وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

احکام موسیقی آیت الله سیستانی

پرسش: با توجه به آنچه که در روایات آمده ، غناء را چگونه تعریف می کنید ؟

10

احکام موسیقی آیت الله سیستانی

 

مطابق نظر آيت الله سيستاني

مطابق نظر آيت الله سيستاني

پرسش: آیا در اصطلاح فقهی موسیقی مترادف با غناست ؟

پاسخ: غنا آواز طرب انگیز است که مخصوص مجالس لهو و عیاشی است و موسیقی صدای آلات مخصوص است

پرسش: لطفا نظر خود را در مورد غنا بیان بفرمائید ؟

پاسخ: غنا حرام است ، و منظور از آن سخن باطلى است که با آوازى خوانده میشود که مناسب مجالس لهو و لعب باشد . و همچنین جایز نیست با این گونه صدا قرآن و دعا و مانند آن را بخوانند ، ـ و بنابر احتیاط واجب ـ سخنانى غیر از آنچه گفته شد نیز به این گونه صدا نخوانند .

و همچنین گوش دادن به غنا حرام است و اجرت گرفتن بر آن نیز حرام است و ملک گیرنده نمیشود . و همچنین یاد گرفتن و یاد دادن آن نیز جایز نیست .

و موسیقى یعنى نواختن آلات مخصوص موزیک نیز اگر به نحوى باشد که مناسب مجالس لهو و لعب است حرام است ، و غیر آن حرام نیست . و اجرت گرفتن بر نواختن موسیقىِ حرام ، نیز حرام است ، و ملک گیرنده نمیشود ، و تعلیم و تعلّم آن نیز حرام است.

پرسش: با توجه به آنچه که در روایات آمده ، غناء را چگونه تعریف می کنید ؟

پاسخ: غنا خوانندگیست که از نظر مضمون لهوی و از نظر وزن دارای آهنگهای مناسب مجالس عیش وطرب و رقص باشد البته خواندن قرآن مجید و ادعیه و اذکار مبارکه به این نوع آهنگها نیز حرام است و همچنین است بنابراحتیاط لازم خواندن دیگر مضامین غیر لهوی باینگونه آهنگها و استماع آنها نیز همین حکم را دارد .

پرسش: معیاری که برای حرمت غنا و موسیقی بیان شده آنست که متناسب با مجالس لهو و لعب باشد لطفا مقصود از مناسب را بیان فرمائید ؟

پاسخ: مقصود از مناسب مجالس لهو و لعب آن است که شنونده موسیقی یا آهنگ ترانه ای – مخصوصا اگر در چنین اموری اهل اطلاع باشد – تشخیص بدهد که این آهنگ در مجالس معصیت و فسق استفاده می گردد و یا اینکه مشابه آن است.

پرسش: آیا با لحن اهل فسوق که همانا غنا است می شود قرآن یا اشعار مذهبی را خواند ؟

پاسخ: جائز نیست با این لحن قرآن یا اشعار مذهبی خوانده شود بلکه احتیاط واجب آن است که سخن غیر مذهبی نیز با این لحن خوانده نشود و تشخیص اینگونه لحن با خود مکلف است .

 

پرسش: شنیدن آهنگ در صورتی که تأثیری بر روی شخص نگذارد و برای او عادی باشد چه حکمی دارد ؟

پاسخ: اگر مناسب با مجالس لهو و لعب باشد حرام است ولو این که تأثیر بر او نگذارد .

پرسش: آیا شنیدن صدای خواننده زن بدون قصد لذت اشکال دارد؟

پاسخ: اگر آواز محسوب می شود گوش دادن به آن حرام است و همچنین ـ بنابر احتیاط لازم ـ اگر با آهنگ مناسب مجالس لهو و لعب بخواند هرچند آواز محسوب نشود، و نیز اگر گوش دادن به آن با تلذذ شهوی و یا با خوف وقوع در حرام باشد جایز نیست. و در غیر این موارد مانعی ندارد.

پرسش: آیا تشخیص حالت غنا به عهده مقلد است؟

پاسخ: بیان مفهوم آن به عهد مرجع تقلید است و مصداق آن به عهده مکلف است.

