وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

انتقال نجاست از يك شيء و تعدد واسطه

انتقال نجاست از يك شيء و تعدد واسطه

فهرست این نوشتار:

انتقال نجاست از يك شيء

مطابق نظر آيت الله خامنه اي

مطابق نظر آيت الله خامنه اي

س 283: آیا چیز پاکی که با متنجس برخورد نموده، نجس است یا خیر؟ در صورت نجس بودن، تا چند واسطه نجس است؟

ج: چيزى که با عين نجس تماس يافته و نجس شده است، اگر باز با چيزى که پاک است تماس پيدا کند و يکى از آنها تر باشد، آن چيز پاک را نجس مى‏ کند، و باز اين چيزى که بر اثر ملاقات با متنجس نجس شده است، اگر با چيز پاکى برخورد نمايد، بنا بر احتياط واجب آن را نجس مى‏کند، ولى اين متنجس سوم هيچ چيزى را با ملاقات خود نجس نمى‏کند.

اجوبه الاستفتائات.


 

طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي
طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي

سؤال 51 ـ چنانچه شیئى با تماسّ با نجاست نجس شود، سپس خود این شىء با شىء دوّمى تماس پیدا کند و همان طور شىء دوّم با شىء سوّم و… حال این واسطه ها تا چه تعداد باعث انتقال نجاست به شىء بعدى مى شود؟

جواب: تا دو واسطه باعث انتقال نجاست مى شود نه بیشتر، یعنى اگر دست نجس مثلاً به دست دیگرى بخورد آن هم نجس مى شود و اگر آن، به شىء سوّمى بخورد نجس مى شود; ولى اگر شىء سوّم به چهارمى بخورد نجس نخواهد شد و به تعبیر دیگر، متنجّس اوّل و دوم سبب سرایت نجاست مى شود ولى متنجّس سوم سبب نخواهد شد. و این امر بسیارى از مشکلات باب طهارت و نجاست را حل مى کند.

استفتائات جلد2 .

توضیح واسطه سوم [اسباب سرایت نجاست ]

پرسش : واسطه سوم که می فرمایید نجس است ولی نجس نمی کند چگونه است؟

پاسخ : این را با یک مثال ساده روشن می کنیم فرض کنید دست شخصی نجس شد و سپس خشک شد (البته عین نجاست در آن نیست) دیگری با دست تر با او دست داد، دست نفر دوم نجس می شود و هرگاه دست او خشک شد و نفر سومی با دست تر به او دست داد، دست نفر سوم هم نجس می شود ولی اگر او با شخص چهارمی دست دهد هرچند دست نفر چهارم هم تر باشد، دست او نجس نمی شود. اینجاست که می گوییم واسطه سوم نجس است ولی نجس نمی کند.

مصداق واسطه سوم [اسباب سرایت نجاست ]

پرسش : آیا آب قلیلی که با آن متنجس دوم را می شوییم، متنجس سوم حساب می شود؟ یا در حکم همان متنجس دوم است؟ (آب را با پارچ از بالا بر روی شیء نجس متنجس دوم گرفته ایم)

پاسخ : متنجس سوم محسوب می شود.

ترشحات جدا شده از واسطه دوم [اسباب سرایت نجاست ]

پرسش : اگر با آب قلیل شیء نجس را بشوییم، غساله و ترشحات آن نجس است. اگر شیء نجس، واسطه دوم و سوم باشد و عین نجاست در آن نباشد حکم آن چگونه است؟

پاسخ : واسطه سوم باعث نجاست نمی شود و حتی اگر آن شیء واسطه دوم باشد چون غساله واسطه سوم می شود، غساله باعث نجاست نمی شود.

ترشحات آب قلیلی که بر روی واسطه سوم در نجاست ریخته شده [اسباب سرایت نجاست ]

پرسش : اگر آب قلیل بر روی زمینی که واسطه سوم نجاست است ریخته شود و ترشح کند یا به اطراف پخش شود، آن آب نجس است؟

پاسخ : نجس نیست.

علت عدم سرایت متنجس سوم [اسباب سرایت نجاست ]

پرسش : علت اینکه متنجس سوم سبب سرایت نجاست نمی شود چیست؟

پاسخ : برای اینکه عموماتی در مساله متنجس نداریم و روایات خاصه بیش از دو واسطه را شامل نمی شود.

