وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

احکام لباس احرام‏

0

احکام لباس احرام‏

لگو احکام حج و عمره

فصل سوم: واجبات احرام‏

 

278- واجبات احرام سه چيز است:

1- پوشيدن جامه احرام‏

279- هنگام محرم شدن و در حال احرام،[1] پوشيدن دو جامه احرام- كه يكى «لنگ» و ديگرى «ردا» است- بر مردان واجب است.

احتياط واجب‏[2] آن است كه پوشيدن اين دو جامه‏[3]، قبل از نيت احرام و تلبيه باشد؛ و اگر كسى بعد از لبيك بپوشد، احتياط[4] آن است كه لبيك را دوباره بگويد.

 

[1] ( 1). آية اللَّه فاضل: احتياط مستحب است كه زن‏ها نيز دو جامه احرام را هنگام محرم شدن بپوشند. آية اللَّه‏صافى: و در طواف و سعى.

آية اللَّه گلپايگانى: پوشيدن دو جامه احرام اختصاص به مردان ندارد و احتياط واجب آن است كه زن‏ها نيز دو جامه را بپوشند، اگرچه كندن لباس دوخته بر آن‏ها واجب نيست و جايز است بعد از احرام دو جامه احرام را بيرون بياورند و با همان لباس خودشان باشند وبهتر آن‏است كه درحال سعى وطواف دو جامه‏احرام را دربرداشته باشند.( مناسك‏فارسى، ص 28).
[2] ( 2). آية اللَّه بهجت: محل پوشيدن، از باب مقدّمه، قبل از نيّت وتلبيه است؛ واحتياط در صورت تاخيرپوشيدن، در اعاده نيّت وتلبيه است.( مناسك شيخ، ص 14).

آية اللَّه صافى، آية اللَّه گلپايگانى: مى‏بايست قبل از نيت و تلبيه دو جامه را بپوشند.
[3] ( 3). آية اللَّه نورى: لباسهاى دوخته را بكند و اين دو جامه را …
[4] ( 4). آية اللَّه خامنه‏ اى، آية اللَّه فاضل: احتياط مستحب است.

آية اللَّه سيستانى: احتياط مستحب اعاده نيت و تلبيه است.( مناسك، مسأله 189).

جواز پوشيدن بيشتر از دو جامه‏

 

280- حداقل مقدارِ واجبِ لباس احرام، دو جامه است و زيادتر مانع ندارد.

عدم جواز اكتفا به يك جامه‏

 

281- بنابر احتياط واجب‏[1] در حال اختيار، به يك جامه بلند- كه مقدارى از آن را لنگ و مقدارى را ردا قرار دهد- اكتفا نشود[2] بلكه بايد دو جامه جدا باشند.

 

[1] ( 1). آيةاللَّه خامنه ‏اى: پوشيدن دو جامه احرام واجب تعبدى است.
[2] ( 2). آية اللَّه بهجت: احرام صحيح است.

آية اللَّه سيستانى: بلكه ظاهر اين است كه كافى نباشد.

مقدار پوشش جامه احرام‏

 

282- پوشيدن لباس احرام به ‏نحو متعارف كفايت مى‏كند و لازم نيست‏[1] لنگ، ناف و زانو را بپوشاند؛ هر چند پوشاندن آنها مستحب است.

 

[1] ( 3). آيةاللَّه بهجت: ازار از ناف تا زانو را بايد بپوشاند( مناسك، مسأله 189).

آية اللَّه تبريزى، آية اللَّه خويى: بايد به اندازه‏اى باشد كه ناف تا زانو را بپوشاند.

آيات عظام سيستانى، صافى، گلپايگانى، مكارم: بنابر احتياطِ واجب، لازم است.

