وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

وضو با دست شكسته و گچ گرفته + فیلم

2

وضو با دست شكسته و گچ گرفته

فهرست این نوشتار:

1-در نوشتار قبل « اگر در اعضای وضو زخم یا بریدگی باشد » مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید.

2- اگر نتواند به تنهایی وضو بگیرد باید نایب و کمک بگیرد تا او را کمک کند از اینجا کلیک کنید و مطالعه کنید.

3- برای مطالعه احکام جامع وضو و غسل جبیره اینجا کلیک کنید.

 

وضوى جبيره  اى

پرسش 57 . كسى كه يك دستش شكسته و داخل گچ است؛ چگونه وضو بگيرد؟

آيات عظام امام، خامنه اى، سيستانى، صافى، فاضل و نورى: بايد وضوى جبيره اى بگيرد.

آية اللّه  بهجت: بايد وضوى جبيره اى بگيرد و بنا بر احتياط واجب تيمم هم بكند.

آيات عظام تبريزى، مكارم و وحيد: بنا بر احتياط واجب، بايد هم وضوى جبيره اى بگيرد و هم تيمم كند.[3]

تبصره. جبيره؛ يعنى، پارچه و پمادى كه روى محل زخم يا شكستگى گذاشته مى شود. شخص ياد شده، مى تواند وضوى جبيره اى را به اين شكل انجام دهد: ابتدا صورت را (با دست چپ يا با گرفتن زير شير و يا فرو بردن در آب) بشويد و سپس دست راست را وضوى جبيره اى دهد (با دست مرطوب بر روى آن بكشد) و بعد دست چپ را مانند صورت بشويد، آن گاه با رطوبت دست چپ، سر و روى پاها را مسح كند.

 • [1]. توضيح المسائل مراجع، م 330؛ نورى، توضيح المسائل، م 331 ودفتر: خامنه اى.
 • [2]. توضيح المسائل مراجع، م 330.
 • [3]. توضيح المسائل مراجع، م 330؛ وحيد، توضيح المسائل، م 326.  (احكام وضو، غسل و تيمم-پرسمان).

مطابق نظر آيت الله خامنه اي
مطابق نظر آيت الله خامنه اي

استفتاء سايت هدانا از دفتر حضرت آيت الله خامنه اي

موضوع: غسل، وضو و تيمم
شماره استفتاء: 579125

-کسی که دستش شکسته چگونه باید وضو و غسل نماید؟
– اگر قسمت شکستگی مشخص باشد و دکتر علاوه بر قسمت شکسته شده کل دست را بصورت غیر متعارف (یعنی بیش از اندازه محل جبیره) گچ بگیرد، تاثیری در حکم دارد، و آیا تیمم هم باید انجام شود؟

جواب: در فرض سؤال باید به وظیفه جبیره عمل نمایید و در صورتی که گچ بیشتر از حد معمول اطراف جراحت را گرفته و برداشتن آن ممکن نیست، بنا بر احتیاط واجب تیمم هم بنمایید.

…………………………………..

س: شخصى دست راستش را بر اثر شكستگى گچ گرفته‌اند لذا نمى‌تواند پاى راست و سر خود را مسح كند آيا مى‌تواند سر خود را با دست چپ و پاى راست را هم با دست چپ مسح كند يا اين كه بايد نايب بگيرد؟

ج) اشکال ندارد با دست چپ مسح کند.‏

س: کسى که کف دو دستش را طورى گچ گرفته‌اند که نمى‌تواند براى تيمم دست‌ها را به صورت کامل به زمين بزند، (قسمت‌هايى از کف دست با زمين برخورد نمى‌کند و فقط اطراف کف دست به زمين مى‌خورد) براى تيمم چه بايد بکند؟

ج) اگر پشت دست‌ها به زمين مى‌رسد بايد با پشت دست‌ها تيمم كند، و اگر پشت دست را هم گچ گرفته است بگونه‌اى كه تمام آن به زمين نمى‌رسد، نوبت به تيمم با ذراعين است و احوط جمع بين تيمم با ذراعين و تيمم با بعض كف دست است.