پرسش: در مسابقات بین المللی قرائت قران یکی از قاریان خانم بود حکم معظم له در مورد قرائت قران توسط خانم چیست؟

پاسخ: اگر زن بداند مرد اجنبی صدای او را می شنود حرام است صدای خود را نازک و زیبا کند به حدی که عادتا موجب تهییج باشد .

پرسش: آیا بانوان در شب زفاف و عروسی می توانند با هر نوع آهنگی آواز خوانی کنند حتی با آهنگ های متناسب مجالس لهو و لعب؟ و آیا آنان می توانند از آلات و ابزار موسیقی استفاده کنند؟ و آیا آن وضع را می توان در مجلس عقد خوانی، شب حنابندان و یا مناسبت های دیگر، تکرار کرد یا مخصوص شب عروسی است؟

پاسخ: بنابر احتیاط واجب، چنان آواز خوانی ها حتی در شب زفاف و عروسی هم ترک شود تا چه رسد به شبها و مناسبت های دیگر و حکم موسیقی و آواز خوانی حلال و حرام در مسائل قبل توضیح داده شد.

پرسش: شنیدن صدای زن تا چه حدی برای مرد نامحرم جائز است ؟

پاسخ: شنیدن صدای زن نامحرم اگر از روی لذت نباشد و ترس افتادن در حرام نباشد اشکال ندارد .

پرسش: غنائی که شب زفاف و عروسی استثناء کرده اند ایشان قبول دارند یا خیر ؟

پاسخ: به نظر ایشان مورد اشکال است.

پرسش: آیا عرفانی بودن اشعار که با غنی خوانده شده سبب از بین رفتن حرمت غنی می باشد ؟

پاسخ: فرقی نمی کند و غنا حرام است .

پرسش: کسی که عادت به گوش دادن به ترانه دارد و ترک آن بسیار مشکل است آیا می تواند گوش کند یا خیر ؟

پاسخ: نمی تواند .

پرسش: گوش دادن به نوار ترانه مرد چنانچه موجب برانگیختن شهوت نشود و اثر نکند چه حکمی دارد ؟

پاسخ: جائز نیست .

 

پرسش: حکم دقیق موسیقی به هر صورت یا انواع اصوات اعم از سرودهای بدون موسیقی یا نوحه ها یا مداحی ها به سبک جدید را خواستارم ؟

پاسخ: آوازهایی که مخصوص اهل لهو و لعب نیست اشکال ندارد و اما آنچه از الحان اهل لهو و لعب است اگر با کلام باطل باشد حرام است و اگر با نوحه و مداحی و امثال آن باشد به احتیاط واجب جایز نیست و موزیک اگر مناسب مجالس لهو و لعب باشد حرام است وگرنه حرام نیست.

 

پرسش: ترانه هائی که موجب تحریک شهوت نشود همان غناست ؟

پاسخ: بله و غنا به همه نوعش حرام است .

پرسش: چنانچه غنا دارای موارد محلله و محرمه باشد ، شاخصهای آنرا بیان فرمائید ؟

پاسخ: غنا به همه نوعش حرام است حتی در شب زفاف عروسی به احتیاط واجب.

پرسش: آیا غنا به عنوان اولی حرام است یا بعنوان ثانوی مثل لهو الحدیث و امثال اینها ؟

پاسخ: بله بعنوان اولی حرام است ، و دلیل بر حرمت ذاتی او وجود دارد .

پرسش: آیا الف و لام (الغنا) در روایات الف و لام عهد است ؟

پاسخ: خیر .

پرسش: می خواستم بدانم موسیقی که در تنهایی گوش داده می شود و انسان را به فساد ( غنا و شهوت و … ) مبتلا نسازد چه حکمی دارد ؟

پاسخ: اگر لهوی باشد جایز نیست .

پرسش: من یک دختر هستم اگر قرآن ، شعر یا سرود را با صوت در جلوی مرد نامحرم بخوانم آیا جایز است؟

پاسخ: جایز نیست صدای خود را نازک و زیبا کند که عادتا موجب تهییج شهوت شود.

