وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

حکم روزه گرفتن زن بدون اجازه شوهر

سوال: آیا شوهر می تواند همسر خود را از روزه گرفتن منع کند:

حکم روزه گرفتن زن بدون اجازه شوهر

نكته: شوهر به هيچ عنوان نمي تواند مانع گرفتن روزه واجب شود. باید دقت داشت که هیچ کس حق ندارد دیگری را از انجام واجبات منع کند بر همین اساس چون گرفت روزه ماه رمضان و قضای آن از واجبات هست، نیازی به اجازه همسر نیست اما در روزه مستحبی نظر مراجع در ادامه مطرح می شود.

رساله توضيح المسائل

[اگر زن به واسطه گرفتن روزه مستحبی حق شوهرش از بین برود]

مسأله ۱۷۴۰ اگر زن به واسطه گرفتن روزه مستحبی حق شوهرش از بین برود (۱) و همچنین اگر شوهر، او را از گرفتن روزه مستحبی جلو گیری کند، بنا بر احتیاط واجب باید خودداری کند.

(۱) (گلپایگانی، صافی:) روزه بر زن حرام است و احتیاط مستحب آن است که اگر حق شوهر هم از بین نرود، بدون اجازه او روزه مستحبی نگیرد.

(خوئی:) روزه او حرام است ((تبریزی:) روزه او باطل است) و احتیاط واجب آن است که اگر حق شوهر هم از بین نرود، بدون اجازه او روزه مستحبی نگیرد.

(فاضل:) جایز نیست روزه بگیرد بلکه اگر حق شوهر هم از بین نرود ولی شوهر او را از گرفتن روزه مستحبی جلوگیری کند بنا بر احتیاط واجب باید خودداری کند.

(نوری:) جایز نیست روزه بگیرد بلکه اگر حق شوهر هم از بین نرود احتیاط واجب آن است که بدون اجازه او روزه مستحبی نگیرد.

(زنجانی:) روزه او حرام است و بنا بر احتیاط، از حقوق شوهر آن است که زن بدون اجازه او روزه مستحبی نگیرد.

(مکارم:) مسأله روزه گرفتن زن (روزه مستحبی) در صورتی که حق شوهرش از بین برود بدون اجازه او جایز نیست و اگر حق او از بین نرود نیز بنا بر احتیاط واجب باید با اجازه شوهر باشد.

(سیستانی:) مسأله اگر روزه مستحبی زن با حق استمتاع شوهر منافات داشته باشد حرام است و هم چنین روزه ای که واجب است ولی روز معینی ندارد مانند نذر غیر معین و در این صورت بنا بر احتیاط واجب روزه باطل است و از نذر کفایت نمی کند. و هم چنین است بنا بر احتیاط واجب اگر شوهر او را از گرفتن روزه مستحبی یا واجب غیر معیّن نهی نماید اگر چه با حق او منافات نداشته باشد و احتیاط مستحب آن است که بدون اجازه او روزه مستحبی نگیرد.

(بهجت:) مسأله بنا بر احتیاط روزه مستحبی برای زن، بدون اذن شوهر صحیح نیست، چه منافات با حق شوهر داشته باشد و چه نداشته باشد، و اگر شوهر به خاطر منافات با حقش، زن را از روزه ای که به نحوی بر خود واجب نموده منع کند، در صورتی که وقت روزه وسعت دارد زن نباید روزه بگیرد، ولی اگر وقت روزه تنگ شود اذن شوهر شرط نیست.

  • توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،فاضل،  اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

روزه مستحبى زن

پرسش ۸۹ . آيا براى گرفتن روزه هاى مستحبى، اجازه شوهر لازم است؟

همه مراجع (به جز بهجت، صافى و مكارم): اگر با حق زناشويى شوهر منافات داشته باشد، بنابر احتياط واجب بايد اجازه بگيرد. امّا اگر شوهر او را از روزه گرفتن باز دارد، بايد اطاعت كند؛ هر چند با حق زناشويى او منافات نداشته باشد.[۱]

آيات عظام بهجت و مكارم: بنابر احتياط واجب، بايد از شوهر اجازه بگيرد؛ هر چند با حق زناشويى او منافات نداشته باشد.[۲]

آيه اللّه  صافى: اگر با حق شوهر منافات داشته باشد، بايد از شوهر اجازه بگيرد و  اگر منافات نداشته باشد، بنابر احتياط واجب بايد اجازه بگيرد. اگر شوهر، او را از  روزه گرفتن باز دارد، بايد اطاعت كند؛ هر چند با حق زناشويى او هم منافات  نداشته باشد.[۳]

  • [۱]. امام، سيستانى و نورى، تعليقات على العروة، اقسام الصوم، السابع ؛ تبريزى، منهاج الصالحين، ج ۱، م۱۰۶۷ ؛ وحيد، منهاج الصالحين، ج ۲، م ۱۰۶۷ و دفتر: خامنه اى.
  • [۲]. مكارم، تعليقات على العروة، اقسام الصوم، السابع ؛ بهجت، وسيله النجاة، ج ۱، م ۱۱۸۶.
  • [۳]. صافى، هدايه العباد، ج ۱، م ۱۳۹۹.(احكام روابط زن و شوهر، پرسمان).

طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي
طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي

روزه مستحبی زن بدون اجازه شوهر

پرسش :اگر زن بخواهد روزه مستحبی بگیرد، آیا اجازه شوهرش لازم است و اگر شوهر راضی نباشد، حرام است؟
پاسخ :روزه گرفتن زن (روزه مستحبّى) در صورتى که حقّ شوهرش از بین برود بدون اجازه او جایز نیست، و اگر حقّ او از بین نرود نیز، بنابر احتیاط واجب باید با اجازه شوهر باشد، همچنین روزه مستحبّى اولاد اگر اسباب اذیّت پدر و مادر شود جایز نیست، ولى اجازه گرفتن از آنها لازم نمى باشد.

اذن شوهر در بجا آوردن روزه های واجب [قضای روزه واجب]

پرسش : آیا زن برای گرفتن روزه های واجب و قضای آنها نیاز به اجازه شوهر دارد یا خیر؟
پاسخ : در روزه ماه مبارک رمضان و روزه های قضایی که وقت آن کم است(مثلا ۱۰ روزه قضا از رمضان گذشته مانده و ۱۰ روز نیز تا رمضان فرصت دارد) نیازی به اجازه شوهر نیست و باید روزه بگیرد ولی در روزه های نذر، مستحبی و روزه های قضایی که تا ماه رمضان وقت کافی دارد و روزه گرفتن مزاحم حقوق شوهر می شود باید از شوهر اجازه بگیرد. البته در قضای روزه رمضان که وقت کافی دارد اگر بدون اطلاع شوهر روزه گرفت و بعد از اذان ظهر شوهر تقاضای تمکین و مانند آن نمود زن باید روزه خود را ادامه دهد. استفتائات آيت الله مكارم شيرازي.


مطابق نظر آيت الله سيستاني
مطابق نظر آيت الله سيستاني

مسأله ۱۷۰۹ ـ اگر روزه مستحبی زن با حق استمتاع شوهر منافات داشته باشد حرام است ، و همچنین روزه‏ای که واجب است ولی روز معینی ندارد مانند نذر غیر معین ، و در این صورت ـ بنابر احتیاط واجب ـ روزه باطل است و از نذر کفایت نمی‏کند ، و همچنین است ـ بنابر احتیاط واجب ـ اگر شوهر او را از گرفتن روزه مستحبی یا واجب غیر معین نهی نماید ، اگر چه با حق او منافات نداشته باشد و احتیاط مستحب آن است که بدون اجازه او روزه مستحبی نگیرد .
مسأله ۱۷۱۰ ـ روزه مستحبی اولاد ، اگر اسباب اذیت ـ ناشی از شفقت ـ پدر و مادر شود حرام است . رساله توضيح المسائل آيت الله سيستاني .

 


آيت الله شبيري زنجانيآيت الله شبيري زنجاني

۲۵۱ – آيا زن مى‏تواند بدون اجازه شوهر خود روزه مستحبی یا اجاره ای بگیرد؟
پاسخ

اگرمنافات با حقوق شوهر داشته باشد جایز نیست، در غیر اینصورت اگر وقت عمل به اجاره وسعت داشته باشد  هم بنابراحتیاط جایز نیست.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی شبیری زنجانی.

حتما بخوانيد

*- ويژه نامه احكام روابط زن و شوهركليد:حکم روزه گرفتن زن بدون اجازه شوهر حکم روزه گرفتن زن بدون اجازه شوهر حکم روزه گرفتن زن بدون اجازه شوهر حکم روزه گرفتن زن بدون اجازه شوهر حکم روزه گرفتن زن بدون اجازه شوهر حکم روزه گرفتن زن بدون اجازه شوهر حکم روزه گرفتن زن بدون اجازه شوهر حکم روزه گرفتن زن بدون اجازه شوهرش چیست  عدم اجازه شوهر در گرفتن روزه واجب  اجازه شوهر براي روزه ی مستحبی حکم روزه گرفتن زن بدون اجازه شوهر حکم روزه گرفتن زن بدون اجازه شوهر حکم روزه گرفتن زن بدون اجازه شوهر حکم روزه گرفتن زن بدون اجازه شوهر حکم روزه گرفتن زن بدون اجازه شوهر حکم روزه گرفتن زن بدون اجازه شوهرحکم روزه گرفتن زن بدون اجازه شوهر روزه مستحبی اجازه شوهر روزه مستحبی اجازه شوهر روزه مستحبی اجازه شوهر روزه مستحبی بدون اجازه شوهر روزه مستحبی بدون اجازه شوهر روزه مستحبی بدون اجازه شوهر روزه مستحبی بدون اجازه شوهر روزه مستحبی بدون اجازه شوهر روزه مستحبی بدون اجازه شوهر روزه گرفتن زن بدون اجازه شوهر چه حكمی داره اجازه شوهر براي روزه ی مستحبی آیا زن می تواند بدون اذن شوهر روزه بگیرد یا خیر عدم اجازه شوهر در گرفتن روزه واجب روزه ی مستحبی زن  اذن و اجازه شوهر در روزه های قضای زن

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

آدرس ایمیل شما به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.