وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

ازدواج با خواهر لواط دهنده

0

ازدواج با خواهر لواط دهنده / ازدواج با دختر ویا ازدواج با مادر لواط شده

ازدواج با خواهر لواط دهنده

لواط یعنی آمیزش جنسی مقعدی بین دو مرد که از اعمال ناپسند و حرام می باشد که جزو بزرگترین گناهان کبیره است. اما تفخیذ یا لاپایی نوعی رابطهٔ جنسی بدون دخول است که با فروکردن و مالیدن آلت جنسی مردانه بین ران‌های دیگری انجام می‌شود. هر دو عمل حرام می باشند و دارای عقوبت بسیار سنگین هستند. از جهت فقهی با خواهر لواط دهنده نمی توان ازدواج کرد و اگر ازدواجی نیز شده باشد و قبل از از آن العیاذ بالله این عمل شنیع صورت گرفته باشد آن ازدواج باطل است.

 

[مسأله 2405]

مسأله 2405 مادر و خواهر و دختر پسری که لواط داده (1) بر لواط کننده حرام است (2) اگر چه لواط کننده و لواط دهنده بالغ نباشند (3) ولی اگر گمان کند که دخول شده ، یا شک کند که دخول شده یا نه ، بر او حرام نمی شوند.

(1) (اراکی ): مادر و مادر بزرگ و خواهر و دختر و نوه پسری که لواط داده ..

(2) (مکارم ): خواه لواط دهنده بالغ باشد یا نابالغ ، ولی اگر لواط کننده نابالغ باشد حرام نمی شود، همچنین اگر شک داشته باشد که دخول حاصل شده یا نه .

(3) (خوئی )، (تبریزی )، (صافی ): ( (تبریزی ): بنا بر احتیاط) بر لواط کننده در صورتی که بالغ بوده حرام است ..

(فاضل ): مسأله اگر شخص بالغی با پسر نابالغی لواط کند، با احراز تحقّق دخول ؛ مادر، خواهر و دختر پسر بر او حرام می شود ولی اگر فاعل نابالغ باشد یا شک کند که بالغ بوده بر او حرام نمی شود و چنانچه هر دو بالغ باشند، بنا بر احتیاط بر او حرام می شود.

(سیستانی ): مسأله مادر و خواهر و دختر پسری که لواط داده ، بر لواط کننده در صورتی که بالغ بوده حرام می شود، هر چند کمتر از ختنه گاه داخل شود؛ و همچنین است بنا بر احتیاط لازم اگر لواط دهنده مرد باشد و یا آن که لواط کننده بالغ نباشد، ولی اگر گمان کند که دخول شده یا شک کند که دخول شده یا نه ، بر او حرام نمی شود؛ و همچنین مادر و خواهر و دختر لواط کننده بر لواط دهنده حرام نیست .

[لواط بعد از ازدواج]

مسأله 2406 اگر با مادر یا خواهر یا دختر کسی ازدواج نماید و بعد از ازدواج (1) با آن کس لواط کند آنها بر او حرام نمی شوند (2)

(1) (گلپایگانی )، (صافی ): و دخول به زوجه .. (2) (گلپایگانی )، (صافی ): و اگر بعد از عقد و پیش از دخول لواط کند بنا بر احتیاط واجب آن زن بر او حرام می شود.

(تبریزی ): مگر اینکه آن ازدواج به طلاق یا مانند آن در زمان لواط به هم بخورد و لواط کننده بخواهد دوباره با آنها ازدواج کند و در این صورت احتیاط واجب آن است که با آنها ازدواج ننماید.

(بهجت ): بنا بر أظهر آنان بر او حرام نمی شوند، گر چه أحوط باطل کردن عقد است به سبب طلاق .

(نوری ): هر چند بعد از ازدواج دخول به زوجه صورت نگرفته باشد.

(خوئی ): مسأله اگر بامادر یا خواهر پسری ازدواج نماید و بعد از ازدواج با آن پسر لواط کند آنها بر او حرام نمی شوند، مگر این که آن ازدواج به طلاق یا مانند آن به هم بخورد و لواط کننده بخواهد دوباره با آنها ازدواج کند، در این صورت احتیاط واجب آن است که با آنها ازدواج ننماید.

(فاضل ): مسأله اگر با مادر یا خواهر یا دختر پسری ازدواج نماید و بعد از ازدواج و دخول به زوجه با آن پسر لواط کند، آنان بر او حرام نمی شوند ولی اگر آنها را طلاق داد، بنا بر احتیاط واجب دو مرتبه آنها را عقد نکند و نیز اگر بعد از عقد و پیش از دخول لواط کند بنا بر احتیاط واجب آن زن بر او حرام می شود.

(سیستانی ): مسأله اگر با زنی ازدواج نماید، و بعد از ازدواج با پدر یا برادر یا پسر او لواط کند، بنا بر احتیاط واجب آن زن بر او حرام می شود.

  • توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،فاضل،  اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

 

طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي

حضرت آیت الله مکارم شیرازی

ازدواج با خواهر مفعول

سؤال 299. آیا لواط کننده مى تواند با خواهر مفعول ازدواج کند؟

جواب: «مادر» و «خواهر» و «دختر» پسرى که لواط داده بر لواط کننده حرام است، خواه لواط دهنده بالغ باشد یا نابالغ، ولى اگر لواط کننده نابالغ باشد حرام نمى شود، همچنین اگر شک داشته باشد که دخول حاصل شده یا نه.

سؤال 300. اگر (نعوذ باللّه) لواط بعد از ازدواج انجام شود، باعث حرمت خواهر مفعول بر او مى شود؟

جواب: اگر با «مادر» یا «خواهر» یا «دختر» کسى ازدواج نماید و بعد از ازدواج با آن شخص لواط کند آنها بر او حرام نمى شوند.

سؤال 301. شخصى با پسرى لواط کرده است ولى شک دارد که در زمان این عمل بالغ بوده یا نه، آیا ازدواج او با خواهر یا دختر یا مادر آن پسر جایز است؟

جواب: در صورتى که فاعل، مشکوک البلوغ باشد، خواهر و مادر و دختر آن پسر بر او حرام نمى شود.

سؤال 302. آیا خواهر، مادر و دختر لواط کننده بر لواط دهنده حرام مى باشند؟ در صورت نابالغ بودن طرفین، یا شک در دخول چه حکمى دارد؟

جواب: مادر، خواهر و دختر لواط کننده بر لواط دهنده حرام نیست; ولى عکس آن، یعنى مادر، خواهر و دختر لواط دهنده بر لواط کننده حرام است، به شرط آن که یقین به دخول حاصل شده باشد و لواط کننده بالغ باشد. > احکام خانواده در پرتو فقه اسلامى > 3. ازدواج با خواهر مفعول

شک در بلوغ لواط کننده

پرسش : شخصى با پسرى لواط کرده است ولى شک دارد که در زمان این عمل بالغ بوده یا نه، آیا ازدواج او با خواهر یا دختر یا مادر آن پسر جایز است؟
پاسخ : در صورتى که فاعل، مشکوک البلوغ باشد، خواهر و مادر و دختر آن پسر بر او حرام نمى شود.

حرمت خواهر و دختر کسی که لواط داده بر لواط کننده [ازدواج های حرام]
پرسش : اگر کسی با پسر عمویش لواط کرده باشد آیا میتواند با خواهر او ازدواج کند؟
پاسخ : مادر، خواهر و دختر پسری که لواط داده بر لواط کننده حرام است، در صورتیکه لواط کننده بالغباشد و دخول انجام شده باشد.

استفتائات آیت الله مکارم شیرازی.


مطابق نظر آيت الله سيستاني

مطابق نظر آيت الله سيستاني

پرسش: شخصی با کسی لواط نموده آیا می تواند با خواهر او ازدواج کند ؟

پاسخ: مادر و خواهر و دختر پسر نابالغی که لواط داده بر لواط کننده – در صورتى که بالغ بوده – حرام مى شود هرچند کمتر از ختنه گاه داخل شود و همچنین است بنابر احتیاط لازم اگر لواط دهنده بالغ باشد و یا آن که لواط کننده بالغ نباشد ، ولى اگر یقین به دخول ندارد (گمان یا شک دارد) ، بر او حرام نمی شوند. و همچنین مادر و خواهر و دختر لواط کننده بر لواط دهنده حرام نیست.

استفتائات آیت الله سیستانی.کلید: ازدواج با خواهر لواط دهنده ازدواج با خواهر لواط دهنده ازدواج با خواهر لواط دهنده ازدواج با خواهر لواط دهنده ازدواج با خواهر لواط دهنده ازدواج با خواهر لواط دهنده  همجنسگرایی مرد  همجنس گرایی مرد ازدواج با خواهر لواط دهنده ازدواج با خواهر لواط دهنده ازدواج با خواهر لواط دهنده ازدواج با خواهر لواط دهنده ازدواج با خواهر لواط دهنده ازدواج با خواهر لواط دهنده حکم ازدواج با خواهر لواط دهنده ازدواج با خواهر لواط دهنده ازدواج با خواهر لواط دهنده ازدواج لواط کننده با خواهر شخص لواط دهنده چه حکمی دارد ازدواج و لواط  حرمت ازدواج با خواهر لواط شده  ازدواج با خواهر مفعول تفخیذ چیست  قوم لوط حکم ازدواج با خواهر لواط دهنده ازدواج با خواهر لواط دهنده   فرق لواط و تفخیذ چیست

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

آدرس ایمیل شما به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.