وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

حکم روزه زن شیرده

اگر گرفتن روزه باعث كمى شير مادر و ناراحتى بچه شود، يا براى خودش ضرر داشته باشد؛ روزه براى او واجب نيست و در صورت اول بايد براى هر روز، يك مد طعام به فقير بدهد و در فرض دوم اين امر احتياط واجب است و در هر حال روزه ‏ها را بايد قضا كند.

0

حکم روزه زن شیرده

فهرست این نوشتار:

1- در نوشتار قبل حکم مراجع به صورت تفکیکی در باره روزه خانم باردار  و شیرده مطرح شد، حتما از اینجا کلیک کنید و در تکمیل بحث حاضر نظر مرجع تقلید خود را به صورت تفصیلی مطالعه نمایید. 

2- تعریف یک مد طعام و احکام آن را از اینجا کلیک و مطالعه نمایید.

رساله توضيح المسائل

[زنی که بچه شیر می دهد]

مسأله 1729 زنی که بچه شیر می دهد و شیر او کم است چه مادر بچه، یا دایه او باشد، یا بی اجرت شیر دهد، اگر روزه برای بچه ای که شیر می دهد ضرر دارد روزه بر او واجب نیست. و باید برای هر روز یک مد طعام یعنی گندم یا جو و مانند اینها به فقیر بدهد و نیز اگر برای خودش ضرر دارد، روزه بر او واجب نیست، و بنا بر احتیاط واجب (1) باید برای هر روز یک مد طعام به فقیر بدهد. و در هر دو صورت روزه هایی را که نگرفته باید قضا نماید ولی اگر کسی پیدا شود که بی اجرت بچه را شیر دهد، یا برای شیر دادن بچه از پدر یا مادر بچه یا از کس دیگری که اجرت او را بدهد اجرت بگیرد، (احتیاط واجب آن است که (2)) بچه را به او بدهد و روزه بگیرد.

 (1) [عبارت «بنا بر احتیاط واجب» در رساله آیت اللّه اراکی نیست]

(2) [قسمت داخل پرانتز در رساله آیت اللّه اراکی نیست] (گلپایگانی، صافی:) مسأله زنی که بچه شیر می دهد و شیر او کم است، چه مادر بچه یا دایه او باشد و یا بی اجرت شیر دهد، اگر روزه برای بچه یا برای خودش ضرر دارد روزه بر او واجب نیست و باید برای هر روز یک مُد طعام به فقیر بدهد و در هر دو صورت روزه هایی را که نگرفته باید قضا نماید ولی اگر کسی پیدا شود که بی اجرت بچه را شیر دهد، یا برای شیر دادن بچه از پدر یا مادر بچه یا از کس دیگری که اجرت او را بدهد اجرت بگیرد، احتیاط واجب آن است که بچه را به او بدهد و روزه بگیرد.

[عبارت «و شیر او کم است» در رساله آیت اللّه زنجانی نیست] (صافی:) در صورت اوّل باید..

(خوئی، تبریزی، زنجانی:) اگر روزه برای بچه ای که شیر می خورد ضرر دارد روزه بر او واجب نیست و باید برای هر روز یک مُد طعام به فقیر بدهد و نیز اگر برای خودش ضرر دارد روزه بر او واجب نیست و بنا بر احتیاط مستحب برای هر روز یک مُد طعام به فقیر بدهد..

(فاضل:) اگر روزه برای بچه ای که شیر می خورد ضرر دارد روزه بر او واجب نیست و نیز اگر برای خودش ضرر دارد روزه بر او واجب نیست و باید برای هر روز یک مُد طعام به فقیر بدهد..

(سیستانی:) ولی بنا بر احتیاط واجب این حکم اختصاص به موردی دارد که شیر دادن بچه منحصر به همین راه باشد، و امّا اگر راه دیگری برای شیر دادن بچه باشد مثلًا چند زن در شیر دادن او شرکت کنند یا از شیر دادن با شیشه و پستانک کمک بگیرد ثبوت این حکم محل اشکال است.

(زنجانی:) در هر دو صورت اگر تا ماه رمضان بعد عذرش برطرف شود و بتواند قضا کند، باید روزه هایی را که نگرفته قضا کند، بلکه اگر بعد از آن نیز عذرش برطرف شد بنا بر احتیاط واجب باید قضا کند.

