وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

مدت عده طلاق چقدر است

 عده طلاق از زمان وقوع طلاق شروع می شود و مدت آن سه طُهر (پاکی بین دو حیض) است؛ پاکی که در آن طلاق واقع می شود، يك پاکی حساب مى‏ شود، بنابر این به مجرد شروع حیض سوم پس از طلاق، عدۀ طلاق تمام می شود.

4

مدت عده طلاق چقدر است

فهرست این نوشتار:

مدت عده طلاق چقدر است

1-خانم نباید در ایام عده با شخص دیگری ازدواج کند، در این صورت عقد باطل است و چنانچه زن و مرد و يا يكى از آن دو، بدانند كه عده زن تمام نشده و عقد كردن زن در عده حرام است، آن زن بر او حرام ابدى مى شود. از اینجا کلیک کنید و مطالعه نمایید.

2-در نوشتار قبل « عده وطی به شبهه» مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید.

عده طلاق

پرسش 237 . عده طلاق چه مقدار است؟

همه مراجع: اگر عادت ماهيانه مى بيند، بعد از آنكه در پاكى طلاقش داد، بايد به مقدارى صبر كند كه دو بار حيض ببيند و پاك شود. هنگامى كه حيض سوم را ديد، عده او تمام است. اگر عادت نمى بيند، ولى در سن زنانى است كه عادت مى بينند، بايد بعد از طلاق سه ماه عده نگه دارد.

تبصره 1. عده طلاق، در صورتى است كه فاصله بين دو حيض او كمتر از سه ماه باشد.

تبصره 2. آيه اللّه  مكارم در مورد زنانى كه عادت مى شوند، احتياط واجب كرده اند.

 • [1]. توضيح المسائل مراجع، م 2511 و 2512 و وحيد، توضيح المسائل، م 2575 و 2576.(احكام ازدواج،پرسمان).

[مسأله 2511]

مسأله 2511 زنی که نُه سالش تمام شده و یائسه نیست اگر شوهرش با او نزدیکی کند و طلاقش دهد، بعد از طلاق باید عدّه نگه دارد (1) یعنی بعد از آن که در پاکی طلاقش داد (2)، به قدری صبر کند که دوبار حیض ببیند و پاک شود و همین که حیض سوم را دید عدّه او تمام می شود و می تواند شوهر کند.

ولی اگر پیش از نزدیکی کردن با او طلاقش بدهد (3) عدّه ندارد (4)، یعنی می تواند بعد از طلاق فوراً شوهر کند (5).

(1) (زنجانی ): یعنی بعد از طلاق سه پاکی ببیند و بعد می تواند شوهر کند، و اگر در حال پاکی زن را طلاق داده و پس از آن مقداری هر چند کم ، پاک باشد؛ یک پاکی به حساب می آید، ولی اگر پیش از نزدیکی کردن با او طلاقش بدهد عدّه ندارد، یعنی می تواند بعد از طلاق فوراً شوهر کند.

(2) (گلپایگانی )، (صافی )، (فاضل ): و مقداری هر چند کم باشد بعد از طلاق پاک بود ..

(خوئی )، (تبریزی ): زنی که نُه سالش تمام شده و یائسه نیست و شوهرش با او نزدیکی کند ( (تبریزی ): و شوهرش با او نزدیکی کرده ) اگر طلاقش دهد، بعد از طلاق باید عده نگه دارد و عدّه زن آزاد آن است که بعد از آن که شوهرش در پاکی طلاقش داد ..

(سیستانی ): زنی که نُه سالش تمام شده است و یائسه نیست و شوهرش با او نزدیکی کرده اگر طلاقش دهد، بعد از طلاق باید عدّه نگهدارد، و عده زنی که فاصله بین دو حیض او کمتر از سه ماه است آن است که بعد از آن که شوهرش در پاکی طلاقش داد ..

(3) (گلپایگانی )، (صافی ): اگر بعد از عقد با او نزدیکی نکرده باشد و طلاقش بدهد ..

(4) (بهجت ): بقیّه مسأله ذکر نشده .