شک بین متنجس دوم و سوم [اسباب سرایت نجاست ]

پرسش : با توجه به اینکه متنجس سوم نجس کننده نیست اگر شک کنیم شیء متنجس دوم است یا متنجس سوم در صورت اصابت شیء دیگر با آن با واسطه رطوبت آن شیء دوم نجس می شود یا خیر؟ و به عبارتی در شک بین متنجس دوم و سوم آن را دوم فرض کنیم یا سوم؟

پاسخ : باید آن را متنجس دوم فرض کنید.

تاثیر ذرات کف در صدق واسطه بودن [اسباب سرایت نجاست ]

پرسش : اگر آب مضافی (مثل آب کف) که واسطه اول نجاستی است بر روی فرش بریزد و خشک شود ولی با ریختن آب مجدد، آب حالت کفی خود را پیدا کند آیا فرش، واسطه دوم نجاست محسوب می شود؟

پاسخ : چنانچه ذرات کف وجود داشته باشد واسطه اول محسوب می شود.

شک در عدد واسطه ها [اسباب سرایت نجاست ]

پرسش : اگر ندانستیم جسمی متنجس اول است یا دوم، وظیفه چیست؟

پاسخ : باید آن را متنجس اول حساب کنید.

منظور از متنجس دوم به بعد [اسباب سرایت نجاست ]

پرسش : بر طبق قانون متنجس ها که متنجس چهارم نجس نیست اگر مثلا متنجس دوم آب قلیل باشد باز هم متنجس چهار نجس نمی شود؟ و اگر متنجس دوم آب قلیل باشد و به یک پارچه بخورد به گونه ای خیس شودد (پارچه متنجس سوم) اگر دست به پارچه خیس بخورد نجس می شود یا نه؟

پاسخ : منظور از متنجس دوم به بعد این است که متنجس دوم خشک شود سپس با رطوبت جدیدی به سومی ملاقات کند و سومی هم به همین ترتیب.

برخورد دست خیس به متنجس دوم [اسباب سرایت نجاست ]

پرسش : جسمی واسطه دوم نجاست است. اگر شخصی دست خیس اش را به این جسم بزند و بعد همان دست را به ما بزند آیا ما نجس شده ایم؟

پاسخ : در صورتی که همان دست را قبل از خشک شدن بزند نجس می شود ولی اگر خشک شود و مجددا دست خیس گردد و به جایی بزند نجس نمی شود.

تماس لباس مرطوب با متنجس دوم مرطوب [اسباب سرایت نجاست ]

پرسش : اگر لباسي متنجس دوم باشد و بر اثر رطوبت نجاستش را به شلوار مرطوبي كه تن ماست انتقال دهد آيا شلوار مرطوب عامل انتقال نجاست به بدن است يا به عنوان متنجس سوم است و رطوبت سرایت کرده به بدن نجس نيست؟

پاسخ : در فرض سوال شلوار هم متنجس دوم است و بدن را نجس می کند.

واسطه ها در نجاست [اسباب سرایت نجاست ]

پرسش : چنانچه شیئى با تماسّ با نجاست نجس شود، سپس خود این شىء با شىء دوّمى تماس پیدا کند و همان طور شىء دوّم با شىء سوّم و… حال این واسطه ها تا چه تعداد باعث انتقال نجاست به شىء بعدى مى شود؟

پاسخ : تا دو واسطه باعث انتقالنجاست مى شود نه بیشتر، یعنى اگر دست نجس مثلاً به دست دیگرى بخورد آن هم نجس مى شود و اگر آن، به شىء سوّمى بخورد نجس مى شود، ولى اگر شىء سوّم به چهارمى بخورد نجس نخواهد شد و به تعبیر دیگر، متنجّس اوّل و دوم سبب سرایت نجاست مى شود ولى متنجّس سوم سبب نخواهد شد. و این امر بسیارى از مشکلات باب طهارت و نجاست را حل مى کند.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی مکارم شیرازی.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی مکارم شیرازی.


