وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

حكم نماز خواندن با مانتو

سوال: نماز خواندن با مانتو و روسرى چه حكمى دارد؟ پاسخ مراجع عظام تقلید را در ادامه بخوانید.

0

حكم نماز خواندن با مانتو

 

سوال: نماز خواندن با مانتو و روسرى چه حكمى دارد؟

همه مراجع: اگر مقدار واجب پوشش و شرايط لباس نمازگزار در آن رعايت شود، اشكال ندارد ؛ هر چند نماز با چادر براى رعايت پوشش در نماز، آسان‏تر و بهتر است.

تبصره. مقدار واجب پوشش براى زن در حال نماز، پوشاندن تمام بدن حتى موى سر به جز صورت (به مقدارى كه در وضو شسته مى‏شود ) و دست‏ها تا مچ و پاها تا مچ است. اما براى آنكه يقين كند مقدار واجب را پوشانده است، بايد آيت‏اللّه مكارم احتياط واجب دارند. مقدارى از اطراف صورت و قدرى پايين‏تر از مچ را هم بپوشاند. 

[1]- توضيح‏ المسائل مراجع، م 897.(رساله دانشجويي،پرسمان).


مطابق نظر آيت الله خامنه اي
مطابق نظر آيت الله خامنه اي

س 432: زنی در اثنای ‏نماز متوجه می‏شود که مقداری از موهایش پیداست و فوراً آن را می‏پوشاند، آیا نماز خود را باید دوباره بخواند یا خیر؟

ج: تا زمانى که ظاهر شدن مو عمدى نباشد، اعاده واجب نيست.

438: آیا بر زنان پوشاندن روی پاها هنگام نماز واجب است؟

ج: پوشاندن پاها تا مفصل ساق در صورتى که نامحرم حاضر نباشد، واجب نيست.

س 439: آیا پوشاندن کامل چانه هنگام حجاب و در نماز واجب است، یا این که فقط قسمت پائین آن باید پوشانده شود، و آیا وجوبِ پوشش چانه مقدمه پوشاندن صورت است که شرعاً واجب است؟

ج: پوشاندن قسمت پائين چانه واجب است نه خود آن، زيرا چانه ‏جزئى از صورت است. اجوبه الاستفتائات.

س: آيا پوشاندن موهاى مصنوعى در نماز واجب است؟

ج) در نماز به عنوان پوشش در نماز، پوشاندن آن واجب نيست، ولى در برابر نامحرم (چه در حال نماز و چه غير نماز) بنابر احتياط واجب بايد آن را بپوشاند.

س:آيا استفاده از چادر در حين نماز خواندن واجب است و نماز خواندن با مانتو و مقنعه و يا روسرى در صورت پوشش قسمت‌هاى مربوطه مشکل ايجاد مى‌کند؟

ج) براى زن واجب است در حال نماز تمام بدن خود را بپوشاند، فقط باز گذاشتن گردى صورت و دست‌ها تا مچ و پاها تا مفصل ساق پا (در صورتى که نامحرم نباشد) نماز را باطل نمى‌کند و پوشاندن لازم نيست با چادر باشد.

س: اگر در نماز خانم‌ها، لحظه‌اى هرچند كوتاه، قسمتى از اعضايى كه خانم‌ها بايد در حال نماز بپوشانند ديده شود حكم نماز آنها چيست؟ (منظور اينكه لحظه‌اى ديده شود و سپس فوراً توسط نمازگزار پوشانده شود.)

ج) در فرض مذکور اگر بى‌اختيار باشد، نمازش اشکال ندارد.

س: آيا نماز خواندن با چادر نازک که شبح بدن زير آن نمايان است صحيح است؟ اگر صحيح نيست کسى که با اين پوشش نماز خوانده وظيفه‌اش چيست؟

ج) بنابر احتياط واجب پوشاندن شبح بدن لازم است و بدون ستر آن نماز صحيح نيست ولى نمازهايى كه با اعتقاد به صحّت به صورت مذكور خوانده شده، صحيح و مجزى بوده است. استفتائات جديد مقام معظم رهبري.


طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي
طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي

سؤال 115 ـ پوشیدن مانتو چه حکمى دارد؟ آیا جزء لباسهاى زینتى است؟

جواب: پوشیدن لباسهاى زینتى اشکال دارد ولى مانتوهاى معمولى زینتى نیست و لباسى که تمام بدن جز صورت و کفّین را بپوشاند کافى است هر چند چادر محفوظ تر و بهتر است.

سؤال 120 ـ چنانچه زن هنگام نماز یا پس از آن دریابد برخى از اندامش که پوشیدن آن لازم بوده است عریان مانده، تکلیفش چیست؟

جواب: نمازش صحیح است.

سؤال 130 ـ آیا پوشش زن در نماز باید طورى باشد که از هیچ طرف، بدن او دیده نشود؟ و آیا پوشاندن زینت و زیورهاى صورت و دست در نماز در جایى که نامحرم نیست لازم است؟

جواب: پوشاندن تمام بدن در نماز به استثناى وجه و کفّین و پاها تا مچ از چهار طرف لازم است و زینت آلات اگر روى لباس باشد براى نماز اشکال ندارد.

سؤال 131 ـ در جایى که نامحرم به قصد ریبه و تلذّذ به زن نگاه مى کند و یا صورت و کفّین او زینت دارد و بدون پوشاندن آنها نماز مى خواند، نمازش چه حکمى دارد؟

جواب: نمازش اشکال ندارد ولى احتیاط واجب آن است که خود را در معرض دید نامحرم قرار ندهد.

 > استفتائات جلد 1 > لباس نمازگزار، آيت الله مكارم شيرازي.

