وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

بی ثمر بودن ماده امر در اصول فقه

0

بی ثمر بودن ماده امر در اصول فقه

دیدگاه علماء پیرامون بی ثمره بودن مسئله «ماده امر»:

مرحوم آیة الله خویی:
لاثمرة عملیة لذلک البحث أصلاً (محاضرات،ج1،ص347)

مرحوم میرزا هاشم آملی:
ایشان نیز ضمن اقرار به بی ثمره بودن این بحث می گوید: تنها به تبع اصولیون از آن بحث می کنیم!
هل کان الصدق علی المعانی المتعددة بالاشتراک اللفظی أو المعنوی أو حقیقة فی أحد المعانی و مجاز فی البقیة و إن کان لا ثمرة فقهیة فی البحث … و لکن نحن نبحث عنه تبعاً للقوم!(مجمع الافکار و مطرح الانظار، ج.1ص.144)

 

دیدگاه علماء پیرامون بی ثمره بودن مسئله «اعتبار علو در امر»

مرحوم آیة الله خویی:
هذه الجهة من البحث أیضاً ممّا لاتترتّب علیه ثمرة عملیة کما هو ظاهر(مصباح الاصول مباحث الفاظ ج1ص250)

مرحوم شهید صدر:
لاأثر لهذا الکلام لا أصولیاً کما هو واضح و لافقهیاً (بحوث فی علم الاصول،ج4ص،21)

میرزا هاشم آملی:
هذه أیضاً مما لافائدة فیه فقهاً (مجمع الافکار ج1 ص145)

 

آیة الله سید محمد حسین روحانی:
تحقیق هذه الجهة لا أثر له أصلاً (منتقی الاصول ج.1ص.375)

 

آیت الله مومن قمی:
کیف کان فالامر سهل لعدم ترتب ثمرة اصولیة علی هذا البحث( تسدید الاصول ج.1 ص.106)

منبع: هدانا برگرفته از کتاب زوائد اصول ص233-239

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

با توجه به حجم سوالات، به سوالات تکراری پاسخ داده نمی شود لطفا در سایت «سرچ» کنید.