وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

چطور با بودن شبکه های مجازی غریزه جنسی را کنترل کنیم

1

چطور با بودن شبکه های مجازی غریزه جنسی را کنترل کنیم

فهرست این نوشتار:

پرسش: امروزه كه در همه خانه ها ماهواره موجود و استفاده از اينترنت رايج است چه طور مى شود گناه نكرد؟

 

پاسخ:

شما در موقعيت سنى خاصى هستيد كه غريزه جنسى در آن به اوج شكوفايى مى رسد و در حال حاضر اين غريزه به خصوص با تحريكاتى كه در زندگى و محيط امروزى وجود دارد، شما را در فشار و مضيغه قرار داده است. به منظور خلاصى از اين فشار و حفظ خود از گناه، سه راهكار واقعى وجود دارد 1- راهكار ازدواج 2- راهكار كنترل غريزه 3- تقويت معنويت و انس با خداوند.

 

توضيح بيشتر:

يگانه راه كنترل واقعى شهوت و نجات از تحريكاتى كه در اثر روابط در محيط هاى آلوده و نامناسب عارض انسان مى شود، ازدواج است، بايد تمام همت خود را در اين جهت به كار گيريد ولى اگر به هر دليل نمى توانيد ازدواج كنيد، چاره اى جز استفاده از روشهاى كنترلى و تقويت معنويت نيست. با اين روشها آشنا هستيد، ولى در عين حال در ادامه پاسخ مطلبى برايتان ارسال نموده ايم كه تقريبا به صورت جامع بحث كنترل شهوت را پى مى گيرد.

غريزه جنسى:

غريزه جنسى يكى از خواص طبيعى انسان است و انسانى كه از نظر جسمى و روحى سالم باشد داراى چنين كششى مى‏باشد و اين خود يكى از نعمت‏هاى خدادادى به بشر است. در نتيجه آن چه تا حدى مقدور است كنترل آن و استفاده صحيح و معقول از اين ميل است و اين كه انتظار داشته باشيم با رعايت نكات اخلاقى و عرفانى به كلى نسبت به اين مسأله بى‏احساس شويم، انتظارى واقع‏بينانه نيست. طبيعت اشخاص هم در سردى و گرمى مزاج و شدت غريزه جنسى متفاوت است و بر همين اساس مقايسه خود با ديگران نيز كار درستى نيست و ممكن است احياناً به يأس آدمى منجر گردد.

قدرت غريزه جنسى:

بدون ترديد غريزه جنسى و غريزه خوردن و آشاميدن در انسان از قدرت فوق العاده اى برخوردارند و تأثير فراوان آن ها در چرخه زندگى و نقش بنيادى و بسيارى قوى آنها در رفتار و افكار و فعاليت هاى فردى و اجتماعى آدمى، امرى غير قابل انكار است و شايد مبناى دو مكتب «فرويديسم» و «ماركسيسم» حاصل نگرش افراطى اين دو رويكرد به اين غرايز باشد. مكتب فرويديسم با مهم جلوه دادن بيش از حد غريزه جنسى و اصالت دادن به آن و ماركسيسم با اصالت دادن به نيازهاى طبيعى و مادى مانند غذا و مسكن، بيش از يك قرن در عرصه حيات فكرى بشر جولان دادند و در بيشتر عرصه هاى علمى تأثيرگذار بودند. اين دو مكتب ساير نيازهاى بشر را متفرع و شعاعى از اين دو دسته نياز مى دانند البته هر دو تفكر بدليل رويكرد افراط گونه خود به غرايز در حال حاضر منسوخ شدند و فاقد اعتبار علمى هستند اما واقعيت اين است كه قطع نظر از افراط و تفريط هايى كه در زمينه غرايز جنسى و غير جنسى شده است بايد اذعان كرد كه نيازهاى جنسى نقش فوق العاده اى در فعاليت هاى فردى و اجتماعى بويژه در زندگى مشترك و دوام آن دارد. اما اين غريزه اگر رها شود، همچون موريانه كه بى‏رحمانه بر درختان تناور هجوم مى‏آورد و از درون آن ها را پوك و تهى مى‏سازد، جسم و جان آدمى را به تحليل برده و رفته رفته به ويرانى و سقوط مى‏كشاند.

توانمندى جوان در حفظ پاكدامنى:

بدون ترديد اگر خداوند غريزه جنسى را در انسان قرار داده قدرت و توان مقابله با گناه را نيز در وجود وى قرار داده است بنابراين هر انسانى بايد با عزم و همتى سترگ به مبارزه با گناه برخيزد و همواره كوشش كند كه براى اولين بار كه ميل به گناه آمد با جديت تمام در برابر آن مقاومت كند آن گاه به تدريج مبارزه آسان خواهد شد.

