وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

ناسیه زنی که عادت را فراموش کند

ناسیه زنی که عادت را فراموش کند

در نوشتار قبل «نشانه و انواع حیض از رساله ۱۰ مرجع » مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید.

انواع عادات ماهیانه را به صورت تفصیلی در لینکهای زیر کلیک کنید و مطالعه نمایید:

 1. انواع عادت ماهانه (شش قسم)
 2. عادت وقتيه و عدديه
 3. عادت وقتیه
 4. عادت عدديه
 5. عادت مضطربه
 6. مبتدئه

رساله توضیح المسائل احکام زنان

۶ ناسِیه

[fusion_builder_container hundred_percent=”yes” overflow=”visible”][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ background_position=”left top” background_color=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” spacing=”yes” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” padding=”” margin_top=”0px” margin_bottom=”0px” class=”” id=”” animation_type=”” animation_speed=”0.3″ animation_direction=”left” hide_on_mobile=”no” center_content=”no” min_height=”none”][ تعریف ناسیه]

مسأله ۴۹۹ ناسیه یعنی زنی که عادت خود را (۱) فراموش کرده است اگر بیشتر از ده روز خون ببیند (۲) باید روزهایی که خون او نشانه حیض را دارد (۳) تا ده روز، حیض قرار دهد و بقیه را استحاضه قرار دهد و اگر نتواند حیض را به واسطه نشانه‌های آن تشخیص دهد، (۴) بنا بر احتیاط واجب باید هفت روز اول را حیض و بقیه را استحاضه قرار دهد. (۵)

(۱) (بهجت:) وقت و عدد عادت خود را..

(۲) (زنجانی:) پس اگر همه زرد یا قرمز روشن بود، همه استحاضه است و اگر خونی که نشانه حیض را دارد و کمتر از سه روز بود، بنا بر احتیاط واجب به مدت سه روز به احکام حائض رفتار می‌کند و پس از پاک شدن، نماز و سایر عبادتهایی را که به جا نیاورده، قضا می‌نماید (و بنا بر احتیاط اگر می‌تواند مکمل سه روز را بعد از خونهای نشانه دار قرار می‌دهد) و اگر خونی که نشانه حیض را دارد، بیشتر از ده روز بود، مقدار عادت برخی از خویشاوندانش را حیض قرار می‌دهد (و بنا بر احتیاط این مقدار را از اول خونهای نشانه دار حساب می‌کند) و اگر خویشاوندانش عادت نداشته باشند یا به آنها دسترسی نداشته باشد، شش یا هفت روز از خونهای نشانه دار را حیض خود قرار می‌دهد. (و بنا بر احتیاط این مقدار را از اول ِ خونهای نشانه دار قرار می‌دهد) و در تمام فروض این مسأله مستحب است تا ده روز استظهار نماید و پس از ده روز مستحاضه می‌باشد.

(۳) (گلپایگانی، صافی:) حیض قرار دهد و اگر نتواند حیض را به واسطه نشانه‌های آن تشخیص دهد، باید (گلپایگانی: سه روز یا) شش روز یا هفت روز اول را حیض و بقیه را استحاضه قرار دهد و اختیار اول بنا بر احتیاط (صافی: بنا بر احتیاط مستحب) است (گلپایگانی: و أقوی تخییر بین سه عدد است مطلقاً، یعنی مقید به اول نیست).

(۴) (اراکی:) مخیّر است که شش روز یا هفت روز را در هر ماه حیض، و بقیه را استحاضه قرار دهد، و یا یک ماه سه روز و در ماه دیگر ده روز را حیض و بقیه را استحاضه قرار دهد و یا عکس این را عمل نماید یعنی ماه اوّل ده روز حیض قرار دهد، و ماه دوّم سه روز، و احتیاط مستحب ّ آن است که هفت روز را حیض، و بقیه را استحاضه قرار دهد.

(۵) (بهجت:) مگر این که بداند به طور مسلم در روزهای اوّل حیض نمی‌شده است که در آن صورت بعد از آن روزها را باید حیض قرار دهد و اگر ظن اطمینانی پیدا کرد که ایام عادتش مثل خویشان خود است عادت آنها را برای خود انتخاب می‌کند.