شاید این مطالب را هم بپسندید:

عدم اعتبار كيفيت خاص در پوشيدن‏

 

283- در پوشيدن دو جامه احرام، ترتيب خاصى معتبر نيست، بلكه به هر ترتيبى‏[1] باشد، مانع ندارد، فقط بايد- به هر كيفيتى كه مى‏خواهد- يكى را لنگ و يكى را ردا قرار دهد؛ و احتياط مستحب‏[2] آن است كه ردا، شانه‏ها را بپوشاند.[3]

 

[1] ( 4). آية اللَّه بهجت: يكى از آن‏ها بايد بپوشاند ما بين ناف و زانو را و ديگرى كه ردا باشد آنقدر باشد كه دو شانه‏را بپوشاند به‏نحوى‏كه ردا و تردّى به آن صادق باشد.( مناسك شيخ، ص 14).

آية اللَّه خامنه‏ اى: اگر به نحو متعارف باشد كفايت مى‏كند.

آية اللَّه تبريزى، آية اللَّه خويى: احتياط آن است كه پوشيدن به نحو متعارف باشد.

آية اللَّه سيستانى: احتياط مستحب اين است كه پوشيدن به نحو متعارف باشد.
[2] ( 5). آية اللَّه مكارم: بنابر احتياط واجب.

آيات‏عظام بهجت، تبريزى، خامنه‏اى، صافى، گلپايگانى: بايدردا به‏قدرى باشدكه‏شانه‏هارا بپوشاند.

آية اللَّه سيستانى: احتياط واجب اين است كه ردا به اندازه‏اى باشد كه دو شانه و دو بازو و مقدار قابل توجّهى از كمر را بپوشاند.( مناسك، مسأله 189).
[3] ( 6). آية اللَّه فاضل: بلكه واجب است علاوه بر آن، قسمتى را بپوشاند؛ به‏گونه‏اى كه صدق ردا بكند.

 

قصد قربت در پوشيدن احرام و كندن دوخته‏

 

284- بنابر احتياط واجب،[1] هنگام پوشيدن جامه احرام، نيت و قصد امر الهى و اطاعت او جلّ جلاله، واجب است؛[2] و احتياط مستحب آن است كه هنگام كندن جامه دوخته هم، قصد اطاعت كند.

[1] ( 7). آية اللَّه فاضل: براى مردان كه لباس احرام مى‏پوشند واجب است آن را با قصد قربت بپوشند و زنان نيزلازم است نيت كنند لباسى را كه پوشيده‏اند لباس احرام آنهاباشد.
 

[2] ( 1). آية اللَّه بهجت و آية اللَّه سيستانى: در پوشيدن لباس احرام قصد قربت لازم است.
5

شرط لباس احرام از حيث صحت نماز در آن‏

 

285- در جامه احرام، صحت نماز شرط است؛[1] پس احرام در جامه حرير و غير مأكول‏[2] و جامه متنجّس به نجاستِ غير معفوِّ در نماز، كفايت نمى‏كند.

 

[1] ( 2). آية اللَّه بهجت: بنابر احتياط. در مجموع موانع نماز خواندن در لباس.( مناسك شيخ، ص 14).
[2] ( 3). آية اللَّه سيستانى: بنابر احتياط واجب در غير درندگان.

لباس بدن نما

 

286- لنگ بايد نازك و بدن‏نما نباشد؛ و همچنين است بنابر احتياط مستحب‏[1] ردا.[2]

 

[1] ( 4). آيات عظام بهجت، تبريزى، خويى، فاضل، مكارم، نورى: احتياط واجب است.

آية اللَّه سيستانى: احتياط اين است كه هيچ قسمتى از إزار بدن نما نباشد، ولى اين شرط در ردا معتبر نيست.( مناسك، مسأله 193).

آية اللَّه صافى، آية اللَّه گلپايگانى: معظم‏له در مناسك فارسى احتياط وجوبى و در مناسك عربى فتوا مى‏دهند به اينكه بدن‏نما نباشد.
[2] ( 5). آية اللَّه خامنه‏ا ى: بدن‏نما بودن ردا مانع ندارد، مشروط بر اين‏كه ردا بر آن صدق كند.

منبع: سایت هدانا برگرفته از مناسك حج با حواشى و مطابق با فتاوای دوازده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: خامنه ای، سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، وحید خراسانی، بهجت،فاضل ، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

حتما بخوانيد

ویژه نامه احکام حج و عمره

ویژه نامه احکام جامع سایت هدانا

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

آدرس ایمیل شما به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.