گاهى اوقات ممكن است براى بعضى از افراد واقعا امكان ازدواج به هيچ وجه فراهم نشود، در اين صورت، قرآن كريم دستور به پاكدامنى و عفاف مى دهد و مى‏فرمايد: «وليستعفف الذين لايجدون نكاحا حتى يغنهم‏الله من فضله»، خداوند در اين آيه، صريحاً دستور به عفاف و خودنگهدارى مى‏دهد و اين بهترين شيوه و روشى است كه با به كار بستن آن روح ايمان و تقوا در انسان پرورش مى‏يابد و سبب تقويت اراده و تسلط بر نفس مى‏شود و روحيه عفت در انسان زنده مى‏گردد.

موثرترين راهكار:

ازدواج گاهى بر انسان واجب مى شود، در اين صورت اقدام به ازدواج به صورت يك وظيفه شرعى در مى آيد كه تخطى از آن گناه محسوب مى شود. در مورد ازدواج تمامى مراجع عظام تاكيد مى كنند كه اگر چه اصل ازدواج در اسلام واجب نيست و از مستحبّاتى است كه به آن بسيار سفارش شده است ولى اگر كسى به واسطه نداشتن همسر، به حرام و گناه بيفتد، ازدواج بر او واجب مى‏گردد و حق ندارد مجرد بماند.

ممكن است بگوييد: به لحاظ اقتصادى و شرايط تحصيلى و يا خانوادگى فعلا امكان اين كار نيست، اين ممكن است ناشى از نوعى ترس از فقر منفى باشد. توجه داشته باشيد كه مؤمن يعنى كسى كه به خدا و توانايى او اعتماد دارد و در مشكلات زندگى به او توكل مى كند، هرگز نسبت به انجام وظايف شرعى خود به خاطر ترس از فقر و اينكه شايد شغلى گيرم نيايد و يا هزينه آن را چگونه تهيه كنم، كوتاهى نمى كند. شما به وظيفه خود به خاطر خدا اقدام مى كنيد، خداى متعال هم وظيفه خود را كه روزى رسانى به بندگان است مى داند و هرگز بنده مؤمن خود را رها نمى كند. كسانى كه ازدواج مى كنند اكثرا امكانات كاملى براى زندگى نداشته اند، ولى به تجربه دريافته اند كه مشكلات حل مى شود و حتى به صورتى كه شايد قابل محاسبه و پيش بينى هم نبوده، امكانات ازدواج و ادامه زندگى برايشان فراهم شده است.

قرآن كريم در سوره نور پس از اينكه به مؤمنان دستور ازدواج مى دهد، مى فرمايد: اگر فقير باشند خداى متعال از فضل و كرم خويش ايشان را بى نياز مى كند و خداوند وسعت دهنده و بسيار دانا است. «ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله و الله واسع عليم» چند نكته و دستور مهم در اين آيه شريفه وجود دارد:

1 زنان و مردان مجرد بايد ازدواج كنند.

2 در راه ازدواج از فقر نترسند زيرا خداوند آنها را از فضل خودش غنى و بى‏نياز خواهد ساخت.

بدون شك كسى كه براى حفظ ايمان و پاكى نفس خود اقدام به ازدواج نمايد امدادهاى الهى به كمك او مى آيند و خداوند گره از مشكلات او خواهد گشود «من يتق الله يجعل له مخرجا». و باز تجربه نشان داده تا زمانى كه شخص مجرد است احساس مسؤوليت نمى‏كند و ابتكار و نيروى خود را به اندازه كافى براى كسب درآمد مشروع به كار نمى‏گيرد و همچنين اگر درآمدى پيدا كرد در راه حفظ و بارور ساختن آن و مصرف صحيح نمى‏كوشد اما بعد از ازدواج شخصيت انسان تبديل به يك شخصيت اجتماعى مى‏شود و خود را شديدا مسؤول حفظ همسر و آبروى خانواده و تأمين وسايل زندگى مى‏بيند و بدين سبب است كه پيامبر اكرم (ص) فرمودند: «رزق همراه زنان است زن بگيريد تا روزى شما فراوان گردد.» و ازدواج بر خلاف تصوراتى كه در ذهن وجود دارد كار چندان مشكلى نيست مشروط به اينكه از آداب و رسوم دست و پاگير و هزينه‏هاى تشريفاتى پرهيز شود و براى اين منظور مى‏توان همسر خود را از خانواده‏هاى مؤمن و عفيف و متوسط اجتماع و كم توقع انتخاب كرد و به طور قطع انتخاب همسر شايسته و با ايمان و عفيف هيچ گاه پشيمانى به دنبال نخواهد داشت پشيمانى وقتى پيش مى‏آيد كه ازدواج از روى هوا و هوس و با معيارهاى غيرمنطقى انجام گيرد. و چنان چه ازدواج الآن و در شرايط كنونى مقدور نباشد مى توان با اجراى عقد امر عروسى و ازدواج را تا فراهم شدن شرايط مساعد به تأخير انداخت و از مزاياى دوران شيرين نامزدى بهره مند شد و راه حل دوم در آيه شريفه اين است كه اگر به هر دليلى قدرت بر ازدواج فراهم نشد بايد عفاف را پيشه خود ساخت و خود را از آلوده شدن به گناه حفظ كرد تا خداوند گشايشى در كارها حاصل نمايد.