س: آيا منظور از کشيدن کف دست بر پيشانى در تيمم تا سر انگشتان است يا فقط کف دست کافى است؟ همچنين بر پشت دستها؟

ج) کف دست به تنهايى کفايت نمى‌‌کند و کشيدن تا سر انگشتان لازم است، و نسبت به پشت دست هم بايد تا سر انگشتان باشد.   استفتائات جدید مقام معظم رهبري


طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي
طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي

طریقه ی گرفتن وضو ی جبیره ای [کیفیت وضوی جبیره ای ]
پرسش : نحوه گرفتن وضو جبیره ای چگونه است؟

پاسخ : هرگاه زخم یا دمل و شکستگى با پارچه یا گچ یا مانند آن بسته شده است، چنانچه باز کردن آن ضرر و مشقّت زیادى ندارد و آب هم براى آن مضر نیست، باید آن را باز کند و وضو بگیرد، در غیر این صورت اطراف زخم یا شکستگى را بشوید و احتیاط مستحب آن است که روى جبیره را نیز مسح کند و اگر جبیره، نجس است یا نمى ‏شود روى آن دستِ تر بکشد، پارچه پاکى را بر آن ببندد و دستِ تر روى آن بکشد.

طریقه ی مسح سر با وجود جبیره در دست راست [کیفیت وضوی جبیره ای ]
پرسش : اگر کف دست راست جبیره داشته باشد مسح سر را با دست چپ انجام دهد یا با ذراع و ساق دست راست که بیرون از جبیره است؟

پاسخ : احتیاط آن است که هم با ذراع و هم با دست چپ مسح را انجام دهد.

استفاده از رطوبت جبیره برای مسح [احکام وضوی جبیره ای ]
پرسش : آیا کسی که جبیره در در کف دست و انگشتان دارد می تواند با آن مسح سر و پا را انجام دهد؟

پاسخ : کسى که در کف دست و انگشتهایش جبیره دارد و در موقع وضو دست تر روى آن کشیده، مى‏تواند مسح سر و پا را با همان رطوبت انجام دهد و اگر کافى نباشد، از جاهاى دیگر وضو رطوبت مى‏گیرد.

حکم پوشاندن عضو جبیره ای با پلاستیک [احکام وضوی جبیره ای ]
پرسش : آیا صحیح است عضوی را که باید وضو ی جبیره ای بدهند داخل پلاستیک کنند و وضو بگیرند؟

پاسخ : آری صحیح است.

ترتیب بین تیمم و وضوی جبیره ای [مواردی که اضافه کردن تیمم لازم است ]
پرسش : اگر فرد در شرایطی قرار گرفت که احتیاطا هم باید تیمم کند هم وضو بگیرد ابتدا کدامیک را انجام دهد؟

پاسخ : فرقی ندارد.

از اینجا کلیک کنید و بقیه استفتائات پیرامون وضو جبیره ای را مطالعه کنید.

احکام جبیره ، رساله توضیح المسائل

چیزى که با آن زخم یا عضو شکسته را مى بندند و دوایى که روى آن مى گذارند «جبیره» نامیده مى شود.

مسأله 88- هرگاه در یکى از جاهاى وضو زخم یا دُمَل یا شکستگى باشد، چنانچه روى آن باز است و خون ندارد و آب هم براى آن مضر نیست باید مطابق معمول، وضو بگیرد.

مسأله 89- هرگاه زخم یا دُمَل یا شکستگى در صورت و دستها است و روى آن باز مى باشد; امّا آب ریختن روى آن ضرر دارد، کافى است اطراف آن را بشوید، ولى اگر کشیدن دستِ تر بر آن ضرر ندارد باید دستِ تر بر خود آن نیز بکشد و اگر ضرر دارد مستحبّ است پارچه پاکى روى آن بگذارد و دستِ تر روى آن بکشد.

