وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

كفاره پوشيدن لباس دوخته در احرام

كفاره پوشيدن لباس دوخته در احرام

لگو احکام حج و عمره

كفّاره پوشيدن لباس دوخته‏

 

۴۹۸- كفاره پوشيدن لباس دوخته، يك گوسفند است.

۴۹۹- اگر محرم چند نوع لباس دوخته بپوشد- مثل پيراهن و ..- براى هر يك بايد كفّاره‏[۱] بدهد؛ و احتياط واجب‏[۲] آن است كه اگر آن‏ها را توى هم كند و يك دفعه بپوشد براى هريك كفّاره بدهد.

 

[۱] ( ۳). آيةاللَّه خويى: فتواى ايشان در دست نيست.

آية اللَّه صافى، آية اللَّه گلپايگانى: ظاهر آن است كه اگر براى پوشيدن جنس دوخته يك كفّاره بدهد كافى است.( مجمع المسائل، ج ۱، ص ۴۶۱، مسأله ۲۰).
[۲] ( ۴). آية اللَّه بهجت: ظاهر تعدّد كفّاره است به تعدّد صنف‏ها مطلقا، چه على الترتيب بپوشد و چه در يك دفعه بپوشد.

آية اللَّه خامنه ‏اى: اگر تعدد صدق كند براى هر مورد يك كفاره بدهد.

آية اللَّه سيستانى: در اين صورت اگر نوع اين لباس‏ها مختلف باشد، به تعداد هر لباس بايدكفّاره بدهد و اگر نوع لباس‏ها يكى باشد، بنابر احتياط به تعداد هر لباس بايد كفّاره بدهد.( مناسك، مسأله ۲۴۵).

ثبوت كفاره با اضطرار به دوختنى‏

 

۵۰۰- پوشيدن لباس دوخته در فرض نياز، جايز است، ولى كفّاره دارد؛[۱] و اضطرار به پوشيدن‏ لباسهاى متعدد، موجب سقوط كفّاره نيست.[۲]

 

[۱] ( ۵). آية اللَّه بهجت: مگر در صورتى كه إزار نداشته و شلوار بپوشد كه در وجوب فديه تامّل است.( مناسك‏شيخ، ص ۲۰ و ۲۱).

آيات عظام تبريزى، خامنه‏ اى، خويى، سيستانى: بنابر احتياط واجب بايد يك گوسفند بدهد

[۲] ( ۱). آيات عظام: تبريزى، خامنه‏اى، خويى، سيستانى: بنا بر احتياط در صورت اضطرار به پوشيدن لباس هم كفّاره دارد.

آية اللَّه خويى، آية اللَّه سيستانى: بنابر احتياط.( مناسك، مسأله ۲۴۵).

آية اللَّه مكارم: مگر اين‏كه موجب عسر و حرج شود.

تكرار كفاره‏

 

۵۰۱- اگر يك نوع لباس بپوشد، مثل پيراهن، و كفّاره بدهد و پيراهن ديگرى بپوشد، يا آن را كه پوشيده بكند و باز بپوشد، بايد براى دفعه ديگر نيز كفّاره بدهد.[۱] ۵۰۲- اگر چند لباس از يك نوع بپوشد- مثل چند قبا يا پيراهن- چه در يك مجلس، يا چند مجلس،[۲] بنابر احتياط واجب، براى هر يك كفّاره بدهد.[۳]

 

[۱] ( ۲). آيةاللَّه خويى: فتواى معظّم له در دست نيست.
[۲] ( ۳). آية اللَّه بهجت: اگر يك دفعه پوشيدن صدق كند.( مستفاد از مناسك شيخ، ص ۲۰).
[۳] ( ۴). آية اللَّه تبريزى: در صورتى كه چند لباس بپوشد ولو از يك نوع باشد، بايد به تعداد آنها كفّاره بدهد.

آية اللَّه خامنه‏ اى: اگر تعدد صدق كند براى هر مورد يك كفاره بدهد.

آية اللَّه خويى: فتواى معظّم له در دست نيست.

آية اللَّه فاضل: چنانچه چند لباس از يك نوع را يك دفعه( يعنى پشت سر هم و بدون فاصله) بپوشد، فقط يك كفّاره واجب مى‏شود.

آية اللَّه گلپايگانى، آية اللَّه صافى: براى پوشيدن جنس دوخته در احرام عمره، يك كفّاره و در احرام حج نيز يك كفّاره كافى است.( مجمع المسائل، ج ۱، ص ۴۶۱،- مسأله ۲۰).

آية اللَّه مكارم: مگر اين‏كه موجب عسر و حرج شود.

منبع: سایت هدانا برگرفته از مناسك حج با حواشى و مطابق با فتاوای دوازده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: خامنه ای، سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، وحید خراسانی، بهجت،فاضل ، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

حتما بخوانيد

ویژه نامه احکام حج و عمره

ویژه نامه احکام جامع سایت هدانا

 

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

آدرس ایمیل شما به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.