 (خوئی، فاضل، تبریزی:) واجب است..

(تبریزی:) و هم چنین است بنا بر احتیاط اگر مادر بتواند بچه خود را از شیر خشک معمولی غذا دهد.

(بهجت:) مسأله زنی که بچه شیر می دهد و شیر او کم است، چه مادر بچه باشد یا دایه او، چه با اجرت شیر بدهد یا بی اجرت، اگر روزه برای خودش یا بچه ای که شیر می دهد ضرر دارد، واجب است افطار کند و برای هر روز یک مد طعام به فقیر بدهد، و در هر دو صورت روزه هایی را که نگرفته بعد از برطرف شدن عذر، باید قضا نماید، و اگر کسی پیدا شود که بی اجرت بچه را شیر دهد، یا برای شیر دادن بچه، از پدر یا مادر بچه یا از شخص دیگری که اجرت او را بدهد اجرت بگیرد، واجب است که بچه را به او بدهد و روزه بگیرد.

(مکارم:) مسأله زنانی که بچه شیر می دهند خواه مادر بچه باشند یا دایه، اگر روزه گرفتن باعث کمی شیر آنها و ناراحتی بچه شود روزه بر آنها واجب نیست، ولی برای هر روز همان کفاره (یک مد طعام) واجب است، بعداً نیز باید روزه را قضا کنند، اما اگر روزه برای خودشان ضرر داشته باشد، نه روزه واجب است و نه کفاره، ولی باید بعداً روزه هایی را که نگرفته اند قضا نمایند. [و] اگر کسی پیدا شود که بدون اجرت، بچه را شیر دهد یا شخصی پیدا شود که اجرت دایه را بی منت بپردازد، در این صورت روزه گرفتن واجب است.

 • توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،فاضل،  اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

مطابق نظر آيت الله خامنه اي

مطابق نظر آيت الله خامنه اي

۱. زن بارداری که خوف از ضرر روزه بر جنین خود دارد و خوف وی هم دارای منشاء عقلایی باشد، باید روزه‌اش را افطار کند و برای هر روزی فدیه بدهد و قضای روزه را هم بعداً به‌جا آورد.
۲. زن شیر‌دهی که به دلیل کم یا خشک شدن شیرش بر اثر روزه، خوف ضرر برطفل خود دارد باید روزه‌اش را افطار کند و برای هر روزی فدیه بدهد و قضای روزه را هم بعداً به جا آورد.
۳. بیماری که به واسطه‌ی بیماری، روزه‌ی ماه رمضان را نگرفته و بیماریش تا ماه رمضان سال بعد ادامه پیدا کرده است، قضایروزه‌هایی را که نگرفته واجب نیست، فقط باید برای هر روزی فدیه بپردازد.
توجه:
 زنی که به علت بیماری از روزه گرفتن معذور است و به جهت ادامه‌ی بیماری قادر بر قضا کردن آنها تا ماه رمضان سال آینده هم نیست فدیه بر خود او واجب است و چیزی بر عهده‌ی شوهرش نیست.
 زنی که در دو سال متوالی به دلیل عذر شرعی، روزه‌ی ماه رمضان را نگرفته، اگر عذر او در خوردن روزه، خوف از ضرر روزه بر جنین یا کودکش بوده باید علاوه بر قضا، برای هر روزی فدیه هم بپردازد و چنانچه قضا را بعد از رمضان، تا ماه رمضان سال بعد بدون عذر شرعی به تأخیر انداخته علاوه بر قضا و فدیه، کفاره‌ی تأخیر هم بر او واجب است و اگر روزه برای خودش ضرر داشته و به جهت ضرر داشتن قادر بر قضای روزه تا ماه رمضان سال بعد نبوده، فقط باید برای هر روزی فدیه بپردازد.   
 

روزه زن شيرده

س: تكليف زنى كه شير مى ‏دهد، چيست؟
ج) اگر گرفتن روزه باعث كمى شير او و ناراحتى بچه شود، يا براى خودش ضرر داشته باشد؛ روزه براى او واجب نيست و در صورت اول بايد براى هر روز، يك مد طعام به فقير بدهد و در فرض دوم اين امر احتياط واجب است و در هر حال روزه ‏ها را بايد قضا كند.

