وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

ازدواج مسلمان با غير مسلمان

0

ازدواج مسلمان با غير مسلمان

فهرست این نوشتار:

در نوشتار قبل حکم ازدواج موقت (متعه) با غیر مسلمان بیان شد، برای تکمیل بحث از اینجا مطالعه نمایید.

پروفسور ريك‏:

يك مرد هميشه مى‏خواهد كه زن مورد علاقه‏اش را به دين و مليت خود درآورد. براى يك زن همان قدر كه تغيير دادن نام خانوادگى‏اش بعد از ازدواج آسان است، عوض كردن دين و مليت نيز به خاطر مردى كه دوستش دارد آسان است‏

مجموعه ‏آثاراستادشهيدمطهرى(نظام حقوق زن در اسلام) ، ج‏19، ص: 181


اشاره
مسأله 2397 زن مسلمان نمی تواند به عقد کافر (1) در آید، مرد مسلمان هم نمی تواند با زنهای کافره غیر کتابیه به طور دائم (2) ازدواج کند و به احتیاط واجب ازدواج دائم با زنهای کافره اهل کتاب نیز جایز نیست ولی صیغه کردن زنهای اهل کتاب مانند یهود و نصاری مانعی ندارد.

(1) (اراکی ): چه مشرک و چه اهل کتاب ..

(2) (اراکی ): یا موقّت ..

(گلپایگانی )، (صافی ): مسأله زن مسلمان نمی تواند به عقد کافر درآید، مرد مسلمان هم نمی تواند با زن کافره غیر اهل کتاب ازدواج نماید ولی متعه کردن زن اهل کتاب مانند یهود و نصاری مانعی ندارد بلکه جواز ازدواج آنان به طور دوام نیز خالی از قوت نیست ولی در صورت تمکّن از ازدواج مسلمه کراهت شدیده دارد. بلکه در این صورت احتیاط ترک نشود.

(خوئی )، (تبریزی ): و بنا بر احتیاط استحبابی عقد دائمی با آنها ننماید و بعضی از فِرَق از قبیل خوارج و غُلات و نواصب که خود را مسلمان می دانند در حکم کفّارند، و مرد و زن مسلمان نمی توانند با آنها به طور دائم یا انقطاع ازدواج نمایند.

(نوری ): بلکه ازدواج آنها بطور دوام نیز بنا بر أقوی جایز است ولی این احتیاط ترک نشود که در صورتی اقدام به ازدواج بطور دوام با آنها بکند که متمکن از ازدواج با زن مسلمان نباشد.

(فاضل ): مسأله زن مسلمان نمی تواند به عقد کافر درآید، مرد مسلمان هم نمی تواند با زنهای کافره به طور دائم ازدواج کند، حتّی اگر یهودیّه یا نصرانیّه باشند بنا بر احتیاط واجب ؛ ولی صیغه کردن زنهای یهودی و نصرانی مانعی ندارد.

(مکارم ): مسأله زن مسلمان نمی تواند به عقد کافر در آید، همچنین مرد مسلمان نمی تواند بنا بر احتیاط با زن کافر ازدواج دائم کند ولی ازدواج موقّت با زنان اهل کتاب مانند یهود و نصاری مانعی ندارد.

(بهجت ): مسأله زن مسلمان ، نمی تواند با مرد غیر مسلمان ازدواج نماید و مرد مسلمان هم نمی تواند با زنان کافری که اهل کتاب نیستند ازدواج کند، ولی با زنانی که یهودی و یا نصرانی باشند، موقّتاً به صورت صیغه می تواند ازدواج نماید.