پرسش: نظر حضرتعالی در مورد صدای زنی که آواز می خواند چیست؟ با این فرض که مناسب مجالس لهو ولعب نباشد . در واقع آیا مطلق صدای زن حرام است یا حکم آن مانند مرد به شرایط (لهوی بودن و غیره …) بستگی دارد ؟

پاسخ: زن جایز نیست صدای خود را نازک کند به نحوی که نوعا مهیج باشد

 

باب دوم : معاملات ـ فصل 10 ـ احکام موسیقی
برخی از مردمان مسلمان در کشورهای غیز اسلامی و حتی احیاناً در خود کشورهای اسلامی معمولاً به آهنگ ها،موسیقی ها، آوازهای
خوانندگان،پایکوبی رقاصان در گوشه وکنار خیابان ها،مدرسه ها،خانه های همسایگان و در اتومبیل ها و اتوبوسها در حال حرکت،گوش می کنند وچون گاهی اوقات، آن صدا ها گوش خراش است خودبه خود این سؤال پیش می آید آیا این آهنگها آوازهارا می توان گوش کرد؟آیا رقص برای ماجایز است؟
مادر ذیل، به این سؤالات پاسخ می دهیم.
مسئله539ـ موسیقی ، هنر وفنی است از هنرهاو فنون بشری و در زمان های اخیر رواج بیشتری دارد. برخی از انواع آن حلال است و می توان به آن گوش داد و برخی دیگر حرام می باشد و گوش دادن به آن جایز نمی باشد.
مسئله540ـ موسیقی حلال، آن است که با مجالس لهو و لعب تناسب ندارد و به عکس آن،موسیقی حرام به موسیقی ای گفته می شودکه با مجالس لهو و لعب هماهنگی دارد.
مسئله541ـ مقصود از جمله((متناسب با مجالس لهو و لعب)) این نیست که آن موجب آرامش روحی و تغییرحال و وضع انسان می شود که چنان چیزی خوب است و احیاناً موسیقی و آواز حلال نیز آن وضع را به وجودمی آورد بلکه مقصود ازآن ، این است که شنونده آن خصوصاً اگر باهنر و فن موسیقی آشناباشد می داند که کدامیک با مجالس لهو و لعب ومشابه آنها،تناسب داردوآنها یک ندراد.
مسئله542ـ رفت و آمد به جاهایی که درآنها موسیقی حلال پخش می شود،جایز است وگوش دادن به آن حتی مدت طولانی ،مادام که به حرام نینجامد بی اشکال می باشد.
مسئله543ـ به اماکن عمومی که در آنها موسیقی حرام پخش می شود،می توان رفت و آمد کرد به شرط آنکه به آن موسیقی از روی عمدو قصد، گوش ندهند مانند سالن هااستقبال و بدرقه مسافران،پاویون ها، پارک های عمومی ،رستوران ها،قهوه خانه ها،و امثال آنها،زیراگوش دادن به موسیقی حرام،ممنوع است نه کشیدن هر صدایی هر چندکه از روی عمد گوش ندهیم،حرام باشد.
مسئله544ـ موسیقی حلال رادرآموزشگاههای ویژه و یادیگر جاهای مناسب،می توان آموخت.
اعم ازآنکه یادگیرنده بزرگسال باشد و یا کوچک به شرط آنکه آمد و رفت به آن اماکن در تربیت وبنیاد دینی او اثر منفی نگذارد.
مسئله545ـ غنا و آواز خوانی حرام است و گوش دادن و کاسب کاری به وسیله ان نیز حرام می باشد و مقصود از غنا و آواز خوانی حرام، آن سخنان لهوی است که به آهنگ های مبتذل در نزد اهل لهو و لعب، می انجامد.
مسئله546ـ خواندن قرآن ،دعا،ذکر و ورد با آهنگ های شناخته شده در نزد اهلو لهو و لعب،جایز نیست و بنابر احتیاط واجب،جز آنها نیز به صورت شعر و نثر با همان آهنگ، خوانده نشود.
مسئله547ـ حرمت استماع موسیقی و غنای حرام در سنت نبوی مورد توجه قرار گرفته است.
رسول خدا در یک حدیث شریف فرمود: خواننده، زناکار، نی نواز، دف زن، همگی کر و کور و لال از قبر به عرصات محشر واردکی شوند.
وفرمود: هر کس به لهو و غنای حرام گوش دهد در گوش او به روز قیامت مس مذاب ،می ریزند.
و باز فرمود:غنا و موسیقی حرام و مبتذل، وسیله و راهی به سوی زناست.
مسئله548ـ زن در برابر شوهرش به قصد لذت و تحریک او و جز آن،جایز است بر قصد اما درمقابل مردان دیگر نباید رقص کند و بنابر احتیاط واجب در برابر زنان نیز نرقصد.
مسئله549ـ دست و کف زدن درجشن ها،عروسی ها و میلادیه های مذهبی برای همه زنان و مردان جایز است.
