وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

خواندن صیغه ازدواج به فارسی

0

خواندن صیغه ازدواج به فارسی

در نوشتار قبل حکم« خواندن صیغه ازدواج به عربی» مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل بحث مطالعه نمایید.

صيغه فارسى

پرسش 49 . آيا زن و مرد مى توانند خودشان صيغه ازدواج را به فارسى بخوانند، يا اينكه بايد وكيل بگيرند تا عربى خوانده شود؟

آيات عظام امام، خامنه اى، سيستانى، صافى، مكارم، نورى و وحيد: اگر نمى توانند خودشان به صورت عربى صحيح بخوانند، مى توانند به فارسى و يا هر زبان ديگرى صيغه را اجرا كنند؛ ولى بايد در همان زبان، لفظى را بگويند كه معناى «زوجت» و «قبلت» را بفهماند و لازم نيست وكيل بگيرند.

آيه اللّه  بهجت: خواندن عقد نكاح به زبان فارسى ويا هر زبان ديگرى، جايز است؛ هر چند توانايى بر خواندن زبان عربى هم داشته باشند و وكيل گرفتن لازم نيست.

آيات عظام تبريزى و فاضل: اگر نمى توانند خودشان به صورت عربى صحيح بخوانند، چنانچه گرفتن وكيل برايشان ممكن باشد ـ بنابر احتياط واجب ـ بايد وكيل بگيرند و اگر ممكن نيست، مى توانند خودشان به زبان فارسى و يا هر زبان ديگرى صيغه را اجرا كنند؛ ولى بايد در همان زبان، لفظى را بگويند كه معناى «زوجت» و «قبلت» را بفهماند.[3]

تبصره. صيغه عقد دائم به زبان فارسى اين است كه پس از تعيين مهر، نخست دختر بگويد: «خود را همسر تو كردم به مهر تعيين شده». سپس مرد بگويد: «اين ازدواج را قبول كردم».

  • [1]. توضيح المسائل مراجع، م 2370 ؛ وحيد، توضيح المسائل، م 2434؛ نورى، توضيح المسائل، م 2366 و خامنه اى، استفتاء، س 40.
  • [2]. بهجت، توضيح المسائل مراجع، م 2370.
  • [3]. توضيح المسائل مراجع، م 2370.(احكام ازدواج،پرسمان).

 

طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي

طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي

سؤال 895 ـ در چه صورت مى توان صیغه را به زبان غیر عربى خواند؟

جواب: در صورتى که توانایى بر صیغه عربى نداشته باشد; خواه دسترسى به وکیل عربى دان داشته باشد یا نه.

سؤال 896 ـ اگر صیغه به زبان غیر عربى خوانده شود، آیا عبارتى که خوانده مى شود، باید حتماً مطابق عبارت عربى باشد؟

جواب: همین مقدار که زن به مرد براى خواندن عقد وکالت دهد، و مرد بگوید: «این زن را براى همیشه، یا براى فلان مدّت، به فلان مبلغ مهریّه به عقد خود درآوردم» و بعد بگوید: «از سوى خودم قبول کردم»، کافى است.

سؤال 897 ـ مردى مى خواهد با زنى ازدواج موقّت نماید، آیا مرد مى تواند تمام صیغه را خودش بخواند؟

جواب: از جواب بالا معلوم شد که مى تواند.

سؤال 898 ـ آیا اجراى صیغه عقد دائم، یا غیر دائم از طریق مکالمه تلفنى و امثال آن، توسّط مرد و زن، یا وکیل آن دو صحیح است؟

جواب: هرگاه شرایط رعایت شود، اشکالى ندارد.

سؤال 899 ـ نظر شریفتان راجع به عقد معاطاتى نکاح چیست؟ منظور این است که معیار حلّیّت در نکاح، آیا صرفاً لفظ «انکحت» و مانند آن مى باشد، یا این که فقط نیّت و قصد انشا و رضایت قلبى طرفین کفایت مى کند؟ اگر ملاک روح توافق و قصد انشاى طرفین است، در این فرض چه لزومى به اداى الفاظ مخصوص است؟ بویژه آن که به جاى آن الفاظ مخصوص، مى توان به وسیله حرکات نیز از قصد و رضایت طرفین مطّلع شد.

جواب: اوّل این که درست است که عقد نکاح از نظر قرارداد مانند سایر عقود است; ولى اجماع علماى اسلام بر این است که در نکاح باید صیغه عقد خوانده شود و روایات نیز شاهد بر اعتبار صیغه است; بلکه در میان عقلاى اهل عرف نیز همیشه در عقد نکاح نوعى قرارداد لفظى یا کتبى وجود داشته و دارد و این نشان مى دهد که نکاح وضعى مخصوص به خود دارد.

دوّم این که معروف در میان فقها این است که نکاح به عبادات شبیه تر است تا به معاملات; منظور این است که نکاح در شرع مقدّس قیود تعبّدى زیادى دارد که آن را شبیه به عبادات مى کند که جنبه توقیفى دارد.