(زنجانی ): مسأله زن مسلمان نمی تواند به عقد مرد کافر درآید، مرد مسلمان هم نمی تواند با غیر اهل کتاب و مجوس ازدواج کند، نه به صورت ازدواج دائم و نه به صورت ازدواج موقّت و ظاهراً ازدواج دائم یا موقّت با زن یهودی و نصرانی باطل نیست بلکه مکروه و مخالف احتیاط استحبابی است بویژه ازدواج دائم . ازدواج با زن مجوس به صورت دائم صحیح نیست و به صورت موقّت ، مکروه و مخالف احتیاط استحبابی است و در صورتی که مرد و زن کافر با یکدیگر ازدواج کنند و سپس شوهر مسلمان شود و زن وی بر دین مسیحیّت یا یهودیّت یا مجوسیّت باقی بماند ازدواج باطل نمی گردد. در مورد احکام زن یا شوهر احکام چندی وجود دارد که در کتب مفصّل فقهی آمده است .

(سیستانی ): مسأله زن مسلمان نمی تواند به عقد کافر درآید، چه دائم باشد چه موقّت ، چه کافر کتابی باشد چه غیر کتابی ؛ مرد مسلمان هم نمی تواند با زنهای کافره غیر اهل کتاب ازدواج کند، ولی صیغه کردن زنهایی که یهودی یا نصرانی هستند مانعی ندارد، و بنا بر احتیاط لازم عقد دائمی با آنها ننماید؛ و امّا زن مجوسیه ، بنا بر احتیاط واجب حتی بطور موقّت نیز نباید مسلمان با او ازدواج نماید، و بعضی از فرق از قبیل نواصب که خود را مسلمان می دانند و در حکم کفارند، مرد و زن مسلمان نمی توانند با آنها بطور دائم یا موقّت ازدواج نمایند؛ و همچنین مرتد.

مسأله اختصاصی
(فاضل ): مسأله 2516 کسی که زن مسلمان دارد، نباید زن یهودی و نصرانی را صیغه نماید، مگر آنقدر مدّت آن کم باشد که عرفاً به او نگویند زن گرفته است .

  • توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،فاضل،  اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

مطابق نظر آيت الله خامنه اي

مطابق نظر آيت الله خامنه اي

س: آيا ازدواج دائم با اهل كتاب جايز است؟

ج) بنابر احتياط واجب جايز نيست.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی خامنه ای.


طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي

حضرت آیت الله مکارم شیرازی

اجازه زوجه در ازدواج دائم با زنان اهل کتاب [ازدواج با سایر فرق]

پرسش : آیا ازدواج با زنان اهل کتاب نیاز به اذن همسر اول مسلمان دارد حتی اگر در ضمن عقد شرط نشده باشد؟ (مراجع دیگر اذن را شرط دانسته اند و حتی برخی با رضایت و اجازه زن نیز جایز نمی دانند).
پاسخ : احتیاط آن است که دایم را بدون اجازه همسر مسلمان نگیرد.

حکم اذن پدر در ازدواج با دختران کفار اهل کتاب [ازدواج با سایر فرق]

پرسش : آیا در ازدواج (موقت یا دائم) با دختران باکره کفار اهل کتاب (یهود، نصاری) اذن پدر دختر شرط است؟ مراد از دختر باکره چیست؟
پاسخ : در صورتی که دختر سن کمی نداشته و دارای رشد کافی عقلی و جسمی بوده و قدرت تشخیص مصالح خود را داشته باشد چنانچه مفسده ای پیش نیاید، ازدواج با او بدون اذن پدر مانعی ندارد و منظور از باکره دختری است که قبلا ازدواج صحیح (ولو مطابق اعتقاد خودشان) نکرده باشد، خواه عضو بکارت موجود باشد، یا نه.