واینک به نمونه های از استفتائات و پاسخ های آیت الله العظمی سیستانی توجه کنید:
مسئله550ـ راجع به موسیقی حلال و موسیقی حرام،سؤال فراوان می شود.آیا می توانیم بگوییم :
موسیقی ای که غریزه جنسی را تحریک می کند و مبتذل و شهوت بر انگیز است، حرام می باشد و اما موسیقی ای که آرام بخش اعصاب بوده و روح و روان را راحتی بخشدو یا آهنگ هایی که بافیلم ها همراه است(موسیقی متن) و موسیقی های حماسی و رزمی ، موسیقی حلال می باشد؟
جواب: موسیقی حلال، آن است که بامجالس لهو و لعب مناسب نبست هر چند که ممکن است آرام بخش اعصاب نباشد مانند مارش نظامی و عزا.
مسئله551ـ هم چنانکه از موسیقی حلال و حرام سؤال فروان می شود از آوازخوانی حلال و حرام نیز پرسش فروان به عملی آید آیا در این باره نیز می توان گقت: آواز خوانی ای که غریزه جنسی و شهوانی را برمی انگیزد و در سطح گسترده به ارضای شهوت جنسی بینجامد،آن آواز خوانی حرام است و اما آواز خوانی هایی که غرائز سلیم خفته را بیدار می کندو نفوس آدمی و افکار انسان را در سطح بالایی ارتقا می بخشد مثل آوازهای دینی ،که سیره نبوی و ستایش امامان را زمزمه می کند و یا آوازهای حماسی و سرودهای نشاط آور و سازنده اخلاقی ،عرفانی ، حلال می باشند؟
جواب: غنا و آواز خوانی به طور کلی حرام است و آن بنابر نظر و رأی برگزیده ما،عبارت است از کلام بیهوده ولهوی که با آواز وآهنگ متناسب در نزد اهل لهو و لعب،اجرا می شود و تلاوت قرآن،دعاو ثنای انبیاءو اولیاء وامامان اهل بیت هم با همین وضع و آهنگ حرام است و خواندن چیزهای دیگر از انواع کلمات غیر لهوی مانند سرودهای حماسی ،رزمی با همان لحن و آهنگ غنایی که یاد شد،بنابر اختیاط واجب حرام است.و اما آوازهایی که تعریف مابر آن صدق نکند،ذاتاً حرام نمی باشد.
مسئله 552ـ آیا به آوازخوانی های دینی و مدح و ثنای امامان که همراه موسیقی اجراء می شود می توان گوش داد؟
جواب: حکم این سؤال از حکم مسئله قبل، معلوم می شود.
مسئله 553ـ آیا به قرائت قاریی که صدایش را ترجیع می دهد و می لرزاند، بدون قصد لذّت می توان گوش داد؟
جواب: اگر آهنگی که در قرائت، از آن آهنگ استفاده می شود از نوع غنای حرام نباشد شنیدن آن، مانعی ندارد.
مسئله 554ـ برخی خوانندگان و سرودخوانان، آهنگ و لحن مردمان فاسق و فاجر را تقلید می کنند و قصیده هایی در مدح امامان معصوم می خوانند پس مضمون، مخالف آن چیزی است که اهل فسق و فجور بدان مأنوس اند لیکن اصل لحن و آهنگ مربوط به آنان است آیا چنین آواز خوانی جایز است و گوش دادن به آن چطور است؟
جواب: بنابر احتیاط، حرام است.
مسئله 555ـ آیا بانوان در شب زفاف و عروسی می توانند با هر نوع آهنگی آواز خوانی کنند حتی با آهنگ های متناسب مجالس لهو و لعب؟ و آیا آنان می توانند از آلات و ابزار موسیقی استفاده کنند؟ و آیا آن وضع را می توان در مجلس عقد خوانی، شب حنابندان و یا مناسبت های دیگر، تکرار کرد یا مخصوص شب عروسی است؟
جواب: بنابر احتیاط واجب، چنان آواز خوانی ها حتی در شب زفاف و عروسی هم ترک شود تا چه رسد به شبها و مناسبت های دیگر و حکم موسیقی و آواز خوانی حلال و حرام در مسائل قبل توضیح داده شد.
مسئله 556ـ آیا به سرودهای انقلابی همراه پیانو، ساز، دف و نی و پیانو برقی می توان گوش داد؟
جواب: اگر موسیقی و آهنگ پخش شده، از نوع موسیقی متناسب با مجالس لهو و لعب، باشد، گوش کردن به آن، جایز نیست.
مسئله 557ـ مقصود از جمله “متعارف نزد اهل فسق و فجور” چیست؟
جواب: این جمله، در فتاوای ما نیامده است و آنچه ما در تعریف غنا و آهنگ گفتیم عبارت از جمله “آهنگ شناخته شده نزد اهل لهو و لعب” است و معنای آن، واضح است.
