وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

جاذبه های زندگی مشترک

0

جاذبه های زندگی مشترک

ازدواج زیباترین گل واژه هستی و طبیعی ترین نیاز انسان است
هدف اصلی از ازدواج رسیدن به آرامش پایدار و تجربه خوشبختی است و همسر مطلوب کسی است که وجودش برای دیگری آرامش بخش باشد و یکی از مهمترین مهارت هایی که زوجین بهتر است بیاموزند مهارت آرامش دادن به یکدیگر است. ولی زمینه اصلی تجربه آرامش و برخورداری از رضایت زناشویی در گرو جاذبه هایی است که طرفین دارند.
منظور از جاذبه چیست؟
جاذبه زیستی و ظاهری مانند:تنوع در پوشش و لباسهای متنوع و خوشایند ، داشتن رفتارهای قابل قبول در هنگام پرداختن به نیازهای زیستی (نحوه غذاخوردن،خوابیدن و …)
جاذبه های شناختی مانند:تفکر مثبت داشتن و زیبا دیدن رخدادها،امید بخشی و امید آفرینی، خیر اندیشی و خیر طلبی، داشتن گذشت
دافعه های شناختی مانند:بدبینی،ناامیدی و یاس،بی تفاوتی به اوضاع و احوال دیگران
جاذبه های کلامی:زبان نرم و لحن خوشایند،صداقت،کلام محبت آمیز(مانند دوستت دارم و…)،کلام احترام آمیز و لطیف
دافعه های کلامی:زبان تهاجمی،کلام تنبیه و تهدید،کلام کنایه آمیز و ریشخند
جاذبه های نگاه:نگاه به همسر با محبت و چهره گشاده،تکریم همسر با نگاه خوشایند تاییدی
دافعه های نگاه :عدم توجه کافی به همسر و یا دیدن همسر با چهره عبوس،نگاه به همسر با عصبانیت و حالت پرخاشگر،تحقیر همسر با نگاه ناخوش
جاذبه های رفتاری:خود مراقبتی هنگام نشستن در جمع خانواده،رعایت آداب غذاخوردن به تنهایی و یا به اتفاق همسر،همگام شدن با همسر،همدلی و همراهی با همسر( بیدار شدن ،نماز خواندن ،روزه گرفتن،صبحانه خوردن با یکدیگر)
پس همواره به یاد داشته باشیم که :همه زوجین ..
محبت طلب و اخم گریزند
ترغیب طلب و تهدید گریزند
تشویق طلب و تنبیه گریزند
تأیید طلب و تکذیب گریز ند
تکریم طلب و تحقیر ستیزند.

sphc.muq

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

با توجه به حجم سوالات، به سوالات تکراری پاسخ داده نمی شود لطفا در سایت «سرچ» کنید.