رعایت شرایط شرعی در ازدواج با اهل کتاب [ازدواج با سایر فرق]

پرسش : آیا در ازدواج موقت با زنان اهل کتاب با توجه به اینکه دارای احکام دینی متفاوتی می باشند لازم است شرایطی که در ازدواج موقت با زنان مسلمان رعایت آن ها لازم است مثلا اینکه آن زن اهل رابطه نامشروع نباشد رعایت شود؟ زیرا طبق نظر حضرتعالی در مورد زن مسلمان در صورتی که آن زن اهل زنا بوده لازم است که ابتدا توبه کند لکن بر اساس احکام اهل کتاب ممکن است این توبه کردن موضوعیت نداشته باشد.
پاسخ : ازدواج با زنان معروف به فحشا بنابر احتیاط واجب جایز نیست ولی رعایت دیگر شرایط شرعی که در مذهب آنها نیست، از طرف آن ها واجب نمی باشد.

دلیل عدم جواز ازدواج زن مسلمان با اهل کتاب [ازدواج با سایر فرق]

پرسش : چرا مرد مسلمان می تواند با زنان اهل کتاب ازدواج کند ولی یک زن مسلمان نمی تواند با مرد اهل کتاب ازدواج نماید؟
پاسخ : علت آن روایاتی است که از معصومین (علیهم السلام) رسیده و شاید فلسفه اش این باشد که در این کار برای مذهب زن و یا فرزندان آینده اش احتمال خطر هست ولی برای مرد این احتمال نیست.

ازدواج مرد شیعه با اهل کتاب [ازدواج با سایر فرق]

پرسش : آیا ازدواج مرد شیعه با دختر یهودى و نصرانى و ارمنى و سایر اهل کتاب جایز است؟
پاسخ : ازدواج دایم یا موقت با زنان اهل كتاب جایز است . ولی خالی از کراهت نیست

دلیل عدم جواز ازدواج دختر مسلمان با مرد مسیحی [ازدواج با سایر فرق]

پرسش : یک فرد مسیحی از من پرسید چگونه است که در شرایطی فرد مسلمان میتواند زن مسیحی را صیغه کند ولی برعکس آن حرام است؟ لطفا دلیل آن را بفرمایید؟
پاسخ : با توجه به این که مسلمانان حضرت مسیح را به عنوان یک پیامبر بزرگ می شناسند مشکلی در ازدواج آنها با زن مسیحی پیدا نمی شود ولی در صورت عکس چون مرد مسیحی احترامی برای پیامبر (ص) قایل نیست ممکن است مشکلاتی پیش آید.

فرزند حاصل از ازدواج زن مسلمان با اهل کتاب [ازدواج با سایر فرق]

پرسش : اگر از مرد مسیحی و زن مسلمان فرزندی ایجاد شود، حکم این بچه چیست؟
پاسخ : در صورتی که می دانستند این ازدواج باطل است، فزند حکم فرزند نامشروع را دارد اما اگر نمی دانستند فرزند آن ها مشروع است و باید از هم جدا شوند.

ازدواج با مرد مسیحی با علم به حرام بودن [ازدواج با سایر فرق]

پرسش : اگر زن مسلمان با مر دمسیحی ازدواج کند و بداند این ازدواج حرام است چه حکمی دارد و اگر آنها صاحب فرزند شده باشند فرزند آنها چه حکمی دارد ؟
پاسخ : به یکدیگر محرم نیستند، باید از یکدیگر جدا شوند و فرزند از او ارث نمی برد.

ازدواج در کشورهایی که رابطه جنسی قبل از عقد را زنا نمی دانند [ازدواج با سایر فرق]

پرسش : من در کشور فرانسه زندگی می کنم. در این جا اکثر دخترها تا سن بالا (سی سال) ازدواج نمی کنند و رابطه ی جنسی خارج از ازدواج را زنا نمی دانند. قبل از ازدواج هم رابطه ی جنسی با شخصی در مدت زمانی متفاوت دارند و به این صورت تقریباً تمامی این ها مشهور به زنا می شوند، چون قبل از ازدواج چند سال با هم هستند. اگر این موضوع مشهور به زنا بودن تلقی می شود، آیا در کل نمی شود با اهل کتاب در این جا ازدواج کرد؟
پاسخ : مشهور به زنا در آن محیط ها تعریف خاص خود را دارد و مصادیق آن نیز مشخص است. گمان نمی کنیم تمام آن ها که نوشته اید مصداق مشهور به زنا باشند. باید از مواردی استفاده کرد که چنین نیستند و اگر بعداً عدّه نگه ندارند، شما مسیولیتی ندارید