مسئله 558ـ مسلمانی، سهل انگار بوده و اکنون، ملتزم و متعهد گشته است. آیا او می تواند، تنها و یا با دوستانش همانند گذشته بعضی آوازها و موسیقی ها را که گوش می داده همچنان گوش دهد و آنها را زمزمه کند؟
جواب: با صدق عنوان موسیقی و آوازخوانی حرام، جایز نیست.
مسئله 559ـ آوازهایی هستند با لغت بیگانه و با صدای اجنبی و استادان زبان می گویند که یادگیزی زبان همراه آن آواز و موسیقی، آسیان تر است آیا به هدف آموزش زبان به چنان موسیقی و آواز می توان گوش داد؟
جواب: اگر غنا و موسیقی حرام بر آن صدق کند گوش دادن به آن، جایز نمی باشد.
مسئله 560ـ ابزار و الات موسیقی، بسیار فراوان و گوناگونند. و در مجالس موسیقی و خوانندگانی مورد استفاده قرار می گیرند و گاهی هم، فقط برای راحتی و آرامش روحی نواخته می شوند آیا ساختن و خرید و فروش و نواختن آنها به قصد آرامش روحی و گوش دادن به نوازندگی آن کس که بر آنها می نوازد جایز است؟
جواب: داد و ستد آلات و ابزار موسیقی حرام و ساختن و گرفتن دستمزد بر آنها، جایز نمی باشد و مقصود از آلت لهو حرام آن است که آن، برای چنان کاری ساخته شده و مالیّت آن بستگی به چیزی دارد که به آن هدف ساخته شده و جز در لهو حرام مصرف ندارد.
مسئله 561ـ آیا ساختن و خرید و فروش آلات موسیقی که برای بازی بچه ها و آرام کردن آنها فراهم گشته است جایز است؟ و آیا بزرگسالان می توانند از آنها استفاده کنند؟
جواب: اگر موسیقی حاصل از آنها، همان موسیقی متناسب با مجالس لهو و لعب باشد داد و ستد آنها جایز نیست و افراد بالغ و مکلّف نمی توانند از آنها استفاده کنند.
مسئله 562ـ در برخی مدارس رسمی انگلستان برای دانش آموزان رقص یاد می دهند و آن را روی آهنگ موزیکی تنظیم و همراه می کنند که حرکت رقص کننده را به هنگام رقص توجیه می کند آیا در چنین کلاس درسی می توان حاضر شد؟ و اگر دختر و یا پسر جوان برای شرکت در چنان کلاسی، شوق و رغبت نشان دهند بر پدر و مادر واجب است که آنان را منع کنند؟
جواب: حضور دانش آموزان نوجوان، در چنین کلاسهایی اگر بر تربیت دیینی آنان اثر منفی باقی بگذارد که غالباً چنین است، جایز نمی باشد بلکه بنابر احتیاط، به طور مطلق جایز نیست.
مسئله 563ـ آیا یادگیری هنر رقص جایز است؟
جواب: بنابر احتیاط به طور مطلق جایز نمی باشد.
مسئله 564ـ آیا می توان مجالس رقصی به پاکرد که در آنها زن و شوهر با هم و با آهنگ موزیک آرام و جامه های رسمی، می رقصند؟
جواب: جایز نیست.
مسئله 565ـ آیا رقص زنان در جلوی زنان و مردان در جلوی مردان در یک جشن، آن هم جداگانه با موزیک و یا بدون آن، جایز است؟ جواب: رقص زن و یا مرد به طور کلی، محل اشکال است و احتیاط در ترک آن است و حکم موزیک در مسائل قبل، گفته شد.
مسئله 566ـ آیا زن می تواند دربرابر شوهرش با موزیک و یا بدون آن، برقصد؟
جواب: بدون موزیک، جایز می باشد.
مسئله 567ـ در برخی کشورهای غربی دانش آموزان دختر و پسر را به آموختن هنر رقص، مجبور می کنند و این گونه رقص با موزیک متعارف همراه نیست و جنبه لهوی نداردو فقط مادّه درسی محسوب است آیا پدران و مادران می توانند به فرزندان دختر و یا پسر خود اجازه حضور در آن کلاسها را بدهند؟
جواب: اگر چنان کاری با تعلیم و تربیت دینی فرزندان، منافات داشته جایز نیست بلکه بنابر احتیاط و با فرض بلوغ فرزندان، اجازه حضور در چنان کلاسی به طور مطلق حرام می باشد مگر آنکه آنان برای خود حجّت شرعی داشته باشند مثلاً از کسی تقلید کنند که او حضور در چنان کلاسی را جایز می شمرد در این صورت، دادن اجازه حضور بلامانع است.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی سیستانی

