وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

کسی که نمی تواند رکوع را درست انجام دهد

کسی که نمی تواند ایستاده یا نشسته رکوع کند چه تکلیفی دارد

0

کسی که نمی تواند رکوع را درست انجام دهد

فهرست این نوشتار:

رساله توضيح المسائل نماز

[ هر گاه نتواند به اندازه رکوع خم شود]

مسأله 1036 هر گاه نتواند به اندازه رکوع خم شود باید به چیزی تکیه دهد و رکوع کند و اگر موقعی هم که تکیه داده نتواند به طور معمول رکوع کند باید (1) به هر اندازه می تواند، خم شود (2) و اگر هیچ نتواند خم شود (3) باید موقع رکوع بنشیند و نشسته رکوع کند (4) و احتیاط مستحب (5) آن است که نماز دیگری هم بخواند و برای رکوع آن با سر اشاره نماید.

(1) (خوئی، تبریزی:) بنا بر احتیاط باید..

(2) (خوئی، تبریزی:) و اشاره به رکوع نیز بنماید..

(گلپایگانی، صافی:) و در این صورت احتیاط لازم آن است که نماز را دوباره بخواند و رکوع آن را نشسته بجا آورد.. (سیستانی:) باید به اندازه ای که عرفاً به آن رکوع گفته شود خم شود..

(3) (سیستانی:) اگر به این مقدار نتواند خم شود..

(4) (خوئی، تبریزی، سیستانی:) باید برای رکوع با سر اشاره نماید. [پایان مسأله] (بهجت:) باید با سر اشاره نماید و اگر آن هم ممکن نشد با چشم به وسیله بستن برای رکوع و باز کردن برای برخاستن از رکوع اشاره نماید و اگر از این هم عاجز است باید در قلب نیت رکوع کند و ذکر آن را بگوید.

(5) (گلپایگانی، صافی:) احتیاط لازم.. (نوری:) احتیاط واجب..

(مکارم:) مسأله کسی که نمی تواند به اندازه رکوع خم شود اگر بتواند باید به چیزی تکیه کند و رکوع نماید و اگر آن هم ممکن نشود باید به هر اندازه ممکن است خم شود و اگر هیچ نتواند خم شود، باید رکوع را به صورت نشسته انجام دهد، و اگر آن هم ممکن نشود در حال ایستاده با سر اشاره می کند و اگر این را هم نتواند، به نیّت رکوع چشمها را برهم می گذارد و ذکر را می گوید و به نیّت برخاستن از رکوع چشمها را باز می کند.

(زنجانی:) مسأله هر گاه به هیچ وجه و لو به تکیه دادن به چیزی نتواند به اندازه واجب رکوع خم شود، باید برای رکوع با سر اشاره نماید و به احتیاط مستحب هر اندازه هم می تواند، خم شود.

[کسی که می تواند ایستاده نماز بخواند]

مسأله 1037 کسی که می تواند ایستاده نماز بخواند اگر در حال ایستاده یا نشسته نتواند رکوع کند باید ایستاده نماز بخواند و برای رکوع با سر اشاره کند و اگر نتواند اشاره کند، باید به نیت رکوع چشمها را هم بگذارد (1) و ذکر آن را بگوید و به نیت برخاستن از رکوع، چشمها را باز کند و اگر از این هم عاجز است (2) باید در قلب، نیت رکوع کند و ذکر آن را بگوید.

این مسأله در رساله آیت اللّه بهجت نیست

(1) (زنجانی:) برای رکوع با سر اشاره کند و نمازش صحیح است و اگر نتواند با سر اشاره کند بنا بر احتیاط واجب به نیت رکوع چشمها را ببندد..

(2) (زنجانی:) به نیت ذکر رکوع، ذکر را بگوید و در هر دو صورت پس از وقت، نماز را دوباره بخواند.

(مکارم:) رجوع کنید به ذیل مسأله 1036.

(خوئی، تبریزی:) مسأله کسی که برای رکوع باید با سر اشاره کند اگر نتواند با سر اشاره کند، باید به نیت رکوع چشمها را برهم بگذارد و ذکر آن را بگوید و به نیت برخاستن از رکوع، چشمها را باز کند و اگر از این هم عاجز است، بنا بر احتیاط در قلب، نیت رکوع کند و ذکر آن را بگوید.