مسأله 90- هرگاه زخم یا دمل و شکستگى در محلّ مسح باشد چنانچه نتواند آن را مسح کند باید پارچه پاکى روى آن بگذارد و روى پارچه را با رطوبت آب وضو مسح کند و بنابر احتیاط واجب، تیمّم هم بنماید و اگر گذاشتن پارچه ممکن نباشد باید وضوى بدون مسح بگیرد و بنا بر احتیاط واجب تیمّم هم بکند.

مسأله 91- هرگاه زخم یا دمل و شکستگى با پارچه یا گچ یا مانند آن بسته شده است، چنانچه باز کردن آن ضرر و مشقّت زیادى ندارد و آب هم براى آن مضر نیست، باید آن را باز کند و وضو بگیرد، در غیر این صورت اطراف زخم یا شکستگى را بشوید و احتیاط مستحب آن است که روى جبیره را نیز مسح کند و اگر جبیره، نجس است یا نمى شود روى آن دستِ تر بکشد، پارچه پاکى را بر آن ببندد و دستِ تر روى آن بکشد.

مسأله 92- هرگاه جبیره تمام صورت یا تمام یکى از دستها را گرفته باشد، باید بنا بر احتیاط هم وضوى جبیره اى بگیرد و هم تیمّم کند، همچنین اگر جبیره تمام اعضاى وضو را گرفته باشد.

مسأله 93- کسى که در کف دست و انگشتهایش جبیره دارد و در موقع وضو دستِ تر روى آن کشیده، مى تواند مسح سر و پا را با همان رطوبت انجام دهد و اگر کافى نباشد، از جاهاى دیگر وضو رطوبت مى گیرد.

مسأله 94- هرگاه جبیره بیشتر از معمول، اطراف زخم را گرفته و برداشتن آن ممکن نیست باید به دستور جبیره عمل کند و بنا بر احتیاط مستحبّ، تیمّم هم بنماید و اگر برداشتن جبیره اضافى ممکن است باید آن را بردارد.

مسأله 95- هرگاه در جاى وضو، زخم و جراحت و شکستگى وجود ندارد، امّا به جهت دیگرى آب براى آن ضرر دارد، باید تیمّم کند، ولى اگر فقط براى مقدارى از دست و صورت ضرر دارد، چنانچه اطراف آن را بشوید کافى است و احتیاط آن است که تیمّم هم بکند.

مسأله 96- اگر در جاى وضو یا غسل چیزى چسبیده که برداشتن آن ممکن نیست، یا بسیار مشقّت دارد باید به دستور جبیره عمل کند، یعنى اطراف آن را بشوید و روى آن را دست بکشد.

مسأله 97- غسل جبیره اى مثل وضوى جبیره اى است، ولى تا ممکن است باید غسل را ترتیبى بجا آورد، بنا بر احتیاط واجب.

مسأله 98- کسى که وظیفه او تیمّم است، هرگاه در اعضاى تیمّم او زخم، یا دُمَل، یا شکستگى باشد باید مطابق دستور وضوى جبیره اى تیمّم جبیره اى کند.

مسأله 99- کسى که وظیفه او وضو یا غسل جبیره اى است، چنانچه مى داند تا آخر وقت عذر او برطرف نمى شود مى تواند در اوّل وقت نماز بخواند، امّا اگر امید دارد که تا آخر وقت عذر او برطرف شود احتیاط واجب آن است که صبر کند.

مسأله 100- اگر بخاطر درد چشم شستن صورت ضرر دارد باید تیمّم کند و اگر مى تواند اطراف چشم و بقیّه صورت را بشوید کافى است.

