وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

تنگی وقت برای غسل جنابت

کسى که بعد از اذان صبح با حالت احتلام از خواب بیدار مى شود، آیا مى تواند نماز خود را تا نزدیک طلوع آفتاب به تأخیر اندازد و با تیمم نماز بخواند؟

22

تنگی وقت برای غسل جنابت

فهرست این نوشتار:

درنوشتار قبل کمبود وقت برای غسل حیض مطرح شد از اینجا کلیک کنید و بخوانید.

جنابت و تأخیر نماز

پرسش ۸۲ . کسى که بعد از اذان صبح با حالت احتلام از خواب بیدار مى شود، آیا مى تواند نماز خود را تا نزدیک طلوع آفتاب به تأخیر اندازد و با تیمم نماز بخواند؟

همه مراجع: اگر نماز خود را به تأخیر اندازد، تا جایى که وقت تنگ شود، گناه کرده است. در این صورت باید تیمم کند و نماز خود را بخواند و نماز او صحیح است

. العروة الوثقى، فصل فى التیمم، م ۲۶.

تنگى وقت

پرسش 153 . كسى كه در تنگى وقت، قبل از اذان صبح در شب هاى ماه رمضان، به جهت جنابت تيمم كند؛ آيا مى تواند با آن نماز بخواند، يا بايد غسل به جا آورد؟

همه مراجع: خير، بايد براى نماز صبح غسل كند. 

پرسش 154 . اگر در ماه رمضان، با اعتقاد به اينكه براى غسل جنابت وقت دارد، مشغول به غسل شود و وسط غسل بفهمد مقدارى از غسل با اذان صبح همراه شده است، حكم روزه او چيست؟

همه مراجع: روزه او صحيح است.[2]

 1. [1]. العروه الوثقى، ج 1، احكام التيمم، م 30.
 2. [2]. دفتر: همه مراجع..(احكام وضو غسل و تيميم،  پرسمان).

مطابق نظر آيت الله خامنه اي
مطابق نظر آيت الله خامنه اي

س 776: کسی که آب در اختیار ندارد و یا به دلیل عذرهای دیگر غیر از تنگی وقت نمی‏تواند غسل جنابت بکند، آیا جایز است عمداً خود را در شبهای ماه مبارک رمضان جنب کند؟

ج: اگر وظيفه او تيمم باشد و بعد از اينکه خود را جنب کرده، وقت کافى براى تيمم داشته باشد، اين کار براى وى جايز است.

س 167: آیا شخص جنب می‏تواند در صورت تنگی وقت با تیمم و نجاست بدن و لباس نماز بخواند یا این که باید بعد از تطهیر و غسل، نماز را قضا نماید؟

ج: اگر وقت به مقدارى نيست که بدن و لباسش را تطهير کند و يا لباس خود را عوض نمايد و به علت سردى هوا و مانند آن نمى‏تواند نماز خود را برهنه هم بخواند، بايد نماز را با تيمم بدل از غسل جنابت با همان لباس نجس بخواند. اين نماز مجزى است و قضاى آن بر او واجب نيست.

س 214: شخصی به خاطر تنگی وقت، نمازش را با تیمم خوانده است. بعد از فراغت از نماز برای او آشکار می‏شود که وقت برای وضو داشته است. نماز او چه حکمی دارد؟

ج: اعاده آن نماز بر او واجب است

س: اگر زن حائض در ماه رمضان، پيش از اذان صبح از حيض پاك شود، تكليف او چيست؟

ج) اگر براى غسل وقت دارد، بايد غسل كند و اگر وقت تنگ است، بايد تيمّم كند و روزه‏اش صحيح است. اگر از روى عمد، غسل يا تيمم نكند، روزه‏اش باطل است و بايد كفّاره بدهد.

 

تیمّم در تنگی وقت با ترک عمدی غسل

س۲۰. کسی که پیش از اذان صبح، با حالت احتلام از خواب بیدار می‌ شود، آیا می‌ تواند تا نزدیک اذان، غسل نکند و تیمّم کند؟

ج. اگر غسل را به تأخیر اندازد تا جایی که وقت تنگ شود، گناه کرده است. در این صورت باید پیش از اذان صبح، تیمّم کند، و روزه او صحیح است.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی خامنه ای.


