وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

خواهر برادر رضاعی چیست

0

خواهر برادر رضاعی چیست

خواهر برادر رضاعی چیست

در نوشتار قبل «احکام شیر دادن مطابق نظر 10 مرجع» مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید.

 الف: اگر منظور از خواهر برادر رضاعی اینست که خانم به پسر دیگری مثلا پسر همسایه شیر می دهد، در این صورت تمام دختران زن به پسری که شیر خورده است محرم می شوند اگرچه شیر خوار با یکی از فرزندان زن، شیر خورده باشد که در عرف مردم فقط به او برادر یا خواهر رضاعی شیر خورنده اطلاق می شود.

ب: اما اگر منظور اینست که خواهر پسری که شیر خورده با پسران زنی که شیر داده است آیا محرم می شوند؟ خب در این صورت نامحرم می باشند. مثلا مادر زهرا به پسری به نام علی شیر بدهد، در این صورت برادران علی نسبت به مادر زهرا و زهرا و سایر خواهر ها نا محرم هستند. بنابراین باید توجه داشت که اگر زنى بچه ‏اى را شیر دهد، به برادرهاى آن بچه محرم نمى‏شود. و نیز خویشان آن زن به برادر و خواهر بچه ‏اى که شیر خورده محرم نمى‏ شوند. فقط پسری که از شیر زن خورده با آن زن و دختران او محرم می باشد.

بنابر این؛ شخص فرضی ما به نام حسن می تواند با خواهران برادر رضاعی خویش ازدواج کند ولی آن پسر شیر خورده نمی تواند با خواهران حسن ازدواج کند.


طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي

حضرت آیت الله مکارم شیرازی

شرایط شیر دادنى که سبب محرمیّت مى‌شود

مسأله ـ هر گاه زنى کودکى را شیر دهد، با نُه شرط سبب محرم شدن مى‌گردد :

1. شیر از ولادت باشد؛ بنابراین اگر پستان بدون تولّد فرزندى شیر پیدا کند و کودکى از آن بنوشد، سبب محرمیّت نمى‌شود.

2. بچّه از زن زنده شیر بخورد؛ پس اگر پستان زن مرده‌اى را به دهان بگیرد و شیر بخورد اثر ندارد.

3. شیر آن زن از حرام نباشد؛ بنابراین اگر شیر بچّه‌اى را که از زنا به دنیا آمده به بچّه‌اى بدهند، به کسى محرم نمى‌شود.

4. شیر را از پستان بمکد؛ ولى احتیاط واجب آن است که اگر شیر را در گلوى بچّه بریزند، با آن زن و محارم او ازدواج نکند.

5. شیر را با چیز دیگر مخلوط نکنند.

6. شیر مربوط به یک شوهر باشد؛ بنابراین اگر زنى را که داراى شیر است طلاق دهد، بعد شوهر دیگرى کند و از او باردار شود، و تا موقع وضع حمل، شیرى که مربوط به شوهر اوّل بوده، باقى بماند، و مثلا کودکى را هشت دفعه از شیر مربوط به شوهر اوّل و هفت دفعه از شیر مربوط به شوهر دوم شیر دهد، آن کودک به کسى محرم نمى‌شود. همچنین اگر زنى از شیر مربوط به شوهر اوّل کودکى را بطور کامل شیر دهد، سپس از شیر مربوط به شوهر دوم کودک دیگرى را شیر دهد، آن دو به یکدیگر محرم نمى‌شوند.

7. کودک به واسطه بیمارى شیر را قى نکند؛ ولى احتیاط واجب آن است در این صورت کسانى که به واسطه شیر دادن به آن بچّه محرم مى‌شوند با او ازدواج نکنند، و نگاه محرمانه هم به او ننمایند.

8. کودک پانزده مرتبه، یا یک شبانه روز، بطورى که در مسأله بعد خواهد آمد شیر کامل بخورد، یا آن مقدار به او شیر بدهند که بگویند: «از آن شیر استخوانش محکم شده، و گوشت در بدنش روییده است». و احتیاط مستحبّ آن است که اگر ده مرتبه شیر بخورد،
کسانى که به واسطه شیر خوردن با او محرم مى‌شوند با او ازدواج نکنند، و نگاه محرمانه نیز به او ننمایند.

9. دو سال کودک تمام نشده باشد، بنابراین بعد از تمام شدن دو سال اگر به او شیر دهند به کسى محرم نمى‌شود؛ حتّى اگر پیش از تمام شدن دو سال چهارده مرتبه، و بعد از آن یک مرتبه شیر بخورد با کسى محرم نمى‌شود، ولى اگر از موقع زاییدن زن بیش از دو سال گذشته باشد و شیر او باقى باشد و بچّه‌اى را شیر دهد، احتیاط واجب آن است که با زنانى که به واسطه شیرخوردن بااو محرم مى‌شوند ازدواج نکند، و نگاه محرمانه هم ننماید.

مسأله ـ همانطور که در مسأله سابق گفته شد، اگر کودکى یک شبانه روز شیر زنى را بخورد باعث محرمیّت مى‌شود، ولى باید در بین یک شبانه روز غذا یا شیر زن دیگرى را نخورد؛ مگر این که غذا بقدرى کم باشد که به حساب نیاید. همچنین در بین پانزده مرتبه شیر خوردن، نباید شیرزن دیگرى را بخورد، و در هر مرتبه باید بقدرى بخورد که سیر شود. و بنابر احتیاط دو دفعه بطور ناقص، نه دو دفعه حساب مى‌شود و نه یک دفعه.

مسأله ـ هر گاه زنى از شیر مربوط به یک شوهر چندین بچّه را شیر دهد، همه آنان به یکدیگر و به شوهر و زنى که آنان را شیر داده محرم مى‌شوند. و نیز هر گاه کسى داراى چند همسر است، هر کدام از آنان بچّه‌اى را شیر کامل دهد، آن بچّه‌ها به یکدیگر و به آن مرد و به همه آن زنان محرم مى‌شوند.

مسأله ـ هر گاه زنى از شیر مربوط به یک شوهر، پسر و دخترى را شیر کامل دهد، آنها به هم محرم مى‌شوند، ولى خواهر و برادر آنها به یکدیگر محرم نمى‌شوند.

مسأله ـ اگر زنى برادر کسى را شیر دهد به او محرم نمى‌شود، اگر چه احتیاط مستحبّ آن است که با او ازدواج نکند.

مسأله ـ مرد نمى‌تواند با دو خواهر، اگر چه رضاعى باشند، ازدواج کند. و اگر دو زن را عقد کند بعد بفهمد خواهر بوده‌اند، عقد اوّلى صحیح و دومى باطل است. و اگر عقد در یک زمان بوده هر دو باطل است.

مسأله ـ اگر زن از شیر مربوط به شوهر خود کسانى را که در زیر گفته مى‌شود شیر  دهد، شوهرش بر او حرام نمى‌شود؛ ولى بهتر است این کار را نکند :

1. برادر و خواهر خودش.
2. عمو، عمّه، دایى و خاله خودش.
3. عموزاده و دایى زاده خودش.
4. برادرزاده خودش.
5. برادر شوهر، یا خواهر شوهر خودش.
6. خواهر زاده خود، یا خواهرزاده شوهرش.
7. عمو، عمّه، دایى و خاله شوهرش.
8. نوه زن دیگر شوهرش.

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

آدرس ایمیل شما به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.