وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

احکام لباس احرام‏

0

احکام لباس احرام‏

فهرست این نوشتار:

لگو احکام حج و عمره

فصل سوم: واجبات احرام‏

 

278- واجبات احرام سه چيز است:

1- پوشيدن جامه احرام‏

279- هنگام محرم شدن و در حال احرام،[1] پوشيدن دو جامه احرام- كه يكى «لنگ» و ديگرى «ردا» است- بر مردان واجب است.

احتياط واجب‏[2] آن است كه پوشيدن اين دو جامه‏[3]، قبل از نيت احرام و تلبيه باشد؛ و اگر كسى بعد از لبيك بپوشد، احتياط[4] آن است كه لبيك را دوباره بگويد.

 

[1] ( 1). آية اللَّه فاضل: احتياط مستحب است كه زن‏ها نيز دو جامه احرام را هنگام محرم شدن بپوشند. آية اللَّه‏صافى: و در طواف و سعى.

آية اللَّه گلپايگانى: پوشيدن دو جامه احرام اختصاص به مردان ندارد و احتياط واجب آن است كه زن‏ها نيز دو جامه را بپوشند، اگرچه كندن لباس دوخته بر آن‏ها واجب نيست و جايز است بعد از احرام دو جامه احرام را بيرون بياورند و با همان لباس خودشان باشند وبهتر آن‏است كه درحال سعى وطواف دو جامه‏احرام را دربرداشته باشند.( مناسك‏فارسى، ص 28).
[2] ( 2). آية اللَّه بهجت: محل پوشيدن، از باب مقدّمه، قبل از نيّت وتلبيه است؛ واحتياط در صورت تاخيرپوشيدن، در اعاده نيّت وتلبيه است.( مناسك شيخ، ص 14).

آية اللَّه صافى، آية اللَّه گلپايگانى: مى‏بايست قبل از نيت و تلبيه دو جامه را بپوشند.
[3] ( 3). آية اللَّه نورى: لباسهاى دوخته را بكند و اين دو جامه را …
[4] ( 4). آية اللَّه خامنه‏ اى، آية اللَّه فاضل: احتياط مستحب است.

آية اللَّه سيستانى: احتياط مستحب اعاده نيت و تلبيه است.( مناسك، مسأله 189).

جواز پوشيدن بيشتر از دو جامه‏

 

280- حداقل مقدارِ واجبِ لباس احرام، دو جامه است و زيادتر مانع ندارد.

عدم جواز اكتفا به يك جامه‏

 

281- بنابر احتياط واجب‏[1] در حال اختيار، به يك جامه بلند- كه مقدارى از آن را لنگ و مقدارى را ردا قرار دهد- اكتفا نشود[2] بلكه بايد دو جامه جدا باشند.

 

[1] ( 1). آيةاللَّه خامنه ‏اى: پوشيدن دو جامه احرام واجب تعبدى است.
[2] ( 2). آية اللَّه بهجت: احرام صحيح است.

آية اللَّه سيستانى: بلكه ظاهر اين است كه كافى نباشد.

مقدار پوشش جامه احرام‏

 

282- پوشيدن لباس احرام به ‏نحو متعارف كفايت مى‏كند و لازم نيست‏[1] لنگ، ناف و زانو را بپوشاند؛ هر چند پوشاندن آنها مستحب است.

 

[1] ( 3). آيةاللَّه بهجت: ازار از ناف تا زانو را بايد بپوشاند( مناسك، مسأله 189).

آية اللَّه تبريزى، آية اللَّه خويى: بايد به اندازه‏اى باشد كه ناف تا زانو را بپوشاند.

آيات عظام سيستانى، صافى، گلپايگانى، مكارم: بنابر احتياطِ واجب، لازم است.

شاید این مطالب را هم بپسندید:

عدم اعتبار كيفيت خاص در پوشيدن‏

 

283- در پوشيدن دو جامه احرام، ترتيب خاصى معتبر نيست، بلكه به هر ترتيبى‏[1] باشد، مانع ندارد، فقط بايد- به هر كيفيتى كه مى‏خواهد- يكى را لنگ و يكى را ردا قرار دهد؛ و احتياط مستحب‏[2] آن است كه ردا، شانه‏ها را بپوشاند.[3]

 

[1] ( 4). آية اللَّه بهجت: يكى از آن‏ها بايد بپوشاند ما بين ناف و زانو را و ديگرى كه ردا باشد آنقدر باشد كه دو شانه‏را بپوشاند به‏نحوى‏كه ردا و تردّى به آن صادق باشد.( مناسك شيخ، ص 14).