راه حل مشكلات:

ما همه مى دانيم كه جوان براى ازدواج با مشكلات عديده اى مانند شغل، مسكن، تحصيل، آداب و رسوم و مهريه هاى سنگين روبرو است.

بدون ترديد براى حل اساسى مشكلات ازدواج جوانان، بايد موانع ازدواج كه به برخى از آنها اشاره شد از سر راه جوانان برداشته شود و انجام چنين كارى نياز به يك عزم ملى و برنامه ريزى صحيح از ناحيه همه مسئولين نظام اسلامى بويژه قوه مجريه دارد. البته اين بدان معنا نيست كه خود جوانان، خانواده ها و ساير نهادهاى فرهنگى- مذهبى مسئوليتى نسبت به ازدواج جوانان ندارند بلكه خود جوانان مهمترين نقش را مى توانند در حل اين بحران داشته باشند در اين جا به برخى از راه كارها اشاره مى شود:

1 پرهيز از تشريفات غير ضرورى و كنار گذاشتن برخى از رسم و رسومات دست و پاگير.

2 كاهش سطح توقعات و انتظارات.

3 تقويت فرهنگ ازدواج هاى ساده و كم خرج.

4 تقويت ايمان و اعتقاد جوانان به آموزه هاى دينى درباره ازدواج. به عنوان مثال: خداوند در قرآن كريم مى فرمايد: «كسانى كه تنگ دست اند دلهره فقر و مشكلات مادى نداشته باشند زيرا خداوند وعده داده است كه از فضل و رحمتش جوانان نيازمند را در امر ازدواج كمك كند.»

5 كاهش مهريه ها.

6 تشكيل صندوق هاى قرض الحسنه فاميلى براى كمك به ازدواج جوانان.

7 تقويت باورهاى دينى، روحيه اميد و توكل در جوانان.

راهكار ازدواج موقت:

در صورت امكان بهترين راه براى ارضا صحيح و مشروع غريزه جنسى، ازدواج دائم است. اما اگر به هر دليلى امكان ازدواج دائم براى افراد فراهم نباشد اسلام راهكار ديگرى تحت عنوان ازدواج موقت را توصيه كرده است اما اين كه چگونه ازدواج موقت را مى شود انجام داد به عوامل متعددى بستگى دارد كه مهم ترين آنها مسائل فرهنگى است. در حال حاضر هنوز از نظر فرهنگى ازدواج موقت در جامعه ما جا نيفتاده است و مردم ما پذيراى اين نوع ازدواج نيستند گرچه گوشه و كنار انجام مى شود. كسانى كه متصدى فرهنگ جامعه هستند مانند رسانه هاى گروهى، وزارت ارشاد اسلامى، دانشگاه ها و حوزه هاى علميه و صدا و سيما بايد همه با هم و به صورت هماهنگ قبحى كه نسبت به ازدواج موقت در جامعه و در ميان مردم وجود دارد را از بين ببرند و با بيان فوايد آن، و بيان ضررهاى عدم تحقق آن فرهنگ عمومى را آماده پذيرش آن نمايند. البته بيشتر مراجع براى ازدواج موقت با دختر باكره اذن پدر را شرط مى دانند.

