وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

عده وطی به شبهه چیست

پرسش: عده وطی به شبهه از چه زمانی شروع می‌شود، از زمان آخرین نزدیکی جنسی یا از زمان علم به رفع شبهه (مثلا بطلان صیغه) است؟

0

عده وطی به شبهه چیست

فهرست این نوشتار:

عده وطی به شبهه چیست

هرگاه با زن نامحرمى به گمان این که همسر اوست نزدیکى کند، زن باید عدّه نگه دارد (به مقدار عدّه طلاق، اینجا کلیک کنید) خواه زن بداند که او شوهرش نیست یا نه و اگر مرد مى داند که آن زن همسرش نیست ولى زن او را شوهر خود مى داند در این صورت نیز باید عدّه نگه دارد؛ و مبدا عدّه ی وطی به شبهه مطابق نظر برخی از مراجع از زمان آخرین آمیزش جنسی است و از نظر عده ای دیگر از وقت برطرف شدن شبهه ملاک است.

منظور از وطی به شبهه اینست که انسان آن وطى (نزدیکی) را براى خود شرعی و حلال بداند، اما در واقع اینگونه نباشد. مثلا عقد ازدواج را به اشتباه خوانده باشد و گمان کند همسر اوست!.

مطابق نظر آيت الله خامنه ای
مطابق نظر آيت الله خامنه ای

«استفتاء اختصاصی سایت هدانا از دفتر حضرت آیت الله العظمی خامنه ای »

پرسش: عده وطی به شبهه از چه زمانی شروع می‌شود، از زمان آخرین نزدیکی جنسی یا از زمان علم به رفع شبهه (مثلا بطلان صیغه) است؟

پاسخ:

عده وطی به شبهه از زمانی شروع می شود که آخرین وطی شبهه انجام شده است.

منبع: استفتاء سایت هدانا از دفتر استفتائات آیت الله العظمی خامنه ای.

 

عده وطى به شبهه‏

اگر زن و مردی با اعتقاد به این که زن و شوهر هستند با هم آمیزش کنند و بعد معلوم شود زن و شوهر نبوده اند، زن باید #عده_وطی_به_شبهه نگه دارد؛ مدت #زمان_عده وطی به شبهه مانند عده طلاق است.
در وجوب این عده، تفاوت نمی کند که زن شوهر داشته است یا خیر و نیز تفاوت ندارد که اشتباه از دو طرف بوده يا فقط از طرف مرد باشد؛ بلكه اگر اشتباه فقط از طرف زن باشد نیز – بنا بر احتیاط واجب – زن باید عده نگه دارد.
در وجوب این عده، تفاوت نمی کند که زن شوهر داشته است یا خیر و نیز تفاوت ندارد که اشتباه از دو طرف بوده يا فقط از طرف مرد باشد؛ بلكه اگر اشتباه فقط از طرف زن باشد نیز – بنا بر احتیاط واجب – زن باید عده نگه دارد.
‼️زن یائسه، عده ندارد.

زنى كه ــ نعوذ بالله ــ زنا داده است ــ هر چند باردار شده باشد ــ عده ندارد.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات حضرت آیت الله العظمی خامنه ای.


مطابق نظر آيت الله سيستاني

مطابق نظر آيت الله سيستاني

پرسش: عده وطی به شبهه از چه زمانی شروع می‌شود، از زمان آخرین نزدیکی جنسی یا از زمان علم به رفع شبهه (مثلا بطلان صیغه) است؟

پاسخ:

از زمان برطرف شدن شبهه می باشد.

مسألة 573 : مبدأ عدّة وطء الشبهة المجردة عن التزويج حين الفراغ من الوطء، واما إذا كان مع التزويج الفاسد فهل هو كذلك أو من حين تبين الحال؟ وجهان والاَحوط لزوماً الثاني.

