وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

قصد قران و تحقق زياده‏

0

قصد قران و تحقق زياده‏

لگو احکام حج و عمره

قصد قران و تحقق زياده‏

 

684- اگر يك دور يا كمتر يا بيشتر، بر طواف زياد كند: اگر از ابتدا[1] يا در اثناى‏[2] طواف اول، قصد داشته باشد كه زيادى را جزو طوافِ ديگر قرار دهد، حرام و داخل در قران است‏[3] و احتياط واجب آن است كه طواف اول را اعاده كند؛ و اگر بعد از تمام شدن طواف اول، اين قصد برايش حاصل شده و به دنبال طواف اول، زياده را آورده، اقوى صحّت طواف اول و احوط اعاده است.[4]

 

[1] ( 1)- آية اللَّه بهجت، كلام ايشان مطلق است و تفاوتى بين اين‏كه از ابتدا قصد اضافه كردن را داشته باشد يا دراثناء، نگذاشته‏اند.( مناسك، ص 114).

آية اللَّه سيستانى: اگر از ابتدا قصد قران داشته باشد باطل است.
[2] ( 2)- آية اللَّه گلپايگانى: بنابر احتياط واجب سبب بطلان طواف مى‏شود، چه از اول اين قصد را داشته باشد و يا در بين آن و يا آخر آن.
[3] ( 3)- آية اللَّه بهجت: اگر طواف ديگر را به آخر نرساند، نه زيادى در طواف است و نه قران.( مناسك، مسأله 317).

آية اللَّه تبريزى: اگر قصد جزئيت زيادى را براى طواف ديگر بنمايد و اتفاقاً نتواند طواف ديگر را به آخر برساند، در اين صورت نه زيادى است و نه قران، ولى گاهى طواف در اين صورت به‏جهت عدم تحقق قصد قربت باطل مى‏شود و آن در صورتى است كه مكلف هنگام شروع به طواف يا در اثناى آن، با اين‏كه مى‏داند قران حرام و مبطل طواف است آن را قصد نمايد كه قصد قربت با قصد حرام جمع نمى‏شود، هرچند از باب اتفاق آن حرام انجام نشود.( مناسك، مسأله 317).

آية اللَّه خويى: اگر طواف دوّم كمتر از هفت شوط باشد داخل در قران نيست، بلى اگر از ابتدا قصد هفت شوط دارد و مى‏داند قران مبطل است ديگر قصد قربت در طواف اوّل از او متمشى نمى‏شود.( مناسك، قبل از مسأله 318).

آية اللَّه سيستانى: اگر طواف دوم را تمام نكند قران نيست ولى اگر قصد قران را داشته باشد با علم به اين كه مبطل است قصد قربت محقّق نمى‏شود و طواف باطل است.

آية اللَّه مكارم: ولى طواف اول باطل نيست.

نظر ساير آيات عظام در مسأيل قبل گذشت. و به مساله 557 مراجعه شود.
[4] ( 4)- آية اللَّه تبريزى، آية اللَّه خويى: بلكه در فرض اتيان به طواف كامل، اظهر بطلان طواف اوّل است مطلقاً.( مناسك، قبل از مسأله 318).

آية اللَّه سيستانى: اگر طواف دوم را تمام كند طواف اوّل باطل است.

آية اللَّه صافى، آية اللَّه گلپايگانى: احتياط آن است كه نماز طواف را بخواند و بعد اصل طواف و نماز آن را اعاده كند.

685- اگر طواف كننده از ابتدا يا در اثناى طواف، قصد قران داشته باشد، احتياط در اعاده‏ طواف است؛ و اگر بعد از تمام شدن طوافِ، قصد قران و اضافه طواف ديگر نموده باشد، به صحت‏[1] طواف اول‏[2] ضرر نمى‏زند.[3]

 

[1] ( 1)- مراجعه شود به مسأله 682 و 684

آية اللَّه تبريزى، آية اللَّه خويى: در صورتى كه قران محقّق شود مطلقاً موجب بطلان طواف است؛ چه ازاوّل يااثناى طواف اوّل قصد قران داشته يا اين‏كه بعد از تمام شدن طواف اوّل قصد قران كرده باشد.

آية اللَّه سيستانى: اگر هر دو طواف واجب باشد يا يكى مستحب و ديگرى واجب باشد، چه از اوّل قصد قران داشته باشد و چه بعداً تصميم بگيرد ولى طواف دوّم را تمام كند، طواف اوّل باطل است. آرى اگر هر دو مستحب باشد، هر چند كراهت دارد و لى جايز است.
[2] ( 2)- آية اللَّه فاضل: به حاشيه مسأله 676 مراجعه شود.
[3] ( 3)- آية اللَّه بهجت: در صورت انحلال مقصود، موجب بطلان نمى‏شود.

منبع: سایت هدانا برگرفته از مناسك حج با حواشى و مطابق با فتاوای دوازده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: خامنه ای، سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، وحید خراسانی، بهجت،فاضل ، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

حتما بخوانيد

ویژه نامه احکام حج و عمره

ویژه نامه احکام جامع سایت هدانا

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

آدرس ایمیل شما به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.