وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

جاذبه های زندگی مشترک

0

جاذبه های زندگی مشترک

ازدواج زیباترین گل واژه هستی و طبیعی ترین نیاز انسان است
هدف اصلی از ازدواج رسیدن به آرامش پایدار و تجربه خوشبختی است و همسر مطلوب کسی است که وجودش برای دیگری آرامش بخش باشد و یکی از مهمترین مهارت هایی که زوجین بهتر است بیاموزند مهارت آرامش دادن به یکدیگر است. ولی زمینه اصلی تجربه آرامش و برخورداری از رضایت زناشویی در گرو جاذبه هایی است که طرفین دارند.
منظور از جاذبه چیست؟
جاذبه زیستی و ظاهری مانند:تنوع در پوشش و لباسهای متنوع و خوشایند ، داشتن رفتارهای قابل قبول در هنگام پرداختن به نیازهای زیستی (نحوه غذاخوردن،خوابیدن و …)
جاذبه های شناختی مانند:تفکر مثبت داشتن و زیبا دیدن رخدادها،امید بخشی و امید آفرینی، خیر اندیشی و خیر طلبی، داشتن گذشت
دافعه های شناختی مانند:بدبینی،ناامیدی و یاس،بی تفاوتی به اوضاع و احوال دیگران
جاذبه های کلامی:زبان نرم و لحن خوشایند،صداقت،کلام محبت آمیز(مانند دوستت دارم و…)،کلام احترام آمیز و لطیف
دافعه های کلامی:زبان تهاجمی،کلام تنبیه و تهدید،کلام کنایه آمیز و ریشخند
جاذبه های نگاه:نگاه به همسر با محبت و چهره گشاده،تکریم همسر با نگاه خوشایند تاییدی
دافعه های نگاه :عدم توجه کافی به همسر و یا دیدن همسر با چهره عبوس،نگاه به همسر با عصبانیت و حالت پرخاشگر،تحقیر همسر با نگاه ناخوش
جاذبه های رفتاری:خود مراقبتی هنگام نشستن در جمع خانواده،رعایت آداب غذاخوردن به تنهایی و یا به اتفاق همسر،همگام شدن با همسر،همدلی و همراهی با همسر( بیدار شدن ،نماز خواندن ،روزه گرفتن،صبحانه خوردن با یکدیگر)
پس همواره به یاد داشته باشیم که :همه زوجین ..
محبت طلب و اخم گریزند
ترغیب طلب و تهدید گریزند
تشویق طلب و تنبیه گریزند
تأیید طلب و تکذیب گریز ند
تکریم طلب و تحقیر ستیزند.

sphc.muq

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

آدرس ایمیل شما به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.