منبع: استفتاء سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی سیستانی .( منهاج الصالحين ـ الجزء الثالث)


آيت الله وحيد خراساني

آیت الله وحید خراسانی

کفاره زنا با زن حائض يا وطى شبهه

مسأله ۴۶۴ ـ اگر مرد با زن حائض زنا كند ، يا با زن حائض نامحرمى به گمان اين كه عيال خودش است جماع نمايد ، احتياط مستحبّ آن است كه كفّاره بدهد.

منبع: استفتاء سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی وحید خراسانی.


آيت الله صافي گلپايگاني
آيت الله صافي گلپايگاني

«استفتاء اختصاصی سایت هدانا از دفتر حضرت آیت الله العظمی خامنه ای »

پرسش: عده وطی به شبهه از چه زمانی شروع می‌شود، از زمان آخرین نزدیکی جنسی یا از زمان علم به رفع شبهه (مثلا بطلان صیغه) است؟

پاسخ:

ابتدا عده وطی به شبهه از زمان وطی است، ولی احتیاط شروع عده از زمان ارتفاع شبهه است، و الله العالم.

منبع: استفتاء سایت هدانا از دفتر حضرت آیت الله صافی گلپایگانی

2. شخصی که از وطی به شبهه متولد شده است؟

ج. متولد از وطی به شبهه ملحق به صاحبان نطفه است و حکم ولد حلال‌زاده را دارد. والله العالم

مسأله 2523. اگر زن آبستن را كه حملش از شوهرش است طلاق دهند، عدّه‎اش تا دنيا آمدن، يا سقط‌شدن بچه او است. بنابراين اگر مثلاً يك ساعت بعد از طلاق بچه او به دنيا بيايد، عدّه‎اش تمام مي‎شود، و اگر حمل از شوهرش نباشد؛ خواه از زنا باشد يا از شبهه، به وضع حمل عدّه طلاق تمام نمي‎شود. بلي، عدّه وطي به شبهه به وضع حمل تمام مي‎شود، و زنا عدّه ندارد.

منبع: استفتاء سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی صافي گلپايگاني


حضرت آيت الله بهجت

حضرت آيت الله بهجت (رضوان الله تعالی علیه)

عده  ى وطى به شبهه

910. ابتداى عدّه وطى به شبهه چه زمانى است؟

ج. بعد از وطى است.

منبع: استفتاء سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی بهجت


طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي

حضرت آیت الله مکارم شیرازی

مسأله 2169ـ هرگاه با زن نامحرمى به گمان این که همسر اوست نزدیکى کند، زن باید عدّه نگه دارد (به مقدار عدّه طلاق) خواه زن بداند که او شوهرش نیست یا نه و اگر مرد مى داند که آن زن همسرش نیست ولى زن او را شوهر خود مى داند در این صورت نیز باید عدّه نگه دارد؛ و مبدا عدّه ی وطی به شبهه از زمان آخرین آمیزش است.

زمان آغاز عده در وطی به شبهه

پرسش : در وطی به شبهه که لازم است عدّه طلاق نگه دارند، آیا آغاز عدّه از وطی به شبهه محسوب می شود یا از علم به موضوع؟

پاسخ : مبدا عده وطی به شبهه از زمان آخرین وطی به شبهه است .

محرمیّت زوجین در عدّه وطی به شبهه

پرسش : آیا زن در عدّه وطی به شبهه، به شوهرش نامحرم می باشد یا فقط نزدیکی حرام است؟

پاسخ : زن در عدّه وطی به شبهه، به شوهرش نامحرم نیست؛ تنها باید از دخول خودداری کند.

عده زوجه ای که از زنا باردار شده

پرسش : زوجه اى ـ العیاذ بالله ـ از زنا حامله شده، و طلاق داده شده است. آیا عدّه او وضع حمل است، یا عدّه غیر حامله را دارد؟ حکم مسأله در صورتى که حاملگى از طریق وطى به شبهه باشد چیست؟

پاسخ : در صورتى که مسلّم باشد حمل از زناست، و احتمال الحاق به زوج شرعى نباشد، عدّه اى براى حمل نیست، تنها عدّه طلاق دارد. و وطى به شبهه عدّه دارد، و در صورت حمل عدّه آن وضع حمل است.

