وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

نماز اول وقت چه زمانی است

4

نماز اول وقت چه زمانی است؟

پاسخ: اول وقت بودن يك امر عرفي است، يعني زماني كه وقت نماز داخل شد فرد شروع به نماز كند. در رساله‌های توضيح المسائل آمده است:  مستحب است انسان نماز را در اوّل وقت بخواند و هرچه به اوّل وقت نزدیک‌تر باشد بهتر است، مگر آن‌که تأخیر آن از جهتى بهتر باشد، مثلاً صبر کند که نماز را به جماعت بخواند.

حال گاهي قبل از نماز نوافل مستحبي را شروع به خواندن می‌کند و پس‌ازآن نماز را می‌خواند، كه همين اول وقت است. شايد اگر به‌صورت دقيقه بتوان گفت: شايد حدود 20 دقيقه يا 30 دقيقه پس از نماز را بتوان مدنظر گرفت. يعني زماني كه براي آماده شدن و نمازخواندن نياز هست. البته وقت فضيلت نماز با وقت اول وقت كه منظور ماست فرق می‌کند در رساله‌های توضيح المسائل وقت فضيلت هر نماز را مطرح کرده‌اند كه می‌توانید در ادامه مطلب رجوع كنيد. لازم به ذكر است پس از اذان نماز صبح رسانه‌ها لازم است كه حدود 5 الي 6 دقيقه صبر كرد.

 

مطابق نظر آيت الله خامنه اي
مطابق نظر آيت الله خامنه اي

اوقات نمازهای یومیه

    وقت نماز صبح

۱. وقت نمازصبح از هنگام طلوع فجر تا طلوع آفتاب است.
۲. معیار شرعی در مورد وقت نماز صبح، فجر صادق است (نه کاذب)، و احراز آن موکول به تشخیص مکلف است.
۳. فرقی بین شبهای مهتابی و غیر مهتابی در طلوع فجر (وقت فریضه‌ی صبح) نیست، هر چند احتیاط در این زمینه خوب است.
۴. مقتضی است که مؤمنین محترم «ایدهم الله تعالی» جهت رعایت احتیاط در مورد وقت نماز صبح، حدود پنج الی شش دقیقه بعد از اذان صبح از رسانه‌ها شروع به ادای فریضه‌ی صبح نمایند.
۵. ملاک طلوع خورشید (پایان وقت نماز صبح) دیدن آن در افق مکان نمازگزار است نه رسیدن نور آن بر زمین.

    وقت نماز ظهر

وقت نماز ظهر از اول ظهر (یعنی هنگامی که سایه‌ی هر چیزی پس از آن که بر اثر بالا آمدن آفتاب کاملاً کوتاه شد مجدداً به طرف مشرق شروع به زیاد شدن کند) است تا هنگامی که فقط به قدر نماز عصر تا غروب آفتاب وقت باقی مانده است.

    وقت نماز عصر

وقت نماز عصر از هنگامی است که به قدر خواندن نماز ظهر، از ظهر گذشته تا غروب آفتاب.

    وقت نماز مغرب

وقت نماز مغرب از هنگامی است که سرخی بعد از غروب آفتاب که از طرف مشرق بالا می‌آید زائل شود تا هنگامی که فقط به قدر نماز عشا تا نیمه شب مانده است.
توجه:
 فاصله‌ی زمانی بین غروب خورشید و زوال حمره‌ی مشرقیه (از بین رفتن سرخی طرف مشرق بعد از غروب آفتاب) با اختلاف فصل‌های سال تفاوت می‌کند.

    وقت نماز عشا

وقت نماز عشا از هنگامی است که به قدر خواندن نماز مغرب از اول وقت گذشته است تا نیمه شب.
توجه:
 احتیاط (واجب) آن است که برای نماز مغرب و عشا و مانند اینها شب را از اول غروب تا اذان صبح حساب کنند، بنابراین تقریباً یازده ساعت و یک ربع بعد از ظهر شرعی آخر وقت نماز مغرب و عشا است. رساله آموزشي.


