وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

بی ثمر بودن ماده امر در اصول فقه

0

بی ثمر بودن ماده امر در اصول فقه

دیدگاه علماء پیرامون بی ثمره بودن مسئله «ماده امر»:

مرحوم آیة الله خویی:
لاثمرة عملیة لذلک البحث أصلاً (محاضرات،ج1،ص347)

مرحوم میرزا هاشم آملی:
ایشان نیز ضمن اقرار به بی ثمره بودن این بحث می گوید: تنها به تبع اصولیون از آن بحث می کنیم!
هل کان الصدق علی المعانی المتعددة بالاشتراک اللفظی أو المعنوی أو حقیقة فی أحد المعانی و مجاز فی البقیة و إن کان لا ثمرة فقهیة فی البحث … و لکن نحن نبحث عنه تبعاً للقوم!(مجمع الافکار و مطرح الانظار، ج.1ص.144)

 

دیدگاه علماء پیرامون بی ثمره بودن مسئله «اعتبار علو در امر»

مرحوم آیة الله خویی:
هذه الجهة من البحث أیضاً ممّا لاتترتّب علیه ثمرة عملیة کما هو ظاهر(مصباح الاصول مباحث الفاظ ج1ص250)

مرحوم شهید صدر:
لاأثر لهذا الکلام لا أصولیاً کما هو واضح و لافقهیاً (بحوث فی علم الاصول،ج4ص،21)

میرزا هاشم آملی:
هذه أیضاً مما لافائدة فیه فقهاً (مجمع الافکار ج1 ص145)

 

آیة الله سید محمد حسین روحانی:
تحقیق هذه الجهة لا أثر له أصلاً (منتقی الاصول ج.1ص.375)

 

آیت الله مومن قمی:
کیف کان فالامر سهل لعدم ترتب ثمرة اصولیة علی هذا البحث( تسدید الاصول ج.1 ص.106)

منبع: هدانا برگرفته از کتاب زوائد اصول ص233-239

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

آدرس ایمیل شما به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.