل جنابت ما فی ذمه وضو ندارد و بعدش بدون وضو باید نماز بخونم با توجه به این که شک دارم و ما فی ذمه اس؟
  لطفا دقیق همه ی سوالات رو جواب بدید.
  مرجع تقلیدم آیت الله خامنه ای هستند.

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   صرف احساس لذت ملاک نیست، بلکه انسان باید در خواب به ارگاسم (اوج لذت جنسی) برسد. اگر شک دارید غسل جنابت لازم نیست.
   ۱ – می توانید به نیت مافی الذمه همراه غسل حیض غسل جنابت انجام بدهید، اما با این غسل احتیاطی نمی توان نماز خواند. مراقب باشید دچار وسواس نشوید.
   ۲-بدیهی هست می توانید جدا هم غسل کنید، و بدیهی است غسل حیض واجب و ارجحیت دارد.
   ۳-باید وضو بگیرید و با وضو نماز بخوانید، با غسل جنابت احتیاطی نمی توان نماز بدون وضو خواند.
   وفقکم الله لکل الخیر

 12. . می گوید

  چند بار جنب شویم چه نیت کنیم برای هرکدام یک نیت کنیم و یا یک نیت کافی است و تعداد مهم نیست.

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   تعداد مهم نیست، برای هر بار که جنب شده اید یک غسل جنابت انجام بدهید، کافی است.
   وفقکم الله لکل الخیر

   1. . می گوید

    با عرض معذرت اما منظور من این بود که مثلا سه بار جنب میشویم و میرویم غسل میکنیم نیت کنیم سه غسل جنابت به جا می آورم… و یا غسل جنابت به جا می آورم…

    1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

     سلام علیکم
     هم می توانید نیت کنید سه غسل بجا می آورم، و هم می توانید نیت کنید غسل جنابت می کنم قربه الی الله و همین یک نیت هم بجای آن دو تای دیگر کافی است.
     وفقکم الله لکل الخیر

   2. ش می گوید

    سلام.من وسواس شدید دارم در طهارت.من هر وقت ارضا میشوم در خواب یا خودارضایی میکنم فکرهای وسواسی به من حمله ور میشن و من را به شک میاندازن.وقتی میرم غصل کنم مثلا اگر ۲ بار ارضا شده باشم به خودم میگم که من ۶ یا ۱۰ بار ارضا شدم یا خود ارضایی کردم و باید ۶ یا ۱۰ بار غصل کنم در حالی که من ۲ بار ارضا شدم.لطفا کمکم کنید دارم نابود میشم

    1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

     سلام علیکم
     خود ارضایی حرام و از گناهان کبیره است.
     اگر هزار بار هم در خواب ارضا و جنب شوید یکبار غسل جنابت کفایت می کند.
     به وسواس اعتنا نکنید و برای درمان به روانشناس رجوع کنید و راه های مقابله با وسواس را یاد بگیرید.
     وفقکم الله لکل الخیر

 13. ستاره می گوید

  وای خدا خیرتون بدههههههه