مطابق نظر آيت الله سيستاني

مطابق نظر آيت الله سيستاني

چگونگی نجس شدن شیء پاک

مسأله ۱۳۶. اگر شیء پاكی به شیء نجسی برسد و هر دو یا یكی از آنها طوری تر باشد كه تری یكی به دیگری برسد، آن شیء پاک نیز نجس می‌‌شود ولی اگر واسطه‌ها در نجاست زیاد شود، نجاست سرایت نمی‌کند به این صورت که: مثلاً اگر دست راست به ادرار متنجّس شود آنگاه آن دست پس از خشک شدن با تری جدیدی با دست چپ برخورد كند، این برخورد موجب نجاست دست چپ خواهد بود و اگر دست چپ بعد از خشک شدن با شيء ديگری مانند لباس با تری جديدی، برخورد كند لباس نیز نجس می‌شود ولی اگر آن لباس با چیز دیگری با تری جدید برخورد كند، حكم به نجاست آن چیز نمی‌شود. بنابراین واسطه‌‌ سوم نجس می‌‌شود ولی واسطه‌‌ چهارم را نجس نمی‌‌كند.

و در هر صورت اگر تری به قدری كم باشد كه به دیگری نرسد، چیزی كه پاک بوده نجس نمی‌شود، هرچند به عین نجس برسد.

مسأله ۱۳۷. اگر شیء پاكی به شیء نجس، برسد و انسان شک كند كه هر دو یا یكی از آنها تر بوده یا نه و یا اگر تر بوده، تری آن به قدری بوده که به دیگری سرایت کند یا نه، آن شیءِ پاک، نجس به حساب نمی‌آید.

مسأله ۱۳۸. دو شیئی كه انسان به طور اجمالی می‌داند یکی از آن دو نجس است ولی به طور مشخّص نمی‌‌داند كدام پاک و كدام نجس است، اگر  شیء پاكی با تری سرایت کننده به یكی از آنها برسد، آن شیء حکم نجس را ندارد؛ مگر در بعضی از موارد مانند دو مورد زیر:

مورد اوّل:حالت قبلی در هر دوشیئِ اوّلیه، نجاست باشد و یکی از آن‌ها – که معلوم نیست کدام بوده – پاک شده باشد و بعد از آن، شیءِ پاکی – مثلاً دست انسان – با یکی از آن دوطرف، با تری سرایت کننده برخورد کرده باشد که در این صورت، حکم به نجاست دست می‌شود.

مورد دوّم:شیئ پاکی – مثلاً دست راست – به یکی از دو طرف و شیئ پاک دیگری – مثلاً دست چپ – به طرف دیگر، با تری سرایت کننده برخورد کرده باشد[ و این در حالی باشد که هر دو شیئ محل ابتلاء باشد.]که در این صورت دست راست و چپ هم حکم دو شیئ اولیه را دارند.

رساله توضیح المسائل آیت الله سیستانی.

لينك كوتاه مطلب: https://hadana.ir/?p=21296

حتما بخوانید

* ویژه نامه احکام طهارت

 1. راه های ثابت شدن نجاست
 2. اگر نجس بودن چیزی را نداند
 3. اگر جایی که نجس شده مشخص نباشد
 4. راه نجس شدن چیزهای پاک
 5. حکم نجس شدن قرآن کریم
 6. افتادن اسماء متبرکه داخل دستشویی
 7. دادن قرآن به کافر چه حکمی دارد
 8. خوردن و آشامیدن چیز نجس حرام است
 9. حکم فروختن لباس و چیز نجس
 10. گفتن نجس بودن فرش یا محل به مهمان
 11. اعلان نجاست غذا به ميهمان
 12. اگر لباس یا چیز امانی را نجس کند
 13. قول كودك در نجس كردن چيزي
 14. شستن فرش و موكت نجس
 15. فشار دادن لباس و فرش نجس
39 نظرات
 1. زهرا می گوید

  من رو فرش نشسته بودم که ادرارم ریخت ولباسم خیس شد و رفتم روی فرش دیگه نشستم لباسم که ادرار ریخته روش میشه متنجس اول و اون فرشی که پاک بود ولباس با ادرار خیس شده متنجس دوم میشه وبا پای خیس که از روش ردشدیم میشه متنجس سوم که نجاستو انتقال نمیده

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   اگر عین نجاست در لباس شما هست، متنجس حساب نمی شود. و نجس می کند.
   وفقکم الله لکل الخیر

 2. زهرا می گوید

  من کمرم نجس بوده و وقتی توماشین نشستم خیلی عرق کردم و تو مقدار عرق شک کردم شوهرم گفت که اصلا طبق تعدد تجنس کمرت نجس بوده وبا لباست برخورد کرده اون هم نجس شده و لباست با مانتو برخورد کرده نجس شده یعنی کمر اول لباس دوم و مانتو متنجس سوم شده که از متنجس سوم هم نجاست سرایت نمیکنه این حرف درسته یا نه وقتی که لباس تنمون باشه و عرق بکنیم همه به یه اندازه نجس میشه

