وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

واجبات و ارکان نماز چیست

0

واجبات و ارکان نماز چیست

رساله توضيح المسائل نماز

واجبات نماز یازده چیز است:

اول: نیت، دوّم: قیام یعنی ایستادن، سوّم: تکبِیرَهُ الاحرام یعنی گفتن اللّه أکبر در اول نماز، چهارم: رکوع، پنجم: سجود، ششم: قرائت، هفتم: ذکر (1)، هشتم: تشهد، نهم: سلام، دهم: ترتیب، یازدهم: موالات یعنی پی در پی بودن اجزاء نماز.

(1) (مکارم، زنجانی:) ذکر رکوع و سجود.

[ بعضی از واجبات نماز رکن است]

مسأله 942 بعضی از واجبات نماز رکن است، یعنی اگر انسان آنها را به جا نیاورد، (یا در نماز اضافه کند (1)) عمداً باشد یا اشتباهاً، نماز باطل می شود.

و بعضی دیگر رکن نیست، (2) یعنی اگر عمداً کم یا زیاد شود، نماز باطل می شود و چنانچه اشتباهاً کم یا زیاد گردد نماز باطل نمی شود و رکن نماز پنج چیز است: اول: نیت. دوم: تکبیره الاحرام (3). سوم: قیام در موقع گفتن تکبیره الاحرام و قیام متصل به رکوع، یعنی ایستادن پیش از رکوع. چهارم: رکوع. پنجم: دو سجده (4).

(1) [قسمت داخل پرانتز در رساله آیات عظام: خوئی، سیستانی، تبریزی و زنجانی نیست]

(2) (خوئی، سیستانی، تبریزی:) یعنی اگر اشتباهاً کم گردد نماز باطل نمی شود و رکن نماز پنج چیز است: اوّل: نیت. دوّم: تکبیره الاحرام. سوم: قیام متصل به رکوع، یعنی ایستادن پیش از رکوع. چهارم: رکوع. پنجم: دو سجده از یک رکعت؛ و اما نسبت به زیادی در صورتی که عمدی باشد، مطلقاً نماز باطل می شود و در صورتی که از روی اشتباه باشد اگر زیادی در رکوع یا در دو سجده از یک رکعت باشد نماز (سیستانی: بنا بر احتیاط لازم) باطل است و الّا باطل نیست.

(زنجانی:) یعنی اگر اشتباهاً کم گردد نماز باطل نمی شود. رکن نماز چهار چیز است: اول: نیّت. دوّم: قیام متصل به رکوع یعنی از حالت ایستاده به رکوع رفتن. سوم: رکوع. چهارم: سجده. و اما نسبت به زیادی، در صورتی که عمدی باشد مطلقاً نماز باطل می شود و در صورتی که از روی اشتباه باشد تفصیلاتی دارد که در مسأله [1109] و در قسمت کم و زیاد شدن اجزاء و شرایط نماز مسأله [1264] به بعد خواهد آمد.

(3) (صافی:) ولی زیاد شدن سهوی آن بنا بر احتیاط، موجب باطل شدن نماز است بنا بر این، احتیاط، اتمام نماز و اعاده آن است..

(4) (گلپایگانی، صافی، نوری:) پنجم: دو سجده از یک رکعت.

(مکارم:) پنجم: دو سجده. (البته در نیت، زیادی تصور نمی شود و زیادی تکبیره الإحرام نیز اگر از روی سهو باشد نماز را باطل نمی کند هر چند احتیاط مستحب آن است که آن را اعاده کند).

 

مبطل دوازدهم نماز:

از مبطلات نماز آن است که رکن نماز را عمداً یا سهواً کم یا زیاد کند (1)، یا چیزی (2) را که رکن نیست عمداً کم یا زیاد نماید (3).

(1) (مکارم:) مانند کم و زیاد کردن رکوع، یا دو سجده با هم، امّا کم و زیاد کردن چیزی که رکن نیست اگر عمدی نباشد اشکالی ندارد و اگر از روی عمد باشد نماز را باطل می کند، مانند کم و زیاد کردن یک سجده.