(5) (سیستانی ): مگر آن که منی شوهر داخل فرج او شده باشد، که در این صورت باید عدّه نگهدارد.

(مکارم ): مسأله مقدار عدّه در مورد زنانی که عادت می شوند احتیاط آن است که به قدری صبر کند که دوبار حیض ببیند و پاک شود؛ هنگامی که حیض سوم را دید عدّه او تمام است .

[مسأله 2516]

مسأله 2516 ابتدای عدّه طلاق از موقعی است که خواندن صیغه طلاق تمام می شود، چه زن بداند طلاقش داده اند یا نداند، پس اگر بعد از تمام شدن عدّه بفهمد که او را طلاق داده اند، لازم نیست دوباره عدّه نگه دارد (1).

(1) (زنجانی ): و همچنین اگر وکیل شوهر، زن را طلاق دهد و شوهر از آن اطّلاع نداشته باشد، و بعد از تمام شدن عدّه بفهمد که وکیل او زنش را طلاق داده ، لازم نیست زن دوباره عدّه نگهدارد.

 • توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید.

 

مطابق نظر آيت الله خامنه ای
مطابق نظر آيت الله خامنه ای

عده طلاق

عده طلاق از زمان وقوع طلاق شروع می شود و مدت آن سه طُهر (پاکی بین دو حیض) است؛ پاکی که در آن طلاق واقع می شود، يك پاکی حساب مى‏ شود، بنابر این به مجرد شروع حیض سوم پس از طلاق، عدۀ طلاق تمام می شود.

اگر زن مطلقه با وجود اینکه در سِنی است که باید حيض ببیند حیض نمی بیند یا فاصله بین دو حیض او، سه ماه یا بیشتر است، عده ‏اش سه ماه است.
عده زن مطلقه ای که باردار است، مدت حمل اوست و با وضع حمل یا سقط جنین، عده او تمام می شود؛ هر چند لحظاتی پس از طلاق، وضع حمل کند.
اگر زن پیش از آمیزش با شوهر، طلاق داده شود، عده ندارد.
اگر زن یائسه، طلاق داده شود، عده ندارد.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات حضرت آیت الله العظمی خامنه ای.


مطابق نظر آيت الله سيستاني

مطابق نظر آيت الله سيستاني

پرسش: زمان نگه داشتن عده در ازدواج موقت چقدر است ؟
پاسخ: دو حیض است و به احتیاط واجب یک حیض کفایت نمیکند . استفتائات آیت الله سیستانی.

عدّه طلاق

مسأله ۲۵۲۸ ـ زنی که نُه سالش تمام نشده است، و همچنین زنِ یائسه عدّه ندارند، یعنی اگرچه شوهر با آنها نزدیکی کرده باشد، بعد از طلاق می‌توانند فوراً شوهر کنند.

مسأله ۲۵۲۹ ـ زنی که نُه سالش تمام شده است و یائسه نیست، و شوهرش با او نزدیکی کرده اگر طلاقش دهد، بعد از طلاق باید عدّه نگهدارد، و عدّه زنی که فاصله بین دو حیض او کمتر از سه ماه است، آن است که بعد از آنکه شوهرش در پاکی طلاقش داد، به‌قدری صبر کند که دوبار حیض ببیند و پاک شود، و همین که حیض سوّم را دید عدّه او تمام می‌شود و می‌تواند شوهر کند، ولی اگر پیش از نزدیکی کردن با او طلاقش بدهد عدّه ندارد، یعنی می‌تواند بعد از طلاق فوراً شوهر کند، مگر آنکه منی شوهر داخل فرج او شده باشد، که در این صورت باید عدّه نگهدارد.

مسأله ۲۵۳۰ ـ زنی که حیض نمیبیند اگر در سنّ زن‌هایی باشد که حیض میبینند، یا حیض میبیند، ولی فاصله بین دو حیض او سه ماه یا بیشتر است، چنانچه شوهرش بعد از نزدیکی با او طلاقش دهد، باید بعد از طلاق تا سه ماه قمری عدّه نگهدارد.