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   اگر نجاست عبور کند، تمام چیزهایی را که برخورد می کند را نجس می کند.
   تعدد واسطه چیز دیگری است.
   در هر حال به شک و احتمال و وسواس اعتنا نکنید. بنا را بر پاک بودن بگذارید.
   وفقکم الله لکل الخیر

 3. zahra می گوید

  همسرم بعداز ارضا شدن منی خودشو ریخت روی کمرم و من عین نجاست راکامل خشک کردم و زمانی که خشک شد لباس تمیز پوشیدم و نمیتونستم به حمام برم و بدنمو بشورم و بعداز با ماشین که روکش های ان پلاستیک بود بیرون رفتم و بدنم عرق کرد ولی میزان عرق یادم نیست که چقدر بوده و من لباس که به بدنم برخورد کرده رو پاک کردم حالا میخوام بدونم منی که نمیدونم عرق بدنم چقدر بوده و تو ماشین عرق کردم مانتو و روکش ماشین نجس هست و من یا صبح زود سوار ماشین میشدم یا غروب ولی بعداز چندسال سر ظهر سوار ماشین شدم و لباسم عرق کرد جوری که به چشم دیده نمیشد ولی وقتی به مانتو دست میزدی نم داشت حالا چون که بعداز چندسال اینجوری عرق کردم میتونم بگم شاید اونموقع هم همینجوری عرق کردم و تمام وسایلم نجس؟

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   ظاهرا دچار وسواس هستید!. اصلا به این افکار اعتنا نکنید، بر فرض هم که عرق زیاد بوده فقط جایی از محل نجاست که خیس شده و با لباس برخورد کرده همان لباس و محل نجس هست و اگر شک در برخورد هم دارید بنا را بر پاک بودن می گذارید.
   وفقکم الله لکل الخیر

 4. نگار می گوید

  سلام مدتهاست دچار وسواس هستم…مثلا بدنم دچارر زخمی میشود و ان را اب میکشم ولی هنوز خون دارد کمی پارچه روی ان میگذارم که در برخورد با ان خیس میشود و این خیسی به لباسم منتقل میشود ولی هرجا بشینم حس میکنم انجا هم نجس شده است … شک من درست هست؟ یا چون لباس واسطه سوم هست انتقال نجاست ندارد هرچند رطوبت داشته باشد

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   به وسواس و این شک ها اعتنا نکنید. اصلا بنا نیست این اندازه دقیق بررسی کنید.
   به این احساسات اعتنا نکنید.
   وفقکم الله لکل الخیر

 5. محمود می گوید

  سلام ممنون از سایت خوبتون . خیلی از شبهات ذهنی من رو جواب داد . تشکر

 6. AMIR می گوید

  سلام وقت بخیر
  اگر شی متجنس سوم باشد.بعد از مدتها(مثلا یک ماه بعد) هنوز متجنس سوم است و نجاست را انتقال نمیدهد یا خیر؟
  مرجع تقلید:آیت الله مکارم شیرازی

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   بله
   وفقکم الله لکل خیر

 7. رقیه می گوید

  سلام علیکم دستگیره در و خود چارچوب چوبی در به ادرار بچه نجس شده و خشک شده اگر اول با دستمال آغشته به مایع ظرفشویی محل نجس و اطراف آن را کفی کنیم بعد با لیوان آب یا پارچ آب دو مرتبه بر روی آن بریزیم پاک میشود یا خیر؟و منظور از آب قلیل و ریختن چند مرتبه چگونه هست یعنی یکبار کل آب پارچ باید بر روی محل نجس ریخته شود تا بشود مرتبه اول یا هر مقداری که از آب پارچ بریزیم بعد قطع کنیم دوباره بریزیم درست است . تشکر از پاسخ شما

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   با یک لیوان آب کم، دو مرتبه بر محل بریزید، پاک می شود.
   پس از آن یا قبل از آن می توانید اگر دوست داشتید از مواد شوینده استفاده کنید.
   وفقکم الله لکل الخیر

 8. ... می گوید

  اگر دست ما واسطه اول باشد به خاک بزنیم و خاک نجس شود و بعد دست خود را بشوییم و دوباره به خاک دست بزنیم و دست ما خاکی شود دست و خاک روی دست واسطه چندم میشود.خشک شدن هم اگر لازم نباشد.

