وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

ضامن بودن پزشک و ابرا در معالجه و درمان

0

ضامن بودن پزشک و ابرا در معالجه و درمان

ضامن بودن پزشک و ابرا در معالجه و درمان

اگر پزشک با دست خود به مریض دارو بدهد یا تزریق کند، یا به عنوان طبابت نسخه‌ای برای بیمار بنویسد یا دستوری به او بدهد و مریض دارو را بخورد، چنانچه در طبابت و معالجه‌اش خطا کند و به مریض ضرری برسد یا بمیرد، پزشک ضامن است. اما اگر در مقام طبابت و معالجه نباشد بلکه به عنوان نظریه پزشکی در کتاب بنویسد یا بگوید فلان دارو برای فلان بیماری فایده دارد و به واسطه خوردن دارو ضرری به مریض برسد یا بمیرد پزشک ضامن نیست.
وهرگاه دکتر به مریض یا ولی ّ او بگوید یا تعهد نامه بگیرد که اگر ضرری به مریض مثلا در حین عمل جراحی برسد ضامن نباشد در صورتی که دقت و احتیاط خود را بکند و به مریض ضرری برسد، یا بمیرد، دکتر ضامن نیست.

رساله توضیح المسائل معاملات

[fusion_builder_container hundred_percent=”yes” overflow=”visible”][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ background_position=”left top” background_color=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” spacing=”yes” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” padding=”” margin_top=”0px” margin_bottom=”0px” class=”” id=”” animation_type=”” animation_speed=”0.3″ animation_direction=”left” hide_on_mobile=”no” center_content=”no” min_height=”none”][تجویز دکتر و آسیب رسیدن به بیمار]

مسأله 2205 اگر دکتر به دست خود به مریض دوا بدهد، (یا درد و دوای مریض را به او بگوید و مریض دوا را بخورد (1)، چنانچه در معالجه خطا کند و به مریض ضرری برسد یا بمیرد، دکتر ضامن است (2) ولی اگر فقط بگوید (3) فلان دوا برای فلان مرض فایده دارد و به واسطه خوردن دوا ضرری به مریض برسد، یا بمیرد، دکتر ضامن نیست (4).

این مسأله، در رساله آیت اللّه (اراکی) نیست

(1) [قسمت داخل پرانتز در رساله آیات عظام: (خوئی) و (تبریزی) نیست]

(2) (بهجت): بقیّه مسأله ذکر نشده.

(3) (نوری): همچنین اگر پس از مراجعه به او بگوید..

(4) (نوری): در صورتی که در فن خود مهارت و حذاقت لازم را نداشته باشد و یا مسامحه کند و عملًا اهمّیّت لازم را ندهد، ضامن است.

(فاضل): مسأله ا گر پزشک به دست خود به مریض دوا بدهد یا تزریق کند، یا به عنوان طبابت نسخه‌ای برای بیمار بنویسد یا دستوری به او بدهد و مریض دارو را بخورد، چنانچه در طبابت و معالجه‌اش خطا کند و به مریض ضرری برسد یا بمیرد، پزشک ضامن است. ولی اگر در مقام طبابت و معالجه نباشد بلکه به عنوان نظریه پزشکی در کتاب بنویسد یا بگوید فلان دارو برای فلان مرض فایده دارد و به واسطه خوردن دارو ضرری به مریض برسد یا بمیرد پزشک ضامن نیست.

(مکارم): مسأله هرگاه طبیب نسخه‌ای برای بیمار بنویسد یا دستوری به او بدهد، و یا شخصاً دوا را به او بخوراند یا تزریق کند، چنانچه در معالجه خطا کند و به مریض ضرری برسد یا بمیرد ضامن است.

(سیستانی): مسأله اگر پزشک به دست خود به مریض دوا بدهد و یا برای او دوایی توصیه کند و به واسطه خوردن دوا ضرری به مریض برسد یا بمیرد، پزشک ضامن است، هر چند در معالجه کوتاهی نکرده باشد.

[ضامن بودن پزشک و ابرا در معالجه و درمان]

مسأله 2206 هرگاه دکتر به مریض یا ولی ّ او بگوید که اگر ضرری به مریض برسد ضامن نباشد (1) در صورتی که دقت و احتیاط خود را بکند (2) و به مریض ضرری برسد، یا بمیرد، دکتر ضامن نیست (3).

این مسأله، در رساله آیت اللّه (اراکی) نیست

(1) (خوئی)، (تبریزی)، (سیستانی): هرگاه دکتر به مریض بگوید که اگر ضرری به تو برسد ضامن نیستم..