(2) (بهجت:) از واجبات..

(3) (صافی:) ولی زیاد شدن سهوی تکبیره الاحرام چنانکه در مسأله [942] گفته شد، بنا بر احتیاط، موجب باطل شدن نماز است.

شاید این مطالب را هم بپسندید:

(تبریزی:) و در مسأله [942] گذشت که زیادی تکبیره الإحرام سهواً مبطل نماز نیست.

(خوئی:) دوازدهم: از مبطلات نماز آن است که رکن نماز را عمداً یا سهواً کم کند، یا چیزی را که رکن نیست عمداً کم نماید. یا چیزی را عمداً در نماز زیاد کند یا رکنی را مثل رکوع یا دو سجده از یک رکعت سهواً زیاد کند و امّا زیاد کردن تکبیره الإحرام سهواً مبطل نماز نیست.

(زنجانی:) دهم:..

(سیستانی:) یا چیزی از اجزاء نماز را عمداً زیاد کند. و هم چنین اگر رکنی را مثل رکوع یا دو سجده از یک رکعت سهواً زیاد کند نمازش بنا بر احتیاط واجب باطل می شود و امّا زیاد کردن تکبیره الإحرام سهواً مُبطل نماز نیست.

(زنجانی:) یا رکوع را سهواً زیاد کند و حکم زیاد کردن دو سجده از یک رکعت در مسأله [1109] گذشت.

توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،فاضل،  اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.


طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي حضرت آیت الله مکارم شیرازی

ارکان نماز [کلیات واجبات نماز ]

پرسش : کدام یک از افعال و اجزاء نماز رکن نماز است؟
پاسخ : ارکان نماز پنج چیز است:

اول نیت.

دوم تکبیره الاحرام.

سوم قیام در موقع گفتن تکبیره الاحرام و قیام متصل به رکوع، یعنى ایستادن پیش از رکوع.

چهارم رکوع.

پنجم دو سجده (البته در نیت، زیادى تصور نمى‏ شود و زیادى تکبیره الاحرام نیز اگر از روى سهو باشد نماز را باطل نمى ‏کند، هرچند احتیاط مستحب آن است که آن را اعاده کند).

واجبات در نماز [کلیات واجبات نماز ]

پرسش : واجبات نماز کدامند؟
پاسخ : واجبات نماز یازده چیز است: 1- نیّت، 2- تکبیره الاحرام، یعنى «الله اکبر» در اول نماز، 3- قیام، 4- قرائت، 5- رکوع، 6- سجود، 7- ذکر رکوع و سجود، 8- تشهد، 9- سلام، 10- ترتیب، 11- موالات (پى در پى به جا آوردن اجزاء نماز).

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی مکارم شیرازی.

حتما بخوانيد

ويژه نامه احكام نماز

ویژه نامه و بخش احکام جامع سایت هداناکلید: واجبات و ارکان نماز چیست واجبات و ارکان نماز چیست واجبات و ارکان نماز چیست واجبات و ارکان نماز چیست واجبات و ارکان نماز چیست واجبات و ارکان نماز چیست واجبات و ارکان نماز چیست واجبات و ارکان نماز چیست واجبات و ارکان نماز چیست واجبات و ارکان نماز چیست واجبات و ارکان نماز چیست واجبات و ارکان نماز چیست واجبات و ارکان نماز چیست واجبات و ارکان نماز چیست واجبات و ارکان نماز چیست واجبات و ارکان نماز چیست واجبات و ارکان نماز چیست واجبات و ارکان نماز چیست واجبات و ارکان نماز چیست واجبات نماز کدام است رکن و غیر رکن را توضیح دهید  غیر رکن نماز غیر ارکان نماز ارکان نماز رو نام ببرید موالات نماز ذکر در نماز قیام نماز قیام در نماز چیست فرق رکن و غیر رکن تعریف رکن و غیر رکن  فرق رکن وغیر رکن در نماز چیست؟ 

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

آدرس ایمیل شما به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.