359. آيا زنى كه به بچه شير مى‌‌دهد و روزه براى او ضرر دارد اگر روزه نگيرد بعداً بايد كفاره نيز بدهد يا نه؟
ج) اگر خوف ضرر براى بچه باشد بايد به مقدار هر روزى که روزه را افطار مى‌‌کند، يک مدّ طعام (تقريباً 750 گرم گندم يا نان يا برنج و يا مانند آن) به فقير بپردازد و روزه را نيز قضا کند. ولى اگر خوف ضرر براى خودش باشد حکم مريض را دارد.

کفّاره روزه بر زن شيرده

س: آيا زنى كه به بچه شير مى‌دهد و روزه براى او ضرر دارد اگر روزه نگيرد بعداً بايد كفاره نيز بدهد يا نه؟
ج) بايد به مقدار هر روزى که روزه را افطار مى‌کند، يک مدّ طعام (تقريباً 750 گرم گندم يا نان يا برنج و يا مانند آن) به فقير بپردازد و روزه را نيز قضا کند.

روزه زن شیرده

س. همسرم فرزندمان که ۴۰ روزه می باشد را شیر میدهد، نسبت به روزه در ماه مبارک رمضان چه وظیفه ای دارد ؟

ج. اگر به دلیل کم یا خشک شدن شیر بر اثر روزه، خوف ضرر بر طفل داشته باشد، روزه را افطار کند وبرای هر روز باید یک مدّ طعام (تقریباً ۷۵۰ گرم گندم یا نان یا جو یا برنج یا آرد) به فقیر بدهد و قضای روزه را هم بعداً بجا آورد؛ و اگر قضای روزه را بدون عذر تا ماه رمضان بعد انجام ندهد، کفاره تأخیر (یک مدّ طعام برای هر روزه) واجب می شود
و در صورتی که عذر او در افطار روزه خوف ضرر برای خودش بوده، حکم سایر موارد خوف ضرر را دارد و در صورت استمرار این خوف تا ماه رمضان سال بعد، قضا از او ساقط است و فقط فدیه (یک مد طعام) بر وی واجب است.

 

روزه ی زن شیرده

س۱۷. همسرم فرزندمان که ۴۰ روزه می باشد را شیر می دهد، نسبت به روزه در ماه مبارک رمضان چه وظیفه ای دارد ؟

ج. اگر به دلیل کم یا خشک شدن شیر بر اثر روزه، خوف ضرر بر طفل داشته باشد، و شخص دیگری نیست که بچه را شیر بدهد، روزهایی از ماه مبارک که خوف ضرر است روزه را افطار کند، وبرای هر روز باید یک مدّ طعام (تقریباً ۷۵۰ گرم گندم یا نان یا جو یا برنج یا آرد) به فقیر بدهد، و قضای روزه را هم بعداً به جا آورد؛ و اگر قضای روزه را بدون عذر تا ماه رمضان بعد انجام ندهد، کفاره ی تأخیر (یک مدّ طعام برای هر روزه) واجب می شود.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی خامنه ای.


طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي

حضرت آیت الله مکارم شیرازی

حکم روزه ی زنان شیرده

پرسش : وظیفه ی زن شیرده در ماه رمضان در مورد روزه چیست؟

پاسخ : زنانى که بچه شیر مى‏ دهند خواه مادر بچه باشند یا دایه، اگر روزه گرفتن باعث کمى شیر آنها و ناراحتى بچه شود روزه بر آنها واجب نیست، ولى براى‏ هر روز همان کفّاره (یک مدّ طعام750گرم ) گندم یا جو یا مانند آن واجب‏ است، بعداً نیز باید روزه را قضا کنند، امّا اگر روزه براى خودشان ضرر داشته باشد، نه روزه واجب است و نه کفّاره، ولى باید بعداً روزه‏ هایى را که نگرفته‏ اند قضا نمایند، البته اگر روزه برای خود زن ضرر داشته باشد و نتواند تا سال بعد قضا نماید، قضا نیز ندارد.