آثار و عواقب طغيان شهوت و گناه خود ارضايى:

در اينجا توجه شما را به عواقب خودارضايى جلب مى نماييم تا با آگاهى از آنها بهتر بتوان از اين گناه اجتناب ورزيد. البته عواقب سوء و پيامدهاى منفى و عملى اين گناه جداى از آن كه معصيت است، فراتر از آن است كه بتوان آنها را برشمرد، بلكه فقط به چند مورد از آن اكتفا مى‏كنيم:

1- پيامدهاى جسمانى: ضعف چشم و بينايى، تحليل رفتن قواى جسمانى، عقيم شدن و ناتوانى در توليد مثل، پيرى زودرس، ضعف مفاصل، لرزش دست، زشتى چهره و از بين رفتن طراوت صورت.

2- پيامدهاى روحى و روانى: ضعف حافظه و حواس‏پرتى، اضطراب، منزوى شدن و گوشه‏گيرى، افسردگى، بى‏نشاطى و لذت نبردن از زندگى، پرخاشگرى و بداخلاقى و تندخويى، كسالت دائمى، ضعف اراده.

3- عوارض اجتماعى: ناسازگارى خانوادگى، بى‏ميل شدن به همسر و ازدواج، ناتوانى در ارتباط با جنس مخالف و همسر، بى‏غيرت شدن، احساس طرد شدن، از بين رفتن عزت، پاكى، شرافت و جايگاه اجتماعى، دير ازدواج كردن و لذت نبردن از زندگى مشترك.

چند راهكار كلى:

براى كنترل غريزه جنسى هم خود فرد و هم والدين و اطرافيان مسئوليت دارند. آن چه مربوط به خود فرى مى‏شود و سؤال شما از اين زاويه است عبارتند از:

1- برنامه‏ريزى براى كار مداوم

جوانان و نوجوانان از نيروى سرشار و فوق‏العاده‏اى برخوردارند. اين نيرو اگر در زمينه‏هاى ديگر مورد اساتفاده قرار نگيرد و به صورت مطلوب از آن استفاده نشود، با توجه به شرايط سنى آن‏ها در قالب امور جنسى و شهوانى ظاهر خواهد شد. اگر جوانان و نوجوانان به كار مداوم عادت كنند و نيرو و توان خود رادر اين زمينه به مصرف برسانند تا حدودى از انحرافات اخلاقى و شهوت و غريزه جنسى در آنان پيشگيرى مى‏شود. كارهاى بدنى موجب تعادل جسم و روان مى‏شود. اگر نيك بنگريم افرادى كه به كار مداوم مشغول هستند و نيرو و استعدادشان را در زمينه‏هاى مثبت و سالم به كار مى‏اندازند، كم‏تر دچار انحرافات اخلاقى و بحران‏هاى روحى مى‏شوند. كار موجب مى‏شود نيرو و انرژى جوان قبل از آن كه به چربى‏هاى اضافى تبديل گردد و اختلالاتى در ساز و كار اندام‏هاى بدن ايجاد گردد، از طريق سوخت و ساز مفيد و سالم به مصرف برسد.

2- تنظيم خواب

تحقيقات نشان مى‏دهد كه بيش‏تر انحرافات به خصوص در زمينه مسايل جنسى از فكرهاى ناسالم و خيال‏پردازى‏هايى كه جوانان قبل از خواب رفتن دارند، ناشى مى‏شود. اگر جوان قبل از آن كه به خواب برود، فكرش به خودش و يك سرى مسايل و موضوعات مربوط به دوره جوانى، معطوف گردد، كم كم به انحرافات كشيده خواهد شد. بنابراين، يكى از روش‏هاى پيشگيرى از انحرافات اين است كه برنامه خواب به صورت دقيق تنظيم شود و تا زمانى كه خواب بر شما غالب نشده به رختخواب نرويد. وقتى به رختخواب برويد كه كاملاً خسته و آماده خواب هستيد. لازمه اين كا اين است كه در طول روز مشغول فعاليت‏هاى مهم بوده و به اندازه كافى كار كرده باشد.

طبيعى است اگر جوان با خستگى به رختخواب نرود، به ناچار مدت زمانى را در بستر بيدار خواهد ماند تا به تدريج به خواب رود و چون افكار و انديشه‏هاى شهوانى و تحريك‏آميز معمولاً در اين مواقع به سراغ جوان مى‏آيند، تنظيم ساعات خواب براى جوان، ضرورت خاصى مى‏يابد. يكى از روان شناسان در اين باره مى‏گويد: نيمه اول شب بيش از نيمه دوم آن به بدن نيرو مى‏دهد بنابراين بايد از آن به نحوى مفيد استفاده شود. و صبحگاهان به محض اينكه از خواب بيدار شديد. بى‏درنگ از بستر برخيزيد و توجه داشته باشيد كه بامدادان بيدار ماندن در بستر خواب، بسيار زيان‏بار است، جسم را سست و ناتوان مى‏سازد و وسوسه‏هاى شوم در دل فرد ايجاد مى‏شود.