مطابق نظر آيت الله سيستاني
مطابق نظر آيت الله سيستاني

پرسش: نظر حضرتعالی درباره اینکه نماز در وقت مخصوص به خود بخوانند ثواب بیشتری دارد چیست ؟ لطفا وقت مخصوص نماز عصر وعشا را بیان کنید ؟

پاسخ: وقت نماز ظهر وعصر بعد از زوال (ظهر شرعی : نصف فاصله بین طلوع آفتاب تا غروب آن) تا غروب آفتاب است و به اندازه آوردن یک نماز در آغاز و پایان وقت مذکور وقت اختصاصی ظهر یا عصر است.
وقت نماز مغرب وعشا براى شخص مختار تا نیمه شب امتداد دارد واگر از روی اختیار تا نصف شب نخواند ـ بنابر احتیاط واجب ـ باید تا قبل از اذان صبح بدون اینکه نیّت اداء وقضاء کند آن را بجا آورد و وقت آن براى شخص مضطر ـ که از روى فراموشى یا به سبب خواب یا حیض ومانند آن نماز را تا نیمه شب نخوانده ـ تا طلوع فجر ادامه دارد.
وقت نماز صبح از طلوع فجر صادق تا طلوع آفتاب است .
وقت فضیلت نماز ظهر از زوال تا رسیدن سایه شاخص به چهار هفتم است .
وقت فضیلت نماز عصر از رسیدن شاخص است به دوهفتم (تقریبا یک ساعت و نیم بعد از ظهر) تا کوتاه شدن آن به شش هفتم است.
وقت فضیلت نماز مغرب به احتیاط واجب بعد از اینکه سرخی طرف مشرق ـ که بعد از غروب آفتاب پیدا می‏شود ـ از بالای سر انسان بگذرد تا زوال شفق (سرخی مغرب-حمره مغربیه) است .
وقت فضیلت نماز عشا از زوال شفق (تقریبا ۴۵ دقیقه بعد از مغرب) تا یک سوم شب است.
وقت فضیلت نماز صبح از اول فجر تا روشن شدن آسمان است . استفتائات آيت الله سيستاني.

طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي
طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي

مسأله 166ـ وقت نماز صبح از اذان صبح تا طلوع آفتاب است که در این مدّت باید خوانده شود و هرچه به اذان صبح نزدیکتر باشد بهتر است.

وقت نماز ظهر و عصر از ظهر شرعى تا غروب است، و به اندازه خواندن یک نماز چهار رکعتى از اوّل وقت، مخصوص نماز ظهر و به همین مقدار که به غروب مانده مخصوص نماز عصر است.

وقت نماز مغرب و عشا از مغرب تا نصف شب است و به اندازه خواندن یک نماز سه رکعتى از اوّل وقت، مخصوص نماز مغرب و به اندازه یک نماز چهار رکعتى که به نصف شب مانده است مخصوص نماز عشا مى باشد. و احتیاط آن است که اگر از نصف شب بگذرد نیّت ما فى الذّمه کند (یعنى آنچه خدا به او دستور داده، خواه ادا باشد یا قضا).

وقت صبح

مسأله 167ـ نزدیک اذان صبح، از طرف مشرق، سپیده اى رو به بالا حرکت مى کند که آن را «فجر اوّل» گویند، هنگامى که آن سپیده، شفّاف و پهن شد، «فجر دوّم» و ابتداى وقت نماز صبح است.

مسأله 168ـ وقت اذان صبح (براى نماز و روزه) در شبهاى مهتابى و غیر مهتابى یکسان است و معیار، ظاهر شدن نور شفق در افق است، هرچند بر اثر تابش مهتاب نمایان نباشد.

وقت ظهر

مسأله 169ـ اگر چوب یا چیزى مانند آن را عمود بر زمین قرار دهیم، صبح که خورشید طلوع مى کند، سایه آن به طرف مغرب مى افتد و هرچه آفتاب بالا مى آید سایه کم مى شود، وقتى که سایه آن به کمترین مقدار رسید و رو به افزایش گذاشت، «ظهر شرعى» و ابتداى وقت نماز ظهر است.(1) (و به عبارت دیگر خورشید از روى نقطه جنوب بگذرد).

