وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

اگر چیزی برای سجده کردن در دسترس نباشد

0

اگر چیزی برای سجده کردن در دسترس نباشد

رساله توضيح المسائل نماز

  اگر چیزی که سجده بر آن صحیح است ندارد]

مسأله 1084 اگر چیزی که سجده بر آن صحیح است ندارد، یا اگر دارد به واسطه سرما یا گرمای زیاد (1) و مانند اینها نمی تواند بر آن سجده کند (2)، باید به لباسش اگر از کتان یا پنبه است، سجده کند (3) و اگر از چیز دیگر است بر همان چیز سجده کند و اگر آن هم نیست باید بر پشت دست (4) و چنانچه آن هم ممکن نباشد به چیز معدنی (5) مانند انگشتر عقیق سجده نماید (6).

(1) (فاضل:) یا تقیه..

(2) (خوئی، تبریزی:) باید به لباسش سجده کند و اگر فراهم نباشد، باید بر پشت دست یا چیز دیگر که در حال اختیار سجده بر او جایز نیست سجده نماید ولی احتیاط مستحب ّ آن است که تا سجده بر پشت دست ممکن است بر آن چیز سجده نکند.

(گلپایگانی:) چنانچه لباس او از کتان یا پنبه است باید به لباسش سجده کند و اگر از چیز دیگر است، باید بر پشت دست یا چیز معدنی مانند انگشتر عقیق سجده نماید ولی احتیاط لازم آن است که تا سجده بر پشت دست ممکن است بر چیز معدنی سجده نکند.

(صافی:) باید به لباسش سجده کند و اگر بر آن هم نشود باید بر پشت دست.. [بقیه مثل آیت اللّه گلپایگانی] (سیستانی:) سجده بر قیر و زفت مقدّم بر سجده بر غیر آنها است ولی اگر سجده بر آنها ممکن نباشد، باید بر لباسش یا هر چیز دیگر که در حال اختیار سجده بر او جایز نیست سجده نماید ولی احتیاط مستحب ّ آن است که تا سجده بر لباسش ممکن است بر چیز دیگر سجده نکند.

(3) (مکارم:) و اگر از چیز دیگر است (مثلًا از پشم است) بر همان یا بر فرش سجده نماید و اگر آن هم ممکن نیست بر فلزّات و اشیاء معدنی سجده کند و اگر مطلقاً چیزی پیدا نمی کند که بتوان بر آن سجده کرد، بر پشت دست خود سجده می کند بنا بر این پشت دست آخرین چیزی است که می توان بر آن سجده کرد.

(4) (اراکی، نوری:) باید به لباسش اگر از کتان یا پنبه است سجده کند و اگر آن هم نیست (نوری: اگر از چیز دیگر است) باید بر پشت دست..

(5) (فاضل:) بنا بر احتیاط به چیز معدنی..

(6) (بهجت:) بنا بر أظهر. و اگر آن هم نشد، تا نزدیک زمین خم می شود و یا این که با اشاره سر، سجده می نماید.

شاید این مطالب را هم بپسندید:

(زنجانی:) مسأله اگر در تمام وقت چیزی که سجده بر آن صحیح است ندارد یا اگر دارد به جهتی مانند سرما یا گرمای زیاد نمی تواند بر آن سجده کند، چنانچه جنسی که از پنبه و کتان است در اختیار دارد باید بر آن سجده کند و اگر ندارد، باید بر پشت دست سجده کند.

[ سجده بر گل و خاک سستی که پیشانی روی آن آرام نمی گیرد]

مسأله 1085 سجده بر گل و خاک سستی که پیشانی روی آن آرام نمی گیرد (1) اگر بعد از آن که مقداری فرو رفت آرام بگیرد اشکال ندارد.

(1) (اراکی، خوئی، گلپایگانی، تبریزی، سیستانی، صافی، زنجانی:) باطل است.

(مکارم:) رجوع کنید به ذیل مسأله 1073.

  • توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،فاضل،  اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

لینک کوتاه مطلب:  http://goo.gl/WtkpHj

*- ضمنا شما می توانید از اینجا مشترک  خبرنامه سایت شوید و جدید ترین مطالب را دریافت کنید.

حتما بخوانيد

ويژه نامه احكام نمازکلید: اگر چیزی برای سجده کردن در دسترس نباشد اگر چیزی برای سجده کردن در دسترس نباشد اگر چیزی برای سجده کردن در دسترس نباشد اگر چیزی برای سجده کردن در دسترس نباشد اگر چیزی برای سجده کردن در دسترس نباشد X سجده بر پشت دستX سجده بر شصتX سجده بر ناخن اگر چیزی برای سجده کردن در دسترس نباشد اگر چیزی برای سجده کردن در دسترس نباشد اگر چیزی برای سجده کردن در دسترس نباشد اگر چیزی برای سجده کردن در دسترس نباشد اگر چیزی برای سجده کردن در دسترس نباشد 

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

با توجه به حجم سوالات، به سوالات تکراری پاسخ داده نمی شود لطفا در سایت «سرچ» کنید.