وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

ضرورت نزول قرآن کریم

ضرورت نزول قرآن کریم

قرآن شناسى

پرسش 3 . نزول قرآن چه ضرورت و فوايدى براى بشر دارد؟ اگر قرآن نبود چه مشكلى وجود داشت؟

ضرورت قرآن :

اگر قرآن نبود:

1. آدمى از اولين، مهم ترين و پربارترين نعمت الهى محروم مى شد؛ زيرا انسان تنها در سايه تعليم خداوند و دريافت و تلقى قرآن، به كمال نهايى خويش مى رسد و تا قرآن نباشد، كسى به مقام انسانيت راه نمى يابد.[5]

2. انسان عاقل نمى گشت؛ تعاليم قرآن تنها براى عالم كردن نيست؛ بلكه براى عاقل ساختن انسان ها است.[6] تلاش قرآن براى اين است كه انسان را  ـ پس از عالم شدن ـ عاقل كند و عاقل كسى است كه معارف الهى را خوب بفهمد و به آن فهميده ها معتقد شود و در مقام عمل هم خوب عمل كند.

3. انسان از هدايت محروم مى گشت؛ زيرا قرآن كتاب هدايت و در واقع آخرين، عالى ترين و كامل ترين آن است[7].

4. آدمى در افراط و تفريط فرو مى غلتيد؛ انسان به بعضى از چيزها گرايش دارد و از بعضى ديگر گريزان و منزجر است؛ نقش قرآن در اين ميان تعديل ارادت و كراهت انسان است؛ يعنى، او به چه سمتى گرايش پيدا كند و از چه سمتى بپرهيزد. از اين رو قرآن كريم براى تنظيم جذب و دفع، تعديل شهوت و غضب، تصحيح ارادت و كراهت، تسويه محبت و عداوت و تولاّى انسان ها، بشير و نذير است.[8]

ليك گر واقف شوى زين آب پاك

كه كلام ايزد است و روحناك
نيست گردد وسوسه كلى ز جان

دل بيابد ره به سوى گلستان
ز آن كه در باغى و در جويى پرد

هر كه از سر صحف بويى برد[9]

5. آدمى در غفلت بود و عمر خود را به غفلت سپرى مى كرد؛ زيرا تنها نگاه خود را محدود به دنياى مادى مى ساخت و آن را چون سراى حقيقت مى انگاشت. از اين رو جهان براى او معنايى ورا و بالاتر از خود نداشت؛ بلكه هر چه را مى ديد و مى نگريست، تنها موجودات تقطيع شده اى مى پنداشت كه فارغ از مبدأ و غايت است و نه «از جايى است» و نه  «رو به جايى» دارد؛ امّا آيات قرآن، انسان را به تدبير واداشته، او را از اين غفلت بيدار مى سازد.[10]

[5]. تفسير موضوعى قرآن، ص 23 و 24.
[6]. عنكبوت 29، آيه 43.
[7]. نحل 16، آيه 89؛ بقره(2)، آيات 1ـ2 و…  .
[8]. فصلت 41، آيات 2 و 4 ؛ مريم(19)، آيه 97.
[9]. مثنوى، دفتر چهارم، ابيات 3470 ـ 3472.
[10]. ص 38، آيه 29؛ محمد(47)، آيه 24 (براى آگاهى بيشتر در اين باب نگا: مقالات، ج 1، صص 89 ـ 98).

  •  منبع: هدانا برگرفته از پرسمان، راهنماشناسى، مؤلف محمدرضا كاشفى.

حتما بخوانيد

ویژه نامه اعتقادات و پاسخ به شبهات

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

آدرس ایمیل شما به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.