مسأله ـ زن باید در موقع نماز تمام بدن، حتّى سر و موى خود را، بپوشاند؛ ولى پوشاندن گردى صورت و دستها تا مچ و پاها تا مچ لازم نیست، امّا براى این که یقین کند که مقدار واجب را پوشانده احتیاط این است که مقدارى از اطراف صورت و قدرى پایین‌تر از مچ را هم بپوشاند.
مسأله ـ براى زنان پوشانیدن موهاى مصنوعى و زینتهاى پنهانى (مانند دستبند و گردنبند) نیز لازم است.
سؤال ـ آیا پوشش زن در نماز باید طورى باشد که از هیچ طرف، بدن او دیده نشود؟ آیا پوشاندن زینت و زیورهاى صورت و دست در نماز، در جایى که نامحرم نیست، لازم است؟ 
جواب : پوشاندن تمام بدن در نماز، به استثناء وجه و کفّین و پاها تا مچ، از چهار طرف لازم است و زینت آلات اگر روى لباس باشد براى نماز اشکال ندارد.
سؤال ـ نماز خواندن با مانتو و شلوار و روسرى معمولى، یا بلوز و دامن و جوراب و روسرى معمولى، به گونه‌اى که به جز گردى صورت و دستها تا مچ بقیّه بدن پوشیده باشد، چه حکمى دارد؟ اگر این لباسها زینتى باشد چطور؟
جواب : اشکالى ندارد، هر چند چادر حجاب برتر است، و در صورتى که لباس زینتى باشد، ولى در مقابل نامحرمان نباشد، آن هم اشکالى ندارد.
سؤال ـ استفاده از چادرهاى نازک، که در برابر نور بدن نمایان مى‌شود، براى نماز چه حکمى دارد؟

جواب : در صورتى که در آنجا نورى نباشد که بدن نمایان شود اشکالى ندارد.
سؤال ـ چنانچه زن هنگام نماز، یا پس از آن، دریابد قسمتى از اندامش که پوشیدن آن لازم بوده، پوشیده نشده است، تکلیف چیست؟
جواب : نمازش صحیح است.
سؤال ـ من در منزل معمولا با لباس آستین کوتاه و دامن (بدون شلوار و روسرى) به همراه چادر نماز مى‌خوانم؛ ولى دو مطلب برایم موجب سؤال شده است، از شما ممنون خواهم شد اگر جواب آن را بفرمائید :
الف) به هنگام رکوع قسمتى از ساق پا، و به هنگام سجده قسمتى از ساق دستم نمایان مى‌شود، چه حکمى دارد؟
ب) گاهى از اوقات که مى‌خواهم چادرم را مرتّب کنم، قسمتى از بدنم که باید پوشیده باشد آشکار مى‌شود، آیا این موارد جزئى نیز براى نماز اشکال دارد؟ 
جواب : آرى ظاهر شدن ساق دست یا ساق پا و مانند آن اشکال دارد.
سؤال ـ در جایى که شخص نامحرم به قصد تلذّذ به دستها (تا مچ) و گردى صورت زن نمازگزار که زینت دارد، نگاه مى‌کند، نماز خواندن بدون پوشاندن آنها چه حکمى دارد؟
جواب : اشکالى ندارد، ولى احتیاط واجب آن است که خود را در معرض دید نامحرم قرار ندهد.
سؤال ـ در جائى که نامحرمى نیست، آیا زن مى‌تواند با چهره‌اى کاملا آرایش کرده (البتّه با رعایت حجاب لازم براى نماز) به نماز بایستد؟
جواب : اشکالى ندارد.
سؤال ـ فلسفه پوشش و حجاب زن به هنگام نماز چیست؟ مگر خداوندِ جمیل و دوست دارِ زیبائیها، از همه کس حتّى شوهر به زن نزدیکتر نیست؟ پس چرا زن باید خود را در مقابل خداوند بپوشاند؟
جواب : زن باید بهترین و مناسب‌ترین لباس را در مقابل خداوند بپوشد، و بهترین لباس زن، حجاب کامل است. به علاوه این سبب مى‌شود که در موارد دیگر حجاب را فراموش نکند.

سؤال ـ آیا رعایت حجاب و پوشانیدن بدن در اعمال عبادى غیر از نماز، همانند تلاوت قرآن و دعاء، فضیلتى براى زن محسوب مى‌شود؟
جواب : دلیلى بر وجوب یا استحباب آن نداریم، ولى اگر مشکلى ایجاد نکند محترمانه‌تر محسوب مى‌شود.

 > احکام بانوان (جدید) >  پوشانیدن بدن در نماز، آيت الله مكارم شيرازي.

حتما بخوانيد

آيا مي توان در سفر نذر روزه كرد

آيا سفر براي فرار از روزه اشكال داردكليد: حكم نماز خواندن با مانتو حكم نماز خواندن با مانتو حكم نماز خواندن با مانتو حكم نماز خواندن با مانتو  حكم نماز خواندن با مانتو حكم نماز خواندن با مانتو حكم نماز خواندن با مانتو حكم نماز خواندن با مانتو حكم نماز خواندن با مانتو حكم نماز خواندن با مانتو حكم نماز خواندن با مانتو حكم نماز خواندن با مانتو  حكم نماز خواندن با مانتو حكم نماز خواندن با مانتو حكم نماز خواندن با مانتو میزان پوشش لازم برای زنان در نماز از جهت کمیت و کیفیت چه آيا خواندن نماز با پوشش اسلامي مثلاً مانتو مقنعه اشكالي دارد  نماز خواندن با مانتو و روسري چه حكمي دارد؟

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

با توجه به حجم سوالات، به سوالات تکراری پاسخ داده نمی شود لطفا در سایت «سرچ» کنید.