3- دورى از محيطهاى آلوده و ناسالم

يكى از علل و عوامل انحرافات جنسى و به طور كل انحرافات اخلاقى، محيط آلوده و محرك‏هاى شهوانى است. محيط از طريق وارد نمودن عناصر محرك در گرايش‏هاى انحرافى، منجر به طغيان غريزه جنسى در جوان مى‏شود. مسايلى از قبيل بدحجابى، روابط ناسالم و آزاد دختر و پسر، برخى از سريال‏هاى تلويزيونى و فيلم‏هاى خارجى و هم چنين استفاده نادرست از اينترنت در تحريك شهوت و غريزه جنسى جوان مؤثر است شايد براى برخى زا نوجوانان يادآورى و تذكر مسايل دينى و اخلاقى چيزى بيهوده و غير ضرورى تلقى شود، زيرا آن‏ها نه در فكر سلامت خويش هستند و نه مسايل اخلاقى و دينى را مى‏پذيرند، اما براى شما كه روحيه مذهبى قوى داريد و همين مسأله باعث شد تا نگران آينده‏تان باشيد، گفتن اين مسايل مهم و ضرورى است. اگر واقعاً مى‏خواهيد از جوانى‏تان به خوبى استفاده كنيد و در راه درست و سالم گام برداريد، سعى كنيد از محيطهاى آلوده و ديدن عوامل تحريك كننده، جداً پرهيز نماييد.

4- استفاده درست و مطلوب از اوقات فراغت

يكى از زمينه‏هاى پيدايش انحرافات در جوانان و نوجوانان، استفاده نادرست آن‏ها از اوقات فراغت است. اوقات فراغت طولانى و بى‏برنامه نوجوانان را عاصى و سرگردان مى‏كند. آن‏ها به تدريج سرخورده و مأيوس مى‏شوند و در نتيجه به دنياى درون خويش پناه مى‏برند و در كنج خلومت و انزوا راهى براى مشغوليت خود مى‏جويند.

5- پيشگيرى از روابط ناسالم

جوانان و نوجوانانى كه روابط نامطلوب و ناسالم دارند و با افراد منحرف و بى‏بند و بار دوست و رفيق هستند، كم كم به انحرافات كشيده مى‏شوند و تحت تأثير امور شهوانى قرار مى‏گيرند. نفوذپذيرى جوانان از دوستان و همسالان بيش از ساير گروه‏ها است. در سنين بلوغ صحبت‏هاى آهسته و در گوشى بين نوجوانان بيش‏تر مى‏شود و محور اين گفتگوها، غالباً مسايل جنسى و امور شهوانى است كه به صورت مخفيانه و به دور از انظار بزرگ‏ترها طرح مى‏شود. براى پيشگيرى از انحرافات اخلاقى سعى كنيد از دوستى‏هاى آلوده و مشكوك جداً پرهيز نموده و با افراد سالم و مذهبى ارتباط برقرار نماييد.

6- پرورش تقوا و معنويت در وجود خويش

همه آنچه بيان شد، به نحوى مى‏توانند در پيشگيرى از انحرافات اخلاقى و طغيان شهوت و غريزه جنسى نقش داشته باشند، اما آن چه بيش از همه ضرورى است و به صورت زيربنايى در شخصيت و رفتار جوان مؤثر است. پرورش معنويت و تقويت ايمان و تقواى الهى است. ما در عصرى زندگى مى‏كنيم كه جهان به شدت در ماديات فرو رفته و يك سره غرق در جاذبه‏هاى نفسانى و امور شهوانى گرديده است. در شرايط كنونى، خلأ عظيم و هولناكى از اخلاق و معنويت پديد آمده و تمامى مشكلات انسان‏ها نيز از همين جا ناشى شده است.

اگر با تقويت ايمان و نيروى اراده، باورها و اعتقادات نوجوانان تقويت گردند، بدون شك بخشى از مشلكات آنان به ويژه در زمينه مسايل اخلاقى و شهوت و غريزه جنسى درمان مى‏شود.

اگر نوجوان از ته دل باور نمود كه تمام اعمال و رفتار او را خدا مى‏بيند و بر اساس عملكرد افراد به آن‏ها پاداش مى‏دهد و اساساً سعادت و خوشبختى انسان به دست خودش مى‏باشد، در اين صورت احتمال اينكه مرتكب گناه نشود بسيار زياد است.