عده زنی که از زنا باردار شده

پرسش : زنى که از زنا باردار شده و با زانى یا غیر او ازدواج مى کند آیا احتیاج به عدّه دارد؟ و اگر شوهرش او را بعد از ازدواج طلاق دهد آیا عدّه دارد؟ و چنانچه عدّه دارد، آیا عدّه او أبعد الاجلین است؟

پاسخ : زنى که حامل از زناست عدّه ندارد، و جایز است به عقد زانى یا غیر او درآید واگر او را طلاق داد عدّه او به اقراء یا سه ماه است و وضع حمل معیار نیست و امّا در مورد طهر غیر مواقعه چون این شرط در حامل ساقط است مى تواند او را طلاق دهد، بنابراین اگر عادت ماهانه نمى بیند سه ماه صبر مى کند و ازدواج مى نماید.

طولانی کردن مدت نامزدی بجهت سپری شدن عده وطی به شبهه [عده وطی به شبهه ]
پرسش : اگر دختری مورد اغفال پسر قرار گیرد و پسر قصد تجاوز به او داشته باشد و دختر به ناچار پیشنهاد صیغه دو ساعته و بدون مهریه بدهد؛ چنانچه دختر بعد از آن بخواهد با شخص دیگر ازدواج کند، با توجه به این که روز ذکر شده روز اول عادت او بوده است وظیفه دختر برای رعایت عدّه چه می باشد؟

پاسخ : در صورتی که دخول شده است باید عده وطی به شبهه نگه دارد و در مورد ذکر شده می توانید نامزدی را طولانی کنید.

حکم ازدواج موقّت زن در عدّه وطی به شبهه

پرسش : شخصی با زنی که در عده عقد موقت مرد دیگری بوده، ازدواج و نزدیکی می کند که البته وکیل صیغه را جاری کرده بود ولی بعدا متوجه می شوند عقد باطل است و از هم جدا می شوند؛ و این خانم بعد از تمام شدن عده عقد اول و قبل از تمام شدن عده وطی به شبهه، با شخص دیگری ازدواج می کند که صیغه را خودشان خوانده اند و دخول شده است؛ با توجه به این مطلب، این خانم به شخص اول و دوم حرام ابد شده است؟

پاسخ : این خانم بر شخص دوّم حرام ابد شده است.

اتمام عدّه وطی به شبهه با سقط شدن جنینِ زن حامله مطلّقه

پرسش : دختری از عقد دائمی که به مصلحت او نبوده، باردار شده است؛ سپس در زمان حمل طلاق مي گيرد و بعد از طلاق، جنين ساقط مي شود؛ آيا بعد از سقط، عدّه تمام خواهد شد؟

پاسخ : اگر چه عقدی که به مصلحت دختر نبوده، باطل است؛ ولی چون وطی به شبهه است عدّه دارد و با اتمام حمل، عدّه تمام می شود.

مدت عدّه وطی به شبهه

پرسش : هرگاه مرد با زن نامحرمی به گمان این که همسر او می باشد نزدیکی کند تکلیف زن در مورد عدّه وطی به شبهه چیست؟

پاسخ : هرگاه با زن نامحرمى به گمان این که همسر اوست نزدیکى کند، زن باید عدّه نگه دارد(به مقدار عدّه طلاق) خواه زن بداند که او شوهرش نیست یا نه و اگر مرد مى داند که آن زن همسرش نیست ولى زن او را شوهر خود مى داند در این صورت نیز باید عدّه نگه دارد ( به مقدار عدّه طلاق )؛ و مبدا عدّه ی وطی به شبهه از زمان آخرین آمیزش است.

