وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

طلاق گرفتن زن از شوهر بخاطر عدم ارضای جنسی

0

طلاق گرفتن زن از شوهر بخاطر عدم ارضای جنسی

 

آيا ادعاى عدم ارضاى جنسى از سوى زن يا شوهر درباره ديگرى مى تواند سبب طلاق شود؟

1 نارسائيهاى جسمى مربوط به زن و شوهر كه براى هر يك موجب حق فسخ ازدواج مى دهد و نيز برخى از ساير موجبات طلاق، در موارد 1121 تا 1132 قانون مدنى بر شمرده شده است، مورد مطرح شده در پرسش از جمله موارد مزبور نمى باشد. با اين وجود، برابر با ماده 1133 قانون ياد شده، مرد هر وقت كه بخواهد زن خود را طلاق بدهد از اين رو، طلاق داده شدن زن از سوى مرد، خواه در فرض پرسش و خواه مواردى جز آن، منع قانونى ندارد.

2 اين كه آيا زن، جز مواد برشمرده شده در رديف نخست، چنانچه به تشخيص متخصصان نارسايى مفروض پرسش منحصرا به مرد پيوسته باشد، راهى براى طلاق دارد يا نه؟ به نظر مى رسد اگر اين نارسايى از مصاديق عسر و حرج باشد، قاضى مى تواند به استناد ماده 1130 قانون مدنى زن را طلاق دهد.

 

از ديدگاه اين پاسخ، از مصاديق عسر و حرج بودن فرض ياده شده دور از ذهن مى نمايد، ولى در هر حال قاضى مى تواند با تشخيص فردى خود عمل كند. البته طرف مقابل مى تواند با اعتراض در دادگاه تجديد نظر و يا ديوان عالى كشور موضوع را دنبال كند تا معلوم شود آيا چنين تضمينى از سوى قاضى درست بوده يا نه.

3 فراتر از موازين قانونى، طلاق توافقى نيز از جمله راههاى فرض پرسش مى باشد، بدين سان، چنانچه هر دو توافق كنند كه يكديگر را طلاق دهند، اجراى آن منع قانونى نخواهد داشت. پرسمان

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

با توجه به حجم سوالات، به سوالات تکراری پاسخ داده نمی شود لطفا در سایت «سرچ» کنید.