وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

اگر زنى حيض بود و نمى‏دانست و اعمال عمره را بجا آورد

0

اگر زنى حيض بود و نمى‏دانست و اعمال عمره را بجا آورد

لگو احکام حج و عمره

انجام عمره با جهل به حيض و حكم تبدّل‏

 

231- اگر زنى حيض بود و نمى‏دانست و اعمال عمره را بجا آورد و بعد از آن فهميد، اگر وقت دارد بايد طواف و نماز را[1] اعاده كند؛ و اگر وقت ندارد، در اين‏كه وظيفه مبدّل شده يا نه، اشكال است و احتياط را مراعات نمايد.[2]

 

 

[1] ( 4)- آية اللَّه سيستانى، آية اللَّه فاضل: و سپس سعى و تقصير را اعاده نمايد.

آية اللَّه صافى، آية اللَّه گلپايگانى: و سعى و تقصير را اعاده نمايد و اگر پس از پاكى، وقت براى انجام اعمال عمره ندارد حج او مبدّل به افراد مى‏شود.

آية اللَّه فاضل: و احتياطاً سعى و تقصير را نيز اعاده كند.
[2] ( 5)- آية اللَّه بهجت: لازم است طواف و نماز اعاده شود و احتياطاً سعى و تقصير را نيز بجاآورد و چون تقصير از جهت جهالت به موضوع طهارت بوده كفّاره ندارد:( پرسش‏هاى جديد حج، س 71).

آية اللَّه تبريزى، آية اللَّه خويى: پس از تمام شدن ايام حيض و غسل، اگر وقت باقى است بايد طواف و نماز آن و سعى و تقصير را در عمره تمتّع اعاده نمايد و اگر وقت ندارد حتى براى سعى و تقصير حج افراد انجام داده و عمره مفرده را بعد از حج بجا مى‏آورد، و چنانچه متمكن است سعى و تقصير كند، ولو آن‏كه مسماى وقوف اختيارى عرفات را درك كند، اگر حيض او بعد از احرام بود مخيّر است بين اين‏كه سعى و تقصير كرده سپس براى حج محرم شود و بعد از رجوع از منى‏، طواف عمره تمتّع و نماز آن را قبل از طواف حج قضا كند و بين اين‏كه حج افراد انجام داده و عمره مفرده را بعد از حج بجاآورد و اگر حيض او قبل از احرام بستن يا هنگام احرام بستن بوده بايد حج افراد انجام داده و عمره مفرده را بعد از حج بجاآورد.

آية اللَّه سيستانى: اگر وقت موسع نباشد، پس اگر در حال احرام حايض بوده است، حجش مبدل به افراد مى‏شود و پس از فراغ از حج، اگر مى‏تواند بايد عمره مفرده انجام دهد و اگر حيض او بعد از احرام بوده در فرض مذكور بايد پس از فارغ شدن از اعمال منى‏ و بازگشتن به مكّه، قبل از اين‏كه طواف حج را انجام دهد طواف عمره و نماز آن را قضا كند.( مناسك، مسأله 290).

آية اللَّه فاضل: پس از تمام شدن ايام حيض و غسل، اگر وقت باقى است بايد طواف و نماز آن و سعى و تقصير را در عمره تمتّع اعاده كند، و اگر وقت ندارد حج افراد انجام داده و عمره مفرده را بعد از حج بجاآورد.

آية اللَّه مكارم: اشكالى نيست، حج او مبدل به حج افراد مى‏شود و عمره مفرده بعد از حج بجا آورد.

منبع: سایت هدانا برگرفته از مناسك حج با حواشى و مطابق با فتاوای دوازده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: خامنه ای، سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، وحید خراسانی، بهجت،فاضل ، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

حتما بخوانيد

ویژه نامه احکام حج و عمره

ویژه نامه احکام جامع سایت هدانا

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

آدرس ایمیل شما به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.