وطی به شبهه در مورد جریان اماره فراش

پرسش : همان طور که مستحضرید براى اماره فراش، احراز و اثبات وقوع نزدیکى در مورد زوجین لازم نیست. آیا احراز وطى براى جریان اماره فراش در وطى به شبهه در مورد جریان اماره فراش نسبت به وطى به شبه نیز نیازى به احراز و اثبات نزدیکى نیست، یا از آن جا که نزدیکى به شبهه خلاف اصل است، باید احراز شود؟ یعنى آیا اجراى اماره فراش در وطى به شبهه (مثلا) متوقّف بر اقرار و اعتراف واطى به نزدیکى است؟
پاسخ : در مورد وطى به شبهه احراز وطى لازم است.

عده وطی به شبهه در ایام عده طلاق

پرسش : لطفاً به دو سؤال زیر پیرامون عدّه پاسخ فرمایید:
الف) خانمى در عدّه طلاق یا وفات بوده، که با او وطى به شبهه مى شود. آیا لازم است دو عدّه نگه دارد، یا تکمیل همان عدّه اوّل کافى است؟ و اگر دو عدّه لازم باشد، عدّه دوّم (وطى به شبهه) از چه زمانى آغاز مى شود؟
ب) در فرض فوق، اگر از زوج اوّل، یا از واطى به شبهه حامله شود، آیا عدّه حمل مقدّم بر عدّه دیگرى است؟

پاسخ : الف) احتیاط واجب آن است که دو عدّه نگه دارد. و عدّه دوّم پس از انقضاى عدّه اوّل شروع مى شود.
ب) عدّه حمل مقدّم است، و بعد عدّه دوّم را آغاز مى کند.

حکم کفاره در صورت زنا یا وطی به شبهه با زن حائض
پرسش : اگر مردی با زن حائض، زنا یا وطی به شبهه نماید باید کفاره بدهد؟

پاسخ : اگر مرد با زن حائض زنا کند، یا با زن حائض بیگانه‏ اى به گمان این که همسر خود اوست نزدیکى نماید، احتیاط مستحبآن است که کفّاره دهد.

طولانی کردن مدت نامزدی بجهت سپری شدن عده وطی به شبهه

پرسش : اگر دختری مورد اغفال پسر قرار گیرد و پسر قصد تجاوز به او داشته باشد و دختر به ناچار پیشنهاد صیغه دو ساعته و بدون مهریه بدهد؛ چنانچه دختر بعد از آن بخواهد با شخص دیگر ازدواج کند، با توجه به این که روز ذکر شده روز اول عادت او بوده است وظیفه دختر برای رعایت عدّه چه می باشد؟

پاسخ : در صورتی که دخول شده است باید عده وطی به شبههنگه دارد و در مورد ذکر شده می توانید نامزدی را طولانی کنید.

حکم نزدیکی در زمان عدّه بدون رجوع به ما بذل

پرسش : نزدیکی مرد با همسرش که در عدّه طلاق خُلع می باشد، بدون رجوع به ما بذل چه حکمی دارد؟

پاسخ : با توجه به این که طلاق بائن بوده، این کار زنا محسوب می شود؛ ولی اگر جهل به مساله داشته اند این عمل وطی به شبهه است و رجوع قهری محسوب نمی شود. بنابراین قابل ذکر است که تا زن رجوع به بذل نکند زوج حق رجوع ندارد، ولى زوج مى تواند با توافق زوجه، او را عقد جدید بنماید.

تکلیف زنی که چند عده بر او لازم شده

پرسش : در مواردی که به عللی بر عهده زن چند عده لازم شده باشد مثلا عده وطی به شبهه و عده وفات یا عده طلاق و امثالهم، آیا باید برای هر کدام عده جدا نگه دارد؟

پاسخ : طولانی ترین عده را نگه می دارد و نیازی به نگه داشتن عده های متعدد نیست.

لزوم عده در وطی از دبر

پرسش : آیا عده مطروحه در موارد مختلف ازدواج(دائم یا موقت) مشروط به حصول نزدیکی متعارف می باشد یا در صورت وطی غیرمتعارف(دبراً) نیز لازم می باشد؟

پاسخ : وطی دبرنیز موجب عدّه است بنابر احتیاط واجب.