(بهجت): اگر ضرری به مریض برسد من ضامن نیستم.. (2) (نوری): و در فن خود حذاقت لازم را داشته باشد.. (3) (خوئی)، (تبریزی): اگر چه به دست خود دوا داده باشد.

(مکارم): مسأله طبیب و جراح برای این که در مقابل خطا و اشتباهی که مرتکب می‌شوند ضامن نباشند، می‌توانند به مریض یا ولی ّ او بگویند که اگر ضرری بدون توجّه، به مریض برسد ضامن نیستند و آنها قبول کنند؛ در چنین صورتی اگر دقت و احتیاط لازم را بکنند و به مریض ضرری برسد، یا بمیرد، طبیب و جراح ضامن نیستند.

[آسیب زدن در هنگام جراحی]

مسأله 2204 اگر کسی بچه‌ای را ختنه کند و ضرری به آن بچه برسد، یا بمیرد چنانچه بیشتر از معمول بریده باشد (1) ضامن است و اگر بیشتر از معمول نبریده باشد ضامن نیست.(2)

این مسأله، در رساله آیت اللّه (اراکی) نیست

(1) (بهجت): به طوری که بگویند تعدّی کرده، ضامن است، ولی اگر بیشتر از معمول نبریده ضامن نیست، و این در صورتی است که به ولی ّ بچه گفته باشد که در صورت حدوث ضرر، او ضامن نیست.

(2) (گلپایگانی)، (صافی): اگر فقط به او رجوع شده باشد ضامن نیست و امّا اگر تشخیص ضرر داشتن یا ضرر نداشتن را هم به عهده او گذاشته باشد جراح ضامن است.

(فاضل): اگر متخصّص بوده و بیشتر از معمول نبریده باشد ضامن نیست، امّا اگر تشخیص ضرر داشتن یا ضرر نداشتن را هم به عهده او گذاشته باشند جراح ضامن است.

(خوئی)، (تبریزی): مسأله اگر کسی بچه‌ای را ختنه کند و آن بچه بمیرد ضامن است خواه مقداری که بریده بیشتر از معمول باشد یا نه. و امّا اگر ضرری به آن بچه برسد چنانچه بیشتر از معمول بریده باشد، ضامن است و اگر بیشتر از معمول نبریده باشد ضمان، محل ّ اشکال و أحوط رجوع به صلح است.

(سیستانی): مسأله اگر کسی بچه‌ای را ختنه کند و در کار خود کوتاهی نماید، یا اشتباه کند مثل این که بیش از مقدار معمول ببرد و آن بچه بمیرد، و یا به او ضرر برسد، ضامن است؛ و امّا اگر کوتاهی یا اشتباه نکرده باشد و بچه از اصل ِ عمل ِ ختنه بمیرد، یا به او ضرر برسد، چنانچه در تشخیص این که آیا بچه ضرر می‌بیند یا نه، به او رجوع نشده باشد، و نیز او نمی‌دانسته که بچه ضرر می‌بیند، ضامن نیست.

(مکارم): مسأله هرگاه طبیب به هنگام جراحی بیمار یا ختنه کردن کودک بر اثر سهل انگاری ضرری به بیمار یا کودک برساند، یا سبب مرگ او گردد ضامن است و همچنین اگر خطا کند و سبب زیانی شود ولی اگر کوتاهی نکرده و مرتکب خطا نشده است، بلکه بر اثر عوامل دیگری بیمار، معیوب گردد یا بمیرد ضامن نیست به شرط این که در مورد کودک با اجازه ولی ّ اقدام کرده باشد.

  • توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،فاضل،  اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

لینک کوتاه مطلب: https://goo.gl/uPE4Wf

حتما بخوانيدکلید:  ابراي پزشک در اعمال پزشكي X ضمان پزشکX ضمان دکترX ابراي پزشکX ابراX عمل جراحیX جراح آسیب دیدن بیمار از تجویز دکتر آسیب ضامن بودن پزشک و ابرا در معالجه و درمان ضامن بودن پزشک و ابرا در معالجه و درمان ضامن بودن پزشک و ابرا در معالجه و درمان ضامن بودن پزشک و ابرا در معالجه و درمان ضامن بودن پزشک و ابرا در معالجه و درمان ضامن بودن پزشک و ابرا در معالجه و درمان ضامن بودن پزشک و ابرا در معالجه و درمان ضامن بودن پزشک و ابرا در معالجه و درمان ضامن بودن پزشک و ابرا در معالجه و درمان ضامن بودن پزشک و ابرا در معالجه و درمان ضامن بودن پزشک و ابرا در معالجه و درمان[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

آدرس ایمیل شما به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.