مسأله ۲۵۳۱ ـ زنی که عدّه او سه ماه است، اگر اوّل ماه قمری طلاقش بدهند، باید سه ماه تمام عدّه نگهدارد، و اگر در بین ماه طلاقش بدهند، باید باقی ماه را با دو ماه بعد از آن و نیز کسری ماه اوّل را از ماه چهارم عدّه نگهدارد تا سه ماه تمام شود، مثلاً اگر غروب روز بیستم ماه طلاقش دهند و آن ماه سی روز باشد، پایان عدّه او غروب روز بیستم از ماه چهارم است؛ و اگر ماه اوّل ۲۹ روز باشد احتیاط واجب آن است که از ماه چهارم بیست و یک روز عدّه نگهدارد، تا با مقداری که از ماه اوّل عدّه نگه داشته سی روز شود.

مسأله ۲۵۳۲ ـ اگر زن آبستن را طلاق دهند، عدّه‌اش تا دنیا آمدن یا سقط شدن بچه اوست، بنابراین اگر مثلاً یک ساعت بعد از طلاق، بچه او به دنیا آید، عدّه‌اش تمام می‌شود، ولی این در صورتی است که بچه فرزند شرعی شوهر باشد، بنابراین اگر زن از زنا آبستن شده باشد و شوهرش او را طلاق دهد، عدّه او به وضع حمل بچه‌اش تمام نمیشود.

مسأله ۲۵۳۳ ـ زنی که نُه سالش تمام شده و یائسه نیست اگر ازدواج موقت کند، چنانچه شوهرش با او نزدیکی نماید و مدت آن زن تمام شود، یا شوهر مدت را به او ببخشد، باید عدّه نگهدارد، پس اگر حیض میبیند باید به مقدار دو حیض عدّه نگهدارد و شوهر نکند، و یک‌بار حیض دیدن ـ بنا بر احتیاط واجب ـ کافی نیست، و اگر حیض نمیبیند چهل و پنج روز از شوهر کردن خودداری نماید، و در صورتی که آبستن باشد عدّه او تا دنیا آمدن یا سقط شدن بچه اوست، اگرچه احتیاط مستحب آن است که به هرکدام از زائیدن یا چهل و پنج روز که بیشتر است، عدّه نگهدارد.

مسأله ۲۵۳۴ ـ ابتدای عدّه طلاق از موقعی است که خواندن صیغه طلاق تمام می‌شود، چه زن بداند طلاقش داده‌اند یا نداند، پس اگر بعد از تمام شدن عدّه بفهمد که او را طلاق داده‌اند، لازم نیست دوباره عدّه نگهدارد.رساله توضیح المسائل آیت الله سیستانی.


 

طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي

حضرت آیت الله مکارم شیرازی

مسأله ـ زنى که از شوهرش طلاق گرفته باید عدّه نگه دارد؛ مگر این که شوهر اصلا با او نزدیکى نکرده باشد، یا قبل از نُه سالگى طلاقش دهد، یا زن یائسه باشد، یعنى پنجاه سال قمرى از عمر او گذشته باشد؛ زن در این سه صورت بعد از طلاق مى‌تواند بلافاصله شوهر کند.
سؤال ـ هر گاه زنى به خاطر شیر دادن بچّه، عادت ماهانه نبیند، تکلیف او براى طلاق چیست؟
جواب : بعد از آخرین نزدیکى سه ماه صبر مى‌کند، سپس صیغه طلاق جارى مى‌شود، و پس از آن عدّه سه ماه نگه مى‌دارد.

