وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

از حركت جوهرى علاوه بر اثبات خالق چه استفاده بيشترى مى شود؟

0

از حركت جوهرى علاوه بر اثبات خالق چه استفاده بيشترى مى شود؟

حركت جوهرى يكى از مهمترين مباحث فلسفى در تاريخ فرهنگ و فلسفه اسلامى است كه بنام صدرالمتألهين شيرازى معروف و مشهور شده است. ملاّصدرا در پرتو اين نظريّه، تفسير فلسفى نوينى از حركت ارائه مى‏ دهد كه اساساً با تبيين فلسفى ارسطو و ابن‏ سينا متفاوت است. سخنان وى در دفاع از حركت در جوهر و اثبات ناآرامى و بى ‏ثباتى نهادى در بنيان همه كائنات مادّى آنچنان عميق و قابل توجه است كه هنوز هم جاى پژوهش و ژرف انديشى در زواياى مختلف آن وجود دارد. بايد اذعان نمود كه اين نظريّه و تأثير عميق و پردامنه آن بر تفكّر فلسفى مسلمين بهيچ روى كمتر از اهميت نسبيت عام انيشتن در فيزيك و يا فلسفه پويش وايتهد در قلمرو فلسفه نيست.

اين اصل، بنياد جهان بينى ملاّصدرا را تشكيل مى ‏دهد. در پرتو اين اصل است كه وى تبيين فلسفى نوينى از مسائل دقيق طبيعى و مابعدالطبيعى از جمله: خالقيت خداوند، حدوث زمانى عالم، رابطه ميان ثابت و متغير، خلق عالم، آفرينش مستمر، ارتباط نفس و بدن، معاد جسمانى و مسائل گوناگون مربوط به معاد و طرح نظريه تربيتى در زمينه اخلاق را ارائه مى‏دهد و داستان حركت و تحوّل و همه جايى و همگانى بودن آنرا همراه با توابع و نتايج فلسفى ‏اش درمعنايى ‏عميق و وسيع و از ديدى بسيار قوى و مؤثّر مورد تحليل و تبيين قرار مى ‏دهد.

اين اصل را بايد بعنوان يك نظريّه جامع و وحدت بخش كه يكجا از مبدأ و معاد حكايت مى‏ كند، بمنزله يكى از ويژگي هاى اساسى و ممتاز نظريّه ‏پردازى ملاّصدرا بشمار آورد.

براى كسب اطلاعات بيشتر در اين زمينه مى توانيد به سايت‏http:/ / www.mullasadra.org / new _ site / persian و بخش بانك مقالات آن مراجعه كنيد.

پرسمان

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

آدرس ایمیل شما به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.