رساله توضیح المسائل طهارت

هفتم: از موارد تیمم [نداشتن فرصت برای وضو یا غسل]

[هر گاه وقت به قدری تنگ باشد]

مسأله 678 هر گاه وقت به قدری تنگ باشد که اگر وضو بگیرد، یا غسل کند تمام نماز یا مقداری از آن بعد از وقت خوانده می شود، باید تیمّم کند (1).

(1) (بهجت:) تمام نماز بعد از وقت خوانده می شود، باید تیمّم کند. و در صورتی که اگر وضو بگیرد یک رکعت از نماز را در وقت می خواند و بقیه را خارج وقت، ولی اگر تیمّم کند تمام نماز را در وقت می خواند، می تواند بنا بر اظهر هر کدام را خواست انجام دهد ولی احتیاط مستحب ّ در تیمّم و خواندن تمام نماز در وقت است. و اگر با تیمّم هم تمام نماز را نمی تواند در وقت بخواند باید بنا بر احوط بلکه اقرب وضو بگیرد و یک رکعت نماز را در وقت با وضو بخواند.

[اگر عمداً نماز را به قدری تأخیر بیندازد]

مسأله 679 اگر عمداً نماز را به قدری تأخیر بیندازد که وقت وضو یا غسل نداشته باشد، معصیت کرده، ولی نماز او با تیمّم صحیح است (1) اگر چه احتیاط مستحب ّ آن است که قضای آن نماز را بخواند.

(1) (تبریزی، بهجت:) بقیه مسأله ذکر نشده.

[کسی که شک دارد که اگر وضو بگیرد، یا غسل کند]

مسأله 680 کسی که شک دارد که اگر وضو بگیرد، یا غسل کند وقت برای نماز او می ماند یا نه، باید تیمّم کند (1).

(1) (صافی:) و نماز بخواند.

(گلپایگانی:) اگر شک او در مقدار وقت باشد مثل آن که نداند یک ساعت وقت دارد یا نیم ساعت باید وضو یا غسل را به جا آورد، لکن اگر بداند که نیم ساعت بیشتر وقت ندارد و شک کند که در این نیم ساعت می تواند غسل کند یا وضو بگیرد و نماز بخواند یا نمی تواند، در این صورت نباید غسل کند یا وضو بگیرد؛ باید تیمّم کند و نماز بخواند.

(مکارم:) مسأله کسی که نمی داند وقت تنگ شده یا نه، باید وضو بگیرد یا غسل کند، ولی اگر می داند مقدار کمی وقت دارد اما می ترسد اگر سراغ وضو یا غسل برود به نماز نرسد، باید تیمّم کند.

[کسی که به واسطه تنگی وقت تیمّم کرده]

مسأله 681 کسی که به واسطه تنگی وقت تیمّم کرده (1)، چنانچه بعد از نماز آبی که داشته از دستش برود (2)، اگر چه تیمّم خود را نشکسته باشد در صورتی که وظیفه اش تیمّم باشد، باید دوباره تیمّم نماید (3).

این مسأله، در رساله آیت اللّه مکارم نیست (1) (فاضل:) تیمم او فقط برای عملی که وقت آن ضیق است مفید است و بعداً بلا فاصله باطل می شود لذا.. (2) (فاضل:) یا عذر دیگری برای او پیدا شود.. (3) (بهجت:) برای نمازهای بعدی.

(خوئی، تبریزی، زنجانی، سیستانی:) مسأله کسی که به واسطه تنگی وقت تیمم کرده، و بعد از نماز می توانسته وضو بگیرد و نگرفته، تا آبی که داشته از دستش رفته، در صورتی که وظیفه اش تیمم باشد، باید (خوئی، زنجانی، سیستانی: برای نمازهای بعدی) دوباره تیمم نماید، اگر چه تیمم خود را نشکسته باشد.

[کسی که آب دارد]

مسأله 682 کسی که آب دارد، اگر به واسطه تنگی وقت با تیمّم مشغول نماز شود و در بین نماز آبی که داشته از دستش برود، برای نمازهای بعد می تواند با همان تیمّم نماز بخواند. (1)

(1) (خوئی، گلپایگانی، تبریزی، زنجانی، صافی:) چنانچه وظیفه اش تیمّم باشد احتیاط مستحب ّ (خوئی، تبریزی: احتیاط واجب) آن است که برای نمازهای بعدی دوباره تیمّم کند.

(سیستانی:) چنانچه وظیفه اش تیمم باشد لازم نیست برای نمازهای بعدی دوباره تیمم کند، گر چه بهتر است.

