وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

حکم تیمم كسى كه يك دست او قطع شده‌

0

حکم تیمم كسى كه يك دست او قطع شده‌

 

امام خمینی
امام خمینی

كسى كه يك دست او قطع شده‌ بايد دست ديگرش را بر زمين زده و با آن پيشانى را مسح نمايد و سپس پشت آن را بر زمين مسح نمايد (بكشد) و احتياط مستحب آنست كه در صورت امكان علاوه بر آنچه كه خود انجام مى‌دهد ديگرى هم او را تيمم دهد، به اين ترتيب كه دست خود را بر زمين زده و با آن پشت دست او را مسح كند.

و كسى كه هر دو دست او قطع شده بايد پيشانى خود را به زمين مسح كند (بكشد) و احتياط مستحب آنست كه در صورت امكان شخص ديگرى هم علاوه بر آنچه خود انجام مى‌دهد او را تيمم دهد به اينكه دستهاى خود را بر زمين زده و پيشانى او را مسح كند آنچه بيان شد اختصاص به كسى دارد كه ذراع نداشته باشد وگرنه بايد با ذراع و دست ديگرش تيمم كند و احتياط مستحب آنست كه پس از آنكه پيشانى و هر دو جبين را با دست و ذراع به نحو متعارف مسح نمود با همان يك دست هم تمام پيشانى و دو جبين را مسح نمايد و اين حكم صورت اول (يك دست بريده) است، و همچنين است حكم صورت دوم (دو دست بريده)، بنابراين كسى كه هر دو دست او قطع شده چنانچه ذراع دارد بايد با همان ذراع تيمم نمايد و تيمم با ذراع، مقدّم بر مسح صورت بر زمين و بر نايب گرفتن است بلكه احتياط آنست كه ذراع- كسى كه دو دست او بريده- در مسح بر پشت آنها جاى دو كف دست قرار مى‌گيرد.

و همچنين ذراع كسى كه يك دست او قطع شده به منزلۀ دست او است، در اينكه بايد پشت آن را مسح كند.

منبع: سایت هدانا برگرفته از تحریر الوسیله آیت الله العظمی امام خمینی

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

آدرس ایمیل شما به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.