(سیستانی:) باید در قلب خود نیت رکوع کند و بنا بر احتیاط واجب، با دست خود برای رکوع اشاره کند و ذکر آن را بگوید و در این صورت اگر ممکن است بنا بر احتیاط واجب جمع کند بین این عمل و ایماء به رکوع در حال نشستن.

[کسی که نمی تواند ایستاده یا نشسته رکوع کند]

اشاره

مسأله 1038 کسی که نمی تواند ایستاده یا نشسته رکوع کند و برای رکوع فقط می تواند در حالی که نشسته است کمی خم شود یا در حالی که ایستاده است با سر اشاره کند، باید ایستاده نماز بخواند و برای رکوع با سر اشاره نماید (1) و احتیاط مستحب آن است که نماز دیگری هم بخواند (2) و موقع رکوع آن بنشیند و هر قدر می تواند برای رکوع خم شود.

(1) (بهجت:) بقیه مسأله ذکر نشده.

(2) (فاضل:) احتیاط واجب این است که یک نماز ایستاده بخواند و برای رکوع با سر اشاره نماید و نماز دیگری هم بخواند.. (مکارم:) رجوع کنید به ذیل مسأله 1036.

(خوئی، سیستانی:) مسأله کسی که نمی تواند ایستاده رکوع کند ولی برای رکوع می تواند در حالی که نشسته است خم شود باید ایستاده نماز بخواند و برای رکوع با سر اشاره نماید و احتیاط مستحب ّ آن است که نماز دیگری هم بخواند و موقع رکوع آن بنشیند و برای رکوع خم شود.

(تبریزی:) و موقع رکوع بنشیند و برای رکوع خم شود و احتیاط مستحب آن است که نماز دیگری هم بخواند و برای رکوع آن در حال قیام با سر اشاره نماید.

مسأله اختصاصی

(مکارم:) مسأله 938 هر گاه کسی بر اثر پیری خمیده شده یا به خاطر بیماری یا به علّت دیگر به حالتی شبیه رکوع در آمده باید در موقع نماز آن قدر که می تواند کمر را برای قرائت راست کند و اگر نمی تواند قدری کمر را قبل از رکوع راست کند، سپس به حال رکوع در آید و اگر آن هم ممکن نشود برای انجام رکوع کمی بیشتر خم شود به شرط این که از حالت رکوع خارج نگردد. و اگر آن هم ممکن نشود، احتیاط این است که هم با سر اشاره کند و هم قصد کند که آن حالتش جزءِ رکوع باشد.

  • توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،فاضل،  اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

لینک کوتاه مطلب: http://goo.gl/4hd7DO

*- ضمنا شما می توانید از اینجا مشترک  خبرنامه سایت شوید و جدید ترین مطالب را دریافت کنید.

حتما بخوانيد

ويژه نامه احكام نماز

کلید: کسی که نمی تواند رکوع را درست انجام دهد کسی که نمی تواند رکوع را درست انجام دهد کسی که نمی تواند رکوع را درست انجام دهد کسی که نمی تواند رکوع را درست انجام دهد کسی که نمی تواند رکوع را درست انجام دهد کسی که نمی تواند رکوع را درست انجام دهد کسی که نمی تواند رکوع را درست انجام دهد کسی که نمی تواند رکوع را درست انجام دهد کسی که نمی تواند رکوع را درست انجام دهد کسی که نمی تواند رکوع را درست انجام دهد کسی که نمی تواند رکوع را درست انجام دهد کسی که نمی تواند رکوع را درست انجام دهد کسی که نمی تواند رکوع را درست انجام دهد کسی که نمی تواند رکوع را درست انجام دهد کسی که نمی تواند رکوع را درست انجام دهد کسی که نمی تواند رکوع را درست انجام د

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

با توجه به حجم سوالات، به سوالات تکراری پاسخ داده نمی شود لطفا در سایت «سرچ» کنید.