آية اللَّه خامنه‏ اى: اگر به نحو متعارف باشد كفايت مى‏كند.

آية اللَّه تبريزى، آية اللَّه خويى: احتياط آن است كه پوشيدن به نحو متعارف باشد.

آية اللَّه سيستانى: احتياط مستحب اين است كه پوشيدن به نحو متعارف باشد.
[2] ( 5). آية اللَّه مكارم: بنابر احتياط واجب.

آيات‏عظام بهجت، تبريزى، خامنه‏اى، صافى، گلپايگانى: بايدردا به‏قدرى باشدكه‏شانه‏هارا بپوشاند.

آية اللَّه سيستانى: احتياط واجب اين است كه ردا به اندازه‏اى باشد كه دو شانه و دو بازو و مقدار قابل توجّهى از كمر را بپوشاند.( مناسك، مسأله 189).
[3] ( 6). آية اللَّه فاضل: بلكه واجب است علاوه بر آن، قسمتى را بپوشاند؛ به‏گونه‏اى كه صدق ردا بكند.

 

قصد قربت در پوشيدن احرام و كندن دوخته‏

 

284- بنابر احتياط واجب،[1] هنگام پوشيدن جامه احرام، نيت و قصد امر الهى و اطاعت او جلّ جلاله، واجب است؛[2] و احتياط مستحب آن است كه هنگام كندن جامه دوخته هم، قصد اطاعت كند.

[1] ( 7). آية اللَّه فاضل: براى مردان كه لباس احرام مى‏پوشند واجب است آن را با قصد قربت بپوشند و زنان نيزلازم است نيت كنند لباسى را كه پوشيده‏اند لباس احرام آنهاباشد.
 

[2] ( 1). آية اللَّه بهجت و آية اللَّه سيستانى: در پوشيدن لباس احرام قصد قربت لازم است.
5

شرط لباس احرام از حيث صحت نماز در آن‏

 

285- در جامه احرام، صحت نماز شرط است؛[1] پس احرام در جامه حرير و غير مأكول‏[2] و جامه متنجّس به نجاستِ غير معفوِّ در نماز، كفايت نمى‏كند.

 

[1] ( 2). آية اللَّه بهجت: بنابر احتياط. در مجموع موانع نماز خواندن در لباس.( مناسك شيخ، ص 14).
[2] ( 3). آية اللَّه سيستانى: بنابر احتياط واجب در غير درندگان.

لباس بدن نما

 

286- لنگ بايد نازك و بدن‏نما نباشد؛ و همچنين است بنابر احتياط مستحب‏[1] ردا.[2]

 

[1] ( 4). آيات عظام بهجت، تبريزى، خويى، فاضل، مكارم، نورى: احتياط واجب است.

آية اللَّه سيستانى: احتياط اين است كه هيچ قسمتى از إزار بدن نما نباشد، ولى اين شرط در ردا معتبر نيست.( مناسك، مسأله 193).

آية اللَّه صافى، آية اللَّه گلپايگانى: معظم‏له در مناسك فارسى احتياط وجوبى و در مناسك عربى فتوا مى‏دهند به اينكه بدن‏نما نباشد.
[2] ( 5). آية اللَّه خامنه‏ا ى: بدن‏نما بودن ردا مانع ندارد، مشروط بر اين‏كه ردا بر آن صدق كند.

منبع: سایت هدانا برگرفته از مناسك حج با حواشى و مطابق با فتاوای دوازده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: خامنه ای، سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، وحید خراسانی، بهجت،فاضل ، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

حتما بخوانيد

ویژه نامه احکام حج و عمره

ویژه نامه احکام جامع سایت هدانا

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

با توجه به حجم سوالات، به سوالات تکراری پاسخ داده نمی شود لطفا در سایت «سرچ» کنید.