(خوئی، تبریزی:) مسأله ناسیه یعنی زنی که مقدار عادت خود را فراموش کرده است؛ اگر خونی به نشانه حیض ببیند که کمتر از سه روز و بیشتر از ده روز نباشد آن را حیض قرار دهد، و اگر آن خون بیشتر از ده روز باشد تا هر زمانی که احتمال بقاء عادت را می‌دهد حیض قرار داده و بقیه استحاضه است، ولی در صورتی که احتمال بقاء عادتش در بیشتر از هفت تا ده روز باشد پس از روز هفتم احتیاط کند (تبریزی: و در صورتی که بداند خونی را که دیده در ایام عادتش نیست و بعضی از خون اوصاف حیض را داشته باشد و کمتر از سه روز و بیشتر از ده روز نباشد آن را حیض و بقیه را استحاضه قرار دهد).

(مکارم:) مسأله «ناسیه» یعنی زنی که عادت خود را فراموش کرده، اگر ده روز یا کمتر خون ببیند همه‌اش حیض است و اگر بیشتر از ده روز ببیند، باید روزهایی که خون او نشانه حیض دارد حیض قرار دهد (به شرط این که کمتر از سه روز و بیشتر از ده روز نباشد) و اگر بیشتر باشد یا همه روزها را یک جور دیده، احتیاط واجب آن است که هفت روز اول را حیض قرار دهد و بقیه را استحاضه.

(سیستانی:) مسأله ناسیه یعنی زنی که مقدار یا زمان عادت خود را یا هر دو را فراموش کرده است این زن اگر خونی ببیند که کمتر از سه روز و بیشتر از ده روز نباشد همه آن حیض است ولی اگر بیشتر از ده روز باشد موارد آن بر چند قسم است: (۱) آن که عادت وقتیه یا عددیه یا هر دو داشته است ولی آن را به کلی فراموش کرده است که حتی به نحو اجمال هم زمان یا عدد آن را به یاد نمی‌آورد که این زن حکم مبتدئه را دارد که گذشت. (۲) آن که عادت وقتیه دارد چه عددیه باشد چه نباشد ولی از وقت عادت خود به نحو اجمال چیزی به یاد دارد مثلًا می‌داند که فلان روز جزء عادت او بوده یا عادت او در نیمه اوّل ماه بوده است چنین زنی نیز حکم مبتدئه را دارد ولی نباید حیض را در زمانی قرار دهد که یقیناً خلاف عادت او است مثلًا اگر بداند روز هفدهم ماه جزء عادت او بوده یا عادت او در نیمه دوّم بوده است و اکنون از اوّل تا بیستم ماه خون دیده است نمی‌تواند عادت خود را در دهه اوّل قرار دهد حتی اگر به نشانه‌های حیض باشد و دهه دوّم به نشانه‌های استحاضه.(۳) آن که صاحب عادت عددیه بوده و مقدار عادت خود را فراموش کرده باشد، این زن نیز حکم مبتدئه را دارد ولی نباید مقداری را که حیض قرار می‌دهد کمتر از مقداری باشد که می‌داند شماره حیض او کمتر از آن نیست و هم چنین نمی‌شود که بیشتر از مقداری قرار دهد که می‌داند شماره عادتش بیش از آن نیست. و شبیه این امر را باید در عادت عددیه ناقصه هم مراعات کرد یعنی زنی که شماره عادتش مردد است بین دو عدد، زیادتر از سه روز و کمتر از ده روز مثل آن که در هر ماه یا شش روز خون می‌بیند یا هفت روز، نمی‌تواند به واسطه نشانه‌های حیض یا ملاحظه عادت بعضی از خویشانش و یا به اختیار عدد در صورتی که بیش از ده روز خون ببیند کمتر از شش روز یا بیشتر از هفت روز را حیض قرار دهد.