وقت مغرب

مسأله 170ـ «مغرب» موقعى است که آفتاب غروب کند و احتیاط آن است که سرخى طرف مشرق، که بعد از غروب آفتاب پیدا مى شود از بالاى سر بگذرد.

وقت نیمه شب

مسأله 171ـ براى محاسبه نیمه شب، که پایان وقت نماز عشا به دست مى آید، احتیاط واجب آن است که فاصله بین غروب آفتاب تا اذان صبح را نصف کنیم.(2)

 • 1 . در برخى از شهرها، از جمله مکّه، گاهى اوقات موقع ظهر، سایه از بین مى رود، در این اماکن بعد از آن که سایه دوباره پیدا شد، معلوم مى شود ظهر شده است.
 • 2 . تقریباً یازده ساعت و ربع که از ظهر شرعى بگذرد آخر وقت نماز مغرب و عشاست; مثلاً اگر ظهر شرعى ساعت 15/12 دقیقه باشد، نیمه شب ساعت 30/11 دقیقه است.

وقت مخصوص نماز ظهر

پرسش : وقت مخصوص نماز ظهر چه زمانی می باشد؟

پاسخ : وقت مخصوص نماز ظهر از اوّل ظهر است تا موقعى که به اندازه خواندن نماز ظهر بگذرد و هرکس به اندازه ی حال خود باید رعایت نماید مثلا شخص مسافر به اندازه دو رکعت وقت مخصوص نماز ظهر برای او می باشد.

رساله توضيح المسائل حضرت آيت الله مكارم شيرازي.

 

حتما بخوانيد

ويژه نامه احكام نمازكليد : نماز اول وقت چه زمانی است نماز اول وقت چه زمانی است نماز اول وقت چه زمانی است نماز اول وقت چه زمانی است نماز اول وقت چه زمانی است نماز اول وقت چه زمانی است نماز اول وقت چه زمانی است  نماز اول وقت چه زمانی است نماز اول وقت چه زمانی است نماز اول وقت چه زمانی است نماز اول وقت چه زمانی است نماز اول وقت چه زمانی است نماز اول وقت چه زمانی است نماز اول وقت تا چند دقيقه بعد از اذان است نماز اول وقت چه زمانی است نماز اول وقت چه زمانی است نماز اول وقت چه زمانی است  نماز اول وقت چه زمانی است نماز اول وقت چه زمانی است نماز اول وقت چه زمانی است نماز اول وقت چه زمانی استنماز اول وقت چه زمانی است نماز اول وقت چه زمانی است  نماز اول وقت چه زمانی

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

آدرس ایمیل شما به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.

4 نظرات
 1. محمد صالحی می گوید

  ميخواستم بدانم ساعات نماز اول وقت چه ساعاتي است؟
  مثلا اگر ساعت ۱۲ اذان باشه تا چند ساعت بعدش خوندن نماز جز نماز اول وقت حساب ميشه؟؟؟

  1. حجت الاسلام مهدی یوسف وند می گوید

   سلام علیکم
   در متن نوشتار کامل توضیح داده شده است.
   اگر نافله نمی خواند حدود ۱۵ ال ۲۰ دقیقه اول فضیلت بیشتری دارد.
   وفقکم الله لکل الخیر

 2. وفا می گوید

  با سلام
  لطفا منبعتون نسبت به پاراگراف اول که فرمودید نماز اول وقت یک امر عرفی است را بیان بفرمایید.

  1. مهدي يوسف وند می گوید

   سلام علیکم
   کاملا روشن هست، اول وقت زمانی شروع می شود که اذان بدهد، مطابق آنچه رساله ها گفته اند، حالا عرفی هست که چقدر طول می کشد، مثلا در نماز ظهر اذان گفت گاهی مسافر است، به میزان ۲ رکعت نماز اول وقت اوست، اگر در وطن است به اندازه ۴ رکعت، حالا اگر کسی نافله ۸ رکعتی ظهر راخواند و بعد نماز ظهر را خواند، مجموعه زمان این دو می شود نماز اول وقت او.
   همین تعبیر ما را به نحوی دیگر در استفتاء آخر آیت الله مکارم بخوانید.
   وفقکم الله لکل الخیر