سؤال ـ اگر شخصى زنى را براى خود عقد دائم یا موقّت نماید، و تمام تمتّعات (غیر از دخول) را ببرد، و بعدآ او را طلاق بدهد، یا مدّتش تمام شود، یا مدّتش را ببخشد، آیا در این صورت مى‌تواند بدون رعایت عدّه طلاق، خواهر یا دختر آن زن را عقد کند؟
جواب : چنین زنى عدّه ندارد، و ازدواج با خواهر یا دختر او بلامانع است.
سؤال ـ در صورتى که زوج پس از عقد دخول نکرده باشد، ولى انزال صورت گرفته و نطفه به رحم زن منتقل شده باشد، و سپس طلاق واقع گردد. آیا زوجه باید عدّه نگه دارد؟ حکم مسأله در صورت حامله شدن، و حامله نشدن زوجه چیست؟
جواب : آرى زوجه باید عدّه نگه دارد.
سؤال ـ مردى، زن غیریائسه‌اى را به عقد موقّت خویش در مى‌آورد، و قبل از اتمام مدّت، باقیمانده مدّت را مى‌بخشد، و سپس او را به عقد دائم خویش در مى‌آورد، لطفآ بفرمائید:
الف) آیا عدّه لازم است؟
جواب : عدّه لازم نیست؛ هر چند دخول حاصل شده باشد.
ب) در فرض بالا، چنانچه بعد از عقد دائم و قبل از دخول زن را طلاق دهد، آیا در اینجاعدّه لازم است؟ یا زن مى‌تواند بدون رعایت عدّه بلافاصله با مرد دیگرى ازدواج کند؟
جواب : چنانچه زن بخواهد با دیگرى ازدواج کند، باید باقیمانده عدّه عقد موقّت را نگه دارد.
مسأله ـ مقدار عدّه در مورد زنانى که عادت مى‌شوند احتیاط آن است که بقدرى صبر کنند که دوبار حیض ببینند و پاک شوند، هنگامى که حیض سوم را دیدند عدّه آنها تمام است.
سؤال ـ زن مطلّقه‌اى پس از طلاق، یک یا دو بار عادت ماهانه دیده و سپس یائسه شده است، آیا باقیمانده عدّه ساقط است؟
جواب : اگر یک بار عادت شده باید دو ماه دیگر عدّه نگه دارد، و اگر دو بار عادت شده باید یک ماه دیگر عدّه نگه دارد.

مسأله ـ زنى که عادت ماهانه نمى‌بیند، اگر در سنّ زنانى باشد که عادت مى‌بینند، چنانچه شوهرش بعد از نزدیکى کردن او را طلاق دهد باید بعد از طلاق سه ماه عدّه نگه دارد. و منظور از سه ماه آن است که اگر اوّل ماه است سه ماه تمام هلالى، و اگر روز دیگرى از ماه است، مانند پنجم یا دهم، هنگامى که پنجم یا دهم ماه چهارم شود عدّه او تمام است؛ مثلا اگر پنجم ماه رجب او را طلاق داده، پنجم ماه شوّال عدّه او تمام است.
سؤال ـ عدّه زنان بدون رحم (زنى که رحمش را برداشته‌اند)، چقدراست؟
جواب : زنانى که رحم ندارند و طبعآ حائض نمى‌شوند و به سنّ یائسگى نرسیده‌اند باید سه ماه عدّه طلاق نگه دارند.
مسأله ـ پایان عدّه زن باردار، متولّد شدن فرزند یا ساقط شدن آن است، حتّى اگر یک ساعت بعد از طلاق بچّه به دنیا آید عدّه او تمام مى‌شود، و مى‌تواند شوهر کند.
سؤال ـ زوجه‌اى ـ العیاذ بالله ـ از زنا حامله شده، و طلاق داده شده است. آیا عدّه او وضع حمل است، یا عدّه غیر حامله دارد؟ حکم مسأله در صورتى که حاملگى از طریق وطى به شبهه باشد، چیست؟
جواب : در صورتى که مسلّم باشد حمل از زناست، و احتمال الحاق به زوج شرعى نباشد، عدّه‌اى براى حمل نیست، تنها عدّه طلاق دارد. و وطى به شبهه عدّه دارد، و در صورت حمل، عدّه آن وضع حمل است.
مسأله ـ عدّه ازدواج موقّت بعد از تمام شدن مدّت، در صورتى که عادت ماهانه مى‌بیند، به مقدار دو حیض کامل است، و اگر عادت نمى‌بیند چهل و پنج روز تمام است.
سؤال ـ اگر زنى به عقد موقّت مردى در آید و مطمئن باشد که از آمیزش با او حامله نشده است (مثلا مرد خواجه باشد، یا زن رحم خود را خارج کرده باشد) آیا باید پس از پایان مدّت عقد موقّت، عدّه نگه دارد؟
جواب : اگر دخول حاصل شده، عدّه لازم است.
مسأله ـ ابتداى شروع عدّه طلاق از موقعى است که صیغه طلاق خوانده مى‌شود، خواه زن بداند یا نداند، حتّى اگر بعد از تمام شدن مدّت عدّه بفهمد او را طلاق داده‌اند، لازم نیست دوباره عدّه نگه دارد.