حکم روزه زن شیرده در صورت اذیّت شدن فرزند

پرسش : اگر روزه داری زن شیرده، سبب ناراحتی بچه شود آیا کفایت از روزه ماه رمضان می کند؟

پاسخ : روزه او اشکال دارد.

وجوب روزه بر زنان شيرده در صورت وجود شيرده مجانى

پرسش : چنانچه زنی بچه را به صورت مجانی شیر بدهد، وظیفه ی مادر در مورد روزه چیست؟

پاسخ : اگر کسى پیدا شود که بدون اجرت، بچه را شیر دهد یا شخصى پیدا شود که اجرت دایه را بى منّت بپردازد، در این صورت روزه گرفتن واجب است.

روزه نگرفتن مادر شیرده به خاطر نخوردن سحری

پرسش : در ماه رمضان امسال فرزندم ۱۸ ماهه بود و با شیر مادر تغذیه می کرد. من بعضی روزها را به دلیل بیدار شدن فرزندم در سحرها یا خواب ماندن نتوانستم سحری بخورم و آن روزها را روزه نگرفتم می خواستم بدانم آیا اگر روزه ها را قضا کنم کافی ایست یا باید کفاره هم بدهم؟

پاسخ : هم قضای آن روز را به جا آورید و هم برای هر روز یک مسکین را سیر کنید.

وظیفه زن در صورت ترک روزه به علت بارداری و شیردهی و استمرار بیماری

پرسش : زنى 63 ساله هستم که شش بچه به دنیا آورده ام. در دوران حاملگى و شیرخوارگى بچّه ها (حدود 12 سال) نتوانستم روزه بگیرم، پس از آن نیز تاکنون هر وقت خواستم روزه بگیرم دچار خونریزى معده شده، و با توصیه پزشکان روزه نگرفته ام، اکنون تکلیف بنده چیست؟

پاسخ : در حال حاضر شما مکلّف به روزه نیستید، احتیاط واجب آن است که اگر قدرت دارید براى هر روز به اندازه یک مدّ طعام (750گرم گندم) به شخص نیازمندى بدهید. همچنین براى ایّام گذشته که روزه نگرفته اید و تا سال بعد هم توانایى بر روزه نداشته اید.

وجوه مختلف حکم قضا و کفاره ی زنان باردار و شیرده

پرسش : با توجه به سؤالهای مکرر مقلّدین معظّم له در خصوص قضا و کفارّه روزه برای بانوان در هنگام بارداری و شیردهی، خواهشمندم نظر شریفتان را در مورد احتمالات ذیل که به صورت دسته بندی آماده شده است بیان فرمایید. 1- چنانچه روزه در ماه مبارک رمضان برای خودش ضرر دارد و انجام قضای آن تا سال بعد نیز برای خودش ضرر داشته-باشد؟ 2- چنانچه روزه در ماه مبارک رمضان برای خودش ضرر دارد ولی انجام قضای آن تا سال بعد، برای حمل و یا فرزندش ضرر داشته باشد؟ 3- چنانچه روزه در ماه مبارک رمضان برای خودش ضرر دارد و قضای آن را تا سال بعد بدون عذر بجا نیاورد؟ 4- چنانچه روزه در ماه مبارک رمضان برای حمل و یا فرزندش ضرر دارد ولی انجام قضای آن تا سال بعد، برای خودش ضرر داشته باشد؟ 5- چنانچه روزه در ماه مبارک رمضان برای حمل و یا فرزندش ضرر دارد و انجام قضای آن تا سال بعد نیز برای حمل و یا فرزندش ضرر داشته باشد؟ 6- چنانچه روزه در ماه مبارک رمضان برای حمل و یا فرزندش ضرر دارد و قضای آن را تا سال بعد بدون عذر بجا نیاورد؟

پاسخ : ج1: قضا ساقط است و برای هر روز فقیری را اطعام می کند. ج2: بنابر احتیاط قضای آن روز را بجا می آورد و برای هر روز فقیری را اطعام می کند. ج 3 الی 5: قضای آن روز را بجا می آورد و برای هر روز فقیری را اطعام می کند. ج6) قضای آن روز را بجا می آورد و برای هر روز دو فقیر را اطعام می کند.