  1. ... می گوید

   پس جواب چیه؟

   1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

    سلام علیکم
    مطابق نظر آیت الله سیستانی
    اگر شیء پاكی به شیء نجسی برسد و هر دو یا یكی از آنها طوری تر باشد كه تری یكی به دیگری برسد، آن شیء پاک نیز نجس می‌‌شود ولی اگر واسطه‌ها در نجاست زیاد شود، نجاست سرایت نمی‌کند به این صورت که: مثلاً اگر دست راست به ادرار متنجّس شود آنگاه آن دست پس از خشک شدن با تری جدیدی با دست چپ برخورد كند، این برخورد موجب نجاست دست چپ خواهد بود و اگر دست چپ بعد از خشک شدن با شيء ديگری مانند لباس با تری جديدی، برخورد كند لباس نیز نجس می‌شود ولی اگر آن لباس با چیز دیگری با تری جدید برخورد كند، حكم به نجاست آن چیز نمی‌شود. بنابراین واسطه‌‌ سوم نجس می‌‌شود ولی واسطه‌‌ چهارم را نجس نمی‌‌كند.

    و در هر صورت اگر تری به قدری كم باشد كه به دیگری نرسد، چیزی كه پاک بوده نجس نمی‌شود، هرچند به عین نجس برسد.
    برای جزئیات بیشتر با دفتر مرجعتان تماس حاصل فرمایید.
    وفقکم الله لکل الخیر

 9. Ali می گوید

  با سلام
  اگر ندانیم وسیله متنجس اول است یا دوم
  فرض را بر کدام بگیریم
  (در حقیقت نمی دانم دستم که متنجس اول بوده پس از خشکی یا پیش از خشکی به وسیله ی دوم که تر است بر خورد کرده است)

  مرجع تقلید ایت الله سیستانی

  1. Pooya می گوید

   سلام
   ببخشید جواب منو نمی دید؟

   1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

    سلام علیکم
    مطابق نظر آیت الله سیستانی:
    شئ آلوده اول، به هر چه بر بخورد آن را متنجس و آلوده می کند و هم چنین است متنجس دوم اما چیز سومی اگر با متنجس دوم برخورد کرده و آلوده شده است با برخورد اشیای دیگر آن را نجس و آلوده نمی کند و در این خصوص فرقی میان مایع و غیر مایع وجود ندارد.
    وفقکم الله لکل الخیر

    1. Ali می گوید

     سلام مجدد
     ببخشید من متوجه منظور شما نشدم
     اگر شک کنیم چیزی واسطه ی اول نجاست است یا دوم فرض را بر کدام بگیریم؟

     1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

      سلام علیکم
      باید آن را متنجس اول حساب کنید.
      توصیه می کنیم که در این مسئله با دفتر مرجعتان نیز تماس حاصل فرمایید.
      وفقکم الله لکل الخیر

 10. . می گوید

  آیا در واسطه ها خشک شدن حتمی است.مثلا دست به بول نجس شده و با آب قلیل یکبار آب میکشیم و آب خلاص میشود دست ما واسطه اول میشود و بعد به دست دیگر دست میزنیم بدون اینکه واسطه اول خشک شود و بعد به موبایل دست میزنیم آیا موبایل واسطه سوم است یا اول؟

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   چيزى که با عين نجس تماس يافته و نجس شده است، اگر باز با چيزى که پاک است تماس پيدا کند و يکى از آنها تر باشد، آن چيز پاک را نجس مى‏ کند، و باز اين چيزى که بر اثر ملاقات با متنجس نجس شده است، اگر با چيز پاکى برخورد نمايد، بنا بر احتياط واجب آن را نجس مى‏کند، ولى اين متنجس سوم هيچ چيزى را با ملاقات خود نجس نمى‏کند.
   وفقکم الله لکل الخیر

