وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

راه اطمینان به داخل شدن وقت نماز

0

راه اطمینان به داخل شدن وقت نماز

فهرست این نوشتار:

رساله توضيح المسائل نماز

[fusion_builder_container hundred_percent=”yes” overflow=”visible”][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ background_position=”left top” background_color=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” spacing=”yes” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” padding=”” margin_top=”0px” margin_bottom=”0px” class=”” id=”” animation_type=”” animation_speed=”0.3″ animation_direction=”left” hide_on_mobile=”no” center_content=”no” min_height=”none”][چه موقعی انسان می تواند مشغول نماز شود؟ ]

مسأله 742 موقعی انسان می تواند مشغول نماز شود، که یقین کند (1) وقت داخل شده است (2)، یا دو مرد عادل به داخل شدن وقت خبر دهند (3).

(1) (گلپایگانی ، صافی ) یا اطمینان حاصل نماید ..

(زنجانی) که خودش یا نوع مردم اطمینان کنند ..

(2) (گلپایگانی ، صافی ) یا اذان گوی وقت شناس مورد وثوق اذان بگوید ..

(مکارم ) یا لا اقل یک مرد عادل خبر از ورود وقت دهد؛ اذان شخص وقت شناس و مورد اطمینان نیز کافی است و اگر گمان قوی به دخول وقت از راههای دیگر پیدا کند آن نیز کفایت می کند خواه از روی ساعت صحیح باشد یا از غیر آن .

(3) (اراکی ) و به گفته یک نفر عادل بلکه یک نفر مورد اطمینان و هم چنین به اذان شخص مورد اطمینان هم می توان اعتماد کرد.

(خوئی ، تبریزی ) بلکه به اذان شخصی که وقت شناس و مورد اطمینان باشد یا به خبر دادن او به دخول وقت نیز می توان اکتفا نمود.

(نوری ) و أقوی این است که إخبار یک مرد عادل نیز کفایت می کند.

(سیستانی ) بلکه به اذان و به خبر شخصی که مکلّف بداند شدیداً مراعات دخول وقت را می کند، چنانچه موجب اطمینان شود نیز می توان اکتفا نمود.

(زنجانی ) و بنا بر احتیاط واجب یک نفر عادل کافی نیست .

(فاضل ) مشروط بر آن که خبر و شهادت آنها حسی باشد مثل این که شهادت بدهد که سایه شاخص بعد از کم شدن شروع به زیاد شدن نموده است . اذان شخص وقت شناس و مورد اطمینان نیز کافی است .

(بهجت) مسأله در حال توانایی بر تحصیل علم ، موقعی انسان می تواند مشغول نماز شود که یقین کند وقت داخل شده است ؛ و یا این که بنا بر اظهر شخص عادلی که آشنا با اوقات نماز است اذان بگوید و یا دو مرد عادل به داخل شدن وقت خبر دهند.

[ نابینا و کسی که در زندان است ]

مسأله 743 نابینا و کسی که در زندان است و مانند اینها بنا بر احتیاط واجب باید تا یقین به داخل شدن وقت نکنند مشغول نماز نشوند، ولی اگر انسان به واسطه ابر یا غبار و مانند اینها که برای همه مانع از یقین کردن است ، نتواند در اول وقت نماز، به داخل شدن وقت یقین کند، چنانچه گمان داشته باشد که وقت داخل شده ، می تواند مشغول نماز شود.

(گلپایگانی) مسأله اگر به واسطه ابر یا غبار نتواند در اوّل وقت نماز، به داخل شدن وقت یقین کند، چنانچه گمان داشته باشد که وقت داخل شده می تواند مشغول نماز شود لکن احتیاط مستحب ّ آن است که نماز را تأخیر بیندازد تا یقین کند وقت داخل شده است ولی در موانع غیر عامّه مثل نابینایی و زندانی بودن احتیاط لازم اکتفا نکردن به ظن ّ است .

(خوئی ، تبریزی) ولی در چیزهایی که نسبت به شناختن وقت ، مانع شخصی باشد مثل نابینایی و در زندان بودن ، احتیاط واجب آن است که نماز را تأخیر بیندازد تا یقین (خوئی : یا اطمینان ) کند که وقت داخل شده است .

(صافی) در مواقع غیر عادّی ..

(سیستانی) مسأله اگر به واسطه مانع شخصی مانند نابینایی یا در زندان بودن نتواند در اول وقت نماز به داخل شدن وقت یقین کند باید نماز را به تأخیر بیندازد تا یقین یا اطمینان کند که وقت داخل شده است ، و هم چنین است بنا بر احتیاط لازم اگر مانع از یقین به داخل شدن وقت از موانع عمومی از قبیل ابر و غبار و مانند اینها باشد.

