وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

اگر از چند ماه رمضان روزه قضا داشته باشد

اگر از چند ماه رمضان روزه‌ی قضا داشته باشد، قضای هر کدام را که اول بگیرد مانع ندارد، ولی اگر وقت قضای آخرین ماه رمضان تنگ باشد، مثلاً پنج روز از رمضان آخر قضا داشته باشد و پنج روز هم به ماه رمضان مانده باشد، در این صورت احتیاط (واجب) آن است که قضای رمضان آخر را بگیرد. 

0

اگر از چند ماه رمضان روزه قضا داشته باشد

رساله توضيح المسائل

[ اگر از چند ماه رمضان روزه قضا داشته باشد]

مسأله 1698 اگر از چند ماه رمضان روزه قضا داشته باشد، قضای هر کدام را که اول بگیرد مانعی ندارد. ولی اگر وقت قضای رمضان آخر تنگ باشد (1)، مثلًا پنج روز از رمضان آخر (2) قضا داشته باشد و پنج روز هم به رمضان مانده باشد باید اول، قضای رمضان آخر را بگیرد (3).

 (1) (مکارم:) باید بنا بر احتیاط اوّل قضای رمضان آخر را بگیرد.

(2) (بهجت:) از رمضان گذشته..

(3) (زنجانی:) ولی اگر قضای ماه رمضانهای قبل را بگیرد معصیت کرده ولی روزه اش صحیح است.

(اراکی، فاضل:) احتیاط واجب آن است که اوّل، قضای رمضان آخر را بگیرد.

(گلپایگانی، صافی، نوری:) احتیاط مستحب آن است که اوّل، قضای رمضان آخر را بگیرد.

(خوئی، تبریزی، سیستانی:) بهتر آن است که اوّل، قضای رمضان آخر را بگیرد.

[اگر قضای روزه چند رمضان بر او واجب باشد]

مسأله 1699 اگر قضای روزه چند رمضان بر او واجب باشد (1) و در نیت معین نکند (2) روزه ای را که می گیرد قضای کدام رمضان است، قضای سال اول حساب می شود (3).

این مسأله در رساله آیات عظام: مکارم و بهجت نیست

(1) (گلپایگانی:) که تأخیر یکی کفاره دارد و تأخیر دیگری ندارد باید در نیت معین کند روزه ای را که می گیرد قضای کدام رمضان است.

(2) (صافی:) که قضای سال آخری است، قضای آن سال حساب نمی شود و کفاره تأخیر آن از او ساقط نمی گردد.

(3) (خوئی، تبریزی، زنجانی:) قضای سال آخری حساب نمی شود. (زنجانی: بلکه از سالهای قبل حساب می شود.) (سیستانی:) قضای آخرین سال حساب نمی شود که کفاره تأخیر از او ساقط شود.

  • توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،فاضل،  اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

مطابق نظر آيت الله خامنه اي

مطابق نظر آيت الله خامنه اي

اگر از چند ماه رمضان روزه‌ی قضا داشته باشد، قضای هر کدام را که اول بگیرد مانع ندارد، ولی اگر وقت قضای آخرین ماه رمضان تنگ باشد، مثلاً پنج روز از رمضان آخر قضا داشته باشد و پنج روز هم به ماه رمضان مانده باشد، در این صورت احتیاط (واجب) آن است که قضای رمضان آخر را بگیرد. 

رساله آموزشی.

حتما بخوانيد

ویژه نامه احکام روزه

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

با توجه به حجم سوالات، به سوالات تکراری پاسخ داده نمی شود لطفا در سایت «سرچ» کنید.