   1. . می گوید

    با عرض معذرت شما نگفتید که خشک شدن در واسطه ها حتمی است یا خیر لطفا بگویین که خشک شدن حتمی است و این فتوا مرجع من است. مسأله ۱۶۳): اگر چیز پاک به چیز !!نجس!! برسد و هر دو یا یکى از آنها بطورى تر باشد که ترى یکى بدیگرى برسد، چیز پاک نیز نجس مى شود، و همچنین اگر به چیز سومى با همان رطوبت برسد نجسش مى کند، و مشهور فرموده اند که !!متنجس!! بطور مطلق منجّس است، ولى این حکم در غیر واسطه اول محل اشکال است، اگر چه بنا بر !!احتیاط واجب!! اجتناب از او لازم است (مثال) در صورتى که دست راست به !!بول!! متنجس شود، آنگاه آن دست با رطوبت با دست چپ ملاقات کند این ملاقات موجب نجاست دست چپ خواهد بود. و اگر دست چپ بعد از خشکیدن با !!آب قلیل!! ملاقات کند آب نیز نجس مى شود، ولى اگر با چیز دیگرى با رطوبت ملاقات کند نجاست آن چیز محلّ اشکال است، و احتیاط واجب در اجتناب از آن است و اگر ترى بقدرى کم باشد که به دیگرى نرسد چیزى که پاک بوده نجس نمى شود اگر چه بعین نجس برسد.
    و در آخر بگویید موبایل واسطه چنم است.

    1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

     سلام علیکم
     توصیه می کنید درباره این مسئله با دفتر مرجع محترمتان تلفنی تماس حاصل کنید، برخی توضیحات هست که باید تلفنی داده شود.
     وفقکم الله لکل الخیر

 11. احمد می گوید

  همه مراجع به این نظر اند که واسطه پس از خشک شدن تماس پیدا کند تا واسطه بعدی شود و یا کدام مرجع هست که خشک شدن را شرط تبدیل شدن واسطه های نجاست نمیداند یعنی با همان تری انتقال کند هم صحیح است؟

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   تری هم می تواند واسطه باشد.
   وفقکم الله لکل الخیر

   1. محمد می گوید

    سلام خسته نباشید
    توروخدا کمکم کنید من الان ۶ ماه است که به سن تکلیف رسیده ام.چند ماه قبل موبایل من با عین نجاست برخورد کرد و نجس شد، من نمیدانستم که باید حتما آن را آب بکشم تا پاک شود (از طرفی دست من دائما عرق میکند و در ۹۹ درصد مواقع دستم مرطوب است) پس با موبایلم کار میکردم و دستم را به همه جا از جمله:( پریز برق ، کمد،کابینت،یخچال ، میز، در وهر جایی که در زندگی روزمره به آنجا دست میزنیم) دست زده ام. الآن من که دائما دستم عرق میکند و خیس است به هر جا در خانه که دست میزنم به نظر خودم نجس میشوم ولی پدر و مادرم که رفتار من را میبینند، به من میگن تو وسواسی شدی!
    من الان باید چه کار کنم؟ من آخه چجوری همه جای خونه رو تطهیر کنم؟!
    الآن چند وقته که بخاطر این مسائل نتونستم نمازمو بخونم
    تورو خدا کمکم کنید

    1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

     سلام علیکم برادر ودوست عزیزم
     کاملا مشخص است که شما دچار وسواس هستید. حتما به پدر و مادر محترم بگویید یک یا دو جلسه اگر این روحیه ادامه پیدا کرد با یک مشاور صحبت کنید قبل از اینکه وسواس شما بیشتر بشود.
     تمام منزل پاک است.
     دست بنده هم گاهی مرطوب می شود قرار نیست کل خانه نجس بشود. برخورد هم که کرد، بر فرض که رطوبت خیلی زیاد باشد همان دست را آب بکشید، برای موبایل هم روکش استفاده کنید. هرچند حدس می زنم که موبایل شما نجس نباشد و این پندار شماست. در هر حال تمام منزل پاک است.
     ثانیا چرا نماز نمی خوانید؟! این گناه شما بدتر از این هست که با لباس نجس نماز بخوانید!. حتی اگر با لباس تمام نجس نماز بخوانید امیدی به بهشت رفتن هست ولی کسی که نماز را ترک کند قطعا به سمت جهنم قدم بر می دارد و امیدی به هدایت او نیست یا کمتر هست. نماز را بخوانید، در نجاست و طهارت چون وسواس دارید ملاک را نظر پدر و مادرتان قرار بدهید تا آرام آرام این حالت از شما از بین برود.
     وفقکم الله لکل خیر
     وفقکم الله لکل

     1. محمد می گوید

      سلام آقای طاها
      ببخشید دوباره مزاحمتان میشوم
      من اگر وسواسم خوب شد، باید دوباره تمام جاهایی را که به علت وسواس آنها را پاک دانستم ولی نجس بوده، دوباره نجس بدانم؟