احکام وطی به شبهه 

پرسش : لطفاً در مورد وطى به شبهه به سؤالات زیر پاسخ دهید:
الف) آیا در تحقّق شبهه، وجود ظنّ معتبر به استحقاق وطى شرط است؟ یا هر گونه ظنّى براى تحقّق شبهه کفایت مى کند؟ یا اصلا ظن لازم نیست، و احتمال استحقاق وطى کافى است؟
ب) آیا حلیّت وطى شرط تحقّق شبهه مى باشد، یا با حرمت وطى نیز شبهه محقّق مى شود؟
ج) آیا در مورد فرد جاهل قاصر و مقصّر نسبت به مقدار عدّه و حکم آن، شبهه تحقّق مى یابد؟
د) آیا واطى به شبهه صاحب فراش محسوب مى شود، یا تنها مؤاخذه نمى شود؟
هـ) آیا وطى نائم و مجنون و مکرَه، و نیز وطى ناشى از نکاح فاسد، وطى به شبهه محسوب مى گردد؟

پاسخ : الف) احتمال کافى نیست; و ظن اگر سبب شود که او خود را مستحق بداند کفایت مى کند.

ب) شبهه آن است که انسان آن وطى را براى خود مجاز بداند; هر چند بر اثر عوارض آن را حرام ببیند. مثلا تصوّر کند که ازدواج شرعى واقع شده، ولى در ماه رمضان یا در زمان عادت با همسر خود نزدیکى کند. این هم مصداق وطى به شبهه است.

ج) در صورتى که باور کند آن وطى براى او حلال است، حکم وطى به شبههجارى است.

د) واطى به شبهه صاحب فراش نیست. و اگر آن زن شوهرى داشته باشد، فرزند به شوهر ملحق مى شود.

ه) هیچ کدام وطى به شبهه نیست، هر چند تکلیف از چنین اشخاصى برداشته شده است. ولى در نکاح فاسد، اگر خیال مى کرده نکاح صحیح است، وطى به شبهه محسوب مى شود.

منبع: سایت هدانا به نقل از استفتائات آیت الله مکارم شیرازی.


مطابق نظر آيت الله سيستانيمطابق نظر آيت الله سيستاني

۲۵پرسش: زنی که به شبهه با کسی نزدیکی کند ، حکمش این است که باید عده طلاق نگه دارد . اکنون حکم فوق شامل کدام یک از حالتهای زیر می شود ؟
۱ – جایی که اشتباه تنها از ناحیه زن باشد ، نه مرد ؟
۲ – جایی که اشتباه از ناحیه هر دو (زن و مرد ) باشد ؟
۳ – اگر زوجه منقطعه به شبهه با کسی نزدیکی کند ، از نظر عده تکلیف عده او چیست ( زیرا در نکاح موقت طلاق جاری نیست ) ؟
پاسخ: ۱ – احتیاط واجب این است که عده نگه بدارد .
۲ – باید عده نگه بدارد و عده آن مثل عده طلاق است .
۳ – حتی در نکاح موقت باطل است .

منهاج الصالحين ـ الجزء الثالث

3 ـ عدّة الوطء بالشبهة
مسألة 565 : إذا وطىء الرجل امرأة شبهة باعتقاد انّها زوجته وجبت عليها العدّة، سواء علمت بكون الرجل اجنبياً أم لم تعلم بذلك، وسواء أكانت ذات بعل ام كانت خليّة.
مسألة 566 : إذا زنى بامرأة مع العلم بكونها اجنبية لم تجب عليها العدّة، سواء حملت من الزناء أم لا، فلو كانت ذات بعل جاز لبعلها ان يقاربها من غير تربص وان كانت خلية جاز التزوج بها كذلك، وان كان الاَحوط الاَولى استبراء رحمها من ماء الفجور بحيضة قبل التزوج بها سواء ذلك بالنسبة الى الزاني وغيره. هذا إذا كانت المرأة عالمة بالحال، واما إذا اعتقدت ان الزاني زوجها فطاوعته في الوطء فالاَحوط لزوماً ثبوت العدّة عليها بذلك.