(مکارم ) مسأله کسانی که به واسطه وجود مانع در آسمان (مانند ابر و غبار) و یا گرفتاری در زندان و یا نداشتن بینایی چشم نمی توانند یقین به دخول وقت پیدا کنند، چنانچه گمان قوی داشته باشند، می توانند مشغول نماز شوند.

(زنجانی ) مسأله اگر به جهتی ؛ مانند وجود ابر یا غبار، در اول وقت نماز به داخل شدن وقت اطمینان شخصی یا نوعی حاصل نشود، بنا بر احتیاط واجب باید نماز را به تأخیر انداخت تا اطمینان شخصی یا نوعی پیدا شود، یا دو مردِ عادل به داخل شدن وقت خبر دهند؛ به ویژه در مواردی که نسبت به شناختن وقت مانع شخصی وجود داشته باشد، مثلًا به واسطه نابینایی یا بودن در زندان نتواند در اول وقت ِ نماز به داخل شدن وقت ، اطمینان کند.

(بهجت ) مسأله نابینا و کسی که در زندان است همین قدر که گمان به داخل شدن وقت پیدا کرد داخل نماز می شود؛ ولی احتیاط در این است که نماز را تأخیر بیندازد تا یقین و یا اطمینان و یا گمان قوی تر به داخل شدن وقت پیدا کند و اشخاص دیگر غیر از نابینا و زندانی که به واسطه ابر و غبار و مانند اینها توانایی بر تحصیل یقین یا علامات معتبر را ندارند، در صورتی که احتمال می دهند دسترسی به چیزی پیدا کنند که به واسطه آن علم و یا ظن ّ به وقت پیدا می کنند احتیاط در تأخیر نماز است ولی اگر به خاطر تأخیر خود به خود علم و یا ظن به وقت پیدا می شود احتمال دارد همین قدر که گمان به وقت پیدا کردند بتوانند نماز بخوانند ولی اگر عسر و حرج نباشد احتیاط در تأخیر نماز است .

[ اگر دو مرد عادل به داخل شدن وقت خبر دهند]

مسأله 744 اگر دو مرد عادل (1) به داخل شدن وقت خبر دهند، یا انسان یقین کند که وقت نماز شده و مشغول نماز شود (2) و در بین نماز بفهمد که هنوز وقت داخل نشده ، نماز او باطل است (3). و هم چنین است اگر بعد از نماز بفهمد که تمام نماز را پیش از وقت خوانده (4) ولی اگر (5) در بین نماز بفهمد وقت داخل شده ، یا بعد از نماز بفهمد که در بین نماز وقت داخل شده نماز او صحیح است (6).

(1) (نوری ) اگر دو یا یک مرد عادل ..

(2) (اراکی ) اگر انسان یقین کند که وقت نماز شده یا با اعتماد به گمان معتبر، مثل گواهی دو نفر عادل ، مشغول نماز شود ..

(خوئی ، تبریزی ، زنجانی ، سیستانی ) اگر به یکی از راههای گذشته برای انسان ثابت شود که وقت نماز شده و مشغول نماز شود ..

(فاضل ) اگر انسان یقین کند که وقت نماز شده یا دو مرد عادل از روی حس به داخل شدن وقت خبر دهند و مشغول نماز شود ..

(مکارم ) هر گاه مطابق دستورهای [مسأله 742] مشغول نماز شود ..

(بهجت) اگر با ملاکهایی که گفته شد داخل شدن وقت را احراز کند و مشغول نماز شود .. (3) (بهجت) مگر این که بتواند عدول کند به نماز نافله و یا نمازی که از او قضا شده باشد .. (4) (فاضل ) [ که ] نمازش باطل است و باید اعاده کند .. (5) (خوئی ، تبریزی) و بنا بر احتیاط اگر .. (6) (خوئی ، تبریزی ) نماز را اعاده نماید.

[ اگر انسان ملتفت نباشد]

مسأله 745 اگر انسان ملتفت نباشد (1) که باید با یقین (2) به داخل شدن وقت مشغول نماز شود، چنانچه بعد از نماز (3) بفهمد که تمام نماز را در وقت خوانده ، نماز او صحیح است (4) و اگر بفهمد تمام (5) نماز را پیش از وقت خوانده (6) یا بفهمد که در بین نماز وقت داخل شده است ، نمازش باطل است .

(1) (فاضل ) اگر انسانی بر اثر غفلت و فراموشی توجه نداشته باشد ..

