وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

دليل خواستگارى پسر

0

دليل خواستگارى پسر

  پرسش 2 .چرا در ايران اول مادر آقا پسر مى آيد منزل دختر خانم و تازه اگر دختر پسنديده شود و سپس خانوادهاشان مى آيند كه ديگر انتخاب دختر در وهله اول بى معنى است در صورتى كه عرف و عقل انتخاب هر دو را لازم مى داند پس چرا هميشه آقا پسرها بايد دختر خانم ها را بپسندند پس انتخاب دختر خانم ها چه مى شود؟

در حوزه انتخاب بدون هيچ شك و ترديد همان طور كه پسرها حق انتخاب دارند، خانم ها يا دختران نيز حق انتخاب دارند و معمولاً در بيشتر موارد وقتى كسى به خواستگارى دختران مى آيد مى توانند در مورد آن فرد تحقيق دقيق انجام دهند و پس از تحقيقات لازم انتخاب كنند يعنى جواب آرى يا نه بگويند لذا حق انتخاب شرعا و قانونا حق طبيعى خانم در مورد همسر آينده شان مى باشد.

لازم به ذكر است در حال حاضر هم در بيشتر مناطق ايران، تقريبا همين طور عمل مى شود مگر در موارد بسيار نادرى كه ممكن است خانواده  از روى تعصبات، فردى را به دختر تحميل كند، بلكه به بيان واقع بينانه تر خواستگارى گرچه مقدمه يك انتخاب است ولى بيشتر شبيه به پيشنهاد است؛ يعنى، آنچه در فرآيند خواستگارى رخ مى دهد اين است كه از طرف خانواده پسر يا از طرف خود پسر به خواستگارى دختر مى روند يعنى در واقع پيشنهاد ازدواج با دختر را مطرح مى كنند و دختر حق دارد انتخاب كند و جواب مثبت دهد همان طور كه حق دارد رد كند و جواب منفى بدهد. بنابراين هر دو انتخاب گرند اما به شكل هاى مختلف، هر دو مسئوليت پذيرند اما در قالب هاى گوناگون و هر دو وظايف خاصى را انجام مى دهند ولى با چارچوب هاى متفاوت. پس بايد ديد كه چگونه اين انتخاب گرى، قبول مسئوليت و انجام وظايف شكل گيرد كه نه تنها تأثير منفى نداشته باشد بلكه آثار نسبت خود را در زندگى مشترك و آينده داشته باشد.

خواستگارى مرد از زن با توجه به ويژگى هاى زن و مرد در نوع انسان بهتر و شايسته تر است. هر چند ممكن است پيامدهاى منفى اى براى پاسخ رد يك زن به مرد در برخى مردان يافت ولى اين پيامدهاى منفى در نوع مردان به وجود نمى آيد و آثار سوء كمترى دارد. در يك مقايسه بين تأثيرات منفى در زنان و مردان شايد بتوان گفت شكنندگى شنيدن پاسخ رد در زنان بيشتر است. بنابراين نمى گوييم در هيچ موردى از مردان با گرفتن پاسخ رد از طرف زنان دچار مشكل و شكنندگى نمى شوند بلكه مى گوييم آثار سوء پيامدهاى منفى در مقايسه با زنان كمتر است و يا آن قدر كم است كه مى توان از آن صرف نظر كرد. پس خواستگارى از طرف مردان بايد انجام گيرد تا پيامدهاى منفى كمترى داشته باشد. چنان كه در نظام زيباى طبيعت نيز به طور معمول نرها دنبال ماده ها مى روند و چه بسا تعداد بسيارى از زنبورها دنبال يك ملكه بروند تا يكى از  آنها موفق به وصال با ملكه شود!

  • منبع: هدانا برگرفته از پرسمان، کتاب پرسش و پاسخ خواستگارى .

حتما بخوانيد

ویژه نامه مشاوره و زندگی دینی

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

با توجه به حجم سوالات، به سوالات تکراری پاسخ داده نمی شود لطفا در سایت «سرچ» کنید.