(فاضل:) برای نمازهای بعد نمی تواند با همان تیمّم نماز بخواند بلکه باید دوباره تیمّم نماید.

[اگر انسان به قدری وقت دارد که می تواند وضو بگیرد]

مسأله 683 اگر انسان به قدری وقت دارد که می تواند وضو بگیرد یا غسل کند و نماز را بدون کارهای مستحبّی آن مثل اقامه و قنوت (1) بخواند، باید غسل کند یا وضو بگیرد و نماز را بدون کارهای مستحبی آن به جا آورد (2) بلکه اگر به اندازه سوره هم وقت ندارد باید غسل کند یا وضو بگیرد و نماز را بدون سوره بخواند (3).

(1) (زنجانی:) بلکه سوره.. (2) (زنجانی:) بقیه مسأله ذکر نشده. (3) (مکارم:) اگر به اندازه سوره هم وقت ندارد، می تواند آن را ترک نماید و با وضو نماز بخواند.

[غسل و وقت نماز]

مسأله 387 هر گاه به خیال این که به اندازه غسل و نماز وقت دارد برای نماز غسل کند (1)، اگر چه بعد از غسل بفهمد که به اندازه غسل وقت نداشته غسل او صحیح است.

 این مسأله، در رساله آیت اللّه بهجت نیست

(1) (گلپایگانی، صافی:) برای خصوص آن نماز غسل کند و معلوم شود که کمتر از غسل و تمام نماز وقت داشته، غسل او اشکال دارد ولی اگر به قصد طهارت از جنابت، غسل کرده که بعد نماز هم بخواند غسلش صحیح است اگر چه معلوم شود هیچ وقت نداشته است.

(اراکی:) به قصد همان نماز غسل کند، بدین معنی که اگر نمی‌خواست نماز بخواند، غسل نمی‌کرد، اگر بعد از غسل بفهمد که به اندازه غسل وقت نداشته غسل او باطل است.

(مکارم:) رجوع کنید به ذیل مسأله 359.

(خوئی:) مسأله اگر از جهت ضیق وقت وظیفه مکلّف تیمّم بوده، ولی به خیال این که به اندازه غسل و نماز وقت دارد غسل کند در صورتی که با خود غسل، قصد قربت کرده باشد، غسل او صحیح است بلکه اگر برای نماز غسل نموده باشد غسل او نیز صحیح است.

(تبریزی، زنجانی:) غسل او صحیح است (زنجانی: چه با خودِ غسل قصد قربت کرده باشد یا به قصد طهارت یا برای نماز غسل نموده باشد).

(سیستانی:) هر چند برای انجام نماز غسل نموده باشد

 • توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،فاضل،  اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي       حضرت آیت الله مکارم شیرازی

وظیفه ی شخص در صورت طولانی شدن جماع تا اذان صبح [باقی ماندن بر جنابت تا اذان صبح]

پرسش : اگر در ماه رمضان جماع تا اذان طول بکشد و قبل از غسل اذان گفته شود، روزه آن روز چه حکمی دارد؟

پاسخ : اگر می دانسته که وقت برای غسل یا تیمم ندارد احتیاط واجب آن است که قضا و کفاره بجا آورد ولی با توجه به اینکه اذان صبح را در ماه رمضان کمی زودتر از صبح می گویند می توان هنگام اذان به سرعت غسل کرد.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی مکارم شیرازی.

حتما بخوانید

* ویژه نامه احکام طهارت

 1. کیفیت تیمم چگونه است
 2. فلسفه و فوايد تيمم چيست
 3. زدن يا گذاشتن دست در تيمم
 4. احکام تیمم
 5. احكام تيمم بدل از غسل و وضو
 6. تیمم بر چه چیزهایی صحیح است
 7. تيمم و وسعت وقت
 8. تيمم براي كسي كه آب برايش ضرر دارد
 9. كم رويى و خجالت در غسل
 10. تيمم و مسجد
 11. احكام تيمم مريض
 12. آيا عروس با آرايش مي تواند تيمم كند
 13. تيمم و جبيره
 14. نماز با تيمم خوانده شده را بايد قضا كرد
 15. مبطل تيمم


كليد: تنگی وقت برای غسل جنابت تنگی وقت برای غسل جنابت تنگی وقت برای غسل جنابت تنگی وقت برای غسل جنابت تنگی وقت برای غسل جنابت تنگی وقت برای غسل جنابت تنگی وقت برای غسل جنابت تنگی وقت برای غسل جنابت تنگی وقت برای غسل جنابت تنگی وقت برای غسل جنابت تنگی وقت برای غسل جنابت تنگی وقت برای غسل جنابت تنگی وقت برای غسل جنابت تنگی وقت برای غسل جنابت تنگی وقت برای غسل جنابت[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

با توجه به حجم سوالات، به سوالات تکراری پاسخ داده نمی شود لطفا در سایت «سرچ» کنید.