      من الان حتی اگر در مواردی که یقین دارم دستم خیس بوده و به جسم نجس(موبایلم که مطمعن هستم نجس است) برخورد کرده و به جا های دیگر خانه برخورد کرده؛ آیا باز هم نباید اعتنا کنم و پس از برخورد دست خیسم به آن وسیله ی خانه دستم را و تمامی نقاط بدنم را که بعد از آن به آنها دست زده ام را تطهیر نکنم؟

      بعد آیا میشود بدون آنکه خیسی دستم خشک بشود ابتدا به موبایل دست بزنم و سپس به مثلا(دستگیره در)، دستگیره را جسم سوم بدانم؟

      الان دو روز است که این مسئله را فهمیدم و آرامش روحی ندارم و تا به این مسائل فکر میکنم گریه ام میگیرد و مادر و پدرم با دیدن من بسیار ناراحت میشوند و مادرم اشک میریزد و پدرم من رو تهدید کرد که دیگر مثل آدم های وسواسی رفتار نکنم و همه چیز را به غیر از عین نجاست، پاک بدانم.

      یکی دیگر از مسائلی که من را اذیت میکند این است که ما به خانه خیلی از اقواممان رفتیم و من هم دست و موبایلم را که دائما بخاطر عرق کف دستم مرطوب است روی میزشان و فرششان و… گذاشتم و با آنها دست داده ام!!!!

      من الآن دچار اصحاب وجدان شده ام و فکر میکنم ممکن است وقتی با من دست داده اند دستشان را اب نکشیده باشند و نماز خوانده باشند و یا با دست یا پای خیس قسمت هایی را که من موبایلم را در آنجا گذاشتم و یا با دست خیسم لمس کرده ام، لمس کرده باشند و نجس شده باشند و نماز هایشان گردن من باشد! از طرفی مادرم میگوید: خداوند به فکر آبروی بنده هایش هست و لزومی ندارد که به انها اطلاع بدهی.

      من در خواندن نماز دائما فکر میکنم که کلمات را اشتباه تلفظ کرده ام وبیشتر کلمات را تکرار میکنم.

     2. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

      سلام علیکم
      ۱- حتی اگر وسواس شما خوب شد، تمام جاها را پاک بدانید و شرعا پاک است.
      ۲-حتی اگر جایی یقین به نجاست دارید و یا شک دارید اعتنا نکنید ملاک را نظر پدر و مادرتان بدانید، یقین شما بی ارش است اصلا اعتنا نکنید.
      ۳- حتی اگر یقین دارید که دست شما نجس است اعتنا نکنید بازتاکید می کنم یقین شما بی ارزش است و اصلا به آن توجه نکنید.
      ۴- در مورد پدر و مادر محترمتان؛ می دانید که احترام پدر و مادر واجب است و حق ندارید آنها را اذیت کنید، از شما به این خوبی و با این ایمان انتظار نمی رود که مادر خودتان را اذیت کنید. یا موجب ناراحتی پدرتان را فراهم کنید. عزیزم؛ اگر اسلام می گوید پاک است شما نگویید نجس است!؛ چرا مقابل دین می ایستید، بارها با خود تلقین کنید شرعا من موظف هستم حرف پدر و مادرم را در نجاست و طهارت قبول کنم، هرچیزی را آنها گفتند پاک است و بر اساس عرف بود پاک است.
      ۵- عزیزم اصلا دست آنقد رطوبتی ندارد که بتواند نجاست را منتقل کند توجه نکنید، هر گاه هم احساس کردید دستتان خیس است اصلا نگاه نکنید، بگویید دستم خشک است و به تمام لوازم خانه هم دست بزنید و بگویید خشک است.
      ۶- تمام لوازم خانه ایی که رفته اید همه اش پاک است و نمازشان نیز درست است. اسلام اینقدر سخت نگرفته که شما بر خودتان سخت می گیرد. نیازی هم نیست به آنها اطلاع بدهید. دست شما عرق کرد اصلا نگاه نکنید از امروز بگویید خشک است.
      ۷-یکبار با پدرتان بروید پیش امام جماعت مسجد، یکبار حمد و سوره را بخوانید و اصلاح کنید، بر همین اساس تمام نمازهای شما درست است، هر گاه فکر آمد بدانید از شیطان است و وسواس است. نماز را از اول شروع کنید و تا به آخر بخوانید و درست است به همین راحتی. دین نیامده که اینقدر سخت بگیرد.
      ۸-حتما به یک مشاور روانشناس هم رجوع کنید و راه های مقابله با وسواس را یاد بگیرید. در کنارش ملاک را نظر پدر و مادرتان قرار بدهید. تاکید می کنم وسواس ربطی به اسلام ندارد و اگر با دستوراتی که دادیم خوب نشدید؛ یک بیماری است و باید به فکر درمان باشید.
      ۹- تمام آنچه درباره وسواس نیاز بود عرض کنم از نظر اسلام، در این پاسخ مطرح کرده. بیش از این نباید بر خود سخت بگیرید. لطف کنیدتمام این پرسش و پاسخ را به پدر و مادرتان نشان بدهید. حتی پرینت کنید و در اتاقتان بچسبانید. هرگاه وسواس آمد اول به خودتان تلقین مثبت کنید که من از یک روحانی سوال کرده ام، او بهتر از من دین را می شناسد، او بهتر نجاست و طهارت را می شناسد واگر گفته یقین من اعتبار ندارد، یعنی اعتبار ندارد. هر گاه هم در چیزی شک داشتید بنا را بگذارید بر پاک بودن، باز اگر مشکلی بود از پدر سوال کنید اگر گفتند پاک است بدانید پاک است به همین راحتی. مدتی همین شیوه که شرعا دستور دادم را رعایت کنید و با وسواس مقابله کنید تا انشاالله با این تلقینات وسواس شما از بین برود اگر حرف دین و پدر و مادرتان را گوش نکنید بدانید وسواس شما بدتر می شود و آرام آرام نظر لطف خدا هم برداشته می شود. اما مطمئن هستم ان شاالله با این روحیه خوبی که دارید با وسواس مقابله می کنید و هیچگاه پدر و مادرتان را ناراحت نمی کنید. از امروز با توکل به خدا شروع کنید.
      وفقکم الله لکل خیر