سؤال ـ ابتداى عدّه وطى به شُبهه چه زمانى است؟
جواب : مبدأ عدّه وطى به شُبهه زمان حصول علم به وطى به شُبهه است.
سؤال ـ لطفآ به دو سؤال زیر پیرامون عدّه پاسخ فرمایید :
الف) خانمى در عدّه طلاق یا وفات بوده، که با او وطى به شبهه مى‌شود. آیا لازم است دو عدّه نگه دارد، یا تکمیل همان عدّه اوّل کافى است؟ و اگر دو عدّه لازم باشد، عدّه دوم (وطى به شبهه) از چه زمانى آغاز مى‌شود؟
جواب : احتیاط واجب آن است که دو عدّه نگه دارد. و عدّه دوم پس از انقضاى عدّه اوّل شروع مى‌شود.
ب) در فرض فوق، اگر از زوج اوّل، یا از واطى به شبهه حامله شود، آیا عدّه حمل مقدّم بر عدّه دیگرى است؟
جواب : عدّه حمل مقدّم است، و بعد عدّه دوّم را آغاز مى‌کند.
سؤال ـ در صورتى که زمان فهمیدن اشتباه در وطى به شُبهه مدّتى پس از وطى باشد، آیا در این صورت نیز نگاه داشتن عدّه لازم است؟
جواب : احتیاط نگه داشتن عدّه است.
سؤال ـ زن مطلّقه‌اى پس از انقضاء عدّه متعه مى‌شود، و پس از چندى با وساطت بزرگان فامیل قرار مى‌شود با شوهر اوّل ازدواج کند، جریان را به همسر دوم مى‌گوید، او بقیّه مدّت عقد موقّت را مى‌بخشد، سپس زن را به عقد دائم خویش در مى‌آورد، و قبل از دخول او را طلاق مى‌دهد، و زن با این استدلال که طلاقِ قبل از دخول عدّه ندارد، بلافاصله به عقد شوهر اوّل در مى‌آید. آیا این کار صحیح است؟
جواب : عدّه عقد سابق با این امور از بین نمى‌رود، و تا عدّه پایان نیابد ازدواج مجدّد او صحیح نمى‌باشد، و نمى‌تواند بدون عدّه به عقد کسى در آید.
سؤال ـ دوشیزه‌اى براى جوانى در نظر گرفته، و جهت حفظ جهات شرعى عقدشان خوانده مى‌شود، و آنها گاه از پشت آمیزش مى‌کردند. متأسّفانه پس از مدّتى از هم جدا مى‌شوند، دختر بر اثر جهل به مسأله، بدون رعایت عدّه به عقد دائم شخص دیگرى
در مى‌آید، حال پس از چند سال زندگى و با داشتن چند فرزند، مسأله را فهمیده است، حکم شرعى او چیست؟
جواب : احتیاط واجب آن است که در فرض مسأله، بعد از عدّه مجدّدآ صیغه عقد بخوانند، و حرام ابدى نیست.
سؤال ـ دو سال است اسلام را پذیرفته، و شش ماه است که از شوهر زردشتى‌ام جدا شده‌ام، عدّه اینجانبه چگونه خواهد بود؟
جواب : چنانچه مدّت دو سال است اسلام را پذیرفته‌اید از همان زمان قبول اسلام، عدّه شماشروع شده است.واگرشوهرشماازاین امرباخبربوده،ودرمدّت عدّه شما اسلام نیاورده، عدّه شما پایان یافته و از آن شوهر جدا شده‌اید. و نیازى هم به طلاق نیست.
سؤال ـ هرگاه زنى که از زنا باردار شده با زانى یا غیر او ازدواج کند، آیا احتیاج به عدّه دارد؟ اگر شوهرش او را بعد از ازدواج طلاق دهد، آیا عدّه دارد؟ و در صورتى که عدّه دارد، آیا عدّه او أبعد الأجلین است، یا عدّه اقراء؟
جواب : زنى که حامل از زناست عدّه ندارد، و جایز است به عقد زانى یا غیر او در آید، و اگر او را طلاق داد عدّه او به اقراء یا سه ماه است، و وضع حمل معیار نیست. و امّا در مورد طُهر غیر مواقعه چون این شرط در حامل ساقط است مى‌تواند او را طلاق دهد، بنابراین اگر عادت ماهانه نمى‌بیند سه ماه صبر مى‌کند و ازدواج مى‌نماید.
سؤال ـ فلسفه عدّه زنان مطلّقه چیست؟ آیا زنان نازا و یا کسانى که رحم خود را برداشته‌اند از این قانون مستثنى هستند؟
جواب : مسأله عدّه زنان، فلسفه‌هاى متعدّدى دارد، و منحصر به مسأله انعقاد فرزند نیست و لذا در تمام مواردى که شرع گفته است، زن باید عدّه نگهدارد؛ هر چند عقیم و نازا باشد، یا رحم خود را برداشته باشد، یا فرضآ چند سال است از شوهر خود جدا زندگى مى‌کند، در تمام این صورتها باید عدّه نگهدارد.
سؤال ـ آیا زن، در صورت یقین به عدم انعقاد نطفه، مى‌تواند قبل از سپرى شدن ایّام عادت اقدام به ازدواج کند؟