يقين داشته باشيد، تا زمانى كه نيروى ايمان و تقوا در وجود انسان بارور و تقويت نگردد، هيچ ضمانتى از شهوت و انحرافات اخلاقى وجود ندارد. به خصوص در وضعيت كنونى كه عوامل تحريك كننده بسيار زياد است. بنابراين قبل از هر چيزى سعى كنيد نيروى ايمان و تقوا را در وجود خويش بارور كنيد. اگر فكر و ذهن شما متوجه خدا باشد و هميشه نماز خود را اول وقت انجام دهيد، خداوند شما را يارى مى‏كند تا از هر گناهى مصون بمانيد و تحت تأثير شهوت و غريزه جنسى قرار نگيريد. خداوند متعال در قرآن كريم مى‏فرمايد: «ان الصلوه تنهى عن الفحشاء و المنكر» به درستى كه نماز انسان را از هر گونه آلودگى و عمل زشت و گناه دور نگه مى‏دارد. نماز واقعى نه تنها والاترين عامل كنترك شهوت و دفاع در برابر هجوم انحرافات اخلاقى تلقى مى‏شود، بلكه عامل تهاجمى عليه انحرافات و شهوت‏ها نيز محسوب مى‏گردد.

7- تسهيل و تسريع ازدواج

علاوه بر آن كه جوان سعى در كنترل شهوت و غريزه جنسى مى‏كند، بايد براى ازدواج كه يگانه راه درست ارضاى غريزه جنسى مى‏باشد، نيز اقدام كند به اين معنا كه پسرها از 18 سالگى به بعد مى‏توانند به فكر ازدواج باشند و اگر شرايط را مساعد مى‏بينيد، از همين سن مقدمات آن را فراهم كنند و دخترها هم چنان چه مورد مناسبى به خواستگارى آن‏ها آمد به دلايل نوعاً غير موجه و پوچ مثل هنوز زود است، مى‏خواهم درس بخوانم، داماد وضع مادى خوبى ندارد و… از ازدواج خوددارى نكنند و والدين هم سنگ اندازى‏هاى غيز منطقى نداشته باشند.

اميد است با رعايت اين نكات و به خصوص توجه به تقوا و نماز بتوانيد غريزه جنسى و حس شهوت را در خويش كنترل و مهار نماييد و زمانى كه فرصت مناسب براى ازدواج فراهم گرديد، به ازدواج اقدام كنيد.

توصيه هاى كاربردى:

1 هر كارى كه مى خواهيد انجام دهيد با دقت آن را ارزيابى كنيد و سپس براى انجام آن تصميم بگيريد.

2 از تقليد و پيروى كوركورانه از ديگران در هر كارى جداً اجتناب كنيد.

3 از بيان جمله «نمى توانم» خوددارى و بجاى آن به خود تلقين كنيد كه «من به خوبى از عهده اين كار بر مى آيم».

4 براى شروع كار و تقويت اراده خود از كارهاى كوچك شروع كنيد مثلا تصميم بگيريد صبح ها در يك ساعت معينى از خواب بيدار شويد.

5 بعد از بيدار شدن از خواب و خواندن نماز صبح تصميم بگيريد 10 دقيقه قرآن بخوانيد.

6 اگر در انجام كارها موفق شديد حتما به خودتان جايزه بدهيد و آن را در دفتر كارهاى روزانه خود به عنوان يك موفقيت ثبت كنيد.

7 بعد از هر موفقيتى خدا را شكر كنيد و با خود عهد ببنديد كه به شكرانه موفقيتى كه نصيب شما شده آن كار را ادامه دهيد.

8 بعد از موفقيت در كارهاى فوق تصميم جديدى اتخاذ كنيد مثلا با خود شرط كنيد كه هر روز 20 دقيقه بايد ورزش كنم.

9 در صورت موفقيت در تصميم جديد يك علامت مثبت ديگر در كارنامه خود ثبت كنيد.

10 اگر در تصميم جديد ناكام شديد علل آن را بررسى كنيد در صورت تنبيلى و كاهلى خود را جريمه كنيد مثلا يك روز روزه بگيريد.

11 به همين ترتيب هر روز چند كار ارادى براى خود در نظر بگيريد و انجام دهيد البته مراقب باشيد انتخاب كارها از روى واقع بينى باشد و از تصميم گيرى هاى بلند پروازانه خوددارى كنيد و سعى نمائيد درجه مشكلى كارها را بتدريج افزايش دهيد تا با تحمل نفس شما همخوانى داشته باشد.