22 نظرات
 1. **** می گوید

  سلام ووقت بخیر.اگر یک خانم ادرار کند بعد از ادرار کردن احساس کند که مقداری از ادرار در مثانه اش یا در جایی که ادرار از آن قسمت خارج میشود باقی مانده است با عرض معذرت مدتی بعد از آن که این خانم از سرویس خارج میشود این آب،رطوبت،ادرار،و مانند اینها،و…از مثانه اش خارج میشود حکم این آب،رطوبت،ادرار،ومانند اینها،و…که خارج میشود چیست؟؟؟مرجع تقلید حضرت آیت الله خامنه ایی.

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   صرف احساس ملاک نیست اگر یقین ندارد، به شک اعتنا نکند.
   وفقکم الله لکل الخیر

 2. **** می گوید

  با سلام.مبطلات غسل کدام ها هستند وشامل چه مواردی میشوند؟؟؟مرجع تقلید حضرت آیت الله خامنه ایی.

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   در سایت سرچ کنید و بخوانید.
   وفقکم الله لکل الخیر

 3. **!! می گوید

  با سلام.ببخشید اگر انسان نداند،شک کند،دودل باشدو،مانند اینها و،… که یک غسلی بر گردنش هست یا نه چکار باید بکند؟؟؟یعنی در اینجور مواقع(انسان نداند،شک کند،دو دل باشد و،مانند اینها و،…که یک غسلی بر گردنش هست یا نه)انسان نمیدونه که یک غسل بر گردنش هست وباید آن را انجام بدهد یا بر گردنش نیست ونیازی به انجام غسل نیست یا اگر خواست آن غسل را بصورت احتیاطی انجام دهد،در اینجور مواقع چکار کنیم؟؟؟مرجع تقلید حضرت آیت الله خامنه ایی.

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   اگر شک دارید، بنا را بر پاک بودن بگذارید و نیازی به غسل نیست.
   وفقکم الله لکل الخیر

 4. ** می گوید

  با سلام. باتوجه به اینکه برای زن استبرا از بول وادرارنیست…اگر زن بول وادرار بکند وبعد از بول وادرار کردن از او آب یا رطوبتی شبیه بول وادرار خارج شود حکمش چیست؟؟مرجع تقلید آیت الله خامنه ای

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   براى زن استبراء نيست و هرگاه رطوبت مشكوكى از او خارج شود، پاك است وضو وغسل هم ندارد.

   وفقکم الله لکل الخیر

 5. ن می گوید

  با سلام .آیا جنبیدن در هنگام انجام دادن غسل اشکالی دارد یا نه؟؟ مرجع تقلید آیت الله خامنه ای.

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   اشکال ندارد
   وفقکم الله لکل الخیر

 6. ن می گوید

  با سلام. آیا دست کشیدن بر بدن واعضا و موهای سر و موهای بدن در هنگام غسل اشکال داردیا نه؟؟مرجع تقلید من آیت الله خامنه ای میباشد.

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   اشکال ندارد اما لازم نیست.
   وفقکم الله لکل الخیر

 7. ...! می گوید

  سلام. سوالی دارم راجع به اسباب جنابت …،میشه بگید اسباب جنابت شامل چه چیزهایی میشود؟؟من دو مورد برای اسباب جنابت میدونم1- یکی بیرون آمدن منی و 2-دیگری آمیزش جنسی… آیا بغیر این دو مورد مواردی دیگری هم برای اسباب جنابت وجود دارد یا خیر؟؟ مرجع تقلیدم خامنه ای هست.