حتما بخوانيد

احکام موسیقی احکام موسیقی در اسلام احکام موسیقی مکارم احکام موسیقی و رقص احکام موسیقی و غنا احکام موسیقی احکام موسیقی رپ احکام موسیقی در قرآن احکام موسیقی زن احکام موسیقی سنتی احکام موسیقی در قرآن احکام موسیقی و غنا احکام موسیقی عروسی احکام موسیقی  موسیقی احکام شنیدن موسیقی حكم شرعي موسيقي احکام موسیقی سیستانی احکام موسیقی سنتی حكم موسيقي سيستاني کتاب احکام موسیقی احکام موسیقی از نظر آیت الله سیستانی احکام موسیقی از دیدگاه اسلام احکام موسیقی از نظر سیستانی احکام موسیقی از نظر مکارم شیرازی احکام موسیقی از نظر خامنه ای احکام موسیقی از نظر امام خامنه ای احکام موسیقی از نظر اسلام احکام موسیقی در اسلام احکام الات موسیقی احکام اموزش موسیقی احکام نواختن موسیقی احکام موسیقی از نظر سیستانی احکام موسیقی از نظر خامنه ای احکام موسیقی از نظر امام خامنه ای احکام موسیقی از نظر آیت الله سیستانی احکام موسیقی از نظر اسلام احکام موسیقی مکارم احکام موسیقی مراجع احکام موسیقی مطرب احکام موسیقی مقام معظم رهبری احکام شرعی در مورد موسیقی احکام موسیقی در ماه محرم احکام موسیقی در ماه رمضان احکام در مورد موسیقی احکام کامل موسیقی کتاب احکام موسیقی کتاب ام موسیقی رهبری احکام موسیقی رپ احکام موسیقی و رقص احکام موسیقی در ماه رمضان احکام موسیقی مقام معظم رهبری احکام موسیقی در اسلام احکام موسیقی در قرآن احکام موسیقی در عروسی احکام موسیقی در ماه محرم احکام موسیقی در ماه رمضان حكم موسيقي در قران احکام گوش دادن موسیقی احكام گوش دادن موسيقي موسیقی در احکام احکام درباره موسیقی احکام موسیقی پاپ احکام موسیقی و غنا احکام موسیقی و رقص احکام موسیقی ورزشی حکم موسیقی و رقص حکم موسیقی و غنا موسیقی و احکام آن

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

آدرس ایمیل شما به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.