12 بعد از اين كه خود را در انجام برخى از كارهاى ايجابى مثل صبح زود بيدار شدن، نماز سر وقت، تلاوت قرآن و ورزش صبحگاهى، موفق شديد براى انجام كارهاى سلبى تصميم بگيريد يعنى تصميم بگيريد كارهايى كه نبايد انجام دهيد را بتدريج ترك كنيد مثلا به عنوان نمونه مى خواهيد غرايز جنسى خود را مهار كنيد. در اينجا بايد رفتارهايى كه باعث شعله ور شدن شهوات مى شود را ترك كنيد.

أ. ابتدا نگاه خود را كنترل كنيد و تصميم بگيريد در برخورد با جنس مخالف نگاه خود را فرو بيندازيد.

ب. از گفتگو با جنس مخالف مگر در مواقع ضرورى و در حد ضرورت اجتناب كنيد.

ت. از پوشيدن لباس هاى تنگ كه موجب تحريك شهوت جنسى مى شود خوددارى كنيد.

ث. از دست ورزى با خود پرهيز كنيد.

ج. از پرخورى بويژه غذاهاى مهيج شهوت مثل سير، پياز، فلفل، تخم مرغ و… اجتناب كنيد.

ح. افكار خود را بتدريج كنترل كنيد زيرا افكار منشاء رفتارند.

خ. هر شب، اعمال خود را محاسبه كنيد. رفتارهاى ارادى كه بايد انجام مى داديد را در صورت انجام يادداشت كنيد و رفتارهايى كه بايد ترك مى كرديد را نيز در صورت موفقيت يادداشت كنيد.

د. در انجام همه مراحل تقويت اراده جهت كنترل شهوات از خداوند استعانت جوييد زيرا همه نيروهاى ما از خداست. پس بايد در برابر موانع از خداوند كمك بگيريد. نيروى اراده ما نيز از خداست سعى كنيد اراده خود را در جهت اراده الهى قرار دهيد يعنى چيزى را اراده كنيد كه مورد رضايت حق تعالى است.

ذ. با كسانى همنشينى و معاشرت كنيد كه داراى اراده قوى و نظم در انجام مسئوليت ها و تكاليف خود هستند و از معاشرت با افراد سست اراده و ضعيف الايمان كه اهل معصيت اند جدا خوددارى كنيد.

ر. روزه نقش عجيبى در كنترل شهوات و تقويت اراده دارد سعى كنيد هر هفته حداقل يك روز روزه بگيريد.

ز. معرفت و ايمان به خدا و مبدأ و معاد، نقش مهمى در شكل گيرى شخصيت، هويت يابى و تقويت اراده دارد. با تفكر در آثار و آيات الهى ايمان خود را تقويت كنيد.

س. مواظب نگاه خود باشيد و از تماشاى مناظر شهوت برانگيز مثل فيلم هاى مبتذل و قرار گرفتن در محيط هايى كه آلوده به گناه است اجتناب كنيد. بسيارى از گناهان از يك نگاه ساده آغاز مى شود.

ش. همواره براى خود كرامت قائل شويد و پيروى از غرايز شهوانى را در غير موارد حلال اهانت به خود و سقوط از مقام و منزلت انسانى تلقى كنيد.

ص. زشتى گناه را همواره مانند آبى آلوده و كثيف فرض كنيد همانطور كه حاضر نيستنيد آب آلوده را بنوشيد به خود تلقين كنيد كه من نفس و جان خود را با گناه آلوده نمى كنم.

ض. هرگاه در كنترل شهوات با شكست مواجه شديد اولا خود را جريمه كنيد سپس بدون يأس و نااميدى از درگاه خداوند توبه نمائيد و آنگاه تصميم بر جبران آن بگيريد.

ط. همواره با يك مشاوره اخلاقى در ارتباط باشيد و در انجام مراحل فوق با او مشورت كنيد.

ظ. مراقب باشيد در تقويت اراده براى كنترل غرايز موازين شرعى را رعايت كنيد و از هر گونه افراط و تفريط و انجام كارهايى كه دين آن را تجويز نكرده است خوددارى كنيد.