جواب : عدّه در واقع حریم زوجیّت است، و فلسفه و حکمت آن منحصر به انعقاد نطفه نیست؛ به همین دلیل اگر مرد سالها از زن خود جدا زندگى کند، یا در مسافرت باشد، بعد از طلاق عدّه بر زن مدخوله غیر یائسه واجب است.
سؤال ـ امروزه از نظر پزشکى امکانات آزمایشگاهى و تجهیزاتى نظیر سونوگرافى وجود دارد که در کوتاهترین زمان مى‌توان بطور قطع، یقین حاصل نمود که زنى در اثر همبسترى و نزدیکى باردارشده، یا خیر؟ حال با چنین فرضى، آیا مدّت عدّه طلاق همان است که قبلا در احکام آورده شده، یا قابل تغییر است؟
جواب : همان گونه که قبلا اشاره شد عدّه تنها مربوط به مسأله باردارى نیست، بلکه در واقع حریم زوجیّت است؛ لذا اگر زنى چند سال از شوهرش دور باشد سپس او را طلاق دهد، باید عدّه نگه دارد.
سؤال ـ امروزه با استفاده از دارو (خوراکى ـ تزریقى)، یا به کار بردن وسایل پیشگیرى پزشکى، بطور قطع مى‌توان از باردارى زن جلوگیرى کرد، با چنین فرضى آیا بر زنانى که از امکانات فوق استفاده مى‌کنند، لازم است عدّه نگه دارند؟
جواب : از جواب بالا معلوم شد. > احکام بانوان (جدید) > عدّه طلاق/

مدت عدّه وطی به شبهه
پرسش : هرگاه مرد با زن نامحرمی به گمان این که همسر او می باشد نزدیکی کند تکلیف زن در مورد عده وطی به شبهه چیست؟
پاسخ : هرگاه با زن نامحرمى به گمان این که همسر اوست نزدیکى کند، زن باید عدّه نگه دارد(به مقدار عدّه طلاق) خواه زن بداند که او شوهرش نیست یا نه و اگر مرد مى داند که آن زن همسرش نیست ولى زن او را شوهر خود مى داند در این صورت نیز باید عدّه نگه دارد ( به مقدار عدّه طلاق )؛ و مبدا عدّه ی وطی به شبههاز زمان آخرین آمیزش است.