10 نظرات
 1. حمیدرضا می گوید

  سلام،
  بنده به برخی آهنگ ها علاقه دارم که خواننده در حین خواندن آن آهنگ در کنسرتش حرکات و نمایش های هیجانی از خود نشان می دهد. آیا این چنین کنسرتی مصداق مجالس لهو و لعب است؟

  همچنین برخی آهنگ ها را گوش می دهم که با اینکه شاد نیستند، هیجان لذت بخشی منتقل می کنند. برخی دیگر نیز لحن خشنی دارند و حس غرور لذت بخشی منتقل می کنند(سبک راک). آیا این آهنگ ها مصداق طرب انگیز بودن اند؟
  دقت کنید خواننده شان مرد هست.

  با تشکر فراوان

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   تشخیص مصداق بر عهده شماست، حکم در متن نوشتار آمده است.
   اکثر این موسیقی ها دارای اشکال شرعی هستند.
   وفقکم الله لکل الخیر

 2. sanayousefi می گوید

  سلام. میشود از آهنگ های حلال و انهایی که لهو و لعب نیست مثال بزنید؟

  1. حجت الاسلام مهدی یوسف وند می گوید

   سلام علیکم
   موسیقی حتی موسیقی غیر حرام نیز از جهت اخلاقی در روایات نهی شده است و آثار مخربی برای اهل ایمان دارد.
   مصداق موسیقی را خود شما باید تحقیق کنید.
   وفقکم الله لکل خیر

 3. فاطمه می گوید

  ببخشید من به کلاس گیتار میروم که استادم مرد هستند و هیچ موردی وجود ندارد اما در قسمتی از اموزش باید برایشان بخوانم تا عیب هایم رابگیرند استادم مرد بسیار خوب و محترمی هستند و هیچ تحریک و شهوت و گناهی در کار نیست ایا حکم خاصی دارد؟

  1. حجت الاسلام مهدی یوسف وند می گوید

   سلام علیکم
   نواختن گیتار به کیفیت لهوی جایز نیست.
   اگر آواز محسوب می شود خواندن آن نزد نامحرم حرام است و همچنین ـ بنابر احتیاط لازم ـ اگر با آهنگ مناسب مجالس لهو و لعب بخواند هرچند آواز محسوب نشود، و نیز اگر گوش دادن به آن با تلذذ شهوی و یا با خوف وقوع در حرام باشد جایز نیست.

   وفقکم الله لکل خیر

 4. محمد علی می گوید

  لطفا میشه بگید چه اهنگ هایی میتوانیم گوش کنیم و چه اهنگ هایی را نمیتوان گوش کرد

  1. حجت الاسلام مهدی یوسف وند می گوید

   سلام علیکم
   در متن نوشتار بالا کامل توضیح داده شده است. لطف کنید مطالعه نمایید اگر جایی ابهام بود در خدمتیم.
   وفقکم الله لکل خیر

 5. یاسین می گوید

  ببخشید من میخوام انتخاب رشته کنم به موشیقی هم علاقه دارم ایا اهنگ های [****]و..حرام است ویا گناه داره (خواننده گی اهنگ شادبرای مراسم ازدواج گناه دارد )

  1. حجت الاسلام مهدی یوسف وند می گوید

   سلام علیکم
   موسیقی آثار سوء اخلاقی برای قلب مومن دارد، ونوع آهنگهای امروزی که مطابق لهو و لعب است حرام می باشد و درآمد آن نیز حرام است.
   توصیه می کنیم به دنبال رشته ها و کارهایی باشید کهآلوده به گناه و معصیت و حرام نباشد، آثار وضعی بر زندگی می گزارد و کمترین اثر آن اینست که نور ایمان و عبادات را از قلب می برد.
   وفقکم الله لکل الخیر