قضای روزه های دوران حاملگی و شیردهی

پرسش : من سه سال اخیر را روزه نگرفته ام، یکسال به دلیل حاملگی و دو سال به دلیل شیردهی و هرسه سال کفاره تمام روزه هایم را داده ام. حکم قضای روزه هایم در دو ماه مابقی تا رمضان امسال و یا بعد از رمضان چگونه است؟ و اصلا باید روزه قضا بگیرم یا خیر؟

پاسخ : چنانچه روزه گرفتن در این مدت برای شما ضرر داشته قضا ندارد و اگر برای بچه ضرر داشته قضای آن را هم بجا بیاورید.

کفاره روزه های زنی که درآمد ندارد

پرسش : خانمی هستم متاهل و خودم درآمدی ندارم کفاره ی روزه هایی که نگرفته ام به عهده ی کیست؟
پاسخ : بر عهده خودتان است هر زمان توانستید می پردازید.

وظیفه زن شیرده در صورت امکان تغذیه کودک با شیر خشک

پرسش : اگر خانمی که بچه دو ماهه دارد و به او شیر می دهد؛ با توجه به وجود شیر خشک در بازار، آیا می تواند روزه را بجا نیاورد؟
پاسخ : هر گاه استفاده از شیر خشک برای تغذیه فرزند او مشکلی نداشته باشدباید روزه بگیرد.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی مکارم شیرازی


مطابق نظر آيت الله سيستاني

مطابق نظر آيت الله سيستاني

پرسش: حکم زن شیرده در ماه رمضان چیست؟

پاسخ:

زنـى کـه بـچه شیر مى دهد و شیر او کم است چه مادر بچه یا دایه او باشد ، اگـر روزه بـراى خودش یا بچه اى که شیر مى دهد ضرر دارد ، روزه بر او واجب نیست ، و باید براى هر روز یـک مـد طعام (۷۵۰ گرم نان یا ماکارونی یا آرد) به فقیر بدهد ، و روزه هایى را که نگرفته باید قضا نماید . ولى بنابر احتیاط واجـب ایـن حـکـم اخـتصاص به موردى دارد که شیر دادن بچه منحصر به همین راه باشد ، و اما اگر راه دیـگـرى بـراى شـیر دادن بچه باشد – مثلا این که از شیر خشک استفاده کند – بنا بر احتیاط واجب باید روزه بگیرد.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی سیستانی.

حتما بخوانيد

ویژه نامه احکام روزه

حکم شرعی روزه زن باردار

 1.  روزه دختر و پسر تازه به سن تكليف رسيده
 2. – ضعف در روزه
 3. – آيا تزريق آمپول و سرم در روزه اشكال دارد
 4. – حكم شرعي ناتوانى در گرفتن روزه
 5. – احكام روزه و عادت ماهيانه بانوان
 6. – روزه دختر و پسر تازه به سن تكليف رسيده
 7. – احکام دندانپزشکى در روزه
 8. – آيا استفراغ سبب باطل شدن روزه مي شود
 9. – حكم اماله كردن و استفاده از شياف در روزه
 10. – کرم واژينال

کلید: حکم روزه زن شیرده حکم روزه زن شیرده حکم روزه زن شیرده حکم روزه زن شیرده حکم روزه زن شیرده حکم روزه زن شیرده حکم روزه زن شیرده حکم روزه زن شیرده حکم روزه زن شیرده حکم روزه زن شیرده حکم روزه زن شیرده حکم روزه زن شیرده حکم روزه زن شیرده حکم روزه زن شیرده نظر مراجع عظام درباره روزه گرفتن زنان باردار و شيرده تکلیف روزه زنی که بچه شیر می دهد چیست روزه‌داری، بارداری و شیردهی روزه زن بار دار یا شیر ده  روزه داری زنان شیرده روزه و شیر دادن آیا مادران شیرده می توانند روزه بگیرند کفاره روزه زنان باردار و شیرده  روزه زن شيرده خانمی که به جهت بارداری و شیر دادن چندین سال روزه نگرفته حکم روزه زن شیرده حکم روزه زن شیرده

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

با توجه به حجم سوالات، به سوالات تکراری پاسخ داده نمی شود لطفا در سایت «سرچ» کنید.