دلیل عدم جواز ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان [ازدواج با سایر فرق]

پرسش : چرا یک خانم مسلمان نمی تواند با یک مرد غیر مسلمان ازدواج کند؟
پاسخ : این حکم دلایل مختلفی می تواند داشته باشد، از جمله اینکه در ازدواج معمولا مردم نوعی تسطل و برتری نسبت به زن پیدا می کند و به طور طبیعی اختیار دار زن می شود و این بر خلاف آیه شریفه «و لن یجعل الله للکافرین علی المومنین سبیلا» است که می فرماید: «هیچگاه خداوند راهی برای پیروزی و تسلط کافران بر مسلمانان قرار نداده است» از طرفی ازدواج پایه اصلی تکثیر نسل، پرورش و تربیت فرزندان و گسترش جامعه است و محیط تربیتی خانواده در سرنوشت فرزندان فوق العاده موثر است، از یک سو آثار قطعی وراثت و از سوی دیگر آثار قطعی تربیت در طفولیت که غالباً در دامان پدر و مادر پرورش می یابند و در سال هایی که سخت شکل پذیرند زیر نظر آنها هستند.

نزدیکی مرد اهل کتاب با زن مسلمان [ازدواج با سایر فرق]

پرسش : اگر مردی از اهل کتاب با زنی مسلمان به رضایت طرفین آمیزش جنسی انجام دهد، حکم او چیست؟ آیا ندانستن حکم (برای هر یک از طرفین) عذری ایجاد می کند؟
پاسخ : حکم زنا دارد و اگر ثابت شود که آنها خیال می کرده اند این کار جایز است حدّ از آنها برداشته می شود.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی مکارم شیرازی.


مطابق نظر آيت الله سيستاني

مطابق نظر آيت الله سيستاني

پرسش: ازدواج دائم یا موقت با اهل کتاب (مسیحی، یهودی)چگونه است؟
پاسخ: ازدواج دائم مرد مسلمان با اهل کتاب بنابر احتیاط واجب جایز نیست ولی ازدواج موقت جایز است مشروط بر اینکه همسر مسلمان نداشته باشد و گرنه بدون رضایت او صحیح نیست بلکه با رضایت هم بنابر احتیاط واجب جایز نیست.
پرسش: آیا با زنان غیر اهل کتاب بدون هرگونه متعه می توان نزدیکی کرد؟
پاسخ: جایز نیست.

پرسش: ازدواج با زنان اهل کتاب چه حکمی دارد؟

پاسخ: عقد دائم با زن یهودی و مسیحی به احتیاط واجب جایز نیست ولی عقد موقت با آنها اگر مرد زن مسلمان نداشته باشد اشکال ندارد.
منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی سیستانی.

 

 

آيت الله شبيري زنجاني
حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی

 

ازدواج دائم پسر مسلمان با دختر اهل کتاب

989 – حکم ازدواج دائم پسر مسلمان با دختر اهل کتاب چیست؟

پاسخ
صحیح و مکروه است البته کسی که زن مسلمان دارد باید از وی اذن بگیرد.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی شبیری زنجانی.

 

حتما بخوانيد

*- ويژه نامه احکام ازدواج 

ویژه نامه احکام زن و شوهر

نحوه خواندن صیغه ازدواج دائم (متن+ترجمه)

نحوه خواندن صیغه ازدواج موقت(متن+ترجمه)

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

با توجه به حجم سوالات، به سوالات تکراری پاسخ داده نمی شود لطفا در سایت «سرچ» کنید.