(بهجت ) اگر انسان نداند و یا فراموش کند ..

(2) (زنجانی ) باید با اطمینان ..

(3) (زنجانی ) چنانچه در بین نماز یا بعد از نماز ..

(4) (زنجانی ) و گر نه باطل است . [پایان مسأله ] (بهجت ) در صورتی که موقع نماز قصد قربت داشته باشد. [پایان مسأله ]

(5) [کلمه «تمام » در رساله آیات عظام : خوئی ، تبریزی و سیستانی نیست ]

(6) (گلپایگانی ، خوئی ، تبریزی ، سیستانی ، صافی ، فاضل ) یا نفهمد که در وقت خوانده یا پیش از وقت ، نمازش باطل است ، بلکه اگر بعد از نماز بفهمد که در بین نماز وقت داخل شده است باید (گلپایگانی ، فاضل ، صافی : به احتیاط واجب ) دوباره آن نماز را بخواند.

(مکارم ) مسأله هر گاه انسان بر اثر غفلت و فراموشی مشغول نماز شود بی آن که از دخول وقت با خبر گردد چنانچه تمام نمازش در وقت واقع شده باشد صحیح است و اگر همه یا قسمتی از آن پیش از وقت بود نمازش باطل است .

[ اگر یقین کند وقت داخل شده ]

مسأله 746 اگر یقین کند (1) وقت داخل شده و مشغول نماز شود و در بین نماز شک کند که وقت داخل شده یا نه ، نماز او باطل است ، ولی اگر در بین نماز یقین داشته باشد که وقت شده و شک کند که آن چه از نماز خوانده در وقت بوده یا نه ، نمازش صحیح است (2).

(1) (زنجانی) اگر اطمینان کند .. این مسأله ، در رساله آیت اللّه بهجت نیست

(2) (نوری ) ولی اگر بداند جزئی از نماز در خارج وقت بوده ، نماز او باطل است .

(زنجانی) اگر در بین نماز اطمینان داشته باشد که وقت شده ، نمازش صحیح است ، هر چند اطمینان کند که نماز را پیش از وقت شروع کرده است ، چنانچه گذشت .

(مکارم ) مسأله هر گاه بعد از نماز شک کند نماز را در وقت خوانده یا نه ، نماز او صحیح است ، به شرط آن که هنگام شروع نماز غافل از وقت نباشد ولی اگر در بین نماز شک کند نماز او باطل است و باید پس از دخول وقت اعاده کند.

توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید

*- ضمنا شما می توانید از اینجا مشترک  خبرنامه سایت شوید و جدید ترین مطالب را دریافت کنید.

حتما بخوانيد

ويژه نامه احكام نماز

  1. نمازهای واجب را نام ببرید
  2. زمان خواندن نماز صبح
  3. وقت خواندن نماز ظهر و عصر
  4. اشتباه خواندن نماز ظهر و عصر
  5. زمان نماز جمعه
  6. وقت نماز مغرب و عشا
  7. جابجا خواندن نماز مغرب و عشا
  8. نماز مغرب و عشا چه زمانی قضا می شود 


کلید: راه اطمینان به داخل شدن وقت نماز راه اطمینان به داخل شدن وقت نماز راه اطمینان به داخل شدن وقت نماز راه اطمینان به داخل شدن وقت نماز راه اطمینان به داخل شدن وقت نماز راه اطمینان به داخل شدن وقت نماز راه اطمینان به داخل شدن وقت نمازراه اطمینان به داخل شدن وقت نماز راه اطمینان به داخل شدن وقت نماز راه اطمینان به داخل شدن وقت نماز راه اطمینان به داخل شدن وقت نماز راه اطمینان به داخل شدن وقت نماز راه اطمینان به داخل شدن وقت نماز کلید: راه اطمینان به داخل شدن وقت نماز راه اطمینان به داخل شدن وقت نماز راه اطمینان به داخل شدن وقت نماز راه اطمینان به داخل شدن وقت نماز راه اطمینان به داخل شدن وقت نماز راه اطمینان به داخل شدن وقت نماز راه اطمینان به داخل شدن وقت نمازراه اطمینان به داخل شدن وقت نماز راه اطمینان به داخل شدن وقت نماز راه اطمینان به داخل شدن وقت نماز راه اطمینان به داخل شدن وقت نماز راه اطمینان به داخل شدن وقت نماز راه اطمینان به داخل شدن وقت نماز[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

با توجه به حجم سوالات، به سوالات تکراری پاسخ داده نمی شود لطفا در سایت «سرچ» کنید.