مسألة 567 : عدّة وطء الشبهة كعدة الطلاق بالاَقراء، والشهور، وبوضع الحمل لو حملت من هذا الوطء، على التفصيل المتقدم، ومن لم يكن عليها عدّة الطلاق كالصغيرة واليائسة ليس عليها هذه العدّة ايضاً.
مسألة 568 : إذا كانت الموطوءة شبهة ذات بعل لا يجوز لزوجها وطؤها في مدة عدّتها، وهل يجوز له سائر الاِستمتاعات منها أم لا؟ قولان اقواهما الاَول وان كان الاحتياط في محله، والظاهر انّه لا تسقط نفقتها في ايام العدّة وان قلنا بحرمة جميع الاِستمتاعات عليه.
مسألة 569 : إذا كانت الموطوءة شبهة خلية يجوز لواطئها أن يتزوج بها في زمن عدّتها بخلاف غيره فانّه لا يجوز له ذلك على الاَقوى.
مسألة 570 : لا فرق في حكم وطء الشبهة من حيث العدّة ونحوها بين ان يكون مجرداً عن العقد أو معه بان وطىَ المعقود عليها بتوهم صحة العقد مع فساده واقعاً.
مسألة 571 : إذا كانت الموطوءة شبهة معتدة بعدة الطلاق أو الوفاة فوطُئت شبهة، أو وُطئت شبهة ثم طلّقها زوجها أو مات عنها فعليها عدتان على الاَحوط وجوباً، فان كانت حاملاً من احدهما تقدم عدّة الحمل، فبعد وضعه تستأنف العدّة الاخرى أو تستكمل الاولى، وان لم تكن حاملاً تقدم الاَسبق منهما وبعد تمامها تستقبل عدّة اخرى من الآخر، وهكذا الحكم فيما إذا وطىَ المرأة رجل شبهة ثم وطئها آخر كذلك فان عليها عدتان منهما من غير تداخل على الاَحوط وجوباً، نعم لا اشكال في التداخل إذا وطئها رجل شبهة مرة بعد اخرى.
مسألة 572 : إذا طلق زوجته بائناً ثم وطئها شبهة فهل تتداخل العدتان بأن تستأنف عدّة للوطء وتشترك معها عدّة الطلاق أو لا تتداخل؟ قولان، أقواهما الاَول، من دون فرق بين كون العدتين من جنس واحد أو من جنسين بأن يطلّقها حاملاً ثم يطأها شبهة أو يطلّقها حائلاً ثم يطأها شبهة فتحمل منه.
مسألة 573 : مبدأ عدّة وطء الشبهة المجردة عن التزويج حين الفراغ من الوطء، واما إذا كان مع التزويج الفاسد فهل هو كذلك أو من حين تبين الحال؟ وجهان والاَحوط لزوماً الثاني.
الاستفتاءات » وطء الشبهة
ابحث

١السؤال: هل ان وطيء الشبهة بذات البعل يوجب الحرمة الابدية وفي اي حالة يكون وطيء الشبهة سبباً للحرمة الابدية؟الجواب: الوطء بشبهة لا يوجب تحريم الموطءة علي الواطيء سواء ذات البعل وغيرها.

٢السؤال: امراة جري تطليقها رسمياً فقط ثم تزوجت ثانية وبعد مدة تنبّهت انه يجب تطليقها شرعياً ايضاً وان زواجها الثاني هو وطء شبهة، فهل يجب عليها ان تعتد عدة الطلاق من زواجها الثاني قبل طلاقها من زوجها الاول، ثم تعتد مرة ثانية بعد طلاقها من الاول ايضاً؟الجواب: لا يبعد في مفروض السوال تداخل العدتين ولكن علي ايّ حال يحرم الثاني عليها حرمة مؤبدة علي الاحوط.