 12. سحر می گوید

  سلام زیر ناخنهای من خطوط کوتاه و نقاط قرمزی هست که خون هست اگر ناخنم را کوتاه کنم قسمتی از این خون هنوز زیر ناخن میماند و نقطه ای هم در بالای ناخنم میماند که با بلند شدن ناخن با بیرون تماس دارد اگر دستم خیس شود ایا این نقطه باعث انتقال نجاست میشود

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   دقت کنید نباید وسواس داشته باشید، اگر خون هست، زیر آب بگیرید و پاک می شود. و دقت کنید در طهارت و نجاست نیازی به دقت های بسیار زیاد و ظریف نیست.
   وفقکم الله لکل الخیر

 13. پ می گوید

  وسواس در واسطه نجاست چه حکم دارد.دستم نجس بود شک کردم خشک شده چون دستم مرطوب است و همیشه عرق دارد و به صورتم خورد و صورتم چرب است و دوباره شک در خشک شدن چربی صورتم کردم…

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   اعتنا نکنید، پاک است.
   وفقکم الله لکل الخیر

 14. نرگس می گوید

  سلام من در بدنم زخمی دارم که در برخورد با اب خون ازش بیرون می اید و بعد از اب کشیدن روی زخم خون هست و با دستمال فشار میدم تا خونش بند بیاید و دیگر اب نمیگیرم چون باز خون می اید و خون جریان ندرد.قطرات ابی که اطرتف زخم هست نجس است? تا چه حدی اطراف زخم نجس است? چون بعضی قطرات اب با زخم در ارتباط است.و اینکه اگر ان قسمت بدن عرق کند و عین نجاست در ان نباشد این عرق نجس است? و واسطه چندم حساب میشود?

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   اگر جایی خون بوده و خشک شده یا با آب اطراف زخم هست این نجس هست.
   مراقب باشید دچار وسواس نشوید. توصیه می کنم با دفتر مرجعتان در این زمینه تماس بگیرید.
   وفقکم الله لکل الخیر

 15. ....... می گوید

  سلام از سایت پاسخگوی شما چند تا سوال دارم
  ۱.آیا منی خشک شده نجس است؟
  ۲.اگر عین نجاست تر شده،خشک شود و به جایی برخورد کند،آن را نجس میکند؟
  ۳.اگر مطمیٔن باشیم مذی با ادرار بیرون آمده حکمش چیست؟اگر هنگام استبرا بیرون بیاید چطور؟

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   منی خشک هم نجس است.
   اگر خشک شود و به جای خشک دیگر که رطوبتی در این بین نباشد برخورد کند نجس نمی کند اما نجس است.
   اگر یقین به خروج ادرار هست، نجس است.
   وفقکم الله لکل الخیر

نظرات بسته شده است.