استفتائات آیت الله مکارم شیرازی.

*- ضمنا شما می توانید از اینجا مشترک  خبرنامه سایت شوید و جدید ترین مطالب را دریافت کنید.

حتما بخوانيد

*- ويژه نامه احکام ازدواج 

ویژه نامه احکام زن و شوهر

نحوه خواندن صیغه ازدواج دائم (متن+ترجمه)

نحوه خواندن صیغه ازدواج موقت(متن+ترجمه)کلید:  مطلقه عده مطلقه مدت عده طلاق چقدر است مدت عده طلاق چقدر است مدت عده طلاق چقدر است مدت عده طلاق چقدر است مدت عده طلاق چقدر است مدت عده طلاق چقدر است مدت عده طلاق چقدر است مدت عده طلاق چقدر است مدت عده طلاق چقدر است مدت عده طلاق چقدر است مدت عده طلاق چقدر است مدت عده طلاق چقدر است مدت عده طلاق چقدر است مدت عده طلاق چقدر است مدت عده طلاق چقدر است مدت عده طلاق چقدر است مدت عده طلاق چقدر است مدت عده طلاق چقدر است  عده طلاق چند روز است؟ عده طلاق خلع مدت عده طلاق چقدر است عده طلاق بائن عده وفات عده ازدواج موقت عده طلاق چند ماه است عده طلاق خلع چند روز است مدت عده طلاق چقدر است مدت عده طلاق چقدر است مدت عده طلاق چقدر است مدت عده طلاق چقدر است مدت عده طلاق چقدر استمدت عده طلاق چقدر است مدت عده طلاق چقدر استمدت عده طلاق چقدر است مدت عده طلاق چقدر است مدت عده طلاق چقدر است مدت عده طلاق چقدر است مدت عده طلاق چقدر است احكام طلاق

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

با توجه به حجم سوالات، به سوالات تکراری پاسخ داده نمی شود لطفا در سایت «سرچ» کنید.

4 نظرات
 1. سکینه می گوید

  سلام من ۱۰ ماه پیش شوهرم راترک کردم و به خانه پدری آمدم بلافاصله سقط داشتم و یکماه خونریزی و تا الان تمام حیض هایم به موقع بوده و دقیق و از زمانی که به خانه پدرم آمدم و سقط کردم هیچ نوع ارتباطی چی کلامی چه پیامی و … با شوهرم نداشتم تا اینکه صیغه طلاق دو روز بعد از حیض خوانده شد و الان یکبار بعد صیغه طلاق پریود شدم حکم عده نگه داشتن من با توجه به سقط چه است ؟

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   پس از طلاق بايد به مقدارى صبر كنید كه دو بار حيض ببيند و پاك شوید. هنگامى كه حيض سوم را ديدید، عده شما تمام است.
   آنطور که نوشته اید سقط ماه ها قبل از جریان طلاق بوده و ارتباطی به عده در فرض سوال شما ندارد.
   وفقکم الله لکل الخیر

 2. امیر رضا می گوید

  سلام اگر مردی ازدواج مجدد کرده باشد و به مدت ۶ سال از زن اول خود خود بی خبر باشد و هیچگونه نزدیکی به مدت ۶ سال بین او و زن اول برقرار نباشد، برای طلاق زن اول زمان عده بر او واجب است؟

  1. مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   اگر در زمان ازدواج نزدیکی داشته اند، و بعد شش سال مثلا نزدیکی نداشته اند، در این صورت عده زن از زمانی است که صیغه طلاق خوانده می شود.
   پس زمانی که صیغه طلاق خوانده شد، زن عده را شروع می کند، حتی اگر از آخرین نزدیکی او با شوهرش چند سال گذشته باشد.
   وفقکم الله لکل الخیر