٣السؤال: هل يجوز لواطيء المراة شبهة ان يتزوج بها في عدة وطء الشبهة اذا كانت خلية؟ اذا كان لايجوز وقد فعل ذلك فهل يوجب الحرمة الابدية؟الجواب: اذا كانت الموطوءة شبهة خلية يجوز لواطئها ان يتزوج بها في زمن عدتها ولا يلزمه الصبر حتي تنقضي العدة فان كون المراة في عدة الرجل انما يمنع من ان يتزوج بها غيره قبل انقضائها ويستوجب الحرمة الابدية مع العلم او الدخول لو فعل ذلك ولايمنع من ان يتزوج بها نفس الذي تعتد منه اذا لم يكن هناك مانع آخر من زواجها.

٤السؤال: اذا اخبرت المراة بوفاة زوجها فاعتدت ثم تزوجت ثم جاء زوجها فما هو الحكم؟الجواب: تنفصل عن الرجل الثاني بغير طلاق لبطلان الزواج ومع تحقق الدخول تحرم عليه مؤبداً علي الاحوط، وترجع الي زوجها الاول بعد عدة وطء الشبهة.

٥السؤال: أيام العدة لوطئ الشبهة ، هل النفقة واجبة على من تعتد له أو لا ؟
الجواب: بل على زوجها لو لم تكن ناشزة .

٦السؤال: ما هو تعريفكم للوطء عن شبهة ؟الجواب: المقصود بالوطء عن شبهة هو: الوطء الذي ليس بمستحق شرعاً مع الجهل بذلك، سواء أكان جهلاً بالحكم ام بالموضوع، وسواء اكان الجاهل قاصراً ام مقصراً ما لم يكن متردداً، وفي حكم الجاهل القاصر من اعتمد في استحقاق الوطء على طريق شرعي تبين خطأه لاحقاً كالاِجتهاد والتقليد، وحكم الحاكم، والبينة، واخبار المرأة في مورد جواز الاعتماد على قولها. ويلحق بوطء الشبهة وطء المجنون والنائم وشبههما دون السكران إذا كان سكره بشرب المسكر عن عصيان.

٧السؤال: لو حملت المرأة من أجنبي من غير وطيء كما لو كان ذلك عن طريق التلقيح ـ سواء أكان الفعل جائزاً أم لا ـ فهل تجب عليها العدة بمعني هل يجوز لزوجها مقاربتها أثناء حملها أم لا، فيكون حكمها حكم الموطوءة شبهة ؟الجواب: الاحوط وجوباً ثبوت العدة عليها.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی سیستانی.

حتما بخوانيد

مدت عده طلاق چقدر است

عده ازدواج موقت چقدر است

حکم زنا با زن در عده و ازدواج با او

عده وفات شوهر چقدر است

عده طلاق دختر باکره

ازدواج در زمان عده

عده زن حامله چقدر است

خوردن قرص در عده برای جلو انداختن

آیا زنی که حامله نمی شود عده دارد

آیا زنی که حامله نمی شود عده دارد

عده وطی به شبهه عده وطی به شبهه چیست مبدا عده وطی به شبهه عده در وطی به شبهه احکام عده وطی به شبهه زمان شروع عده وطی به شبهه حکم وطی به شبهه وطی به شبهه چیست وطی به شبهه یعنی چه؟ منظور از وطی به شبهه چیست زمان شروع عده وطی به شبهه وطی به شبهه یعنی چه؟ احکام وطی به شبهه منظور از وطی به شبهه چیست احکام عده وطی به شبهه تعریف وطی به شبهه معنی وطی به شبهه موارد وطی به شبهه مدت عده وطی به شبهه مبدا عده وطی به شبهه منظور از وطی به شبهه چیست معنی کلمه وطی به شبهه زمان شروع عده وطی به شبهه عده در وطی به شبهه

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

با توجه به حجم سوالات، به سوالات تکراری پاسخ داده نمی شود لطفا در سایت «سرچ» کنید.