راهكار تقويت معنويت در كنترل غرايز:

در منابع دينى، راه هاى نجات انسان از بند هوا پرستى و شهوت و رسيدن به معنويت و تحول درونى و روحى و معنوى به خوبى و روشنى براى ما ترسيم شده است. هر كدام از احكام دينى و دستورات شرعى و اخلاقيات و معارف اسلام، راهى براى نيل به معنويت و صفاى روح است. اگر در آموزه هاى دينى براى نيل به معنويت هيچ سفارش و دستورى جز نماز وجود نداشت، همين كافى بود كه انسان با قرار گرفتن بر سكوى پرش نماز كه معراج مؤمن و نزديك كننده هر فرد متقى به خداوند است به اوج قله كمال و معنويت برسد. نماز معجون عجيب و نيروبخشى است كه بال پرواز به آسمان معنا و حقيقت را به انسان هديه مى كند و راه وصول به اوج كمال و معنويت را براى او هموار مى سازد. وضو گرفتن، غسل كردن، لباس نظيف پوشيدن و عطر زدن در وقت نماز همگى زمينه ساز اين پرواز و صعود معنوى مى باشند. مشكل ما نبودن راهكار نيست، بلكه مشكل ما عدم استقامت و استوارى در عمل به دستورات روح بخش اسلام و تداوم نبخشيدن به اين اعمال است. هر عملى اگر شرعا مطلوب و مورد رضايت و خشنودى حق باشد و از آفات و امراض در امان باشد و به طور مستمر و مداوم بجا آورده شود داراى نورانيت و معنويتى است كه گاهى به طور محسوس و گاهى به صورت غيرمحسوس در روح و جان انسان تأثير مى گذارد و حال و وضع انسان را دگرگون مى سازند.

شركت در مراسم مذهبى مانند دعا، نماز جماعت، مجالس سخنرانى و موعظه و يا ذكر زندگى، سيره، مدح و مصائب اهل بيت (ع)، زيارت اهل بيت (ع) و قرائت قرآن به صورت مداوم در هر روز و مانند آن نورانيتى را در انسان پديد مى آورد، كه باعث مى شود آدمى از تاريكى گناه بگريزد و به آسانى به سمت آن نرود. همه دستورات و احكام الهى داراى اين خاصيت و ويژگى مى باشند و اخلاقيات و احكام و معارف و مجموعه معارف دين، همگى همين هدف يعنى رسيدن انسان به اوج بندگى و كمال و معنويت و صفا و تلطيف روح و جان را دنبال مى كنند. ولى البته اراده قوى و همت عالى و استقامت در راه هدف و نهراسيدن از مشكلات و پافشارى و ادامه عمل خير و عبادت و توجه به خداوند و احساس حضور او شرط بهره بردن از اين دستورات نورانى و رسيدن به نتايج خوب و شيرين خود سازى و نجات از فشار غريزه و گمراهى است زيرا معنويت برخواسته از معارف دين نورانيتى را در دل انسان پديد مى آورد كه موجب مى شود انسان زشتى گناه و پيروى از غرايز حيوانى را ببيند و دنبال گناه و ارضا غرايز از طريق غير مشروع نرود.

چند توصيه ديگر

1 هيچ گناهى را كوچك نشماريد.

2 در ابتداى روز با خداى متعال شرط كنيد كه گناه نكنيد.

3 در طول روز مراقب اعمال و رفتار خود باشيد.

4 در پايان روز از خويش حساب بكشيد. اگر از عملكرد خويش راضى بوديد، خداى را شكر گوييد و در صورتى كه راضى نبوديد، بر خويش سخت بگيريد.

5 خود را همواره در محضر خداى بزرگ ببينيد، او بر شراشر وجود شما اشراف دارد و از ظاهر و باطن شما آگاه است.

6 با دعا و نيايش از خداوند متعال استعانت و استمداد بجوييد، زيرا كه خود فرمود: اگر فضل و رحمت خدا بر شما نبود هيچ كدام به فضيلت و تزكيه روى نمى آورديد.

7 اعمال و عادات نيكو را جايگزين رفتار ناپسند نماييد مانند شركت دائمى در نماز جماعت، نماز شب، زيارت اهل قبور و دعا. قرآن كريم مى فرمايد: خوبى ها سرانجام ميدان را بر بدى ها تنگ خواهد كرد و آنها را از بين خواهد برد.

8 مطالعه پيرامون زندگى پارسايان و زاهدان و مطالعه كتب اخلاقى را فراموش نكنيد.

در هر صورت كسى كه طالب سعادت است بايد مراقب باشد، ودامن خود را از اين آلودگيها پاك نگه دارد، وهر قدر كار مشكلتر باشد اجر بيشترى دارد.

پرسمان

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

با توجه به حجم سوالات، به سوالات تکراری پاسخ داده نمی شود لطفا در سایت «سرچ» کنید.

1 نظر
  1. ناشناس می گوید

    خدا خیرتون بده