 

[ مبتدئه و مضطربه و ناسیه و زنی که عادت عددیّه دارد]

مسأله ۵۰۰ مبتدئه و مضطربه و ناسیه و زنی که عادت عددیّه دارد، اگر خونی ببینند که نشانه‌های حیض داشته باشد (یا یقین کنند (۱) که سه روز طول می‌کشد (۲))، باید (۳) عبادت را ترک کنند و چنانچه بعد بفهمند حیض نبوده باید عبادتهایی را که به جا نیاورده‌اند قضا نمایند (۴) ولی اگر یقین نکنند که تا سه روز طول می‌کشد و نشانه‌های (۵) حیض را هم نداشته باشد، بنا بر احتیاط واجب (۶) باید تا سه روز (۷) کارهای استحاضه را به جا آورند و کارهایی را که بر حائض حرام است ترک نمایند (۸) و چنانچه پیش از سه روز پاک نشدند باید آن را حیض قرار دهند.

(۱) (گلپایگانی، صافی:) نشانه حیض داشته باشد و یقین کنند..

(۲) [قسمت داخل پرانتز در رساله آیات عظام: خوئی، مکارم و تبریزی نیست]

(۳) (مکارم:) باید فوراً..

(۴) (خوئی، تبریزی، سیستانی:) بقیه مسأله ذکر نشده.

(مکارم:) ولی اگر نشانه‌های حیض را نداشته باشد بر طبق حکم مستحاضه عمل می‌کند تا ثابت شود که خون حیض است؛ ولی زنی که عادت «وقتیّه» یا «وقتیّه و عددیّه» دارد به محض دیدن خون در ایّام عادت، عبادت را ترک می‌کند.

(۵) (گلپایگانی، صافی:) نشانه..

(۶) [عبارت «بنا بر احتیاط واجب» در رساله آیت اللّه اراکی نیست]

(۷) (اراکی:) باید تا سه روز احتیاط کرده و..

[عبارت «تا سه روز» در رساله آیات عظام: گلپایگانی و صافی نیست]

(۸) (گلپایگانی، صافی:) اگر چه تا ده روز طول بکشد. [پایان مسأله] (زنجانی:) مسأله مبتدئه و مضطربه و ناسیه و زنی که فقط عادت عددیه دارد اگر خونی ببیند که نشانه حیض را داشته باشد باید به وظایف حائض رفتار نمایند و چنانچه بعد بفهمند حیض نبوده، باید عبادتهای واجبی را که به جا نیاورده‌اند، قضا نمایند، و اگر نشانه حیض را نداشته باشد، باید به وظایف استحاضه عمل نمایند.

 • توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،فاضل،  اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

لینک کوتاه مطلب: http://goo.gl/ze7orr

*- ضمنا شما می توانید از اینجا مشترک  خبرنامه سایت شوید و جدید ترین مطالب را دریافت کنید.

حتما بخوانيد

 1. انواع عادت ماهانه
 2. ملاك به هم خوردن عادت ماهانه
 3. تكليف خانمي كه پريودي نامنظم دارد
 4. عادت وقتيه و عدديه چيست
 5. عادت وقتيه با كمتر از ده روز
 6. عادت وقتيه با بيشتر از ده روز
 7. اگر خون از ده روز بيشتر شود وظيفه چيست
 8. وظيفه خانم اگر در ماه دو مرتبه خون ببيند
 9. حكم ترشحات زرد رنگ
 10. حكم لكه بيني بعد از حيض
 11. جلو افتادن عادت ماهانه
 12. عادت عدديه چيست
 13. عادت عدديه با كمتر از ده روز
 14. عادت عدديه با بيشتر از ده روز
 15. اگر خانم كمتر از عادت خود خون ببيند
 16. عادت وقتيه با كمتر از ده روز
 17. عادت وقتيه با بيشتر از ده روز


کلید: ناسیه زنی که عادت را فراموش کند ناسیه زنی که عادت را فراموش کند ناسیه زنی که عادت را فراموش کند ناسیه زنی که عادت را فراموش کند ناسیه زنی که عادت را فراموش کند ناسیه زنی که عادت را فراموش کند ناسیه زنی که عادت را فراموش کند ناسیه زنی که عادت را فراموش کند ناسیه زنی که عادت را فراموش کند ناسیه زنی که عادت را فراموش کند ناسیه زنی که عادت را فراموش کند ناسیه زنی که عادت را فراموش کند ناسیه زنی که عادت را فراموش کند ناسیه زنی که عادت را فراموش کند ناسیه زنی که عادت را فراموش کند ناسیه زنی که عادت را فراموش کند[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

آدرس ایمیل شما به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.