وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

حکم تیمم كسى كه يك دست او قطع شده‌

0

حکم تیمم كسى كه يك دست او قطع شده‌

 

امام خمینی
امام خمینی

كسى كه يك دست او قطع شده‌ بايد دست ديگرش را بر زمين زده و با آن پيشانى را مسح نمايد و سپس پشت آن را بر زمين مسح نمايد (بكشد) و احتياط مستحب آنست كه در صورت امكان علاوه بر آنچه كه خود انجام مى‌دهد ديگرى هم او را تيمم دهد، به اين ترتيب كه دست خود را بر زمين زده و با آن پشت دست او را مسح كند.

و كسى كه هر دو دست او قطع شده بايد پيشانى خود را به زمين مسح كند (بكشد) و احتياط مستحب آنست كه در صورت امكان شخص ديگرى هم علاوه بر آنچه خود انجام مى‌دهد او را تيمم دهد به اينكه دستهاى خود را بر زمين زده و پيشانى او را مسح كند آنچه بيان شد اختصاص به كسى دارد كه ذراع نداشته باشد وگرنه بايد با ذراع و دست ديگرش تيمم كند و احتياط مستحب آنست كه پس از آنكه پيشانى و هر دو جبين را با دست و ذراع به نحو متعارف مسح نمود با همان يك دست هم تمام پيشانى و دو جبين را مسح نمايد و اين حكم صورت اول (يك دست بريده) است، و همچنين است حكم صورت دوم (دو دست بريده)، بنابراين كسى كه هر دو دست او قطع شده چنانچه ذراع دارد بايد با همان ذراع تيمم نمايد و تيمم با ذراع، مقدّم بر مسح صورت بر زمين و بر نايب گرفتن است بلكه احتياط آنست كه ذراع- كسى كه دو دست او بريده- در مسح بر پشت آنها جاى دو كف دست قرار مى‌گيرد.

و همچنين ذراع كسى كه يك دست او قطع شده به منزلۀ دست او است، در اينكه بايد پشت آن را مسح كند.

منبع: سایت هدانا برگرفته از تحریر الوسیله آیت الله العظمی امام خمینی

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

با توجه به حجم سوالات، به سوالات تکراری پاسخ داده نمی شود لطفا در سایت «سرچ» کنید.