سؤال 900 ـ بعضى از سردفتران ازدواج به گمان این که چون لفظ «انکحت و زوّجت» گاهى بنفسه و گاهى به حروف «مِن» و «باء» متعدّى مى شود، در جواب «أنکحت موکّلتى فلانة من موکلک فلان» این طور مى خوانند «قبلت النکاح من موکلى، و یا قبلت التزویج بموکّلى» با این که به آنها تذکّر داده مى شود که این عبارت غلط است و باید گفته شود «قبلت النکاح یا قبلت التزویج لموکّلى» باز به اشتباه خود ادامه مى دهند. خواهشمند است مرقوم فرمایید در صورت غلط بودن چنین صیغه اى، آیا عقد صحیح است؟

جواب: اجراى عقد با صیغه مزبور اشکالى ندارد; هرچند بهتر است که صیغه بطور صحیح تر، طبق موازین ادبیّات عرب خوانده شود. استفتائات جلد 2/آیت الله مکارم شیرازی.

سؤال 361. همان گونه که مستحضرید در احکام عقود از قبیل بیع و اجاره و نکاح و… طرفین عقد (یا وکیل آنها) به منظور ایجاب و قبول باید صیغه بخوانند مخصوصاً در عقد ازدواج و منظور از صیغه کلمات و جملات به هر لفظ و زبانى که باشد، البتّه مقصود و مطلوب بالذّات، معانى و مفاهیم و مفاد کلمات و جملات مى باشد، بنابراین عقل و منطق حکم مى کند که صیغه به زبانى باشد که طرفین ازدواج و شاهدان قضیه و حضّار مجلس با آن زبان آشنایى داشته باشند; سؤال این است که براى غیر عرب چه لزومى دارد که این صیغه به عربى باشد در حالى که هر شخصى با زبان مادرى و رسمى خودش بهتر مى تواند مطلبى را بیان و تفهیم و یا تفهّم نماید؟

جواب: اجراى صیغه به هر زبانى که براى طرفین مفهوم باشد جایز است، فقط در نکاح و طلاق احتیاط اجراى صیغه به زبان عربى است مشروط بر این که معناى آن را بدانند بنابراین اگر مجرى صیغه آشنا به عربى نباشد مى تواند آن را هم به زبان خودش اجرا نماید.احکام خانواده در پرتو فقه اسلامى.


مطابق نظر آيت الله سيستاني

مطابق نظر آيت الله سيستاني

پرسش: ۱ـ مرد صیغه عقد را به چه صورتی می تواند بخواند؟
۲ـ آیا حتما باید عربی خوانده شود؟
۳ـ آیا حتما باید بدانیم که عدّه گرفته است؟
۴ـ اگر مشهور به زنا باشد می توان با او ازدواج کرد؟

پاسخ: ۱ـ زن می تواند (بعد از تعیین مدّت ومَهر) بگوید: (مَتعتک نفسی فی المدة المعلومة علی المهر المعلوم) و مرد هم بگوید : (قبلتُ).
۲ـ بنابر احتیاط واجب با فرض تمکن از عقد عربی عقد فارسی خوانده نشود.
۳ـ لازم نیست مگر اینکه سابقاً در عده بوده و احتمال بدهد هنوز عده اش ادامه دارد که در این صورت اگر زن متهم باشد به احتیاط واجب تحقیق نماید .
۴ـ به احتیاط واجب جایز نیست مگر اینکه توبه کند .
مسئله392ـ کسی که نمی تواند صیغه ازذواج را با زبان عربی بخواند با هر زبانی که قابل فهم باشد می تواند بخواند هر چندکه وکیل او بتواند صیغه را به عربی اجرا کند.
 مسئله391ـ در هر دو نوع ازدواج باید صیغه عقد خوانده شود در ازدواج دایم، زن به طور مستقیم می گوید خود را به عقد ازدواج شما در آورم با فلان مهر(و مقدار مهر ذکر شود) و مرد می گوید پذیرفتم.
ودر عقد موقت زن می گوید: خود را برای فلان مهری و برای فلان مدت به ازدواج تو در آورده ام و مرد می گوید پذیرفتم.

حتما بخوانيد

*- ويژه نامه احکام ازدواج 

ویژه نامه احکام زن و شوهر

نحوه خواندن صیغه ازدواج دائم 

نحوه خواندن صیغه ازدواج موقتکلید: خواندن صیغه ازدواج به فارسی خواندن صیغه ازدواج به فارسی خواندن صیغه ازدواج به فارسی خواندن صیغه ازدواج به فارسی خواندن صیغه ازدواج به فارسی خواندن صیغه ازدواج به فارسی خواندن صیغه ازدواج به فارسی  صیغه عقد فارسی صیغه عقد به زبان فارسی خواندن خطبه عقد به زبان فارسی 

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

با توجه به حجم سوالات، به سوالات تکراری پاسخ داده نمی شود لطفا در سایت «سرچ» کنید.