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   همین دو تا باعث جنابت است و غیر از این نیست.
   وفقکم الله لکل الخیر

 8. ناشناس می گوید

  باسلام.1-آیا به هنگام وجود بخیه در ظاهر یا باطن (پنهان) بدن یا جاهایی که شک داریم از ظاهر بدن است یاباطن(پنهان) بدن… کلاوجود بخیه در بدن باید غسل را بصورت جبیره انجام بدهیم؟؟وضو وتیمم چطور ؟آیا آن ها هم بصورت جبیره انجام میشوند؟؟ 2-وهمچنین آیا وجود خون وخونریزی وخونمردگی (به هنگام زدن بخیه وبعداز بخیه زدن و در هنگام برداشتن بخیه -دراثر خراش- زخم-جای جوش -خونریزی -وجود خون ومانند اینها…) در ظاهر یا باطن (پنهان) بدن یا جاهایی که شک داریم از ظاهر بدن است یا باطن(پنهان)بدن… کلا وجود خون و خونریزی وخونمردگی در بدن آیامبطل غسل و وضو وتیمم میباشد؟؟وهمچنین آیاوجود خون وخونریزی وخونمردگی به دلایل بالا ومانند اینها… در ظاهر یا باطن(پنهان)بدن یا جاهایی که شک داریم از ظاهر بدن است یا باطن(پنهان)بدن… کلا وجود خون و خونریزی وخونمردگی در بدن منجر به این میشود که غسل و وضو و تیمم را بصورت جبیره ایی انجام دهیم؟؟مرجع تقلید آیت الله خامنه ای.

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   به ظاهر پوست باید آب برسد و اگر شک کند که آب رسیده یا نه باید آب برساند، جایی که بخیه هست(اگر مانع پوست است) یا زخم هست و روی آن بسته شده غسل جبیره باید کرد و احتیاطا تیمم هم انجام دهید.
   وفقکم الله لکل الخیر

 9. ناشناس می گوید

  با سلام.آیا دست زدن به مرده از روی لباس هایی که برتن داردقبل از آن که این مرده غسل داده شودغسل مس میت را بر انسان واجب میکند؟؟همچنین آیا بر اثر دست زدن به لباس های شخص مرده …مخصوصا بر اثر دست زدن به لباس هایی که موقع مردن بر تن داشته است آیا غسل مس میت بر اثر دست زدن به لباس شخص مرده بر انسان واجب میشود یا خیر ؟؟؟ با تشکر مرجع تقلی خامنه ای.

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   دست زدن به میت از روی لباس باعث غسل مس میت نیست.
   وفقکم الله لکل الخیر

 10. ناشناس می گوید

  با سلام .ببخشیداگه انسان یک غسلی روبصورت احتیاطی انجام بده وبعد از خروج از حمام متوجه بشه که این غسله بر گردنشه بوده وباید انجامش میداده درحالی که قبل از غسل کردن فکر میکرده بر گردنش نیست و اون غسل رو بصورت احتیاطی انجامش داده…سوال من اینکه در هر حال شخص دیگه اون غسل رو انجامش داده دیگه …آیا نیازی به تجدید دوباره غسل هست؟؟مرجع تقلید خامنه ای. با تشکر.

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   اگر غسل احتیاطی را درست انجام داده اید، دیگر نیاز به تکرار غسل نیست.
   وفقکم الله لکل الخیر

 11. ناشناس می گوید

  با سلام.1-اگر غسل هایی که داریم مثل مثلا غسل های حیض جنابت استحاضه و حالا غسل های دیگه…اگه غسلی رو انجامش ندیم مثلا خانمی عادت ماهانه بشه ولی غسل انجام نده…یا مثلا جنب بشه ولی غسل جنابت انجام نده وهینطور برای غسل های دیگه هم همینطور باشه…بجای غسل های حیضی که تاالان انجامش نداده ایم یک غسل حیض بکنیم کافی هست یا بجای غسل های جنابتی که تا الان انجامش نداده ایم یک غسل جنابت بکنیم کافی هست یا باید بخاطرتک تک غسل های حیضی که تاکنون انجام نداده ایم یا بخاطرتک تک غسل های جنابتی که تاکنون انجام نداده ایم باید غسل بکنیم وهینطوربرای غسل دیگه اگه انجامش نداده باشیم؟2-اگه از حرام وحلال واز احتلام جنب شده باشیم میتونیم یبار غسل جنابت انجام بدیم؟3-واینکه غسل قضا دارد یانه؟و اگر غسل قضا دارد در نیت غسل باید قضا بگیم یانه؟مرجع تقلیدآیت الله خامنه ای.باتشکر.

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   اگر یک غسل جنابت به جا تمام غسل های گذشته انجام بدهد کفایت می کند و نیازی به انجام غسل های متعدد نیست.
   بله یک بار کفایت می کند.
   غسل قضا نداریم.
   وفقکم الله لکل الخیر