وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

فرق رهن با وثیقه

0

فرق رهن با وثیقه

آيا رهن با وثيقه فرق دارد؟

رهن و وثيقه از نظر مفهومى با هم فرق مى كنند. وثيقه در حقيقت يكى از اركان عقد رهن است به اين توضيح كه رهن در حقوق مدنى عبارت است از عقدى كه به موجب آن بدهكار يا شخص ثالث مال موجود در خارج (اعم از منقول يا غير منقول) را به عنوان وثيقه به بستانكار مى دهد تا اگر بدهى خود را در سررسيد ندهد از محل فروش وثيقه طلب بستانكار داده شود. يعنى در حقيقت مالى كه به عنوان گرو نزد طلبكار يا امين او به رهن گذاشته مى شود وثيقه مى گويند. البته وثيقه گاهى براى تضمين اجراى تعهد يا حسن اجراى تعهد معين سپرده مى شود كه در اين موارد در زمان سپردن وثيقه دين وجود ندارد به عكس مورد فوق. مانند كسى كه شغل انبار دارى را مى پذيرد و مالى را به عنوان وثيقه مى سپارد تا اگر كسرى انبار مشاهد شود از محل وثيقه خسارت وصول گردد.

وثيقه ها در حقوق مدنى شامل رهن و معاملات با حق استرداد، ضمان عقدى و كفالت مى شود.

هر كدام از رهن و وثيقه انواع مختلفى دارد كه معنا و مفهوم حقوقى متفاوتى از ان برداشت مى شود. لكن مشخصه مشترك در تمام مفاهيم همان است كه در بالا گفته شد.

مفاهيم حقوقى رهن مانند:

1) رهن تصرف. 2 رهن تضامنى. 3 رهن تجارى. 4 رهن ابتدايى. 5 رهن بشرط بيع. 6 رهن ضمان. 7 رهن دين. 8 رهن تبرع و…

مفاهيم حقوقى وثيقه مانند: 1) وثيقه اجراى تعهد

2 وثيقه استقراضى. 3 وثيقه تصرف. 4 وثيقه ثانوى.. 5 وثيقه حسن اجراى تعهد. 6 وثيقه حسن خدمت

7 وثيقه بدهى. 8 وثيقه ذمه اى. 9 وثيقه عينى. 10 وثيقه قانونى. 11 وثيقه قضايى. 12 وثيقه معاملات اعتبارى.

براى اطلاع بيشتر از مفاهيم اضافى رهن و وثيقه به كتاب:

مبسوط در ترمينولوژى حقوق دكتر محمد جعفر جعفرى لنگردودى مراجعه كنيد.

پرسمان

 

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

با توجه به حجم سوالات، به سوالات تکراری پاسخ داده نمی شود لطفا در سایت «سرچ» کنید.