مسأله 101- نمازهایى را که با وضو یا غسل جبیره اى مى خوانند اعاده ندارد، مگر این که قبل از پایان وقت نماز، عذر برطرف شود، در اینجا بنابر احتیاط واجب، نماز را اعاده کنند. رساله احكام نوجوانان آيت الله مكارم شيرازي .

مضر بودن آب برای اعضای مسح [مسح سر ]

پرسش : وظیفه شخصى که زخم یا دمل یا شکستگى، در سر یا پاهایش دارد، و روى آن باز است، و آب ریختن روى آن ضرر دارد، چیست؟

پاسخ : هرگاه چیزى از پشتِ پا، یا پیشِ سر، براى مسح کردن ـ ولو به اندازه یک انگشت ـ سالم باشد، بر آن مسح مى کند. و اگر نباشد، جبیره اى بر آن مى گذارد، و وضوى جبیره اى مى گیرد.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی مکارم شیرازی


مطابق نظر آيت الله سيستاني
مطابق نظر آيت الله سيستاني

پرسش: اگر دست تا آرنج در گچ باشد جهت وضو حکم آن چیست ؟

و اگر شخص غسل جنابت بر او واجب شود حکم آن چیست ؟

پاسخ: وضو و غسل جبیره ای واجب است، یعنی با دست تَر روی گچ بکشد.

پرسش: اگر دست تا آرنج در گچ باشد جهت وضو حکم آن چیست ؟ و اگر شخص غسل جنابت بر او واجب شود حکم آن چیست ؟

پاسخ: وضو و غسل جبیره ای واجب است .
 

۲پرسش: آیا با وضوی جبیره ای (مسح پا جبیره ای) می توان به عنوان امام جماعت اقامه نماز جماعت کرد؟

پاسخ: بلی می شود و اشکالی ندارد.
 

۳پرسش: از نظر معظم له ((جبیره)) به چه چیزی گفته می شود؟

پاسخ: چـیـزی کـه بـا آن زخم و شکستگی را می بندند و دوائی که روی زخم و مانند آن می گذارند ((جبیره)) نامیده می شود. استفتائات آيت الله سيستاني . 

 

حتما بخوانید

* ویژه نامه احکام طهارت

 1. کیفیت تیمم چگونه است
 2. تیمم بر چه چیزهایی صحیح است
 3. احكام تيمم بدل از غسل و وضو
 4. نماز بدون وضو و تیمم
 5. احکام تیمم
 6. فلسفه و فوايد تيمم چيست
 7. احكام تيمم مريض

کمک گرفتن در وضو

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

با توجه به حجم سوالات، به سوالات تکراری پاسخ داده نمی شود لطفا در سایت «سرچ» کنید.

2 نظرات
 1. مجید می گوید

  من دست چپم از سر انگشت تا بازو و دست راستم سروم وصله و مچ دست راستم کمر ونصف پشتم و صورتم سوخته در بیمارستانم برای ادارار سوند بهم وصله و دکتر گفته نباید راه بری برای دستشویی هم لگن میارن چطور نماز بخونم آیا واجبه یا باید قضاشو بخونم

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   بله نماز در هر حال واجب است حتی اگر کسی در حال غرق شدن است باید با اشاره نماز را بخواند.
   با همان حالت که می توانید و عسر و حرج هم ندارد نماز را بخوانید. اگر نشسته می توانید، یا دراز کشیده، یا حتی اگر این را نمی توانید با اشاره نماز را به جا بیاورید.
   در همان حالت دراز کشیده مهر را نزدیک پیشانی می آورید و به نیت سجده می چسبانید یا اگر سخت است مهر را به پیشانی می زنید، اگر این هم سخت است از همراه می خواهید که این کار را انجام بدهد. (نماز آخر عمر مبارک امام خمینی را در بیمارستان ببینید/ حتما در سایت سرچ کنید و ناتوانی در انجام نماز را شیوه اش را بخوانید)
   وفقکم الله لکل الخیر